Skip to main content

Μεγάλη Παρασκευή στήν Ναύπακτο (φωτογραφίες & video)

Ἀποκαθήλωση 

Στὀν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαθήλωσης σέ µιά ἀτμόσφαιρα χαρμολύπης, χαρά γιά τήν σωτηρία, λύπη γιά τήν ἀχαριστία καὶ τήν σκληροκαρδία τῶν συγχρόνων τοῦ Χριστοῦ. 

 
Στήν ἱερά ἀκολουθία χοροστάτησε ὅπως κάθε χρόνο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος, παρευρέθηκε ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ ὁποιος ὡς Ἐνορίτης συµµετεῖχε ἐνεργῶς στήν ἀκολουθία, ὅπως τό κάνει κάθε χρόνο, καί πλῆθος Χριστιανῶν, οἱ όποῖοι μέ εὐλάβεια συµµετεῖχαν στήν ἱερά ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. 
 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης στό καθιερωμένο αὐτήν τήν ἡμέρα κήρυγµά του ἀναφέρθηκε στούς «τρεῖς σταυρούς στόν Γολγοθᾶ». Στό μέσον εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ἑκατέρωθεν αύτοῦ οἱ σταυροί δύο ληστῶν κακούργων. Ἐκεῖ, τήν φοβερά ἐκείνη στιγµή, ὁ Χριστός τελεσιούργησε τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους, ἀλλά καί ἔγινε καί ἕνας διάλογος µεταξύ τῶν δύο ληστῶν, πού ὁ ἕνας σώζεται, τὸν ἄλλον τὀν καταδικάζει. 
 
Στήν συνέχεια διάβασε µερικά χαρακτηριστικά ἁποσπάσματα ἀπό δύο ὁμιλίες τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί στόν εὐγνώμονα ληστή. Μεταξύ τῶν ἄλλων στίς ὁμιλίες αὐτές τονίζεται ὅτι ὁ Σταυρός εἶναι ἑορτή καί πανήγυρη γιατί µᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τήν εἰδωλολατρεία καί µᾶς συµφιλίωσε µέ τὀν Θεό, µᾶς ἄνοιξε τόν Παράδεισο, μᾶς ἔδωσε τήν ἀρχαία Πατρίδα, χάρη σέ αὐτόν δέν φοβόμαστε τόν διάβολο γιατί βρήκαμε τήν πηγή τῆς ζωῆς, ἀποκτήσαμε νυμµφίο, γνωρίσαμε καλό ποιμένα. 
 
 Ὲπειτα γίνεται λόγος γιά τούς δύο σταυρούς πού ἦταν ἑκατέρωθεν τοῦ Χριστοῦ, πάνω στούς ὁποίους ἦταν καρφωµένοι δύο ληστές, ἀπό τούς ὁποίους ὁ ἕνας βλασφήμησε τόν Χριστό, ἐνῶ ὁ ἄλλος ὁμολόγησε τόν Χριστό ὡς Θεό, ἐξέφρασε τήν αὐτομεμψία καὶ ἔγινε πρῶτος πολίτης τοῦ Παραδείσου. Γι αὐτό ὁ εὐγνώμων ληστής ἀπεδείχθη θεολόγος καί διδάσκαλός µας. 
 
Κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι ὁ Γολγοθᾶς θυμίζει ὅλη τήν σύγχρονη κατάσταση του κόσμου. Ὁ Χριστός ἐξακολουθεῖ νά σώζη τούς ἀνθρώπους καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στεκόµαστε γύρω Του, ἄλλοι σώζονται καί ἄλλοι καταδικάζονται. Ὅλοι, ἄλλος πολύ ἄλλος λίγο, εἴμαστε «ληστές», καὶ τελικά δέν µᾶς σώζουν τά ἔργα µας, ἀλλά ἡ ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ ὡς Θεοῦ καί ἡ σχέση µας μαζί Του, καί µᾶς καταδικάζει ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ ὡς Θεοῦ. Τόνισε ὅτι πρέπει νά ὁμοιάσουμε μέ τόν εὐγνώμονα ληστή, ἐκφράζοντας αὐτομεμψία, μετάνοια καί ὁμολογία της Θεότητος τοῦ Χριστοῦ. 
 
Στό τέλος, πρίν τήν ἀπόλυση, παρεκάλεσε τούς Χριστιανούς νά θυµηθοῦν αὐτήν τήν ἡμέρα καί νά προσευχηθοῦν γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς πού σταυρώνονται αὐτές τίς ἡμέρες στήν µαρτυρική Οὐκρανία, δυστυχῶς ἀπό Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. 
 

ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ

 

Μετά ἀπό δύο χρόνια ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων

Μετά τήν τελετή τῆς Ἀποκαθήλωσης, πρός τό μεσημέρι τῆς Μ. Παρασκευῆς, πλήθη κόσμου συνέρρεαν στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ναυπάκτου γιά νά προσκυνήσουν τούς στολισμένους μέ πολλή ἀγάπη καί τέχνη Ἐπιταφίους. Ἡ ροή τοῦ κόσμου ἦταν συνεχής μέχρι τήν στιγμή τῆς ἐξόδου τῶν Ἐπιταφίων.

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, στήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, προσκεκλημένος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο. Στήν ἀκολουθία ἦταν παρόντες ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δ. Κωνσταντόπουλος, ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Β. Γκίζας, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Αἰτωλίας καί οἱ Διοικητές τοῦ Λιμενικοῦ Σταθμοῦ καί τῆς Πυροσβεστικῆς Ναυπάκτου.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἔψαλε μαζί μέ τούς Ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τά Ἐγκώμια, θυμίασε ὅλον τόν λαό καί κατόπιν τόν ἔρανε μέ μύρα, ἀφοῦ πρῶτα θυμίασε καί ἔρανε τόν Ἐπιτάφιο —τόν στολισμένο τάφο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι μιά συμβολική κίνηση πού πρέπει νά ἔχη πραγματικό περιεχόμενο. Ὁ λαός τῆς Ἐκκλησίας ἀπαρτίζει τό ἐκκλησιαστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ· ἄν αὐτός ὁ λαός θέλη νά ἀνήκη ἐνεργά σ’ αὐτό τό Σῶμα, ὀφείλει νά ζῆ τόν Σταυρό, τήν Ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς προσωπικά γεγονότα. Νά ἔχη, δηλαδή, καί αὐτός ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἐμπειρία τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἐν τάφῳ.

Λόγῳ τοῦ κόσμου πού κατέκλυσε τό λιμάνι καί τούς κεντρικούς δρόμους τῆς Ναυπάκτου, μέχρι καί τό ὡρολόι τῆς πόλεως, ἡ κοινή λιτανεία τῶν Ἐπιταφίων τῶν δύο κεντρικῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, προπορευομένης τῆς Παπαχαραλαμπείου Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ναυπακτίας, τοῦ Σταυροῦ, τῶν ἱεροπαίδων, τῶν ἱεροψαλτῶν, τῶν μυροφόρων, μέ πολύ μεγάλη δυσκολία κατόρθωσε νά φθάση στόν δυτικό βραχίονα τοῦ λιμανιοῦ, ὅπου ἀναπέμφθηκε δέηση καί ὁ Θεοφιλέστατος κ. Χρύσανθος ἀπηύθυνε σύντομο καί ἐπίκαιρο μήνυμα στά πλήθη τῶν πιστῶν.

Κατά τήν ἀποχώρηση τῶν Ἐπιταφίων ἀπό τό λιμάνι ἡ μικτή χορωδία τῆς Ναυπάκτου ἔψαλε τροπάρια τῶν Ἐγκωμίων, γιά νά ἀκολουθήση κατόπιν ἡ ρίψη πυροτεχνημάτων, ὁ κρότος καί ἡ λάμψη τῶν ὁποίων ἦταν μιά κοσμική συμβολική εἰκόνα τῆς καθόδου τοῦ ἀληθινοῦ φωτός τῆς ζωῆς, τοῦ Χριστοῦ, στόν ἅδη καί τῆς μετά κρότου θραύσεως τῶν κλείθρων τοῦ θανάτου.

Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἔγινε μέ τόν ψαλμικό διάλογο «ἄρατε πύλας» καί κατόπιν εἰσοδεύτηκε τό σῶμα τοῦ Ἐπιταφίου ἀπό τούς Ἱερεῖς λιτανευτικά πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, ἐνῶ ψαλλόταν τό ἀναστάσιμο τροπάριο, «Ὅτε κατῆλθες πρός τόν θάνατον».

Μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Θεοφιλέστατος καί οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μοίρασαν στίς Ἀρχές καί τόν λαό λουλούδια πού προσφέρθηκαν ἀπό τούς πιστούς γιά τόν Ἐπιτάφιο.

  • Προβολές: 1918