Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα Μαΐου 2003

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου:  "Ἐνιαύσια" 1999 καὶ 2000

Ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας δύο νέα βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, τῆς σειρᾶς "Ἐνιαύσια". Πρόκειται γιὰ τὸ Ἐνιαύσιο 1999 καὶ τὸ Ἐνιαύσιο 2000. Ἀντὶ ἄλλης παρουσίασης, θὰ παραθέσουμε ἐν συνεχείᾳ τοὺς προλόγους ποὺ ἔγραψε γι' αὐτὰ ὁ Σεβασμιώτατος.  Τὰ βιβλία κοστίζουν 9,7 €, ἐνῷ γιὰ ὅποιον προμηθευθῇ ὅλη ἢ μέρος τῆς σειρᾶς γίνεται σημαντικὴ ἔκπτωση. Γιὰ παραγγελίες μπορεῖτε ν' ἀπευθυνθῆτε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), ἡ ὁποία ἔχει τὴν κεντρικὴ διάθεση ὅλων τῶν βιβλίων τοῦ Σεβασμιωτάτου (τήλ.: 2261035135, fax: 2261039201, http://www.pelagia.org).

Ἡμερίδα

Κατὰ τὸ διήμερο 17-18 Μαΐου ἐ.ἔ. ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε τὴν Ἔδεσσα προκειμένου νὰ ὀμιλήση σὲ ἡμερίδα ποῦ διοργάνωσε ἡ Α' ΕΛΜΕ Πέλλας μὲ κεντρικὸ θέμα "Κλωνοποίηση, Βιοτεχνολογία, Βιοηθική". Τὸν Σεβασμιώτατο εἶχε προσκαλέσει ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΛΜΕ κ. Δημήτριος Ταπαζίδης, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ μαθητής του στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῆς Ἐδέσσης.  Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέμα "Βιοηθικὴ καὶ Βιοθεολογία", θέμα ποῦ εἶχε διδάξει καὶ στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ "Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς" στὸν Λίβανο τὸ 2001. Ὁ κ. Μηνὰς Ἀρσενάκης, Καθηγητὴς Μοριακῆς Βιολογίας Α.Π.Θ., ἀνέπτυξε τὸ θέμα "Βιοτεχνολογία: προοπτικὲς καὶ προκλήσεις", καὶ ἡ κ. Θεοφανὼ Παπαζήση, Καθηγήτρια Ἀστικοῦ Δικαίου Α.Π.Θ., τὸ θέμα "τὸ θεσμικὸ πλαίσιο γιὰ τὴν βιοηθικὴ στὴν Ἑλλάδα".  Ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν πνευματικό του ἀδελφὸ Μητροπολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος τὸν ὑποδέχθηκε καὶ δεξιώθηκε ἐγκαρδίως. Τὴν Κυριακὴ ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σκέπης Ἐδέσσης.

Λήξη τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων

Λήξη τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων

Τὸ Σάββατο, 10 Μαΐου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, πραγματοποιήθηκε μέσα σὲ χαρούμενη ἀτμόσφαιρα γιορτὴ γιὰ τὴ λήξη τῆς Κατηχητικῆς Περιόδου τῆς Νεολαίας κατὰ τὸ παρὸν ἐκκλησιαστικὸ ἔτος.

Στὴν ἐκδήλωση παρέστη ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος, Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, οἱ Κατηχητὲς καὶ οἱ Κατηχήτριες, πολλοὶ γονεῖς καὶ πλῆθος παιδιῶν.

Ὕστερα ἀπὸ μιὰ μικρὴ εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιμ. π. Καλλινίκου Γεωργάτου, τὴ γιορτὴ ξεκίνησε ἡ Βυζαντινὴ Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία ἔψαλε ἐπίκαιρους ἀναστάσιμους ὕμνους. Ἀκολούθησε ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα γιὰ τὰ 550 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Τούρκους μὲ ποιήματα σχετικοῦ περιεχομένου. Ἀπαγγέλθηκαν ποιήματα ἀπὸ παιδιὰ ὅλων τῶν ἡλικιῶν καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐνορίες, ποῦ διανθίζονταν μὲ ὄμορφα παραδοσιακὰ τραγούδια ἀπὸ τὴν Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας μὲ δάσκαλο καὶ τῶν δύο Χορωδιῶν τὸν κ. Κώστα Λανάρα.

