Skip to main content

Εἰδήσεις Ὀκτωβρίου 2004

Νεὸς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας

Παμψηφεὶ ἐξελέγη 115ος Πατριάρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς ὁ μέχρι τότε Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Θεόδωρος, ὡς διάδοχος τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς Πέτρου, ὁ ὁποῖος ἄφησε μνήμη δραστήριου καὶ ἀεικίνητου ἱεραποστόλου.  Ὁ νέος Πατριάρχης γεννήθηκε στὸ Ἡράκλειο Κρήτης τὸ 1954 καὶ σπούδασε θεολογία στὴν Θεσσαλονίκη. Ὑπηρέτησε ὡς Ἀρχιδιάκονος καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ι. Μητροπόλεως Λάμπης καὶ Σφακίων. Ἀπὸ τὸ 1985 τοποθετήθηκε Ἔξαρχος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας στὴν Ὀδυσσό. Τὸ 1990 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Κυρήνης καὶ διορίσθηκε Ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου στὴν Ἀθήνα. Τὸ 1997 ἔγινε Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος Ἀλεξανδρείας καὶ τὸ ἴδιο ἔτος ἐξελέγη Μητροπολίτης Καμερούν, ἐνῷ τὸ 2002 ἐξελέγη Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε.  Ὁ νέος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας διακρίνεται γιὰ τὴν σεμνότητα, τὴν προσήνεια, τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν μετριοπάθειά του.

Ἡ Μὶκτὴ Χορωδία Ναυπάκτου στὴν Οὐκρανία

Ἡ Οὐκρανία θεωρεῖται ἡ χώρα μὲ τὴν μεγαλύτερη χορωδιακὴ παράδοση. Στὴν πόλη Donetsk διοργανώθηκε φέτος τὸ χορωδιακὸ φεστιβὰλ "Pevchesky Sobor 2004", μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες χορωδιακὲς συναντήσεις τῆς Εὐρώπης. Ἡ Μικτὴ Χορωδία τῆς πόλης μας, μαζὶ μὲ τὰ ἀξιολογότερα εὐρωπαϊκὰ μουσικὰ σύνολα, συμμετεῖχε στὸ φεστιβὰλ αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα 15-20 Σεπτεμβρίου. Ἦταν πρώτη φορὰ ποὺ ἑλληνικὸ μουσικὸ σύνολο βρισκόταν στὴν περιοχὴ τοῦ Donetsk. Οἱ ὀργανωτὲς ὑποδέχτηκαν μὲ πολλὴ ἀγάπη τοὺς συμπατριῶτες μας καὶ ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μουσική, τὴν πόλη καὶ τὴν χώρα μας. Ἡ χορωδία Ναυπάκτου ἔδωσε τελικὰ τρεῖς συναυλίες (τὴν μία στὸ Κίεβο) ἐκπροσωπῶντας ἐπάξια τὴν Ἑλλάδα καὶ κερδίζοντας παράλληλα μεγάλη χορωδιακὴ ἐμπειρία.—

Πανήγυρις Γοργοεπηκόου

Πανήγυρις ΓοργοεπηκόουΤο μοναστηράκι τοῦ π. Ἀρσενίου πανηγυρίζει τὴν 1η Ὀκτωβρίου, γιορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης. Τὸ μοναστηράκι αὐτὸ ἀποτελεῖ πραγματικὸ πνεύμονα γιὰ τὴν περιοχή μας, ἀφοῦ πολλοὶ βρίσκουν πραγματικὴ ἀνάπαυση σ' αὐτό, στὴν φιλοξενία τῶν μοναζουσῶν, στὸ πετραχήλι, τὶς συμβουλὲς καὶ τὶς προσευχὲς τοῦ ἔμπειρου Πνευματικοῦ.

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος στὴν γιορτὴ συμμετεῖχε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Γέν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος π. Ἀθανάσιος Λαουρδέκης, ὁ σεβαστὸς γέροντας π. Ἀντώνιος Βαζούρας ἄλλοι Ἱερεῖς καὶ πλῆθος κόσμου. Μετὰ τὴν κατανυκτικὴ θεία Λειτουργία προσφέρθηκε κέρασμα στοὺς προσκυνητὲς σὲ μιὰ πολὺ ζεστὴ ἀτμόσφαιρα, τὴν ὁποία καταλαβαίνουν ὅσοι ἔχουν ἐπισκεφθῇ τὴν Μονή. Τὸ μεσημέρι παρετέθη λιτὴ καὶ συνάμα ἀρχοντικὴ τράπεζα στὴν μικρὴ τράπεζα τῆς Μονῆς, ἀπ' ὅπου καὶ ἡ φωτογραφία.

