Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Ἡμερολόγιο γιὰ τὸν Ἐδέσσης Καλλίνικο

Ημερολόγιο για τον Εδέσσης Καλλίνικο

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ἀφιέρωσε τὸ ἡμερολόγιό της στὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Καλλίνικο Ποῦλο –τὸν καταγόμενο ἀπὸ Σιταράλωνα Τριχωνίδος καὶ ἀπὸ τὸν Πλάτανο Ναυπακτίας– ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 20 ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του, ὡς "δεῖγμα σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς τὴ μνήμη του καὶ ἕνα μνημόσυνο γιὰ τὴν προσφορά του στὴν Ἐκκλησία".

Ὅπως γράφει ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης "στὰ 17 χρόνια τῆς ποιμαντορίας τοῦ ἄφησε τύπον καλοῦ ποιμενάρχου, αὐστηροῦ τηρητοῦ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, ἐλεήμονος ἀνδρός, ἀφιλάργυρου κληρικοῦ, ἀκεραίου ἀνθρώπου. Ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή του".

"Στροφή"

Ἡ ΣΤΡΟΦΗ, ὅπως κάθε χρόνο, ἐξέδωσε καὶ φέτος Ἀπολογισμὸ ἔργου γιὰ τὸ 2002, τὸν ὁποῖο καὶ ἀπέστειλε στὴν ἐφημερίδα μας. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἔκδοση δίνεται ἡ εὐκαιρία μιᾶς ἀνοικτῆς ἐπικοινωνίας μὲ ὅλους ὅσους βρίσκονται στὸ πλευρὸ αὐτῆς τῆς προσπάθειας.

Τὸ δίκτυο Ὑπηρεσιῶν ΣΤΡΟΦΗ τοῦ ΚΕ.Θ.Ε.Α. ξεκίνησε τὴ λειτουργία του τὸ καλοκαίρι τοῦ 1988. Ἡ ΣΤΡΟΦΗ ἀπευθύνεται σὲ ἐφήβους ποὺ κάνουν κατάχρηση ἢ καὶ εἶναι ἐξαρτημένοι κυρίως ἀπὸ ὀπιοειδῆ, ἔχουν στὴν μεγάλη τους πλειοψηφία ἐγκαταλείψει τὸ σχολεῖο, ἔχουν ἐμπλακεῖ σὲ παραβατικὲς δραστηριότητες, δὲν ἔχουν συστηματικὴ ἐργασιακὴ ἀπασχόληση καὶ οἱ οἰκογενειακές τους σχέσεις ἔχουν διαταραχθεῖ.

Οἱ ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρει ἡ ΣΤΡΟΦΗ ξεκινοῦν ἀπὸ ἁπλὴ ἐνημέρωση γονέων καὶ ἐφήβων, προχωροῦν στὴ συμβουλευτικὴ καὶ καταλήγουν σὲ προγράμματα θεραπείας καὶ ἐπανένταξης.

Συμφωνα μὲ ὅσα ἀναγράφονται στὸ ἀπολογιστικὸ δελτίο τὸ ἔτος 2002 στὶς ὑπηρεσίες ὑποδοχῆς, ἀξιολόγησης καὶ κινητοποίησης τοῦ Κέντρου Συμβουλευτικῆς Ἐφήβων προσῆλθαν 135 ἔφηβοι συνολικά. Ὁ Συμβουλευτικὸς σταθμὸς παρεῖχε γιὰ τὸ ἴδιο ἔτος ὑπηρεσίες σὲ 36 ἐφήβους καὶ 58 γονεῖς καὶ ἀδέλφια ἐφήβων, ἐνῷ ἡ ἀνοιχτῇ θεραπευτικὴ κοινότητα προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες της σὲ 75 ἐφήβους.

