Skip to main content

“Δυνάμει τοῦ Νόμου”

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας διοργάνωσε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ νὰ τιμήση συνταξιούχους ὑπαλλήλους της. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ὁ κ. Δημοσθένης Παπαντωνίου, ὁ ὁδηγὸς ἐπὶ τεσσαρακονταετία τοῦ αὐτοκινήτου τῆς Μητροπόλεως καὶ πιστὸς ὑπάλληλος τριῶν Ἀρχιερέων.

"Δυνάμει τοῦ Νόμου"Παραθέτουμε τὴν ἀντιφώνηση τοῦ κ. Παπαντωνίου πρὸς τὸν Μητροπολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ καὶ τὴν ἑόρτια ὁμήγυρη καὶ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ τοῦ ἔστειλε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος.

Μέσα στὰ κείμενα αὐτὰ ἀντικατοπτρίζεται μιὰ ὁλόκληρη ἐποχή.

Ἡ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Κ. ΙΩΗΛ

"Ἀγαπητὲ κ. Δημοσθένη.

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Ἂν καὶ ἔχεις ἀπὸ διετίας καὶ πλέον ἐξέλθει τῆς ὑπηρεσίας, ἐν τούτοις αἰσθάνομαι τὴν ὑποχρέωσιν νὰ σοῦ ἀνταποδώσω, ἔστω καὶ μὲ καθυστέρησιν, τὸν δίκαιον ἔπαινον ποὺ σοῦ ἀξίζει.

Βεβαίως, δὲν ὑπηρέτησες τὰς ἡμέρας τῆς δικῆς μου Ἀρχιερατείας. Εἶμαι ὅμως εἰς θέσιν νὰ γνωρίζω, τοὐλάχιστον στὰ τριάντα χρόνια καὶ πλέον ποὺ ὑπηρέτησα ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅτι ὅλα σου τὰ χρόνια (σαράντα περίπου) ὑπηρέτησες μὲ ὑπευθυνότητα, μὲ ἀφοσίωση στὸ καθῆκον σου καὶ κυρίως μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τοὺς Προϊσταμένους σου Μητροπολίτας ἀειμνήστους Διονύσιον, Καλλίνικον καὶ Χρυσόστομον. Ὁ ἀείμνηστος Γέροντάς μου κυρὸς Καλλίνικος τὸ ἐτόνιζεν σὲ κάθε εὐκαιρία.

Ἔχων, λοιπόν, πάντα ταῦτα ὑπ' ὄψιν μου, ἀλλὰ καὶ ἰδίαν γνώμην, ὅπως ἀρχικῶς ἀνέφερα, ἀποδίδω σοι τὸν δίκαιον ἔπαινον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τὴν ὁποίαν τιμίως καὶ ἀνυποκρίτως καθ' ὅλην σου τὴν θητείαν ὑπηρέτησες καὶ εὔχομαι, ὅπως ὁ Δωρεοδότης Κύριος σοῦ χαρίζη ὑγιείαν, εὐλογίαν εἰς τὴν οἰκογένειάν σου καὶ πᾶν δώρημα τέλειον.

Πρὸς Θεὸν Εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης, ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας Ἰωήλ"

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

"Σεβασμιώτατε, Σεβαστοὶ πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερα συγκινημένος ἀπὸ τὴν τιμητικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας πρὸς τοὺς παλαιμάχους ὑπαλλήλους τῆς Μητροπόλεως.

Τὸ μεγαλύτερο καὶ παραγωγικότερο κομμάτι τῆς ζωῆς μας συνδέεται μὲ τὰ δρώμενα τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ χώρου. Ἡ ζωή μας ζημώθηκε πολὺ ἔντονα μὲ τὴν εὐλογημένη ζωὴ τῆς Μητροπόλεως. Ἐμεῖς καὶ νὰ θέλουμε δὲν μποροῦμε νὰ ξεχάσουμε τὴν Μητρόπολή μας, ἀλλὰ συγκινούμεθα βαθύτατα καὶ καυχώμαστε ἐν Κυρίῳ ὅταν καὶ ἡ Μητρόπολη μᾶς θυμᾶται.

Θὰ ἤθελα, αὐτὴ τὴν μεγάλη μέρα, νὰ σᾶς ἀπασχολήσω κατ' ἀνάγκην μὲ μερικὰ περιστατικὰ καὶ πρόσωπα, ποὺ συνδέονται μὲ τὴν διακονία μοῦ ὡς ὁδηγοῦ τῆς Μητροπόλεως.

Πρὶν ἀπὸ 42 χρόνια ξεκίνησα ἀπὸ τὸ μικρὸ χωριό μου τὸν Ἄγ. Ἀθανάσιο νὰ ὑπηρετήσω τὴ θητεία μοῦ ὡς στρατιώτης. Ὑπηρετοῦσα ὡς προσωπικὸς ὁδηγὸς τοῦ μεγάλου ἐκείνου Στρατηγοῦ Γενηματᾶ. Μιὰ μέρα μου λέει ὅτι ὁ Δεσπότης θέλει ἕνα προσωρινὸ ὁδηγὸ καὶ ὅτι ἀποφάσισε νὰ στείλει ἐμένα. Δέχτηκα μὲ πολλὴ χαρά.

