Skip to main content

Κύριο Θέμα: Ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἱερέως καί τό ἔργο του -1ο Ἱερατικὸ Συνέδριο

1ο Ἱερατικὸ Συνέδριο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου

Τό διήµερο 27 καί 28 Σεπτεµθρίου (Παρασκευή καί Σάββατο) πραγµατοποιήθηκε µέ ἐπιτυχία τό πρῶτο ἱερατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου µέ γενικό θέµα "Ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἱερέως καί τό ἔργο του". Τόπος τοῦ Συνεδρίου ἦταν οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού βρίσκονται στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου. Στό Συνέδριο συµµετεῖχαν ὅλοι οἱ ἐν ἐνεργεία Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς καί πολλοί συνταξιοῦχοι, πού προσκλήθηκαν καί αὐτοί στό Συνέδριο, διότι ἀποτελοῦν µιά ζωντανή παρουσία µέσα στό ποιµαντικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 

Τό θέµα τοῦ Συνεδρίου καλύφθηκε ἀπό µία γενική εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου καί ἄλλες τέσσερις εἰσηγήσεις Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, πού ἀνέπτυξαν ἐπιμέρους πτυχές τοῦ γενικοῦ θέµατος. 
Τό Συνέδριο ἄρχισε τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 27 Σεπτεµβρίου μέ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, στό τέλος τῆς ὁποίας τελέσθηκε μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν κεκοιµηµένων Κληρικῶν, πού ἀποτελοῦσε ἀπόδοση ὀφειλῆς τῶν σημερινῶν Κληρικῶν σ’ αὐτούς πού κοπίασαν παλαιότερα καί στόν κόπο τους αὐτοί "εἰσεληλύθασι" ἦταν ἡ καταλληλότερη εἴσοδος στό Συνέδριο. 

Μετά τήν θεία Λειτουργία καί τό πρωινό ρόφημα πού πῆραν οἱ σύνεδροι στήν τραπεζαρία τῆς κατασκηνώσεως, ἄρχισε τό καθαυτό µέρος τοῦ Συνεδρίου, µέσα στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, µέ τήν εἰσήγηση του Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, πού εἶχε θέµα: "Ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἱερέως”. 

Ὁ Σεβασμιώτατος χώρισε τό θέμα του σέ τρία µέρη. Μελέτησε τήν προσωπικότητα τοῦ Ἱερέως, πρῶτον µέσα ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Νικήτα τοῦ Στηθάτου, δεύτερον µέσα ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί τρίτον µέσα ἀπό τά πορίσματα τῆς Ψυχολογίας. Τόνισε, βέβαια, ὅτι τά ψυχολογικά δέν ταυτίζονται µέ τά πνευματικά, ἀλλά ἡ πνευματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐπίδραση στήν ψυχολογική του συγκρότηση. Παρουσίασε µέσα ἀπό τήν ποιμαντική του πεῖρα τά βασικά στοιχεῖα πού συγκροτοῦν τόν ὥριμο καί ἰσορροπημένο ἄνθρωπο. Ὑπογράμμισε ὅτι, ὅταν ὡριμάζη κανείς πνευματικά, ὡριμάζει καί ψυχολογικά, γι αὐτό τό ψυχολογικό µέρος τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου ἐλέγχεται καί θεραπεύεται ἀπό τήν πνευματική καί ψυχολογική ἰσορροπία, γιά νά καταλήξη: 