Στὴ ΣΤΡΟΦΗ λειτουργεῖ μεταβατικὸ σχολεῖο ποὺ ἔχει στόχο νὰ ἐπανασυνδέσει τοὺς χρῆστες μὲ τὴ σχολικὴ ἐκπαίδευση καὶ τὸ ὁποῖο παρεῖχε ὑπηρεσίες σὲ 89 πρόσωπα. Ἐπισης τὸ 2002 ἀποτέλεσε τὴν πρώτη ὁλοκληρωμένη χρονιὰ παρουσίας τῆς ἱστοσελίδας τῆς ΣΤΡΟΦΗΣ στὸ διαδίκτυο στὴ διεύθυνση www.strofi.net.gr

Γ.Λ.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτὴ

Χριστουγεννιάτικη Γιορτὴ

Με τὸ δικό τους ξεχωριστὸ τρόπο γιόρτασαν τὰ Χριστούγεννα τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Μητροπόλεώς μας στὴ γιορτὴ ποὺ ἑτοίμασαν καὶ παρουσίασαν τὴν Παρασκευὴ 26 Δεκεμβρίου στὴν Παπαχαραλάμπειο αἴθουσα.

Ἡ γιορτὴ περιελάμβανε Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ποιήματα, θεατρικὰ δρώμενα καὶ παραδοσιακοὺς χορούς. Σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ συμμετοχὴ τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Ναυπάκτου τῆς κ. Κατερίνας Κορκοντζέλου. Ἡ ἐκδήλωση στὴν ὁποία πρωταγωνιστὲς ἦταν τὰ παιδιά, ἦταν ἀπόλυτα ἐπιτυχημένη καὶ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα της ἐνθουσίασε τὸ κοινὸ ποὺ εἶχε γεμίσει τὴν Παπαχαραλάμπειο αἴθουσα.

Κεντρικὴ θέση στὴν γιορτὴ εἶχε τὸ ἐπίκαιρο καὶ διδακτικὸ θεατρικὸ "Τρεὶς Οἰκογένειες". Οἱ τρεῖς οἰκογένειες - ὁμάδες: μία χριστιανικὴ οἰκογένεια, ἕνας ραβίνος μὲ τοὺς μαθητές του καὶ τρεῖς μουσουλμᾶνοι φίλοι, συζητοῦσαν ἐπὶ σκηνῆς γιὰ τὴν ἱστορία τους, τὴν πίστη τους, τὴν διδασκαλία τῆς θρησκείας τους, τὴν προσμονή τους γιὰ τὸ μέλλον.

Τὰ παιδιὰ ἄγγιξαν μὲ τὸν τρόπο τους σημαντικὰ γεγονότα, ποὺ βρίσκονται στὸ κέντρο τοῦ σύγχρονου παγκόσμιου ἐνδιαφέροντος καὶ ἔχουν τὶς ρίζες τους βαθειὰ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, ἐνῷ συγχρόνως ἐπηρεάζουν τὸ μέλλον μας.

Εξαιρετικά ἐπιτυχημένη ἦταν καὶ ἡ μουσικὴ θεατρικὴ παράσταση, "Χριστουγεννιάτικη Ἱστορία" του Τσὰρλς Ντίκενς, ποὺ παρουσίασαν σὲ ἐλεύθερη ἀπόδοση οἱ μαθητὲς τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Ναυπάκτου τῆς κ. Κατερίνας Κορκοντζέλου.

Γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν ἄρτια παρουσίαση τῆς γιορτῆς ἐργάσθηκαν μὲ ἀγάπη καὶ θυσίασαν ἐλεύθερο χρόνο ἀρκετοί. Πρῶτα οἱ Ἐφημέριοι, οἱ Κατηχητὲς καὶ οἱ Κατηχήτριες τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως. Ἀκόμη ἡ κ. Χριστίνα Καρανικόλα, ποὺ εἶχε τὴν ἐπιμέλεια τοῦ θεατρικοῦ, ὁ δάσκαλος τῆς χορωδίας Κωνσταντῖνος Λανάρας, ἡ δασκάλα τοῦ χοροῦ Ἀκριβὴ Ράϊκου, ὁ ζωγράφος καὶ κατηχητὴς Νίκος Καλαϊτζῆς ποὺ φιλοτέχνησε τὴν ἀφίσσα τῆς ἐκδήλωσης, ἡ ἐκφωνήτρια Φωτεινὴ Παπαθανασίου καὶ βέβαια ἡ κ. Κατερίνα Κορκοντζέλου ποὺ πρόσφερε τὴ συνεργασία της. Καὶ βεβαίως τὰ παιδιὰ ποὺ ἀφιέρωσαν χρόνο ἀπὸ τὰ μαθήματα καὶ τὸ παιχνίδι τους, ἀλλὰ χάρηκαν τὴν συμμετοχή τους στὴ γιορτή.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ὅλους τους συμμετέχοντες καὶ ἔδωσε τὶς εὐχὲς καὶ τὶς εὐλογίες του γιὰ τὴ νέα χρονιά.