Ὁ Δεσπότης, ὁ μακαριστὸς Διονύσιος, μία ἐξέχουσα φυσιογνωμία, ἕνας πραγματικὰ ἀρχοντάνθρωπος μὲ πλούσια καρδιά, ἀπέραντη ἀγάπη καὶ βαθειὰ ἐλεήμων, μὲ ὑποδέχτηκε μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη. Κοντά του ὑπηρέτησα 7 χρόνια. Μὲ ἀγαποῦσε πάρα πολύ. Ἦταν μεγάλος εὐεργέτης μου καὶ πνευματικὰ καὶ ὑλικά. Αἰωνία του ἡ μνήμη.

Ἀπὸ τὸ ἐκλεκτὸ ἐπιτελεῖο τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου θὰ ἤθελα νὰ μνημονεύσω μερικὰ πρόσωπα, ποὺ συνδέθηκα μαζί τους καὶ μὲ συμπαραστάθηκαν ἀδελφικά. Ἀναφέρω τὸν τότε λαϊκὸ ἱεροκήρυκα π. Χαρίτωνα Χαραλαμπίδη, τὸν συγκάτοικό μου ἱεροκήρυκα καὶ κατηχητὴ κ. Πρόδρομο Παπαδόπουλο καὶ τὸν τότε ἱεροσπουδαστὴ π. Νικόλαο Παπαχριστοδούλου. Αὐτὸς καὶ ὅλη ἡ οἰκογένειά του στάθηκαν πολὺ κοντά μου.

Μετὰ τὸν μακαριστὸ Διονύσιο στὸ θρόνο ἦρθε ὁ μακαριστὸς Καλλίνικος. Ἅγιος ἄνθρωπος μὲ πολλὲς ἀρετές, λεπτὸ χαρακτῆρα, εὐγενικὸς καὶ ἀφιλοχρήματος. Ἀπὸ τὶς πρῶτες μέρες ποὺ ἦρθε μὲ περιέβαλε μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ στοργὴ ἐμένα καὶ ὅλη τὴν οἰκογένειά μου. Ὠφελήθηκα πολὺ ἀπὸ τὰ κηρύγματά του, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἅγια ζωή του. Κοντά του ὅλοι οἱ συνεργάτες του ἦταν ἕνας καὶ ἕνας διαλεγμένοι καὶ μιμητές του. Ξεχωρίζω τὸν τότε ἀκούραστο καὶ δραστήριο ἱεροκήρυκα π. Ἰερόθεο, νῦν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου, γνωστὸ σ' ὅλο τὸ πανελλήνιο γιὰ τὰ μοναδικά του προσόντα.

Κοντὰ στὸν μακαριστὸ Καλλίνικο ὑπηρέτησα 17 χρόνια καὶ ἄλλα 14 στὸν μακαριστὸ Χρυσόστομο, ὁπότε συνταξιοδοτήθηκα.

Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἀναπαύση.

Τέλος θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ στὸ σεπτὸ πρόσωπο τοῦ ποιμενάρχη μας.

Τριάντα τόσα χρόνια, ὡς ἱεροκήρυκας, μᾶς ἔθρεψε πνευματικα μὲ τὸ ταπεινὸ παράδειγμά του, τὰ πατερικὰ κηρύγματα, τὴν Ἐξομολόγηση, τὰ Κατηχητικὰ καὶ τὴν ποικίλη ἱεραποστολική του δραστηριότητα.

Δὲν ἔφυγε οὔτε στιγμὴ ἀπὸ κοντά μας καὶ ὅταν ἀκόμη καύσωνες ἀφόρητοι σάρωναν τὸν πνευματικὸ ὁρίζοντα τῆς περιοχῆς μας.

Καὶ τώρα ὡς ποιμενάρχης μας δοξάζει τὴν Μητρόπολή μας.

Θυμηθήκαμε ἐποχὲς τοῦ ἀειμνήστου Καλλινίκου.

Ἡ πρωτότυπη καὶ σεμνὴ αὐτὴ τελετὴ φανερώνει μέχρι ποὺ μπορεῖ νὰ φτάση ἡ ἀπέραντη ἀγάπη του. Ἐμεῖς αἰσθανόμαστε ὑπερήφανοι ἐν Κυρίῳ γιὰ τὸν Δεσπότη μας, τὸν εὐγνωμονοῦμε, προσευχόμαστε τὰ ἔτη του νὰ εἶναι πολλὰ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ δηλώνουμε ὅτι θὰ εἴμαστε πάντα στὸ πλευρό του σ' ὅ,τι μᾶς χρειαστεῖ.".

