Skip to main content

Εἰδήσεις - Συνέλευση Ὀρθοδόξων Βουλευτῶν στὴν Λιθουανία

Συνέλευση Ὀρθοδόξων Βουλευτῶν στὴν Λιθουανία

Στὴν πρωτεύουσα τῆς Λιθουανίας, Βίλνιους, ταξιδεύει ὁ Μητροπολίτης μaς κ. Ἰερόθεος, κατὰ τὸ τριήμερο 26-29 Ἰουνίου ἔ.έ., προσκεκλημένος ἀπὸ τοὺς Βουλευτὲς τῶν Κρατῶν μὲ Ὀρθόδοξο λαό, προκειμένου νὰ συμμετάσχη καὶ νὰ ὀμιλήση στὴν 10η Γενικὴ Συνέλευση τῆς Ἐτήσιας Συνόδου τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), ἡ ὁποία ἔχη τὸ γενικὸ θέμα: "Πόλεμος-Φτώχεια· ἡ Ὀρθόδοξη ἄποψη".

Ὁ Σεβασμιώτατος, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα, θὰ μιλήση τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς Συνέλευσης, Πέμπτη 26 Ἰουνίου, καὶ θὰ ἀκολουθήση εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ κ. Μάριο Μπέγζο. Ἐπίσης, εἰσήγηση θὰ ἔχη καὶ ὁ βουλευτὴς κ. Στυλιανὸς Παπαθεμελής, Γενικὸς Γραμματέας τῆς Δ.Σ.Ο. Οἱ ἐργασίες τῆς Συνέλευσης θὰ ὁλοκληρωθοῦν τὸ Σάββατο 28 Ἰουνίου, καὶ ἡ συνάντηση θὰ λήξη μὲ τὴν τέλεση θείας Λειτουργίας τὴν Κυριακὴ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Τριῶν Μαρτύρων, καὶ θὰ ἀκολουθήση ξενάγηση στὴν πρωτεύουσα τῆς Λιθουανίας, Βίλνιους.

Ἡ Δ.Σ.Ο. ἀποτελεῖται ἀπὸ Βουλευτὲς ὅλων τῶν Κομμάτων τῶν Χωρῶν μὲ Ὀρθόδοξο λαό, καὶ οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν Κοινοβουλίων τους, συνεργάζονται ὥστε νὰ προωθοῦν τὴν διδασκαλία καὶ τὴν ἄποψη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὶς νομοθεσίες τῶν Χωρῶν τους, κάτι τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ πολὺ θετικὸ γιὰ τὴν παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπου κυριαρχοῦν ἄλλες Ὁμολογίες ἢ ὁ ἄχρωμος οὑμανισμός.

Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν Συνέλευση καὶ γιὰ τὴν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου θὰ ἔχουμε σὲ ἑπόμενα τεύχη.

***

"Παρακολουθήσαμε καὶ φέτος τὴν καθιερωμένη πλέον στὴν πόλη μας μουσικὴ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποίησε τὸ 1ο ΤΕΕ. Τὸ θέμα ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Ἑλληνικὸ Κινηματογράφο καὶ τὰ τραγούδια τοῦ... Ταυτόχρονα μαζὶ μὲ τὰ τραγούδια ποὺ ἔλεγε ἡ χορωδία τῶν μαθητῶν παίζονταν στὴν ὀθόνη ἀποσπάσματα ἀπὸ παλιὲς ἑλληνικὲς ταινίες μέσῳ ἄά-ἄάα ποὺ δημιούργησε τὸ τμῆμα πληροφορικῆς τοῦ σχολείου. Ὅλο τὸ σκηνικὸ στήθηκε στὸν πεζόδρομο ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὰ Σχολεῖα... Ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς. "Φέτος τί θὰ κάνουμε" εἶναι τὸ ἐρώτημα ποὺ βάζουν τὰ παιδιά. Καὶ οἱ τρεῖς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔγιναν στηρίχθηκαν σὲ ἰδέες τῶν παιδιῶν. Καὶ δὲν εἶναι μόνον τὰ παιδιὰ ποὺ συμμετέχουν στὴν ὀρχήστρα καὶ τὴ χορωδία. Ὅλα τὰ παιδιὰ συμμετέχουν μὲ τὸν τρόπο τους. Ἡ ἐκδήλωση εἶναι ὑπόθεση ὅλου τοῦ σχολείου..." (Μαρία Μανδέλλου, "Ἀντίλογος" τ. 5).

Μὲ πολλές, ποικίλες καὶ ἀξιέπαινες τελετὲς λήξεως τελείωσε ἡ σχολικὴ χρονιὰ καὶ στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς πόλεως.