Γ.Λ.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου

Χειροτονία Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτη Χατζή

Την Κυριακὴ 18 Ἰανουαρίου τελέσθηκε ὑπὸ τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ μέχρι τότε Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, π. Παναγιώτη Χατζῆ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸν λόγο του μίλησε γιὰ τρία γνωρίσματα τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἔχη ὁ ὀρθόδοξος Κληρικός, τὴν ἀκράδαντη ὀρθόδοξη πίστη, τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ τὴν θυσιαστικὴ διακονία. Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στὴν μέχρι τώρα ἄψογη διαγωγὴ τοῦ Διακόνου, στὴν λατρευτική - λειτουργικὴ ζωή, στὴν διακονία τοῦ κοντὰ στὸν Ἐπίσκοπο, στὴν ἐργασία του μέσα στὰ Γραφεῖα, καὶ τὸν προέτρεψε νὰ μείνη πάντα διάκονος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διακρινόμενος γιὰ τὶς προαναφερθεῖσες ἀρετές.

Μετὰ τὴν χειροτονία προσφέρθηκε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τὸ μεσημέρι γεῦμα, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἐκδηλώθηκε ἡ χαρὰ τῆς Ἐνορίας καὶ τῶν φίλων καὶ συγγενῶν του π. Παναγιώτη γιὰ τὸ εὐφρόσυνο αὐτὸ γεγονός.

Ναυπακτιακὴ Πίτα 2004

Τὴν Πέμπτη 8 Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας, ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας γιὰ τὰ μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας, τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν καὶ τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Συλλόγου Ἐν Ἀθήναις Ναυπακτίων.

Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτησε ὁ Ὑπουργὸς Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν κ. Χρ. Βερελής, ἐνῷ παρευρέθηκαν οἱ Βουλευτὲς Νικόλαος Ἀγγελόπουλος, Ἰωάννης Βαϊνάς, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Ἀνδρέας Μακρυπίδης, Μάριος Σαλμάς, Χρῆστος Σμυρλής-Λιακατάς, ὁ πρ. Βουλευτὴς Βασίλειος Μαγγίνας, ὁ ἐπ. Πρέσβυς καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Μπότσαρη Νότης Μπότσαρης, Δήμαρχοι τῆς Ἐπαρχίας Ναυπακτίας, πρόεδροι συλλόγων καὶ πολλοὶ Ναυπάκτιοι τῶν Ἀθηνῶν καί, βεβαίως, οἱ Πρόεδροι τῶν Συλλόγων, Γεράσιμος Μοῦρτος, Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος καὶ Σοφία Μπένου.

Στὸ δεῖπνο ποὺ παρέθεσαν οἱ ὡς ἄνω Σύλλογοι, δόθηκε ἡ εὐκαιρία στοὺς συνδαιτημόνες νὰ μιλήσουν γιὰ ζητήματα τῆς Ναυπακτίας.

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόσκληση τῶν Συλλόγων καὶ συμμετεῖχε στὴν ἐκδήλωσή τους, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται γιὰ πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, εὐλογῶντας τὴν βασιλόπιττα καὶ ἐκφωνῶντας ἐπίκαιρο λόγο. Θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦταν "Ἀθλητισμὸς καὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες" καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἔννοια τοῦ ἀθλητισμοῦ, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες καὶ τὴν σύγχρονη πραγματικότητα, καθὼς καὶ στὴν θέση τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτό. Τὸν Σεβασμιώτατο συνόδευσε στὴν ἐκδήλωση ὁ συνεργάτης του στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, Ἀρχιμ. π. Παῦλος Ἰωάννου.