Ἡ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

"Ἀγαπητὲ Δῆμο, χαίρετε

Ἔλαβα πρὸ ἡμερῶν τὸ ἔγγραφο ποὺ σοῦ ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, μὲ τὸ ὁποῖο σοῦ ἀποδίδει τὸν δίκαιο ἔπαινο γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερες στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ὡς κλητῆρας καὶ ὁδηγὸς τοῦ αὐτοκινήτου τοῦ Μητροπολίτου αὐτῆς. Ἐπίσης ἔλαβα καὶ ἀνέγνωσα μὲ βαθυτάτη συγκίνηση τὴν γεμάτη εὐγνωμοσύνη καὶ αἰσθήματα προσφώνησή σου.

Συγκινήθηκα βαθειὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καὶ σὲ συγχαίρω θερμά.

Θυμήθηκα νοσταλγικὰ τὰ ὅσα περάσαμε κοντὰ στὸν ἅγιο Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κυρὸ Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος ἔκανε πολλὲς προσπάθειες γιὰ νὰ δοθῇ ἡ ὀργανικὴ αὐτὴ θέση στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ νὰ τὴν καταλάβης ἐσὺ ποὺ ἤδη ἐργαζόσουν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη προσωρινά. Θυμήθηκα τὶς περιοδεῖες ποὺ κάναμε μαζί του, τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις στὶς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως μὲ δύσκολες καιρικὲς συνθῆκες, ἤτοι μὲ χιόνια, μὲ βροχή, μὲ ζέστη, ἡμέρα καὶ νύχτα, τὶς συχνὲς ἀκολουθίες στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, τὰ σοφά του λόγια ποὺ ἀκούγαμε, τὴν ἔκφραση τῆς χαρᾶς του καὶ τῆς λύπης του ἀπὸ τὴν ἐργώδη ποιμαντική του διακονία. Πόσες φορὲς δὲν ἀποκάναμε καὶ δὲν "γονατίζαμε" ἐμεῖς, ἐνῷ ἐκεῖνος ἦταν ἀεικίνητος, ἀκούραστος, ἐμπνευσμένος, γεμᾶτος διάθεση κενωτικῆς διακονίας καὶ ποιμαντικῆς προσφορᾶς! Αἰωνία ἂς εἶναι ἡ μνήμη του.

Πόσες φορὲς δὲν κλάψαμε καὶ δὲν χαρήκαμε μαζί, ἀγαπητέ μου Δῆμο, κατὰ τὰ ἀξέχαστα ἐκεῖνα χρόνια! Θυμᾶσαι ποὺ σοῦ ἔλεγε χαριτολογῶντας: "Δὲν εἶσαι ὁδηγὸς τοῦ Μητροπολίτου, ἀλλὰ εἶσαι ὁδηγὸς τοῦ αὐτοκινήτου τοῦ Μητροπολίτου".

Ἀλλὰ καὶ ἐσὺ τὸν ἀγάπησες καὶ τὸν ὑπηρέτησες πιστὰ καὶ ἀφοσιωμένα μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του. Μάλιστα στὴν μία σου θυγατέρα ἔδωσες τὸ ὄνομα τῆς μητρός του (Αἰκατερίνη) καὶ στὴν ἄλλη τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Χρυσῆς, τὴν ὁποία ἀγαποῦσε ὁ μακαριστὸς Ἱεράρχης καὶ ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια. Καὶ τὸ ἔκανες αὐτὸ αὐθόρμητα, ἀπὸ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης, ἀφοῦ γιὰ μᾶς ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης δὲν ἦταν ἁπλῶς προϊστάμενος, ἀλλὰ στοργικὸς πατέρας. Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς συμπεριφερόμασταν μὲ ἀνάλογο τρόπο, ὡς ὑπάκουα παιδιά του καὶ ἀφοσιωμένοι συνεργάτες του, ποὺ ἐργαζόμασταν σκληρὰ καὶ ἀφοσιωμένα, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουμε κόπους καὶ δυσκολίες. Καὶ σὺ ἄφηνες πολλὲς φορὲς τὴν οἰκογένειά σου γιὰ νὰ τὸν ἐξυπηρετῆς στὴν ἀεικίνητη ἱεραποστολική του διακονία.

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ σὲ εὐλογῇ πλούσια στὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς σου, νὰ χαίρεσαι τὴν οἰκογένειά σου καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ συναντήσουμε τὸν ἀείμνηστο πατέρα μας μετά την ἐντεῦθεν ἔξοδό μας.

Ἀξίζουν θερμὰ συγχαρητήρια στὸν Σέβ. Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, πνευματικό μου ἀδελφό, "παραδελφό μου", ὅπως λένε στὸ Ἅγιον Ὅρος, γιὰ τὴν πρωτοβουλία τὴν ὁποία ἔλαβε νὰ σὲ τιμήση, μαζὶ μὲ τὸν π. Ἰωάννη Γκαούτση. Καὶ αὐτὸ δείχνει ὅτι τιμᾶ τὸν ἀείμνηστο Γέροντά μας καὶ σέβεται τὸ ἔργο του.

Εὐχόμενος καὶ πάλι ὁ νέος χρόνος νὰ εἶναι εὐλογημένος, διατελῶ,

μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

καὶ ἀγαθῶν ἀναμνήσεων

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2483