Οἱ τελετὲς περιελάμβαναν ἀποχαιρετιστήρια γιὰ τὴν ΣΤ' Δημοτικοῦ, θεατρικὰ δρώμενα, ποιήματα, τραγούδια, χορούς, ἐκθέσεις ζωγραφικῆς, παιδαγωγικὰ παιχνίδια καὶ ἀγωνίσματα, κεράσματα ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Ἡ κάθε γιορτὴ εἶχε τὴν δική της ἰδιαιτερότητα καὶ χάρη, καὶ ὅλες μαζὶ φανερώνουν τὴν καλὴ δουλειὰ ποὺ γίνεται στὰ Σχολεῖα.

Ὅσον ἀφορᾶ, βεβαίως, τὴν Δευτεροβάθμια, ἐκεῖ οἱ μαθητὲς εἶχαν ἄλλον ἀγῶνα καὶ ἀγωνία: τὶς ἐξετάσεις τους, στὶς ὁποῖες ἡ Ναύπακτος ἔχει νὰ παρουσιάση πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα.

Φιλοξενήθηκαν στὴν Ναύπακτο οἱ Σύμβουλοι τῶν Ὑπουργῶν Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν τῆς Εὐρώπης. Μάλιστα ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη προσέφερε τὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Κέντρου (ποῦ ἀνοικοδόμησε ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς καὶ ἀνακαίνισε ὁ Σέβ. κ. Ἰερόθεος) γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν Συνεδριάσεων. Στοὺς συνέδρους ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη προσέφερε εἰδικὸ φάκελλο μὲ τὴν ἱστορία καὶ φωτογραφικὸ ὑλικὸ τῆς Πόλεως καὶ Μητροπόλεώς μας.

Εκδρομὴ στην Παναγία ΠαναξιώτισσαἘκδρομὲς στὴν Παναγία Παναξιώτισσα (ἀπ' ὅπου καὶ ἡ φωτογραφία) καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀμπελακιωτίσσης πραγματοποίησαν Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεώς μας. Παρ' ὅλη τὴν δυσκολία τῶν παιδιῶν λόγῳ τῶν ἐξετάσεων καὶ τὴν δυσκολία τῶν Κατηχητῶν τους, λόγῳ τοῦ βεβαρημένου προγράμματος (ἐπαγγελματικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ) τῶν ἡμερῶν, οἱ ἐκδρομὲς πραγματοποιήθηκαν μὲ ἐπιτυχία.

Τὸ Τμῆμα Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας εἶχε κάνει ἔκκληση γιὰ στήριξη τῆς προσπάθειας ἐξοπλισμοῦ τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου. Μέχρις στιγμῆς μὲ τὶς προσφορὲς ἀγοράσθηκε ἡ συλλογὴ ψηφιακῶν δίσκων μὲ τὰ μνημεῖα τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἀγορὰ στερεφωνικοῦ. Ἐπίσης, ἔχει προσφερθῇ ἕνας ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστής.

Οἱ ἑπόμενοι στόχοι μας εἶναι ἡ προμήθεια μηχανήματος προβολῆς καὶ ἡ σταδιακὴ ἀνανέωση τῆς νεανικῆς βιβλιοθήκης μας. Πάντως ἡ ἔκκληση γιὰ προσφορὲς ἰσχύει.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ ὁρισθοῦν οἱ Ἅγιοι Ἀκύλλας καὶ Πρίσκιλλα, τῶν ὁποίων ἡ μνήμη ἑορτάζεται τὴν 13η Φεβρουαρίου, ὡς προστάτες τῆς ἐγγάμου συζυγίας.

Πραγματοποιήθηκε στὴν Θεσσαλονίκη διεθνὲς ἀκαδημαϊκὸ συμπόσιο μὲ θέμα: "Ὀρθόδοξη θεολογία καὶ οἰκουμενικὸς διάλογος: προβλήματα καὶ προοπτικές". Τὸ συμπόσιο διοργάνωσε ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.

Πραγματοποιήθηκε ἐπίσης στὴν Θεσσαλονίκη τριήμερο ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα "Φαινόμενα Νεοειδωλολατρίας". Τὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν, τῆς ὁποίας προεδρεύει ὁ Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ἐξέδωσε ἐνδιαφέροντα πορίσματα, ἐνῷ προκάλεσε καὶ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν νεοειδωλολατρικῶν κύκλων.

Στὴν Γαλλία τέθηκε ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ νέου γηροκομείου τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας, τὸ ὁποῖο ἐντάσσεται στὸ συγκρότημα τῆς Μητροπόλεως ποὺ περιλαμβάνει ἐπίσης Οἰκοτροφεῖο, Σχολεῖο καὶ Φοιτητικὴ Ἑστία Θηλέων. Θὰ παραδοθῇ σὲ λειτουργία στὸ τέλος τοῦ 2004.