Ἡ ἐκδήλωση σημείωσε μεγάλη ἐπιτυχία, μὲ συμμετοχὴ 350 περίπου Ναυπακτίων, τρεῖς ἐκ τῶν ὁποίων κέρδισαν τὰ φλουριὰ ἀπὸ τὶς ἰσάριθμες πίττες ποὺ ἑτοίμασαν οἱ σύλλογοι-διοργανωτὲς τῆς ἐκδήλωσης. Ἡ κατ' ἔτος κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τῶν Ναυπακτιακῶν Συλλόγων ἔχει ἐξελιχθῆ σὲ ἐπιτυχημένο θεσμὸ ποὺ συγκεντρώνει ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοὺς Ναυπακτίους τῆς Ἀθήνας.-

Ἡ Βασιλόπιττα τῶν Συνεργατῶν

Στὰ πλαίσια τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου πραγματοποιήθηκε καὶ ἡ καθιερωμένη κοπὴ Βασιλόπιττας γιὰ τοὺς συνεργάτες τοῦ Μητροπολίτου, ἤτοι τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους, Ἱεροψάλτες, Νεωκόρους, Μέλη Συνδέσμων Ἀγάπης. Φέτος ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας ἔγινε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς.

Τὸ φλουρὶ τὸ βρῆκε ὁ κ. Δημήτριος Μαντζαρίνης, ἐκκλησιαστικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Ι. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λυγιά, γεγονὸς ποὺ ἔδωσε χαρὰ σ' ὅλους τοὺς συνεργάτες τῆς Ἐνορίας, καθόσον προγραμματίζεται ἡ ἀνέγερση νέου Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ χρειάζεται κουράγιο καὶ δύναμη.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τὴν κ. Ἀλεξάνδρα Σούλου, τὴν ἐπὶ εἰκοσαετία Εὐπρεπίστρια καὶ Κλητῆρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ὑπηρέτησε εὐσυνείδητα, ἐπὶ Ἀρχιερατείας τοῦ ἀειμνήστου Δαμασκηνοῦ, τοῦ πρ. Ναυπάκτου Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ νῦν Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τὴν κ. Ἀλεξάνδρα γιὰ τὸ ἀνεπίληπτο καὶ τὴν ἐργατικότητά της καὶ τῆς χάρισε ἕνα ἀναμνηστικὸ δῶρο, ἐνῷ ἡ κ. Ἀλεξάνδρα ἀντιφώνησε καὶ εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ὅλους τοὺς πατέρες ποὺ ἐργάζονται στὰ Γραφεῖα γιὰ τὴν πολύχρονη συνεργασία.

Βασιλόπιττα Κατηχητῶν

Βασιλόπιττα Κατηχητών


Βασιλόπιττά ἔκοψαν καὶ οἱ Κατηχητὲς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὴν Δευτέρα 12 Ἰανουαρίου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στοὺς Κατηχητὲς νὰ θυμηθοῦν τὶς κατευθυντήριες ἀρχὲς τοῦ ἔργου τους, νὰ ἀνανεώσουν τὸν ζῆλο τους γιὰ τὸ κατηχητικὸ ἔργο, νὰ συναντηθοῦν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις καὶ βεβαίως νὰ ἐμπνευστοῦν ἀπὸ τὴν μορφὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Τὸ φλουρὶ τῆς βασιλόπιττας βρῆκε ἡ κ. Ἀναστασία Πανταζοπούλου, καὶ ἔλαβε μία καλλιτεχνικὰ δεμένη Καινὴ Διαθήκη καὶ ἕνα ὠφέλιμο βιβλίο.

Συνάντηση μὲ Φοιτητές-Ἀποφοίτους
Πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος, στὶς 3 Ἰανουαρίου, ἡμέρα Σάββατο, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, ἡ καθιερωμένη συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας μὲ τοὺς φοιτητὲς καὶ τοὺς ἀποφοίτους τῆς πόλεως καὶ τῆς περιφέρειας Ναυπάκτου.