Συνέδριο Ρουμελιωτῶν

Μὲ θέμα: "Ἡ Ρούμελη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, ἡ Ἱστορία καὶ τὸ Μέλλον της", ξεκίνησε στὸ Ἀγρίνιο, συνεχίστηκε στὸ Μεσολόγγι καὶ ὁλοκληρώθηκε στὴν Ναύπακτο τὸ Β΄ Διεθνὲς Συνέδριο Ρούμελης ποὺ ὀργάνωσε τὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ρουμελιωτῶν, Πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ κ. Βασίλειος Κόκκινος, Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Στὸ τέλος τοῦ Συνεδρίου ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα ψήφισμα τὸ ὁποῖο θὰ δοθῇ στὴν Κυβέρνηση καὶ ὅπου ἀλλοῦ χρειασθῇ. Τὰ κυριότερα σημεῖα του ἀναφέρονται στὴν παροχὴ κινήτρων γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν νέων στὶς ὀρεινὲς περιοχές, στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, στὴν ἀνάπτυξη τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου, στὴν τουριστικὴ ἀξιοποίηση τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων, στὴν ἐπιστημονικὴ καθοδήγηση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς γεωργίας, κτηνοτροφίας, ἁλιείας καὶ τὴν προστασία τῶν δασῶν ἀλλὰ καὶ στὰ ἀντισταθμιστικὰ ὀφέλη ποὺ πρέπει νὰ δοθοῦν σὲ περιοχὲς τῆς Ρούμελης γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση ἀπὸ τρίτους τοῦ φυσικοῦ της πλούτου.

Σὲ συνεδριάσεις συμμετεῖχε καὶ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀπηύθηνε καὶ σχετικὸ χαιρετισμὸ ποὺ δημοσιεύουμε στὴ σελίδα 5 τοῦ παρόντος τεύχους.

Ἑκατὸ ἔτη Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Βλαχομάνδρας

Ἑκατὸ ἔτη συμπλήρωσε αἰσίως ὁ Ἱερὸς Ἐνοριακὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Βλαχομάνδρας (1904-2004) καὶ οἱ Ἐνορῖτες μὲ ἐπί κεφαλῆς τὸν Ἐφημέριό τους π. Κωνσταντῖνο Κωστόπουλο καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο διοργάνωσαν ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν σημαντικὸ αὐτὸ σταθμὸ τῆς Ἐνορίας τους.

Τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη μας καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο δεξιώθηκε τοὺς ἐκκλησιασθέντες στὸ Πνευματικό του Κέντρο.

Ὁ Ἐφημέριος π. Κωνσταντῖνος εἶπε, μεταξὺ ἄλλων:

"Τὸ ἔτος ποὺ διανύουμε, τὸ 2004, ἀποτελεῖ σταθμὸ γιὰ τὴν Ἐνορία μας, ἐπειδὴ ἐφέτος συμπληρώθηκαν ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου. Ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ ὑπάρχει πάνω ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ θύρα, βόρεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εἶναι ἀδιάψευστος μάρτυρας ὅτι ἀνηγέρθη ὁ Ἱερὸς Ναὸς τὸ 1904.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, Σεβασμιώτατε, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας, ποὺ ἤλθατε σήμερα στὴν Ἐνορία μας καὶ λειτουργήσατε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, μᾶς εὐλογήσατε καὶ τελέσατε Μνημόσυνο γιὰ τοὺς ἀειμνήστους προκατόχους μου, Ἐφημερίους τῆς Ἐνορίας Βλαχομάνδρας, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς ἀοιδίμους Κτήτορας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ".

Καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀνέφερε τὰ ὀνόματα τῶν Ἐφημερίων καὶ Κτητόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ:

"Ἐφημέριοι:

Γεώργιος Κουτσοσπύρος, Θεόδωρος Κυρίτσης, Χρῆστος Παπαθανασίου, Σπυρίδων Σπυράντζος

Κτήτορες:

Νικόλαος Γλαβίνος, Νικόλαος Γραβάνης, Νικόλαος Γραβάνης, Νικόλαος Δημόπουλος, Δῆμος Δημόπουλος, Νικόλαος Κούγιας, Παναγιώτης Κούγιας, Παῦλος Καρακάξας, Νικόλαος Καρακάξας, Γιαννακὸς Μπανιάς, Σπύρος Μπανιάς, Φώτιος Μπανιάς, Λάμπρος Μπανιάς, Γούλας Μπανιάς, Φώτιος Μπανιάς, Κωνσταντῖνος Μπανιάς, Δημήτριος Μπανιάς, Ἀθανάσιος Μπανιάς, Ἀνδρέας Μητσόπουλος, Ἰωάννης Μητσόπουλος, Ὀδυσσέας Μητσόπουλος, Γιάννης Μητσόπουλος, Βασίλειος Μητσόπουλος, Χρῆστος Μητσόπουλος, Γιάννης Μητσόπουλος, Γιάννης Πετσίνης, Κωνσταντῖνος Πετσίνης, Βασίλειος Σπυράντζος, Μιχάλης Σπυράντζος καί, Σταῦρος Τσάμης...".

