Skip to main content

Ὁ Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες (2020) - Τὰ βραβευθέντα ἔργα

Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου      2 Φεβρουαρίου 2020

Ὁ Μαθητικός Διαγωνισμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες (2020)

Τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, μετά τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή βράβευσης τῶν μαθητῶν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ἐπαρχίας μας, πού διαγωνίσθηκαν στόν Δ' Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό πού προκήρυξε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευση Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Διαγωνισμός εἶχε θέμα «Ἕνας σύγχρονος νέος-νέα συζητᾶ μέ τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο». Οἱ μαθητές κλήθηκαν νά γράψουν ἕνα πεζό κείμενο μέ τήν μορφή δοκιμίου, διηγήματος, δρώμενου ἤ χρονογραφήματος ἤ ἕνα ποίημα. Τά ποιήματα ἀξιολογήθηκαν καί βραβεύθηκαν ξεχωριστά. Οἱ ἐργασίες τῶν μαθητῶν παραδόθηκαν διά μέσου τῶν Διευθυντῶν τῶν Σχολείων στήν Ἱερά Μητρόπολη καί τά ἀξιολόγησε ἑπταμελής ἐπιτροπή πού ἀποτελεῖτο ἀπό τρεῖς θεολόγους (π. Θωμᾶ Βαμβίνη, Ἀπόστολο Τσακούμη, Ἑλέξη Ἐξάρχου), τρεῖς φιλολόγους (Μαρία Σύψα, Δώρα Σιαμπαλῆ, Χρυσούλα Μαντζαβᾶ) καί τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Καλλίνικος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν εὐλογία καί τήν γενική κατεύθυνση γιά τήν πραγματοποίηση τῆς δημιουργικῆς καί ὠφέλιμης αὐτῆς δραστηριότητας, τόν παριστάμενο Προϊστάμενο τῆς Δευτεροβάθμιας Χρῆστο Καζαντζῆ, τούς Διευθυντές καί καθηγητές τῶν Σχολείων, τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί τούς διαγωνιζομένους, καθώς καί τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου γιά τήν φιλοξενία τῆς ἐκδήλωσης καί ἐνημέρωσε γιά τά βασικά στοιχεῖα τοῦ Διαγωνισμοῦ.

Ἡ κ. Μαρία Σύψα-Κουτούση, μιλώντας ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς ἀξιολόγησης, παρουσίασε τό θέμα καί περιέγραψε τόν τρόπο ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς καί τά βασικά στοιχεῖα πού κινήθηκαν οἱ ἐργασίες τῶν μαθητῶν, ἀντλώντας νοήματα καί ἀπαντήσεις γιά τά σύγχρονα θέματα ἀπό κείμενα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

Στήν συνέχεια χαιρετισμό καί συγχατηρήρια ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας καί ὁ Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Χρῆστος Καζαντζῆς.

Στήν συνέχεια ἀνακοινώθηκαν τά ὀνόματα τῶν βραβευθέντων, πού εἶναι:

Πεζό κείμενο γιά μαθητές Λυκείου

Ἔπαινος, Μαριαντίνα Βερύκιου τοῦ Ἰωάννη, Α΄ Τάξη τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Ναυπάκτου

Ποίημα γιά μαθητές Λυκείου

Ἐνθύμιο συμμετοχῆς,  Ἀνδριάνα Τζιορντένι τοῦ Χρήστου Β΄ Τάξη τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Ναυπάκτου

Πεζό κείμενο γιά μαθητές Γυμνασίου

Α Ἔπαινος, Ἀνδριανή Ἠλιοπούλου τοῦ Μάριου, Α΄ Τάξη τοῦ Γυμνασίου Πάνου, Β Ἔπαινος, Κωνσταντίνα Κωστῆ , Α΄ Τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Γ Ἔπαινος, Γεωργία Πατσιαλοῦ, Τάξη τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Δημήτριος Μελικόκης τοῦ Ἀναστ., Α΄ Τάξη τοῦ Γυμνασίου Εὐηνοχωρίου, Παναγιώτα Ζαμπάρα τοῦ Ἰω., Α΄ Τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Ποίημα γιά μαθητές Γυμνασίου

Α Ἔπαινος, Μαρία Ζαχαράτου τοῦ Σπ., Β΄ Τάξη τοῦ Γυμνασίου Πάνου, Β Ἔπαινος, Ἑλένη Ζήση τοῦ Δημ., Β΄ Τάξη τοῦ Γυμνασίου Εὐηνοχωρίου, Γ Ἔπαινος, Εὔη Βλάχου τοῦ Κων., τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Τό πρῶτο βραβεῖο συνοδευόταν ἀπό τό ποσό τῶν 100 εὐρώ, τό δεύτερο καί τρίτο ἀπό τό ποσό τῶν 50 εὐρώ, καί ἀπό μιά εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἕνα βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου. Σέ κάθε ἔπαινο δόθηκε ἐπίσης μία εἰκόνα ἤ ἕνα βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Μετά τήν ἀνακοίνωση κάποιοι ἀπό τούς βραβευθέντες ἀνέγνωσαν τίς ἐργασίες τους.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν λόγο τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν θεωρία τῶν συστημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία γιά νά λειτουργοῦν τά διάφορα συστήματα καί ὑποσυστήματα τῆς κοινωνίας καλά, πρέπει νά συντρέχουν τρεῖς προϋποθέσεις, ἤτοι νά εἶναι τό καθένα καλά ὀργανωμένο, νά ἔχη σαφῆ ὅρια καί νά διατηρῆ καλές γέφυρες μέ τά ἄλλα συστήματα. Εἶπε ὅτι σέ αὐτήν τήν προοπτική καί μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις ὑπάρχουν ἄριστες σχέσεις μεταξύ τῶν Σχολείων καί τῆς Ἐκκλησίας στήν Ναυπακτία. Μίλησε γιά τήν ἀξία καί τήν ἐπικαιρότητα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, καθώς καί γιά τήν ὠφέλεια τοῦ Διαγωνισμοῦ καί εὐχαρίστησε ὅσους συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία του.

Ἀναρτήθηκαν στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (www.parembasis.gr) τά βραβευθέντα κείμενα, σύντομα θά ἀναρτηθεῖ καί video τῆς ἐκδήλωσης.

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 3650