Skip to main content

Μιὰ νέα Τρόϊκα σὲ σχέση μὲ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ Ἀνθρώπου

Τὴν Τετάρτη 4 Μαΐου ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἡράκλειο Κρήτης προσκεκλημένος ἀπὸ τὸ διεθνὲς βιβλιοπωλεῖο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ», τὸ ὁποῖο διοργανώνει διάφορες συναντήσεις, προσκαλῶντας κατὰ καιροὺς διαφόρους ὁμιλητὲς μὲ ἐπίκαιρα θέματα. Κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸ ἀεροδρόμιο, θερμὴ ἦταν ἡ ὑποδοχή του ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο. Ὁ Σεβασμιώτατος παραχώρησε συνέντευξη στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Κρήτη-TV καὶ στὴ συνέχεια ἔδωσε ὁμιλία μὲ θέμα «Μιὰ νέα Τρόϊκα σὲ σχέση μὲ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ Ἀνθρώπου» ἀναφερόμενος στὰ τρία βασικὰ ρεύματα ποῦ σχετίζονται μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς εὐτυχίας. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης δίπλα στὸν ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. Τὴν ὁμιλία, στὴν ὁποῖα παρίστατο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, παρακολούθησε πολυπληθὲς ἀκροατήριο. Τὸν Σεβασμιώτατο προλόγισε ὁ Πρόεδρος τοῦ Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων κ. Γεώργιος Στριλιγκᾶς τονίζοντας καὶ τὸ πλούσιο συγγραφικό του ἔργο. Μετὰ τὴν εἰσήγηση ἀκολούθησε συζήτηση κατὰ τὴν ὁποῖα ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε σὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἐρωτήσεων, τόσο σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς εἰσήγησης ὅσο καὶ εὐρύτερα γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή. Ἐπειδὴ οἱ ἐρωτήσεις ἦσαν πολλές, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Εἰρηναῖος παρεκάλεσε νὰ δοθῇ παράταση πέρα ἀπὸ τὴν προγραμματισμένη διάρκεια, ὅπως καὶ ἔγινε. Χαρακτηριστικὰ εἶπε ὅτι δὲν θὰ ἤθελε νὰ φύγη κανένας μὲ τὴν στενοχώρια ὅτι δὲν πρόλαβε νὰ ὑποβάλη τὴν ἐρώτησή του. Ἔγιναν ἐρωτήσεις γιὰ τὸν Καζαντζάκη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν νοερὰ προσευχή.

Δημοσιεύουμε, στὴν συνέχεια, ἀπομαγνητοφωνημένο τὸν χαρακτηριστικὸ ἐπίλογο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

(ἀπομαγνητοφωνημένος)

«Ἐμεῖς οἱ μεγάλοι στὴν ἡλικία θυμούμαστε ἄλλες ἐποχὲς ποῦ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν εὐλογία νὰ κάνουν τὶς λεγόμενες βεγγέρες, νὰ κάθονται καὶ νὰ ἀκοῦνε οἱ νεώτεροι τοὺς μεγαλύτερους, οἱ μεγαλύτεροι τοὺς νεώτερους καὶ ἦταν μιὰ ἀληθινὴ ἀπόλαυση, μιὰ ἀληθινὴ εὐλογία, νὰ ζῆ κανεὶς τέτοιες ἐμπειρίες. Νομίζω αὐτὸ ζήσαμε κι ἐμεῖς ἀπόψε. Μιὰ βεγγέρα πολὺ ἀληθινὴ μὲ ὅσους θέλαν, ὅσους μποροῦσαν νὰ εἶναι ἐδῶ, καὶ μὲ τὴν ὁμιλία ποὺ ἀκούσαμε, μιὰ τόσο σύγχρονη, ἐπίκαιρη προσέγγιση στὰ θέματα τῶν ἡμερῶν μας, ποῦ μᾶς ταλανίζουν τόσο πολύ.