"Οἱ ἄνθρωποι σήµερα εἶναι ἀπογοητευµένοι ἀπό πολλούς ἡγέτας, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νά ἐκμεταλλευθοῦν τό ποίμνιο, καί γι αὐτό ἀναζητοῦν γνησίους ποιμένας, πού θά ἔχουν θυσιαστικό ἦθος καί ἀγαπητική προσφορά. Δέν πρέπει νά διαψεύσουµε αὐτήν τήν ἀναζήτησή τους καί αὐτήν τήν ἐλπίδα. Ὁ Κληρικός, γιά νά εἶναι πνευµατικός Πατέρας καί Ὀρθόδοξος ποιµένας, πρέπει νά εἶναι ψυχολογικά ἰσορροπηµένος, συναισθηματικά ὥριμος, κυρίως πνευματικά ἀναγεννημένος. Σέ αὐτό συντελεῖ ἡ ὅλη ὀρθόδοξη διδασκαλία σχετικά µέ τήν ἱερωσύνη καί σέ αὐτό ἀποβλέπουν καί οἱ ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ὅλη ἐκκλησιαστική ζωή. Μόνο µέσα ἀπό αὐτό τό πρῖσμα μποροῦμε νά διακονήσουµε τόν πεινασμµένο καί διψασμµένο γιά ἀλήθεια καί ζωή, ὀρθόδοξο λαό".  

Τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβασµιωτάτου ἀκολούθησε συζήτηση, στήν ὁποία διευκρινίστηκαν σημεῖα τῆς εἰσηγήσεως καί δόθηκαν ἀπαντήσεις σέ ποιµαντικά προβλήµατα. Τό μεσημέρι παρετέθη κοινή τράπεζα. Στίς 4.30 μ.μ. ἄρχισε ἡ ἀπογευματινή συνεδρία, κατά τήν ὁποία ἀναπτύχθηκαν δύο εἰσηγήσεις. 

Πρώτη ἦταν τοῦ Αρχιμανδρίτου π. Σπυρίδωνος Λογοθέτου, ἱεροκήρυκος καὶ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Ναυπάκτου, µέ θέµα: "Ἡ λειτουργική ζωή τοῦ Ἱερέως". Δεύτερη εἰσήγηση ἦταν τοῦ Πρωτοπρεσθυτέρου π. Νικολάου Μασγάλα µέ θέµα: "Ἠ ποιμαντική τῆς Ἐνορίας". ΄Ο Εἰσηγητής μίλησε γιά τήν ἀνάγκη νά προσεγγίση ὁ Ἱερέας τόν λαό σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς του καί µέσα ἀπό ὅλα τά προβλήµατά του. Νά μή γνωρίζεται µέ τούς ἑνορίτες του µόνον ὅταν πρόκειται νὰ τελέσουν κάποιο μυστήριο ἤ νά βγάλουν κάποιο πιστοποιητικό.Ἡ Ἐνορία εἶναι ή εὐρύτερη οἰκογένειά του καὶ πρέπει νά μεριμνᾶ γι' αὐτήν ὡς πνευματικός πατέρας της. Τόνισε ἐπίσης ὅτι κατά τήν διακονία του πρέπει νά εἶναι ἀνεπηρέαστος ἀπό ἐξωτερικούς παράγοντες' νά κατευθύνη καί νά µή κατευθύνεται, τίς δύο εἰσηγήσεις ἀκολούθησε συζήτηση, µετά τή λήξη τῆς ὁποίας ἐψάλη ὁ Ἑσπερινός, γιά νά κλείση ἡ ἡμέρα µέ κοινό δείπνο καί τήν ἀκολουθία τοῦ ἀποδείπνου. 

Τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε θεία Λειτουργία, στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης µας κ. Ἱερόθεος καί κατόπιν, µετά τό πρωινό ρόφημα, πραγματοποιήθηκε ἡ τελευταία συνεδρία τοῦ πρώτου Ἱερατικοῦ Συνεδρίου, πού περιελάµβανε δύο εἰσηγήσεις. 

