Skip to main content

Εἰδήσεις Νοεμβρίου 2006

Ἱερατικὴ Σύναξη Νοεμβρίου

Στὴν Ἱερατικὴ Σύναξη τοῦ Νοεμβρίου ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιος Βαζούρας μετέφερε στοὺς Ἱερεῖς ὅσα ἐνδιαφέροντα ἐλέχθησαν κατὰ τὸ 8ο Πανελλήνιο Λειτουργικὸ Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ εἶχε γενικὸ θέμα «Χριστιανικὸ Ἑορτολόγιο, Κεφάλαιο ἑορτῆς, μνήμη Θεοῦ». Στὸ Συνέδριο αὐτὸ ἐκπροσώπησαν τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ὁ π. Ἀντώνιος Βαζούρας καὶ ὁ π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης. Μετὰ τὴν κατατοπιστικὴ ἐνημέρωση ἀπὸ τὸν π. Ἀντώνιο, ἀκολούθησε συζήτηση καὶ γιὰ ἄλλα θέματα, ὅπως γιὰ τὴν σημασία τοῦ ὅρου Λειτουργικὴ Ἀναγέννηση, γιὰ τὴν βίωση τῶν ἑορτῶν, γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς τελέσεως γάμων τὸ Σάββατο τὸ βράδυ, γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν μνημοσύνων ἀπὸ τὸ Σάββατο τὴν Κυριακὴ καὶ τὸν τρόπο ἐνημερώσεως τοῦ λαοῦ, γιὰ τὸ νόημα τῆς νηστείας, γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα τῶν Κληρικῶν κ.α.

***

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Σαρανταήμερου, ἀπὸ τὶς 14 Νοεμβρίου μέχρι τὰ Χριστούγεννα, τελεῖται καθημερινὰ ἡ θεία Λειτουργία καὶ στοὺς τρεῖς κεντρικοὺς Ναοὺς τῆς Ναυπάκτου, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ Ὄρθρος ἀρχίζει στὶς 6:30 καὶ ἡ θεία Λειτουργία ἀπολύει στὶς 8:00 τὸ πρωΐ. Στὶς μεγάλες ἑορτὲς ὁ Ὄρθρος ἀρχίζει κανονικὰ στὶς 7:00 π.μ.

***

Τὴν Παρασκευὴ 8 Δεκεμβρίου, ξημερώνοντας Σάββατο 9, ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ἄννης, θὰ τελεσθῇ νυκτερινὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ θὰ ἀρχίση στὶς 9:00 μ.μ. καὶ ἡ θεία Λειτουργία θὰ ἀπολύση στὶς 1:30 μετὰ τὰ μεσάνυκτα.

***

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν συνέντευξη τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου στὸν Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

«...Μέχρι τὸν 13ο αἰῶνα εἴχαμε πλήρη Σύνοδο Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἐκ δεκατεσσάρων Ἐπισκόπων... Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς κατήργησαν οἱ Λατῖνοι, διὰ τῆς βοῦλας τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου τὸ 1260, θὰ ἔρθουμε νὰ τὸ ἐπανορθώσουμε καὶ θὰ ἐπεκτείνουμε τὴν Σύνοδο. Ἀπὸ δέκα, ποὺ εἴμεθα τώρα, σὲ δεκατέσσερις καὶ πλέον Ἐπισκόπους γιὰ νὰ ἔχουμε μιὰ πλήρη Σύνοδο. Ὄχι μόνο γιὰ νὰ μὴν χρειαζόμεθα τὴν βοήθεια τῶν ἄλλων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ καλύτερη διαποίμανση τοῦ ποιμνίου μας».

«Ἔχουμε στενὴ συνεργασία μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ γενικὰ μὲ τὴν Κυβέρνηση καὶ αὐτὴ τὴν σχέση θὰ τὴν συνεχίσουμε, θὰ συμπαριστάμεθα στὴν Κυβέρνηση καὶ ὅταν παρεκκλίνη δὲν θὰ διστάσουμε νὰ παρατηρήσουμε τὴν Κυβέρνησή μας ὅποια καὶ νὰ εἶναι. Ἡ Ἐκκλησία ζητεῖ νὰ ἐπιβληθοῦν καὶ ἐδῶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Νὰ ἰσχύσουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἰδιαίτερα σήμερα ποὺ μπήκαμε στὴν Εὐρώπη. Εἶναι αὐτὰ ποὺ φωνάζει καὶ δέχεται ἡ Εὐρώπη. Αὐτὰ ἐπικαλοῦνται τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ ἡ μοναδικὴ ὑπερδύναμις, ἡ Ἀμερική...».

«Πιστεύω ὅτι θὰ λυθῇ τὸ Κυπριακὸ προτοῦ μπὴ ἡ Τουρκία στὴν Εὐρώπη. Στὴν πορεία της πρὸς τὴν Εὐρώπη πιστεύω ὅτι θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ δώση λύση στὸ Κυπριακό. Ἐκεῖνο ποὺ μὲ θλίβει εἶναι ὅτι ἡ Τουρκία δὲν θὰ εἰσέλθη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση λίαν προσεχῶς. Θὰ περάσουν 10-15 χρόνια καὶ εἶναι πολὺς ὁ χρόνος. Ἐμεῖς θὰ θέλαμε ἐὰν ἡ Τουρκία πράγματι ἐπιθυμεῖ Εὐρωπαϊκὴ πορεία νὰ συμπεριφέρεται Εὐρωπαϊκά. Καλοῦμε καὶ τοὺς Εὐρωπαίους ἑταίρους νὰ συμβάλλουν σὲ αὐτό. Πρέπει νὰ πιεσθῇ ἡ Τουρκία, γιατί, ἂν δὲν πιεσθῇ, σίγουρα δὲν θὰ δεχθῇ νὰ δώση μιὰ λύση στὸ Κυπριακὸ γιατί, ἂς μὴν ἐθελοτυφλοῦμε, ἡ Τουρκία θέλει δυὸ κράτη στὴν Κύπρο καί, παρ' ὅλο ποὺ τὸ γνωρίζουν αὐτὸ καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Εὐρώπη, ἐν τούτοις τὴν ἀφήνουν ἀνενόχλητη καὶ πρέπει ὅλοι νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους».