Στὴ συνέχεια τὰ παιδιὰ ἔπαιξαν τέσσερα μικρὰ θεατρικὰ ἔργα μὲ χαρούμενο περιεχόμενο. Ἡ γιορτὴ ὁλοκληρώθηκε μὲ χοροὺς ἀπὸ τὸ Χορευτικὸ Τμῆμα τοῦ Ἀντιρρίου. Τὸ πρόγραμμα παρουσίασε ἡ Φιλόλογος Νεκταρία Καραδήμα.

Λήξη τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων

Τὴν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς Κατηχητές τους, ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὸ ὅλο Κατηχητικὸ ἔργο ποῦ γίνεται στὴν Μητρόπολη, καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ σημαντικό, ἂν σκεφθοῦμε ὅτι σὲ μιὰ μικρὴ πόλη 400 παιδιὰ περίπου προσέρχονταν κάθε ἑβδομάδα σὲ αὐτὲς τὶς συνάξεις καὶ δέχονταν τὸν θεραπευτικὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας. Παρότρυνε μάλιστα γονεῖς καὶ παιδιὰ νὰ προσέλθουν καὶ στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸν Ἰούνιο, στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, ὅπου μποροῦν νὰ ζήσουν γιὰ 10 μέρες "συμπυκνωμένη" τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν ἔτσι στὴ διαμόρφωση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικοῦ Φρονήματος.

Ἡ συνεστίαση τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ναυπάκτου, διοργάνωσε μὲ ἐπιτυχία συνεστίαση, τὴν Παρασκευὴ 2 Μαΐου, τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας διετέθησαν γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας.

Πάρα πολλοὶ ἦσαν οἱ Ναυπάκτιοι ποῦ ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ γέμισαν τὴν αἴθουσα στὴν ὁποία πραγματοποιήθηκε ἡ συνεστίαση.

Κατ' ἀρχὰς μίλησε ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ὑπεύθυνος τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης, Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Κούτσικος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου κ. Ἀλεξάνδρα Θανοπούλου.

Ὁ π. Λάμπρος, ἀφοῦ καλωσόρισε τοὺς προσκεκλημένους, ἀναφέρθηκε στὸν σκοπὸ τῆς συνεστίασης καὶ στὴν προσφορὰ τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης ποῦ συνεργάζεται ἄριστα μὲ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, ὡς νὰ "μᾶς δίνη μιὰ ζωντανὴ εἰκόνα τῆς πρώτης Ἐκκλησίας".

Ἀναφέρθηκε στὰ ἔργα ἀγάπης, τὰ σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ στὰ πρόσωπα ἐκεῖνα τῆς Ἐκκλησίας τὰ ὁποῖα "τὴν ὑπηρετοῦν καὶ εἶναι ἐκεῖνα ποῦ θὰ σταθοῦν στὸν πονεμένο καὶ στὸν ἄρρωστο καὶ δι' ἐντολῆς τοῦ Ἐπισκόπου, ὅπως οἱ ἑπτὰ Διάκονοι, θὰ προσφέρουν μέγιστο ἔργο στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Βλέπετε ὅλα εἰς τὴν Ἐκκλησία ἔχουν τὴ θέση τους καὶ ὅλα ἔχουν μιὰ ἀποστολή".

Τέλος ἀναφέρθηκε στὸ ὅραμα τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν Χριστιανῶν βαίνει καλῶς, "διότι τὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας τὸ εὐλογεῖ ὁ Θεός, τὸ εὐλογεῖ ὁ Ἐπίσκοπός μας καὶ δὲν ἀποτυγχάνει".

