Skip to main content

Γεγονὸς καὶ σχόλιο: Ὁρκωμοσία Ἐπιορκία 

Οἱ ἐκλογές ἔγιναν καί ό λαός ἔκανε τὶς ἐπιλογές του. Δέν εἶναι ἔργο δικό µας νά ἐλέγξουμε καὶ νά ἐρμηνεύσουµε τίς ἐπιλογές τοῦ λαοῦ, ἀφοῦ δέν ἔχουμε καµµιά διάθεση νά ἄσχοληθοῦµε µέ τήν πολιτική, ὅταν αὐτή ταυτίζεται µέ τόν κομµατισμµό. 

Ξέρουμε ὅτι στίς ἡμέρες μας ἔγινε µία διαφοροποίηση στἠν λέξη πολιτική. Στἠν ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ λέξη πολιτική ἦταν ἐπίθετο καί σήµαινε τήν ζωή τῆς πόλης, ἐνῶ σήµερα ἔγινε οὐσιαστικό καί συνδέθηκε µε τήν κομμµατικοποίηση. Γενικά, οἱ Κληρικοὶ δέν πρέπει νά ἀναμειγνύωνται στήν νοοτροπία καὶ τούς μηχανισμούς τῶν κομμάτων. 

Μετά τίς ἐκλογές γράφηκε σέ μιά ἐφημεριδα. "Μετά τήν ὁρκωμοσία ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς ἐπιορκίας". Αὐτό, βέβαια, ἀναφέρεται στό ὅτι συνήθως οἱ ὑποσχέσεις πού δίνονται πρὀ τῆς ψηφοφορίας ἀθετοῦνται. 

Ὅταν κανείς δῆ ἀπό ἀπόσταση τίς βουλευτικές ἐκλογές, διαπιστώνει ὅτι συνήθως ὁ ἑλληνικός λαός δέν ψηφίζει ἀνάλογα μέ τά προγράμματα, ἀλλά ἀνάλογα µέ προσωπικές προτιμήσεις, εἴτε ἰδεολογικές, εἴτε προσωπικές, ὅταν δέν ὑπάρχουν οἱ πρῶτες. 

Ὅλα τά κόμματα κατά τήν προεκλογική περίοδο εἶναι ὑποχρεωμένα νά καταρτίζουν προγράµµατα, γιά τό πῶς σκέπτονται νά διευθύνουν τό κράτος, ἄν ὁ λαός τούς τό ἐπιτρέψει. Πολύ λίγοι ὅμως ἄνθρωποι µελετοῦν ἐπισταμένως αὐτά τά προγράμματα, οἱ περισσότεροι ψηφίζουν συναισθηματικά, προσωπικά, ἀνάλογα µέ τήν προσωπική σχέση πού ἔχουν μέ τό συγκεκριµένο κόμμα ἤ τὸν ὑποψήφιο ἀρχηγό καί βουλευτή. Εἴμαστε ἕνας µεσογειακός λαός καί κρίνουµε πάντοτε βάσει τῶν προσωπικῶν σχέσεων. 

Πράγματι, οἱ ἄνθρωποι ἀποφασίζουν νά στείλουν στήν Βουλή τόν δικό τους ἄνθρωπο, ὄντας βέβαιοι ὅτι κάποτε θά τούς ἐξυπηρετήση καί θά τούς βοηθήση σέ μιά δύσκολη περίπτωση. Αὐτό τό γνωρίζουν οἱ ὑποψήφιοι καὶ τό καλλιεργοῦν. 

Μερικές ὅμως φορές ἡ πράξη διαψεύδει τόν λαό. Τό χειρότερο εἶναι ὅταν ἡ ἴδια Κυβέρνηση διαφοροποιεῖται ἀπό ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔχει ἐπαγγελθῆ. Ὁ λαός τότε ἀπογοητεύεται καί αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τὰ αἴτια γιά τά ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι δείχνουν ἀδιαφορία γιά τούς πολιτικούς καί τήν πολιτική. 

Δέν θέλουμε νά ἐπιμείνουμε σέ αὐτό τό σημεῖο καί νά ἐλέγξουμε αὐτήν τήν κατάσταση, ἀλλά νά προχωρήσουμε σὲ θετικές ὑπογραμμίσεις. Δηλαδή, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, καὶ ἐδῶ συγκεκριµένα τοῦ Νομοῦ µας, ἀνεξαρτήτως κόμματος, πρέπει νά τηρήσουν ὅλα ἐκεῖνα πού ὑπόσχονται στόν λαό προεκλογικά νά ἐνδιαφερθοῦν γιά τίς ἀνάγκες τοῦ τόπου τους. Τά χωριά τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας εἶναι σχεδόν ἐγκαταλελειμμένα. Αὐτά τά πανέµορφα χωριά, πού θὰ μποροῦσαν νά γίνουν θέρετρα τουριστικά, κατάντησαν φέρετρα καθημερινά, χωρίς δρόμους, χωρίς τηλέφωνα κ.λ.π. 

Χρειάζεται δουλειά, ἐνδιαφέρον, µεράκι, ἀγάπη γιά τόν λαό καί τήν ἐπαρχία. Οἱ βουλευτές µας ἔδωσαν ὑποσχέσεις καὶ πρέπει νά ἐνδιαφερθοῦν γιά ὅλα τά προβλήµατα πού ἀπασχολοῦν τόν λαό, ἰδίως τοῦ Νομοῦ µας, ποὺ βρίσκεται σέ χαµηλό δείκτη ἀνάπτυξης. Ἀπαιτεῖται δουλειά, ὥστε νά µήν ἔχη ἐφαρμογή τό: "μετὰ τήν ὀρκωμοσία ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς ἐπιορκίας”. 

Ν. Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1125