Ἡ ἐκδήλωσε ἄρχισε μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο.

Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου μὲ θέμα "Ἀθλητισμὸς καὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες". Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τὴν ἔννοια τοῦ ἀθλητισμοῦ, λέγοντας, μεταξὺ ἄλλων: "Ἡ λέξη "ἀγὼν" προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ἄγω, ποὺ σημαίνει ὁδηγῶ καὶ ἀπὸ αὐτὸ προέρχεται καὶ ἡ ἀγωγή. Ἡ λέξη "ἀθλητὴς" προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξη ἆθλος, ποὺ σημαίνει μόχθος, ἀνάγκη, ἀγῶνας. Ἔτσι ὁ ἀθλητισμὸς εἶναι «ἡ ἐπιδίωξη τῆς ἐπικρατήσεως δηλ. τῆς κατακτήσεως τῆς πρωτιᾶς (νίκης) μέσῳ τῆς εὐγενοῦς ἁμίλλης, διὰ τοῦ ἀγῶνος». Ὁ ἀθλητὴς δὲν μπορεῖ νὰ ἀπατήση τοὺς ἀντιπάλους του, διότι λειτουργοῦν οἱ κανονισμοί, ὁ καθένας δρομέας βρίσκεται στὸν δικό του διάδρομο καὶ δίπλα του ἔχει τοὺς ἄλλους ἀθλητάς, ἐχθρός του εἶναι κυρίως τὸ σῶμα του καὶ τὰ ὅριά του, καθὼς ἐπίσης οἱ ἀντοχές του προκειμένου νὰ ἐπιτύχη τὴν νίκη".

Ἐπίσης μίλησε γιὰ τὰ ταυροκαθάψια, τὸ στάδιο καὶ τὸν κότινο καὶ τὴν σημειολογία τους, παρουσιάζοντας τὸ "γνήσιο πνεῦμα" τοῦ ἀθλητισμοῦ. Μίλησε γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τῆς ἀρχαιότητος, γιὰ τὴν σημερινὴ πραγματικότητα, ἀνέφερε τὰ σημερινὰ σημεῖα διαφοροποίησης ἀπὸ τὴν ἀρχική τους προοπτική, διαφοροποίηση ποὺ ἐκφράζεται καὶ στὴν σύγχρονη ὀνομασία τους (olympic games ἀντὶ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες, καὶ sport ἀντὶ ἀθλήματα), καὶ τέλος ἀναφέρθηκε στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς εἰσηγήσεως ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στὸ θέμα. Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις ποὺ ἀπηύθυναν καὶ τὶς ἀπόψεις ποὺ ἐξέφρασαν οἱ φοιτητὲς ἦταν, –ποιός καθορίζει τελικὰ τί δέχεται ἢ δὲν δέχεται ἡ Ἐκκλησία, –ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ντόπιγκ ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πολλὰ προβλήματα ποὺ συνοδεύουν τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, –μήπως πρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀσχοληθῇ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν θετικὴ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἐνημέρωση.

Ἀκολούθησε κλήρωση τεσσάρων φοιτητῶν καὶ ἀποφοίτων, ἀπὸ τοὺς παρόντες, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν 150 Εὐρὼ ὁ καθένας. Ἐπίσης, ὁ φοιτητὴς ποὺ βρῆκε τὸ κωνσταντινάτο φλουρὶ τῆς βασιλόπιττας, ἔλαβε καὶ φιλοδώρημα 60 Εὐρώ. Τὰ χρήματα διατέθηκαν ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Εὐποιίας τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωσε ἔκλεισε μὲ δεξίωση, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας συνεχίσθηκε ἡ συζήτηση στὰ "πηγαδάκια" ποὺ δημιουργήθηκαν. Τὰ πλούσια ἐδέσματα ἑτοίμασαν μὲ πολὺ μεράκι οἱ κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν τριῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου.

Μ.Π.-Ν.Π.