Ἡ κ. Ἀλεξάνδρα Θανοπούλου ἀναφέρθηκε στὸ "πολύπλευρο φιλανθρωπικό, κοινωνικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἔργο" τοῦ Συνδέσμου, ποῦ εἶναι μεταξὺ ἄλλων "ἡ καθαριότητα, ὁ στολισμὸς καὶ ἡ διακόσμηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση καὶ ἡ ἠθικὴ συμπαράσταση πασχοντων ἀτόμων καὶ οἰκογενειῶν, ἡ πραγματοποίηση προσκυνητικῶν καὶ ψυχαγωγικῶν ἐκδρομῶν καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων καὶ ἡ συμμετοχή μας στὶς ἐκδηλώσεις ποῦ γίνονται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως", οἱ ὁποῖες, ὅπως εἶπε, θὰ ἀναβαθμιστοῦν μὲ τὴν ἀποπεράτωση καὶ λειτουργία τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας. Ἡ κ. Πρόεδρος τέλος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο, τοὺς Ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας, π. Ἰωάννη καὶ π. Λάμπρο, τοὺς παρισταμένους Δημάρχους, τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπάκτου, τοὺς μουσικοὺς Γιάννη Τσίλιο καὶ Γιάννη Γλαβίνο, τὸ Χορευτικὸ τοῦ κ. Βαφειάδη, ποῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ παιδιὰ τῆς Ἐνορίας καὶ ἔκανε μιὰ χορευτικὴ εἰσαγωγὴ στὴν συνεστίαση, τὰ Καταστήματα τῆς πόλεως καὶ τὶς κυρίες τῆς Ἐνορίας ποῦ προσέφεραν τὰ δῶρα, τὶς κυρίες ποῦ ἑτοίμασαν τὰ ἐδέσματα καὶ ὅλους τοὺς παρισταμένους.

Ἐν συνεχείᾳ τὸν λόγο πῆρε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε τοῦ χρόνου ἡ γιορτὴ αὐτὴ νὰ γίνη στὸ νέο Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορίας. Ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Συνδέσμου καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸ τρόπο ἐργασίας του, καθὼς καὶ τῶν Συνδέσμων τῶν ἄλλων Ἐνοριῶν, σὲ Ἐνορίες ποῦ δὲν εἶναι πλούσιες, ἀλλὰ διαθέτουν ἐνορῖτες μὲ πλούσια καρδιά, καὶ ἐργάζονται ἐθελοντικά, διακριτικά, πολύπλευρα καὶ σιωπηρά, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καὶ μὲ τὸ ἐν γένει φιλανθρωπικὸ ἔργο σ' ὅλες τὶς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καὶ τὸ ἔργο αὐτὸ οἱ Χριστιανοὶ τὸ κάνουν μὲ ἱλαρὸ τρόπο, ὡς μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε ἀπὸ καρδίας τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου, ὥστε ν' αὐξάνεται ὁ ζῆλος τους, νὰ ἔχουν καὶ νὰ δίδουν ἀγάπη.

Ἐπίσης, τὴν συνεστίαση χαιρέτησε ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου, κ. Ἰωάννης Νταουσάνης, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τὸν Σύνδεσμο γιὰ τὴν πολὺ ὡραία ἐκδήλωση ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἔργου του, καθὼς ἐπίσης ἐκδήλωσε τὴν πρόθεσή του νὰ βοηθήση τὴν Ἐνορία γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Πνευματικοῦ της Κέντρου καὶ τοὺς τρεῖς Συνδέσμους στὸ ἔργο τους. Ἐπίσης, χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε καὶ ὁ Δήμαρχος Εὐπαλίου, κ. Τσιακούμης.

Ἡ εὐχὴ ὅλων εἶναι νὰ γίνη τοῦ χρόνου ἡ γιορτὴ στὸ νέο Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορίας.-

 

Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς ὑποψηφίους Φοιτητές

Θεία Λειτουργία για τους υποψηφίους Φοιτητές

Τὴν Πέμπτη 15 Μαΐου, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τελέσθηκε θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς ὑποψηφίους γιὰ τὴν Ἀνώτερη καὶ Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση, στὴν ὁποία χοροστάτησε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος.

Στὴν θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν πολλοὶ μαθητὲς καὶ μαθήτριες, μαζὶ μὲ τοὺς Λυκειάρχες, τοὺς Καθηγητές τους καὶ ἀρκετοὺς γονεῖς. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τῆς συγκέντρωσης τῆς προσοχῆς καὶ τοῦ διδασκάλου τόσο γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς παιδείας, καὶ ἀπηύθυνε πατρικὲς καὶ πρακτικὲς συμβουλὲς πρὸς τοὺς νέους, ὥστε νὰ προετοιμαστοῦν καὶ ν' ἀποδώσουν τὰ μέγιστα. Στὸ τέλος, μαζὶ μὲ τὸ ἀντίδωρο, τοὺς μοίρασε ἀπὸ ἕνα σταυρουδάκι καὶ μιὰ εἰκόνα ὡς εὐλογία, ἐνῷ ἡ Ἐνορία πρόσφερε δεξίωση σ' ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς Καθηγητές τους. Εὐχόμαστε καὶ μεὶς καλὴ ἐπιτυχία στοὺς νέους, σ' ὅλη τους τὴν ζωή.