Στὴν Ταϊβὰν γιὰ νὰ μπὴ κάποιος σὲ ἕνα δημόσιο κτίριο πρέπει νὰ τοῦ μετρήσουν ἐπὶ τόπου μὲ ἠλεκτρονικὸ θερμόμετρο τὴν θερμοκρασία τοῦ σώματός του. Ἂν ἔχει καὶ μερικὲς γραμμὲς ἔστω πυρετό, τότε δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθη στὸ κτίριο καὶ πρέπει νὰ πάη ἀμέσως νὰ κάνη ἐξετάσεις. Ἂν ἡ θερμοκρασία του εἶναι κανονική, τότε ἐπικολλᾶται στὸν μετρηθέντα κάποιο εἰδικὸ σῆμα, τὸ ὁποῖο τοῦ ἐπιτρέπει νὰ κινῆται στοὺς χώρους τοῦ κτιρίου ποὺ ἐπισκέπτεται. Καὶ ὅλα αὐτὰ διὰ τὸν φόβο τῆς ἄτυπης πνευμονίας...

Στὴ Νικαράγουα, ἡ Βουλὴ ἀποφάσισε τὴν καθιέρωση τῆς 29ης Σεπτεμβρίου ὡς "Ἐθνικῆς Ἡμέρας τῆς Ἁγίας Γραφῆς", ἡ ὁποία θὰ ἑορτάζεται μὲ διάφορες ἀξιόλογες ἐκδηλώσεις.

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὅπως ἔχει καταγραφεῖ, εἶναι ἡ πλουσιότερη γλῶσσα στὸν κόσμο, ἀφοῦ ἔχει 5.000.000 λέξεις καὶ 70.000.000 λεξικοὺς τύπους, ἐνῷ ἡ Ἀγγλικὴ ἔχει μόνο 490.000 λέξεις. Ἡ γλῶσσα μας, λένε οἱ εἰδικοί, εἶναι αὐτὴ ποὺ δὲν ἔχει περιοριστικὰ ὅρια στὰ πιὸ τέλεια προγράμματα τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ γι' αὐτὸ θεωρεῖται ἀπόλυτα ἀναγκαία καὶ στὶς νέες ἐπιστῆμες τῆς Πληροφορικῆς. Δυστυχῶς ὅμως, διαπιστώνει κανεὶς σήμερα ὅτι οἱ νεοέλληνες μαθητὲς ἔχουν πολὺ φτωχὸ λεξιλόγιο, ἀφοῦ συνήθως χρησιμοποιοῦν μόνο 900 λέξεις! καὶ αὐτὲς μονοσήμαντα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο τῆς λεξιπενίας.

Στὴν Δυτικὴ Ἐκκλησία (ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ ἀγαμία τοῦ κλήρου) ἔχουν γίνει δεκτοὶ τὰ τελευταῖα χρόνια 223 ἔγγαμοι κληρικοί, προερχόμενοι κυρίως ἀπὸ τὴν Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει διοργανώσει Ἱεραποστολὴ στὶς χῶρες: Οὐγκάντα, Κένυα, Τανζανία, Καμερούν, Τσάντ, Γκάνα, Ἀκτὴ Ἐλεφαντοστοῦν, Μπουρκίνα, Μπραζαβί, Ζιμπάμπουε, Ἀγκόλα, Μοζαμβίκη, Μαδαγασκάρη καὶ Μαυρίκιο, Κορέα, Χόγκ-Κόνγκ, Ἰνδίες, Ἰνδονησία, Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, Ταϊβάν, Παναμά, Ἀϊτή, Κούβα, Μεξικό, Κολομβία, Μπελίζ, Μαρτινίκα, Πουέρτο Ρίκο, Τζαμάϊκα, Νικαράγουα, Ἰσημερινό.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου κ. Χόσνεϊ Μουμπάρακ καθιέρωσε τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ὡς ἡμέρα ἐπίσημης ἀργίας τοῦ κράτους.

Ἡ Ἀστυνομία τοῦ Καναδᾶ ἐξετάζει σοβαρὲς καταγγελίες γιὰ τὸν θάνατο 12χρονου παιδιοῦ ποὺ ἔμενε στὸ κοινόβιο "Ἄνεμοι" τῆς "προφήτιδας" Λουΐς Πωλίν. Ἡ ἴδια ἀρχηγὸς εὑρίσκεται στὴ φυλακὴ ἐκτίοντας ποινὴ γιὰ ξυλοδαρμὸ παιδιῶν στὸ κοινόβιό της.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2488