Ἑορταστικὰ στιγμιότυπα

Στὰ πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Δωδεκαημέρου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ἑτοίμασε δύο ἐπίσημα γεύματα, ἕνα γιὰ τοὺς ἀναξιοπαθούντας ἀδελφούς μας καὶ ἕνα γιὰ τοὺς ἐργάτες σὲ ἐξωτερικὲς ἐργασίες τοῦ Δήμου. Καὶ στὰ δύο γεύματα οἰκοδεσπότης ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος μίλησε στοὺς συνδαιτημόνες, τοὺς ἔψαλε, τοὺς τραγούδησε παραδοσιακὰ τραγούδια, τοὺς εὐλόγησε καὶ τοὺς ἔδωσε τὸ χριστουγεννιάτικο μποναμά.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στὰ παιδιὰ τῶν Ἱερέων, τὰ συμβούλευσε καὶ τοὺς ἔδωσε χριστουγεννιάτικα δῶρα, καὶ αὐτὰ ἔψαλαν, τραγούδησαν καὶ ἀπήγγειλαν ποιήματα γιὰ εὐχαριστία.

Σχολικὴ Βασιλόπιττα

Τὸ 4ο Δημοτικὸ Σχολεῖο διοργάνωσε φέτος γιὰ δεύτερη χρονιὰ μία λιτὴ καὶ ἀξιόλογη γιορτή, μὲ ἀφορμὴ τὴν κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας. Ἔτσι, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ σχολείου, μετὰ τὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυναν οἱ ἐπίσημοι καλεσμένοι καὶ ὁ διευθυντὴς κ. Κωνσταντῖνος Κοντογιάννης, μαθητὲς τοῦ σχολείου μὲ τὴν δασκάλα τοὺς κ. Κωνσταντίνα Ἀντωνιάδου, παρουσίασαν μερικὲς σκέψεις, παροιμίες καὶ λαογραφικὲς παραδόσεις γιὰ τὸν χρόνο. Ἔπειτα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου π. Καλλίνικος εὐλόγησε τὴν πίττα τοῦ σχολείου (μία γιὰ κάθε τμῆμα μαθητῶν καὶ μία γιὰ τοὺς δασκάλους) καὶ ἀπηύθυνε σύντομο λόγο στοὺς μαθητές. Ὁ κάθε τυχερὸς ἔλαβε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεγάλη χαρά, καὶ τρία δῶρα.  Ἦταν μία ἐποικοδομητικὴ γιορτή, ποὺ δίδαξε τὰ παιδιὰ καὶ τὰ συνέδεσε περισσότερο μὲ τὴν μεγάλη μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν Μέγα Βασίλειο.

***

Σὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας "Radical" μὲ τίτλο "καλὴ εἴδηση γιὰ τὶς μὴ μουσουλμανικὲς κοινότητες" τονίζεται ὅτι αἴρονται οἱ ἐπιφυλάξεις, ποὺ εἶχαν διατυπωθῇ στὴν Ἔκθεση Προόδου τῆς Ε.Ε. σχετικὰ μὲ τὰ εὐαγῆ ἱδρύματα τῶν μὴ μουσουλμανικῶν κοινοτήτων.

Σύμφωνα μὲ νομοσχέδιο, ποὺ συντάχθηκε, προβλέπεται ὅτι ἡ ἁρμοδιότητα ἄσκησης ἐποπτείας ἐπὶ τῶν ἀκινήτων τῶν μὴ μουσουλμανικῶν κοινοτήτων θὰ ἀνατεθῇ σὲ ὑπουργεῖο ποὺ θὰ ἱδρυθῇ μελλοντικὰ καὶ θὰ εἶναι ἁρμόδιο γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ὑποθέσεις ὅλων τῶν θρησκειῶν.

Τὸ ἴδιο νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο "Φαναρίου" θὰ ἀναγνωρισθῇ ὡς Ν.Π.Ι.Δ., περιοριζόμενης ὅμως τῆς ἰδιότητας αὐτῆς μόνο σὲ σχέση μὲ τὰ εὐαγῆ ἱδρύματα.