 

Πρόγραμμα Ἱερὰς Πανηγύρεως Ἁγίου Πολυκάρπου
Ναύπακτος, 21, 22 καὶ 23 Ἰουνίου 2003

Σάββατο 21 Ἰουνίου

6:30 μ.μ. Ὑποδοχὴ τοῦ τιμίου Λειψάνου μπροστὰ ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τῆς πόλεως.
7:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ι. Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
9:00 μ.μ. Λιτάνευση τοῦ τιμίου Λειψάνου μέχρι τὸ λιμάνι τῆς πόλεως.
10:00 μ.μ. Ἁγιασμός
Κυριακὴ 22 Ἰουνίου

7:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο
5:30 μ.μ. Ἑσπερινός, Παράκληση καὶ θεῖο κήρυγμα
Δευτέρα 23 Ἰουνίου

7:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία
9:00 μ.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία καὶ ἀναχώρηση τοῦ τιμίου Λειψάνου
Πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις:

Παράλληλα μὲ τὶς λατρευτικὲς Ἀκολουθίες, κατὰ τὸ ἑορταστικὸ τριήμερο 29/6 - 1/7, θὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ διάφορες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, ἤτοι:

Ἔκθεση Φωτογραφίας (μὲ θέμα τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀμπελακιωτίσσης) στὴν Αἴθουσα Ναυπακτία στὸ λιμάνι
Ἔκθεση Χριστιανικοῦ Βιβλίου στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου

Ἀνακοίνωση - Κατασκηνώσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως 2003

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ὀργανώνει γιὰ τὸ φετινὸ καλοκαίρι τρεῖς κατασκηνωτικὲς περιόδους γιὰ παιδιά, στὶς Κατασκηνώσεις της στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου.

Οἱ περίοδοι αὐτὲς εἶναι οἱ ἑξῆς:

Πρώτη περίοδος, γιὰ Κορίτσια Δ', Ε' καὶ ΣΤ' Δημοτικοῦ, ἀπὸ Δευτέρα 30 Ἰουνίου ἕως Δευτέρα 7 Ἰουλίου.
Δεύτερη περίοδος, γιὰ Κορίτσια Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἀπὸ Δευτέρα 7 Ἰουλίου ἕως Παρασκευὴ 18 Ἰουλίου.
Τρίτη περίοδος, γιὰ Ἀγόρια ΣΤ' Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἀπὸ Παρασκευὴ 18 Ἰουλίου ἕως Τετάρτη 30 Ἰουλίου.
Καλοῦνται ὅλα τὰ παιδιὰ ποῦ θέλουν νὰ περάσουν ἀξέχαστες μέρες, μὲ πολλὴ ψυχαγωγία, ἄθληση καὶ πνευματικὴ ὠφέλεια, παρέα μὲ συνομηλίκους τους, μέσα σὲ ὡραῖο καὶ προσεγμένο περιβάλλον, νὰ ἐγγραφοῦν στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Οἱ ἐγγραφὲς γίνονται στὶς Ἐνορίες καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νὰ δηλώσουν τὴν συμμετοχή τους ἔγκαιρα, γιατί θὰ τηρηθῇ σειρὰ προτεραιότητος.

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία ἐπισκέφθηκε τὴν Πέργαμο τῆς Ἀποκάλυψης. Μαζὶ μὲ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου καὶ Ἀκαδημαϊκὸ Ἰωάννη Ζηζιούλα, ποῦ πρώτη φορὰ ἐπισκεπτόταν τὴ Μητρόπολή του, ἄνοιξαν μιὰ ἐκκλησιὰ κλειστὴ ἐδῶ καὶ ἕξι αἰῶνες! Λειτούργησε ξανὰ σὲ μιὰ πόλη ποῦ 80 χρόνια τώρα ἦταν ἄδεια ἀπὸ Ρωμέϊκο. Παρόντες καὶ οἱ Μητροπολῖτες Θηβῶν Ἱερώνυμος, Μυτιλήνης Ἰάκωβος, Μοσχονησίων Ἀπόστολος, πολλοὶ κληρικοὶ καὶ ἑκατοντάδες πολῖτες ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη μὲ ἐπί κεφαλῆς τον Νομάρχη Λέσβου. Ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καὶ μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατοίκων τῆς Περγάμου.

