Skip to main content

Συνοδικά: Ἀπὸ τὴν Συνεδρίαση τῆς Δ.Ι.Σ. Ἰουνίου

Συνῆλθε ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μάκ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος γιὰ τὸν μῆνα Ἰούνιο (17-19/6/2003).

Κατὰ τὶς συνεδριάσεις ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τὴν Σύνοδο:

  1. γιὰ τὴν Εἰρηνικὴ Ἐπίσκεψή του στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας ἀπὸ 4 ἕως 12 Ἰουνίου καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς,
  2. γιὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, στὶς 31 Μαΐου καὶ 1 Ἰουνίου ἔ.έ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου Καθολικοῦ τῆς Ι. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὀρμυλίας Χαλκιδικῆς,
  3. γιὰ τὴν συνάντησή του μὲ τοὺς νεοεκλεγέντες Προέδρους τῶν Τμημάτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἡ Δ.Ι.Σ ἐνέκρινε:

τὸν ὁρισμὸ τοῦ Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου Σκλήφα ὡς Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Συνόδου, μετὰ τὴν ἀνάδειξη σὲ Μητροπολίτη Σερρῶν τοῦ τέως Ἀρχιγραμματέως Ἐπισκόπου Σαλώνων Θεολόγου, καὶ τὴν τοποθέτηση ὡς Γραμματέως-Πρακτικογράφου Αὐτῆς, τοῦ Ἀρχιμ. π. Κυρίλλου Μισιακούλη.
τὴν διακήρυξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, τὴν πολιτιστικὴ βάση καὶ τῶν Χριστιανικῶν ριζῶν της, ἡ ὁποία διακήρυξη θὰ ἀναγνωσθῇ στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στὶς 29 Ἰουνίου, στὸν Ἱερὸ Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως,
τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σχετικὰ μὲ τὸ νέο Σύνταγμα τῆς Εὐρώπης,
τὶς προτάσεις τῆς ὑποεπιτροπῆς Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων γιὰ τὴν σύγκληση Συνεδρίου μὲ γενικὸ θέμα "Ἀθλητικὴ καὶ σωματικὴ ἄσκηση: τὸ σῶμα στὸν Ἀθλητισμὸ καὶ στὴν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα", τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν Ἀθήνα τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο. Στὴν συζήτηση θὰ κληθοῦν νὰ συμμετάσχουν καὶ νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους γνωστοὶ Ὀλυμπιονίκες.
τὸν νέο κατάλογο δικαιούχων τοῦ ἐπιδόματος τοῦ 3ου τέκνου τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς Θράκης γιὰ τὸ δίμηνο Μαΐου-Ἰουνίου. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπιδοτουμένων οἰκογενειῶν ἀνῆλθε ἤδη στὶς 855 καὶ τὸ ποσὸ γιὰ τὸ δίμηνο αὐτὸ στὸ ὕψος τῶν 200.070 ΕΥΡΩ.
τὴν χορήγηση νέων ὑποτροφιῶν καὶ τὴν ἀνανέωση τῶν παλαιῶν, οἱ ὁποῖες δίδονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία σὲ Ἕλληνες πτυχιούχους γιὰ μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ ἐξωτερικὸ καὶ σὲ ἀλλοδαποὺς σπουδαστὲς ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἑλλάδα. Τὸ σύνολο τῶν ὑποτροφιῶν ἀνέρχεται στὸν ἀριθμὸ τῶν 104 καὶ τὸ χορηγούμενο ποσὸ στὸ ὕψος τών476.256 € ἐτησίως.
τὴν χορήγηση οἰκονομικῆς βοηθείας στὸν Μητροπολίτη Φιλαδελφείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων κ. Βενέδικτο γιὰ τὴν ἀποπεράτωση Ἱεροῦ Ναοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό, στὸ σημεῖο ὅπου βαπτίσθηκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.
τὴν χορήγηση οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τοῦ Θ' Θεολογικοῦ Συνεδρίου Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν μὲ θέμα "Ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Κόσμος καὶ Χριστιανισμός".
Τὴν σύσταση Α.Ε. γιὰ τὴν ἀπορρόφηση κονδυλίων ἀπὸ τὸ Γ' Κοινοτικὸ Πλαίσιο Στήριξης.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε, μεταξὺ ἄλλων,

νὰ συμμετάσχη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος: α) στὶς ἐργασίες τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στὴ Γενεύη ἀπὸ 25 Αὐγούστου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. μὲ ἐκπροσώπους Της τὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο καὶ τὸν Καθηγητὴ κ. Γ. Γαλίτη, β) στὴν συνάντηση τοῦ Δ.Σ. τῆς Παγκοσμίου Διασκέψεως Θρησκειῶν γιὰ τὴν εἰρήνη (Gratz Αὐστρίας, 5-11/7/2003) μὲ ἐκπρόσωπό Της τὸν Ἐπίσκοπο Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη, γ) στὴν συνάντηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν (Σεράγεβο, 28/9-1/10/2003 μὲ ἐκπρόσωπό Της τὸν Μητροπολίτη Κοζάνης κ. Ἀμβρόσιο,
νὰ ζητήση ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀττικῆς νὰ δώση γραπτῶς πληροφορίες σχετικὰ μὲ δημοσιεύματα ποὺ τὸν ἀφοροῦν καὶ μὲ δηλώσεις του ποὺ παρουσιάστηκαν σὲ τηλεοπτικὸ σταθμό.

Ἐπίσης, ἡ Δ.Ι.Σ ἀσχολήθηκε μὲ διάφορα ἀκόμη ὑπηρεσιακὰ ζητήματα Μητροπόλεων.

  • Προβολές: 2374