Skip to main content

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου: Εὐχετήρια ἀντιφώνηση

τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου

Πρός τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο καί τό ποίμνιό του, μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου 2014 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου (ἀπομαγνητοφωνημένη).

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ἑορτὴ Ἁγ. Ἱεροθέου 2 Ὀκτ 2014Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἐντιμότατοι ἄρχοντες καί λοιποί ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Θά ἤθελα νά ἀρχίσω τίς λίγες σκέψεις πού ἔχω νά πῶ ἀπό τό σημεῖο πού κατέκλεισε τήν ὁμιλία του ὁ σημερινός ὁμιλητής, ὁ ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός, ὁ Σεβασμιώτατος Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ. Τήν τελευταία του παράγραφο τήν ἀφιέρωσε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί ἀγαπητόν ἀδελφό κ. Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος σήμερα ἑορτάζει τά ὀνομαστήριά του.

Θά ἤθελα, λοιπόν, κι ἐγώ νά προσθέσω, ὅπως ὅλοι οἱ ἀδελφοί, σέ αὐτά πού εἶπε ὁ ἅγιος Ἐδέσσης θερμές εὐχές γιά ὑγεία στό Σεβασμιώτατο, δύναμη, ἐργατικότητα δέν θά’ θελα νά πῶ διότι ἐργάζεται τόσο πολύ πού δέν χρειάζεται περισσότερη ἐργατικότητα, κυρίως θά ἤθελα νά τοῦ πῶ καί ὅλοι νά τοῦ ποῦμε, ὄχι ὑπομονή ἀλλά ὑπομονές. Διότι τό ἔργο καθενός πού ἀσχολεῖται μέ κοινά θέματα εἶναι δύσκολο, ἀλλά σέ μερικούς ἀπό μᾶς τά δύσκολα γίνονται πολλές φορές δυσκολότερα.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει κάθε μέρα νά εἶναι ἀφιερωμένη σέ ἕναν ἤ περισσότερους ἁγίους καί αὐτό ἀφενός μέν γιά νά τιμήσουμε τόν ἅγιο τῆς ἡμέρας ἀφετέρου νά προσπαθήσουμε νά ψηλαφήσουμε τήν ζωή του καί τήν ἀναστροφή τή δική μας μέ αὐτόν καί νά ἀντλήσουμε διδάγματα. Σήμερα ὅμως προστίθεται, εἰδικά στήν ἡμέρα αὐτή, καί σέ κάθε τέτοια μέρα ἀκόμα ἕνας λόγος, ἀφοῦ ὁ ἑορτάζων, ὅπως ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος ἀδελφός κ. Ἱερόθεος, ὡς ἐπίσκοπος γιορτάζει τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου, εἶναι μιά εὐκαιρία σέ τέτοιες μέρες νά θυμηθοῦμε λίγο περισσότερο ὁ καθένας ἀπό μᾶς πού εἶναι σ’ αὐτή τή θέση τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας, τήν βιοτή, τήν πολιτεία, τόν τρόπο συμπεριφορᾶς τοῦ ἁγίου πού φέρει τό ὄνομα. Ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπακτίας καί Ἁγίου Βλασίου νομίζω ἐπάξια καί τό ὄνομα φέρει καί πιστά ἀνιχνεύει τή ζωή του καί τόν ἀντιγράφει σ’ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του.

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη καί ἀγαπητόν ἀδελφό κ. Ἱερόθεο τόν γνώρισα πρίν τόν συναντήσω. Τόν γνώρισα ἀπό τά βιβλία του καί σέ μιά φάση τῆς ζωῆς μας, ἦταν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἦρθε στήν ἐπαρχία μας καί συνεργαστήκαμε γιά πολύν καιρό σέ ἕνα ἄριστο κλίμα, σέ μιά ἀγαπητή ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Ὅμως ὑπῆρχε κενή ἡ θέσις τῆς Νεότητος στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ μοῦ εἶπε: Ξέρεις, θέλω νά μοῦ βρῆς ἕναν κληρικό πού νά μέ βοηθήση σέ αὐτόν τόν τομέα. Τοῦ εἶπα, λοιπόν τότε: Γιά μένα εἶναι λύπη καί στενοχώρια, ἀλλά νομίζω ὅτι καί ἐδῶ πού εἶναι χαραμίζεται αὐτός ὁ ἄνθρωπος μέ ὅλα αὐτά πού ξέρει, μέ ὅλα αὐτά πού διδάσκει, μέ ὅλα αὐτά πού κατέχει. Ἄν ἔρθη στήν Ἀρχιεπισκοπή εἶναι μιά πάρα πολύ καλή λύση. Ἔτσι ὁ τότε Ἀρχιμανδρίτης, π. Ἱερόθεος, βρέθηκε στήν Ἀρχιεπισκοπή. Ἡ συνεργασία μας συνεχίστηκε ἐπί πολλά χρόνια, δόθηκαν πολλές εὐκαιρίες ὥστε νά συνεργαστοῦμε καί ἦρθε Μητροπολίτης ἐδῶ σ’ αὐτόν τόν ὄμορφο χῶρο, ἐγώ ἤδη τόν εἶχα ἀγαπήσει καί ἐκτιμήσει ἀπό τήν λίγη θητεία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοδήμου.