Πρώτη ἦταν τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θωμᾶ Βαμβίνη µέθέµα: "Ὁ Ἱερεύς ὡς πνευματικός πατέρας". 
Ὁ Εἰσηγητής εἶπε κατ ἀρχήν ὅτι πνευματικός πατέρας εἶναι αὐτός πού µεταγγίζει στούς ἀνθρώπους τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Λόγω τῆς τρεπτότητας τοῦ ἀνθρώπου τό μυστήριο τῆς µετανοίας καί ἐξομολογήσεως ἔχει καταστεῖ θεµελιακὀ γιά τήν πνευματική πορεία τῶν πιστῶν, γι' αὐτό ἡ πνευµατική πατρότητα συνδέθηκε µέ τήν ἐξομολόγηση καί πνευματικός πατέρας εἶναι κυρίως ὁ ἐξομολόγος. Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε στήν ἀλλοίωση τοῦ μυστηρίου τῆς µετανοίας ἀπό δυτικές ἐπιδράσεις, καθώς καί στὶς δυσκολίες τοῦ ἔργου τῆς καθοδηγήσεως τοῦ λαοῦ στήν ἀτομοκεντρική ἐποχή µας. Τέλος, ἀφοῦ διευκρίνησε ὅτι δέν ὑπάρχουν τεχνικές πού νά ἀναγεννοῦν πνευματικά τούς ἀνθρώπους, διατύπωσε βασικές πρακτικές ἀρχές, πάνω στὶς ὁποῖες πρέπει νά στηρίζεται ἡ διακονία τῆς πνευµατικῆς πατρότητας. 

Δεύτερη εἰσήγηση ἦταν τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου π. Ἀθανασίου Λαουρδέκη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, µέ θέμα: "Ὁ Ἱερευς καί τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως”. Ὁ Εἰσηγητής τόνισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ὑπάρξεως τῶν Γραφείων τὴς ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς καὶ τῆς καλῆς λειτουργίας τους. Ἡ Εκκλησία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ, ὑπάρχει ὅμως µέσα στόν κόσµο καί ἔρχεται σέ σχέση καί ἐπικοινωνία µέ ὅλες τίς ἀρχές καί ἐξουσίες καί ὅλες τίς τάξεις τῶν ἀνθρώπων, γι αὐτό εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὕπαρξη καλά ὀργανωμένων Γραφείων. Τά Γραφεῖα λειτουργοῦν κάτω ἀπό τήν ἄμεση καθοδήγηση καί εὐθύνη τοῦ Μητροπολίτου. Ὅ,τι λένε οἱ Ἱερεῖς τῶν Γραφείων δέν εἶναι δικοί τους λόγοι, ἀλλά ἐντολές τοῦ Μητροπολίτου. Γι αὐτό ἀπαιτεῖται ὑπακοή. Ἡ καλή σχέση τῶν Ἱερέων µέ τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ἔνδειξη ἐκκλησιαστικοῦ Φρονήματος. 

Μετά τίς δύο εἰσηγήσεις ἀκολούθησε συζήτηση, στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος συνόψισε τίς κεντρικές θέσεις πού διατυπώθηκαν κατά τό συνέδριο. Πρέπει νά ὑπογραμμίσουµε ὅτι ἐκτός ἀπό τίς εἰσηγήσεις, πολύ ἐποικοδομητικές καί σέ ὑψηλό ποιµαντικό ἐπίπεδο ἦταν οἱ συζητήσεις πού ἔγιναν, γιατί σ' αὐτές δόθηκε ἡ δυνατότητα µέ ἐλευθερία καί ἀγάπη γιά τό ποιµαντικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως, νά τεθοῦν θέµατα καί προβλήµατα, καί νά δοθοῦν ἀπαντήσεις καὶ κατευθύνσεις ἀπό τόν Μητροπολίτη, πού θά βοηθήσουν τούς Ἱερεῖς στὴ σωστή ἀντιμετώπισή τους. 

Τό Συνέδριο, στό ὁποῖο ὑπῆρχε πνεῦμα σύµπνοιας, ἑνότητας καί ἐλευθερίας, τελείωσε µέ κοινό γεῦμα στὴν τραπεζαρία τῆς κατασκηνώσεως. 

Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά ἀναφέρουµε τούς πολλούς κόπους πού κάτέβαλαν -στήν ὑπηρεσία τῶν "τραπεζῶν" τοῦ Συνεδρίου -πολλές κυρίες ἀπό τή Ναύπακτο, πού συµπαραστέκονται πάντα στό ἔργο τῆς Μητροπόλεως.

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 1060