Τὰ ἱδρύματα τῶν μὴ μουσουλμανικῶν κοινοτήτων θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα ἰδιοκτησίας κερδοφόρων ἐπιχειρήσεων, δικαίωμα τὸ ὁποῖο ἤδη ἔχουν τὰ μουσουλμανικὰ βακούφια.

Ἀκόμη προβλέπεται ἡ κατάργηση τῶν ἐμποδίων ποὺ ὀρθώνονται στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν Ἑβραίων γιὰ θρησκευτικοὺς λειτουργούς. Οἱ σχολὲς ποὺ θὰ ἱδρυθοῦν θὰ ὑπάγονται στὰ Πατριαρχεῖα καὶ σὲ Ἐκκλησίες.

***

Οἱ προσπάθειες ὅλων ὅσων ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στὶς Η.Π.Α., πρέπει σίγουρα νὰ ἔχουν ἀρχίσει νὰ φέρνουν ἀποτελέσματα, ἂν κρίνη κανεὶς ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα ἔρευνας τῆς Ἕνωσης Συγχρόνων Γλωσσῶν, ποὺ δόθηκαν στὴ δημοσιότητα. Ἡ ἔρευνα αὐτὴ διεξάγεται κάθε τρία χρόνια καὶ καλύπτει τὶς ἐγγραφὲς φοιτητῶν σὲ ξενόγλωσσα τμήματα Πανεπιστημίων καὶ Κολλεγίων, ὅσο καὶ Μεταπτυχιακῶν τμημάτων.

Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ 2002 (ἡ προηγούμενη ἔγινε τὸ 1998), ἡ αὔξηση τῶν ἐγγραφῶν σὲ τάξεις ἀρχαίων καὶ νέων ἑλληνικῶν στὰ Πανεπιστήμια καὶ μεταπτυχιακὰ κέντρα ἦταν τῆς τάξης τοῦ 27% καὶ 24% ἀντίστοιχα, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀμελητέα ἄνοδο, μόλις 0,8%, μεταξὺ 1995 καὶ 1998. Τὰ ποσοστὰ αὐτὰ φέρουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀνάμεσα στὶς 10 κορυφαῖες ποὺ διδάσκονται στὶς Η.Π.Α.

Ἡ Διευθύντρα τῆς Ἕνωσης Σύγχρονων Γλωσσῶν Ρὸζ Μαρὶ Φέϊαλ ἐπισημαίνει ὅτι οἱ φοιτητὲς στὶς Η.Π.Α. ἐπιλέγουν γλῶσσες, ὅπως τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ τὰ λατινικά, ὄχι γιὰ πρακτικοὺς λόγους, ἀλλὰ γιὰ νὰ διευρύνουν τὶς ἱστορικὲς καὶ πολιτιστικές τους γνώσεις.

Σὲ δημόσιο Λύκειο τῆς Νέας Ὑόρκης, στὸ ὁποῖο διδάσκεται ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '80, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ποὺ παρακολουθοῦν τὰ μαθήματα ἐπιθυμοῦν νὰ συνεχίσουν σὲ κλασσικὲς σπουδὲς καὶ προτιμοῦν νὰ διαβάζουν τὰ κείμενα στὴν αὐθεντική τους γλῶσσα. Οἱ ἐθνότητες τῶν μαθητῶν ποὺ παρακολουθοῦν εἶναι ἀνάμικτες.

***

Διεθνὲς Ἰατρο-θεολογικὸ συνέδριο πραγματοποιήθηκε στὴν Θήβα, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2003, μὲ θέμα "Ἐκκλησία καὶ ἀσθένεια", μὲ ἀναφορὰ στοὺς δύο γιατροὺς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, τοῦ ὁποίου ὁ τόπος μαρτυρίου, ὁ τάφος καὶ τὸ ἱερὸ λείψανο βρίσκονται στὴ Θήβα, καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λουκᾶ Βόϊνο-Γιασενέτσκι. Ἔγιναν προσεγγίσεις στὴν προσωπικότητα, τὸ ἔργο καὶ τὴν παρουσία τοῦ Εὐγγελιστοῦ Λουκᾶ στὴ Θήβα, καθὼς καὶ στὸ βίο, τὸ ἔργο καὶ τὴ συμβολὴ στὴν ἐξέλιξη τῆς Χειρουργικῆς καὶ γενικότερα τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λουκᾶ. Κοινὸς τόπος καὶ τῶν δύο ἁγίων ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως.