Ἄν θέλαμε νά ἀνακεφαλαιώσουμε καί ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν σχέσεων, ἀλλά καί ἀπό τίς γνώσεις πού ἀποκτήσαμε στήν συνέχεια ἀπό αὐτήν τήν ἀναστροφή, ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι μιά εὐλογία Θεοῦ. Εἶναι ἕνα χάρισμα στήν Ἐκκλησία μας μέ ὅλο του τό ἔργο, τό ποιμαντικό, τό συγγραφικό, τίς ἀποφάσεις τοῦ καθαροῦ μυαλοῦ, τήν ὑπομονή ἤ τίς ὑπομονές θά μποροῦσα νά πῶ οἱ ὁποῖες τόν χαρακτηρίζουν. Γιά νά κλείσω μέ κάτι πού μοῦ ἔκανε νά τόν θαυμάσω καί εἶναι ἴσως ὠφέλιμο νά τό πῶ αὐτή τή στιγμή. Ὅταν κενώθηκε, ἄδειασε, ἡ Μητρόπολις Ἰωαννίνων καί τά ὄμματα τῶν ἀνθρώπων τῶν Ἰωαννίνων, τά μάτια τους καί ἡ σκέψη τους ἐστράφησαν πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί ἐγώ τό εἶχα υἱοθετήσει μέχρι τελευταίας στιγμῆς, ὅτι αὐτός θά ἔπρεπε νά εἶναι στά Γιάννενα, διότι καί κατάγεται ἀπό τά Γιάννενα, ἀλλά καί μέσα στά δύσκολα προβλήματα πού εἶχε καί ἔχει αὐτή ἠ Ἱερά Μητρόπολις θά εἶναι ἕνας καλός οἰακοστρόφος. Ἐπέμενα πολλές φορές, ἀλλά πῆρα πάντοτε τήν ἴδια ἀπάντηση: «Τό λαό τῆς Ναυπάκτου πού κλήθηκα νά τόν ὑπηρετήσω καί νά τόν διακονήσω, παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες πού ὑπάρχουν –καί ποῦ δέν ὑπάρχουν δυσκολίες– δέν θά τόν ἐγκαταλείψω, θά μείνω μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μου καί θά διακονήσω στήν Ναύπακτο». Σέ μιά ἐποχή ὑλιστική, σέ μιά έποχή μέ τά προβλήματα πού τά βλέπουμε ὅλοι μας. Τό κυριότερο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας ποιό εἶναι; Ὁ ἑαυτός μας καί τό βόλεμά μας. Ὁ ἅγιος Ναυπάκτου εἶπε, αὐτό τό λίγο, τό φτωχό, τό ταπεινό θά τό διακονήσω μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μου.

Θά ‘θελα, λοιπόν, ἀνακεφαλαιώνοντας αὐτές τίς λίγες σκέψεις πού εἶπα μαζί μέ σᾶς νά εὐχηθῶ ὁ Θεός νά τοῦ δίνη δύναμη, νά τοῦ δίνη ὑγεία, νά τοῦ δίνη κουράγιο, ὅπως σ’ ὅλους τούς ἁγίους ἀδελφούς καί σέ σᾶς καί στούς ἄρχοντες καί τό λαό. Σέ μιά δύσκολη περίοδο τῆς ζωῆς μας καί τῆς πατρίδος μας, ὅλοι μαζί ἑνωμένοι νά προχωρήσουμε καί θά τά καταφέρουμε. Δέν πρέπει νά μᾶς πιάση πανικός, μέ ἠρεμία, μέ ἀγάπη, μέ αὐτοθυσία, μέ ἐργατικότητα, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα θά μπορέσουμε νά περάσουμε ἀπέναντι στήν ἄλλη ὄχθη τοῦ ποταμοῦ.

Σεβασμιώτατε, Χρόνια Πολλά καί Εὐλογημένα!

  • Προβολές: 3472