***

Πέντε κατασκηνωτικὲς περίοδοι λειτούργησαν φέτος στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, μὲ τὴν εὐλογία καὶ μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱερωνύμου καὶ τὴν βοήθεια τῶν συνεργατῶν του, στὸν Παρνασσό, φιλοξενῶντας περίπου 500 παιδιὰ καὶ νέους ἀπὸ τὴν Βοιωτία, ἀπὸ τὴν Κριμαία, ἀπὸ τὴν Σιβηρία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλη τὴν Εὐρώπη κατὰ τὴν πανευρωπαϊκὴ συνάντηση νέων.

***

Τὰ μέλη τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Καθηγητῶν Σερρῶν πραγματοποίησαν τὴν ἐτήσια συνάντησή τους στὴν αἴθουσα τοῦ προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων. Προηγήθηκε θεία Λειτουργία. Στὴν συνέχεια οἱ Θεολόγοι μὲ ἐπί κεφαλῆς τὸν Πρόεδρό τους εἶχαν ἐνδιαφέρουσα συζήτηση μὲ τὸν Μητροπολίτη τῆς ἐπαρχίας κ. Θεολόγο γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν σχέση τους μὲ τὴν Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία, τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ Σχολεῖα καὶ γενικότερα τὸν ρόλο τοῦ Θεολόγου καθηγητῆ στὴν σύγχρονη κοινωνία, ἐνῷ τονίσθηκε καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Μητροπόλεως γιὰ τὰ προβλήματα τῶν καθηγητῶν καὶ τῆς παιδείας. Στὴν συνάντηση συμμετεῖχαν ἀκόμη ὁ Προϊστάμενος Β /θμιας Ἐκπαίδευσης καὶ ἡ Σύμβουλος τῶν Θεολόγων.

***

Ὁ Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀξυλίθου Εὐβοίας διένειμε δωρεὰν τὴν Καινὴ Διαθήκη, μεταφρασμένη στὰ ἀλβανικά, στοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες τοῦ χωριοῦ. Παράλληλα τὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τοῦ Ναοῦ παρουσιάζει καὶ σημαντικὸ κοινωνικὸ ἔργο μὲ προσφορὰ ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης καὶ σίτισης σὲ ἀπόρους ἐνῷ μέριμνα ὑπάρχει καὶ γιὰ τοὺς φαντάρους τοῦ χωριοῦ στοὺς ὁποίους παρέχεται μηνιαία οἰκονομικὴ βοήθεια (rnn.gr).

***

Μὲ ἐπιστολὴ στὴν ἐφημερίδα Times τοῦ Λονδίνου ἔγκριτοι ἐπιστήμονες καταδικάζουν τὶς πανάκριβες «αἰσθητικὲς θεραπεῖες» μὲ κύτταρα ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα ποὺ προσφέρουν διάφορες κλινικὲς ἀπὸ συγκεκριμένες χῶρες σὲ Βρετανίδες καὶ Ἀμερικανίδες τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας! Τὰ κύτταρα ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἐκτρώσεις ποὺ γίνονται μεταξὺ 6-12 ἑβδομάδων σὲ ὑπανάπτυκτες χῶρες, μὲ ἀμοιβὴ γιὰ τὶς μητέρες ἕως καὶ 200 δολλάρια, διοχετεύονται μὲ ἔνεση στὸ δέρμα, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι ξεκινοῦν μιὰ διαδικασία ἀνανέωσης. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἠθικὰ καὶ ἄλλα προβλήματα, οἱ ἐρευνητὲς τονίζουν τοὺς ποικίλους κινδύνους τῆς μεθόδου αὐτῆς.

***

Στὴν ἐντατικὴ βρέθηκε ἡ V.C. μητέρα τριῶν παιδιῶν, ποὺ ἀρνήθηκε νὰ κάνη ἄμβλωση στὴν τέταρτη κυοφορία ὥστε νὰ συνεχίση τὴν θεραπεία της γιὰ καρκίνο. Οἱ γιατροὶ ἀγωνίζονται νὰ τὴν κρατήσουν στὴν ζωὴ ὥστε τὸ μωρὸ νὰ γεννηθῇ στὶς 32 ἑβδομάδες. Ἡ L.F. ποὺ ἐπίσης εἶχε καρκίνο καὶ ἀρνήθηκε νὰ κάνη ἄμβλωση, γέννησε τὸν Ἰούλιο στὴν Ἀργεντινὴ τὸν γιό της Πέτρο στὶς 27 ἑβδομάδες, ἐνῷ ὁ καρκίνος εἶχε κάνει μετάσταση στὸν ἐγκέφαλο («Μερικὰ παιδιὰ σὲ χρειάζονται»).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2573