***

Ἡ "Κεντρικὴ Διεύθυνση Ποιμαντικοῦ Ἔργου" μέσα στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος τῆς "Ποιμαντικῆς Διακονίας τῶν Ἀσθενῶν τῶν Νοσοκομείων", διοργάνωσε εἰδικὸ Φροντιστήριο γιὰ τὴν κατάρτιση καὶ ἐπιμόρφωση ἐθελοντῶν, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ διακονήσουν τὴν ἀσθένεια, τὸν πόνο καὶ τὴν μοναξιὰ τοῦ συνανθρώπου. Τὸ πρόγραμμα περιέχει σειρὰ ὁμιλιῶν μὲ σχετικὰ θέματα.

***

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πῆρε μέρος στὸ Συνέδριο τῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν τῶν χωρῶν τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης μὲ θέμα: "Ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος ὡς συντελεστὴς κοινωνικῆς συνοχῆς στὴν Εὐρώπη καὶ ὡς μέσο γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν περιοχὴ τῆς Μεσογείου". Σκοπὸς τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ προσέγγιση καὶ ἐπικοινωνία μὲ μετανάστες ἀπὸ ἄλλες χῶρες καὶ θρησκεῖες, ποὺ εἶναι ἐγκατεστημένοι στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ ἀνάπτυξη διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ἰδιαίτερα μὲ μετριοπαθῆ στοιχεῖα τοῦ Ἰσλάμ, ὥστε νὰ ἀπομονωθοῦν τὰ ἀκραῖα καὶ ἐξτρεμιστικὰ στοιχεῖα ἀνάμεσα στοὺς Μουσουλμάνους τῆς Εὐρώπης.

***

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ψήφισε τελικὰ τὴν χρηματοδότηση ἐρευνητικῶν προγραμμάτων πάνω σὲ θέματα λήψεως ἐμβρυϊκῶν βλαστοκυττάρων ἀπὸ ἀνθρώπινα ἔμβρυα, καταψηφίζοντας τὶς προτάσεις μερίδας Εὐρωβουλευτῶν, ποὺ ἀπέβλεπαν στὴν θέσπιση πρωταρχικὰ αὐστηρῶν προϋποθέσεων γιὰ τὴν ἔρευνα πάνω σὲ ἀνθρώπινα ἔμβρυα, τὰ ὁποῖα βέβαια δὲν ἐπιζοῦν μετὰ τὴν λήψη βλαστοκυττάρων.

***

400 μαθητὲς φοιτοῦν στὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, ἡ ὁποία σχολὴ εἶναι ἀνεγνωρισμένη ἀπὸ τὸ κράτος. Ἔχει ἕδρα τὴν Ἔδεσσα καὶ παραρτήματα σὲ 8 πόλεις.

***

Τὸν τελευταῖο μῆνα ἐντάθηκαν οἱ συνεδριάσεις τοῦ "Ἐθνικοῦ Συβουλίου Ἰατρικῆς Ἠθικῆς καὶ Δεοντολογίας" καὶ οἱ συζητήσεις γιὰ τὸν καταρτισμὸ τοῦ Κώδικα Ἄσκησης Ἰατρικοῦ Ἐπαγγέλματος καὶ Δεοντολογίας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διὰ τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου, δίχως νὰ ἐπεμβαίνη σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν ἀμιγῶς τὸν ἰατρικὸ κλάδο καὶ τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, ἔκανε καίριες παρεμβάσεις σὲ θέματα σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, τῆς ἐλευθερίας του καὶ τῆς ζωῆς ὡς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει διορισθῇ τακτικὸ μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μὲ ἔγκριση τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας καὶ Πρόνοιας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καὶ Πρόνοιας, μὲ ἀναπληρωτή τον Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νικόλαο Χατζηνικολάου, Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 3727