Skip to main content

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν χρήση κινητῶν τηλεφώνων κατὰ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐσχάτως παρατηρεῖται τό φαινόμενο κατά τήν διάρκεια τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν νά ἀκούγονται οἱ κτύποι τῶν κινητῶν τηλεφώνων καί πολλές φορές αὐτό γίνεται σέ σημαντικές στιγμές τῆς θείας Λειτουργίας, μέ ἀποτέλεσμα νά διασπᾶται ἡ προσοχή τῶν παρευρισκομένων στόν Ἱερό Ναό καί νά ταράσσεται ἡ ἠρεμία πού πρέπει νά ἐπικρατῆ κατά τίς ἱερές Ἀκολουθίες, ἰδιαιτέρως κατά τήν θεία Εὐχαριστία.

Βεβαίως, κανείς δέν ἀρνεῖται τήν προσφορά τῆς κινητῆς τηλεφωνίας σέ διάφορα κρίσιμα περιστατικά καί ἡ ὁποία δίνει τήν δυνατότητα τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ των ἀνθρώπων. Ὅμως ἐλλοχεύουν καί διάφοροι κίνδυνοι, ἀπό τήν διαρκῆ καί χωρίς λόγο χρήση τους. Ἤδη, ὅπως ἔχουμε ἀκούσει, ἡ χρήση τῶν κινητῶν τηλεφώνων μέσα σέ δημόσιους χώρους, ἰδιαιτέρως σέ διαλέξεις, θέατρα, συναυλίες προβληματίζει ἔντονα καί γίνεται λόγος γιά ἀπαγόρευσή τους ἤ τοποθέτηση μηχανισμοῦ ἀπενεργοποιήσεώς τους, γιατί καταστρέφεται ἡ ἠρεμία καί ἡσυχία στούς χώρους αὐτούς. Ἰδιαιτέρως, ὅμως, πρέπει νά προστατεύσουμε τούς Ἱερούς Ναούς καί τίς ὧρες τῆς λατρείας ἀπό τέτοιες ἐνοχλήσεις.

Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία ἀπαιτεῖ συγκέντρωση τοῦ ἀνθρώπου γιά νά ἐπιτύχη τήν κοινωνία του μέ τόν Θεό. Ὁ Ἱερεύς συνεχῶς παραγγέλλει «ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας», «προσχωμεν», «σοφία», «πάσαν τήν βιωτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν» κλπ. Τήν ὥρα πού ὁ πιστός βρίσκεται στόν Ἱερό Ναό θά πρέπη νά ἀφιερωθῆ στόν Θεό καί νά εἶναι ἐλεύθερος ἀπό βιωτικές μέριμνες καί κοσμικές περιπλανήσεις. Καί ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά τό πράξη γιά τόν ἑαυτό του, τότε τουλάχιστον πρέπει νά σεβασθῆ τόν διπλανό του, ὁ ὁποῖος ἐκείνη τήν ὥρα θέλει νά προσευχηθῆ στόν Θεό ἐκ καρδίας καί νά τόν παρακαλέση γιά τά προβλήματα πού τόν ταλανίζουν.

Μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθῆ ὅτι γιά λόγους ἀνθρωπιστικούς, ἐάν εἶναι γιατρός, ἀστυνομικός, μητέρα πού ἄφησε τό παιδί της στό σπίτι καί ἦλθε στόν Ἱερό Ναό, εἶναι ἀνάγκη νά ἔχη μαζί του ἀνοικτό το κινητό τηλέφωνο τήν ὥρα ἐκείνη. Ἔστω καί σέ μιά τέτοια περίπτωση εἶναι δυνατόν ὁ κάτοχός του τηλεφώνου νά ρυθμίζη τό πρόγραμμα στόν βομβητή (σιωπηλή εἰδοποίηση), ὥστε μόνον ἐκεῖνος νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι κάποιος τόν καλεῖ καί νά ἐξέρχεται ἀπό τόν Ἱερό Ναό, χωρίς νά ἐνοχλῆ τούς ἄλλους πού παρευρίσκονται σέ αὐτόν.

Παρακαλῶ, λοιπόν, θερμοτατα ὅλους τους εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας νά ἀπενεργοποιοῦν τά κινητά τους τηλέφωνα, ὅταν βρίσκονται στόν Ἱερό Ναό, η, ἄν εἶναι μεγάλη καί ἀπόλυτη ἀνάγκη νά εἶναι ἀνοικτά, τουλάχιστον ἅς τά ρυθμίζουν, ὥστε νά παράγουν δόνηση καί νά μή ἀντιλαμβάνεται κανείς ἄλλος τήν κλήση αὐτοῦ πού τόν καλεῖ ἐκείνη τήν ὥρα.

Πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ὅτι ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη γιά μερικές ὧρες ἠρεμίας καί ἡσυχίας, ἀκόμη καί αὐτῶν τῶν αἰσθήσεων, ἰδιαιτέρως ὅταν εὑρισκόμαστε στόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί θέλουμε νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τόν Θεό. Ἀλλά αὐτό προϋποθέτει ὅτι ὅλοι θά βοηθήσουμε, ὥστε νά ἐπικρατῆ ἡσυχία μέσα στούς Ἱερούς Ναούς μας.

Παρακαλῶ καί πάλι νά κλείνετε τό κινητό τηλέφωνό σας, ὅταν βρίσκεσθε στόν Ἱερό Ναό κατά τήν διάρκεια τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, γιατί καί σεῖς ἐμποδίζεσθε νά προσευχηθῆτε ἀπερίσπαστα, ἀλλά καί ἐνοχλεῖτε τούς ἄλλους πού παρευρίσκονται στόν Ἱερό Ναό.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ναυπακτου καί Ἅγιου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 3347