***

Σύμφωνα μὲ τὸν Γενικὸ Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στὴν Κωνταντινούπολη κ. Α. Ἀλεξανδρὴ ἡ Ἑλληνικὴ μειονότητα ἔχει περάσει δύσκολες περιόδους κατὰ τὸ παρελθόν. Σήμερα ὅπως διαπιστώνει προσωπικὰ ὁ ἴδιος ἔχουν σημειωθεῖ ἀρκετὰ θετικὲς ἐξελίξεις, στὸ πλαίσιο τῆς θέρμανσης τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, σὲ σχέση μὲ παλαιότερες ἐποχές. Ὅμως παρὰ τὴν μεταβολὴ ὁρισμένων συνθηκῶν πρὸς τὸ καλύτερο, ἡ Ἑλληνικὴ μειονότητα ἐξακολουθεῖ νὰ ἀντιμετωπίζη προβλήματα, ὅπως ἡ μὴ λειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ τὸ θέμα τῶν Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, τὸ ὁποῖο εἶναι σημαντικότατο.

***

Ἰδιαίτερη προβολὴ στὰ Τουρκικὰ Μέσα Ἐνημέρωσης εἶχε ἡ συνάντηση τοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ε.Ε. Verheugen, μὲ θρησκευτικοὺς παράγοντες καὶ ἐκπροσώπους μὴ μουσουλμανικῶν κοινοτήτων τῆς Τουρκίας στὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ συνάντηση ἔγινε στὰ πλαίσια τῆς συζήτησης γιὰ τὴν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων τῆς Τουρκίας στὴν Ε.Ε. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐκπροσώπησε ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων. Πάντως οἱ συμμετέχοντες στὴ συνάντηση ἀπέφυγαν νὰ ἀπαντήσουν σὲ ἐρωτήσεις σχετικὲς μὲ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

***

Ἀνακαινίστηκε τὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης. Τὸν ἁγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ Μακαριώτατος στὶς 7 Ὀκτωβρίο ἐ.ἔ.

***

Σὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημεριδας Milliyet μὲ τίτλο "Ἀναστήλωση ἀλὰ τούρκα", τονίζεται ὅτι μετὰ πάροδο 12ετίας καὶ ἐνῷ ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ σκαλωσιὲς ἀπὸ τὸ θόλο τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἤδη παρουσιάζονται ρωγμὲς στὰ ἀποκατασταθέντα τμήματά του καὶ ψηφῖδες –λόγῳ ὑγρασίας- ἀρχίζουν καὶ πέφτουν στὸ δάπεδο. Ἐπίσης, στὸ δημοσίευμα τονίζεται ὅτι ἀποκαρδιωτικὴ εἶναι καὶ ἡ εἰκόνα τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ θόλου τοῦ Ναοῦ.

***

Ἐπισιτιστικὴ βοήθεια ὕψους 3 ἑκατ. εὐρὼ πρόκειται νὰ ἀποστείλη ἡ Μ.Κ.Ο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Ἀλληλεγγύη" σὲ Ι. Μητροπόλεις, φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα καὶ ἄλλους κοινωνικοὺς φορεῖς τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν καὶ τῆς Οὐκρανίας γιὰ τὴν κάλυψη τῶν αὐξημένων ἀναγκῶν τους. Τὸ πρόγραμμα βοήθειας γίνεται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ τροφίμων.

***

Μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία λειτούργησε τὸ Πολιτιστικὸ Ὀλυμπιακὸ Περίπτερο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν πλατεῖα Μητροπόλεως κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς Ἀθήνας. Πλῆθος ἐπισκεπτῶν, Ἕλληνες καὶ ξένοι, εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐνημερωθοῦν τόσο γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅσο καὶ γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο πολιτισμὸ τῆς Ἑλλάδος.

***

Στην μακρινή Σαγκάη, ένας μεγαλοπρεπής ορθόδοξος ρωσικός Ναός χρησιμοποιείται σήμερα ως εστιατόριο και μπάρ πολυτελείαςΣτὴν μακρινὴ Σαγκάη, ἕνας μεγαλοπρεπὴς ὀρθόδοξος ρωσικὸς Ναὸς χρησιμοποιεῖται σήμερα ὡς ἑστιατόριο καὶ μπὰρ πολυτελείας

Στην μακρινὴ Σαγκάη, ἕνας μεγαλοπρεπὴς ὀρθόδοξος ρωσικὸς Ναὸς χρησιμοποιεῖται σήμερα ὡς ἑστιατόριο καὶ μπὰρ πολυτελείας. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ διαφημηστικὸ φυλλάδιο γιὰ τὸ ἑστιατόριο-μπὰρ πρώην Ναό.

Ὀρθόδοξος Ἱερέας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀπέστειλε καὶ τὸ φυλλάδιο, ἐπισκέφθηκε τὸν Ναό, καὶ μὲ μεγάλη θλίψη εἰσῆλθε σ' αὐτόν. Ἔψαξε γιὰ τὸ Ἱερό, καὶ ἀνακάλυψε ὅτι στὸν χῶρο ποὺ βρισκόταν κάποτε τὸ Ἱερό, τώρα ἔχουν κατασκευάσει τουαλέτες. Εἰσῆλθε σὲ μία ἀπὸ αὐτές, καὶ μὲ συντριβὴ ἔκανε προσευχὴ μὲ τὸ κομποσχοίνι τοῦ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Ἱερέων, κτητόρων, ἐνοριτῶν τοῦ πάλαι ποτὲ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 


    

 

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2611