Ἦταν καταπληκτικὴ αὐτὴ ἡ ὁμιλία. Ἔτσι τὴν ἔζησα, ἔτσι τὴν εἶδα. Ἦταν ἀνθρώπινη. Ἀκούσαμε τόσα καὶ τόσα πράματα ἀπὸ τόσες πηγὲς καὶ μετὰ ὑποβάλαμε τὰ ἐρωτήματα ὅλοι. Εἴχαμε τὴν χαρὰ τώρα καὶ τὴν εὐφροσύνη ὅτι ζήσαμε αὐτὸ τὸ δίωρο (λιγότερο ἢ περισσότερο ἀπὸ δίωρο), τὸ χαρήκαμε καὶ τὸ χαιρόμαστε πρῶτα ἀπ' ὅλα μ’ ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει λόγο, ἔχει ἐλευθερία, ἔχει ἀνοικτὸ μυαλὸ καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλους. Εἶναι πολὺ συγκλονιστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ πολὺ σοφός, καὶ τὸ ἐννοῶ, καὶ ἀληθινὸς ἄνθρωπος, μᾶς ἔδωσε τόσα καὶ τόσα πολλὰ πράγματα ἀπόψε, ἀλλὰ μὲ τόση ἐλευθερία καὶ τόση ἄνεση, (χωρὶς καμμιὰ γλῶσσα νὰ δυσκολεύη σὲ τίποτα). Δόξα τὼ Θεῶ γι' αὐτὴν τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου, τὸν ὁποῖο ἐπιθυμῶ νὰ καλωσορίσω, νὰ εὐχαριστήσω, νὰ καμαρώσω. Πραγματικὰ κάθε τόσο ἔχει τὴν καλωσύνη νὰ στέλνη τὰ καινούρια τοῦ βιβλία καὶ λέω τί ὡραῖο πρᾶμα ἕνας Ἐπίσκοπος νὰ ἔχη τόσο ἔργο ποιμαντικό, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ νὰ γράφη καὶ νὰ δίδη τέτοια βιβλία στὴν Ἐκκλησία, κάτι τὸ ὁποῖο θεωροῦμε πολὺ μεγάλο καὶ πολὺ σᾶς εὐγνωμονοῦμε καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλοι μας γι' αὐτήν σας τὴν μεγάλη – μεγάλη προσφορά. Στὴν αἴθουσα αὐτήν, στὴν τηλεόραση, ἐνδεχομένως στὸ ραδιόφωνο. Γιὰ ὅλα σᾶς εὐχαριστοῦμε. Εἴμαστε πολὺ εὐγνώμονες.

Θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ὅλους ἐσᾶς ποῦ ἤρθατε καὶ κάναμε αὐτὴν τὴν βεγγέρα καὶ συντροφιά. Ἡ Ἐκκλησία βλέπει στὸ πνεῦμα αὐτῶν τῶν συνάξεων καὶ τῶν συναντήσεων (ἀλλὰ μὲ τέτοια ἐλευθερία, μὲ τέτοια χαρὰ καὶ εὐλογία), βλέπει τὴν ἴδια τὴν ζωή. Εἶμαι σίγουρος ὅτι κανεὶς δὲ φεύγει ἀπόψε ποῦ νὰ μὴν εἶναι ἀνάλαφρος, νὰ μὴν εἶναι πολὺ εὐχαριστημένος γιὰ τὸ τί ἀκούσαμε, γιὰ τὸ τί ζήσαμε ἐδῶ ἀπόψε. Νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἀποψινὴ βραδιά, τὴν ὁμιλία, ὅπως ἔγινε, τὶς ἐρωτήσεις, τὶς ἀπαντήσεις καὶ πάνω ἀπ' ὅλα τὴν ὅλη ἐμπειρία, ὅπως ἀπόψε τὴν χαρήκαμε στὸ χῶρο αὐτόν.

Σεβασμιώτατε, καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ σᾶς παρακαλοῦμε, μιὰ καὶ ἤρθατε καὶ πρώτη φορὰ ὁμιλήσατε, τοὐλάχιστον ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μου, στὸ Ἡράκλειο, νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ βάλετε στὸ πρόγραμμά σας κι ἄλλες ἐπισκέψεις. Θὰ μᾶς δώσετε πάρα πολὺ μεγάλη χαρὰ μὲ τὴν ἔλευσή σας, μὲ τὴν παρουσία σας, μὲ τὸν λόγο σας. Σᾶς εὐχαριστῶ».

  • Προβολές: 2875