Δυόμισι αἰῶνες προσφορᾶς στὴν Ὁμογένεια τῆς Πόλης συμπληρώνει ἐφέτος τὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Βαλουκλὴ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἱδρύθηκε τὸ 1753 καὶ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ τρία νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Πόλης. Τὰ ἄλλα δύο ἦταν τὸ "Ὀσπιτάλιον τῶν Γεμιτζήδων" στὴν κοινότητα τοῦ Γαλατᾶ καὶ τὸ "Νοσοκομεῖον τῆς Πανώλης" στὸ Πέρα. Τὸ 1793 μὲ πρωτοβουλία τοῦ Μεγάλου Διερμηνέα Γεωργίου Μουρούζη καὶ μὲ Πατριαρχικὴ ἐγκύκλιο τὰ ἀνεξάρτητα Νοσοκομεῖα ἑνώθηκαν μὲ τὴν ὀνομασία "Ἐθνικὰ Φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα". Μεγάλοι Εὐεργέτες, ὅπως ὁ Συγγρός, ὁ Μαυροκορδάτος, ὁ Σκουλούδης, ὁ Ζαρίφης κ.ἄ. δημιούργησαν διάφορες κλινικές. Σήμερα τὸ Ἵδρυμα διαθέτει 650 κλῖνες, ἔχει σύγχρονο ἰατρικό, μικροβιολογικό, ἐργαστηριακὸ καὶ ξενοδοχειακὸ ἐξοπλισμὸ καὶ νοσηλεύονται 2.500-3.000 ἄτομα κάθε χρόνο. Ἡ Ὁμογένεια, μὲ ἐμπνευστὴ καὶ ὁδηγὸ τὸν Πατριάρχη, τὸ στηρίζει, τὸ διατηρεῖ καὶ δημιουργεῖ νέες πτέρυγες καὶ κλινικές.

Μὲ στόχο νὰ ἐνημερωθῇ τὸ εὐρὺ κοινὸ γιὰ τὶς καταβολὲς καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ νεοπαγανιστικοῦ κινήματος, ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κυκλοφόρησε ἕνα συνοπτικὸ πόνημα, ὅπου μὲ λόγο σαφῆ, συνοπτικὸ καὶ ἀποδεικτικὸ ἀποκαλύπτεται ὅτι οἱ ἀρχαιολάτρες δὲν εἶναι κάποιοι εὐάριθμοι ρομαντικοὶ "ἀλλά -ἑκούσια ἢ ἀκούσια- ὄργανα τῶν κύκλων τῆς Νέας Ἐποχῆς ποῦ ἔχουν σκοπὸ νὰ ὑποδουλώσουν τὸ λαό μας, ποῦ στέκεται σοβαρὸ ἐμπόδιο στὰ σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων".

Ὁ Καθηγητὴς τῆς Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου "Λομονόσωφ" Μόσχας κ. Γιούρι Γ. Πετρούνιν διαπιστώνει: "Σήμερα στὸ Διαδίκτυο "ὑπάρχουν" κράτη, ποῦ δὲν τὰ βρίσκει κανεὶς στὸ χάρτη. Γιατί νὰ μὴν ἀναδημιουργήσουμε στὸ Διαδίκτυο καὶ τὸ Βυζάντιο; Ἀναμφίβολα τὸ Βυζάντιο ἐξακολουθεῖ νὰ ζῇ ὡς παράδοση, ἰδανικό, ἀντικείμενο ἔρευνας. Ἡ ἰδέα αὐτή, τῆς ἀναγέννησης τοῦ Βυζαντίου στὸ Διαδίκτυο, θὰ συσφίγγη τοὺς κοινωνικοὺς ἁρμοὺς τῆς ἀνθρωπότητας μὲ τὴν ἑνοποιὸ δύναμη τῆς πνευματικῆς ὁμοιότητας". Ἡ ρηξικέλευθη αὐτὴ πρόταση τοῦ Ρώσου Καθηγητῆ ἔγινε μὲ ἀφορμὴ τὸ Ἰωβηλαῖο τοῦ Βυζαντίου (1453-2003).

Στὸ φετινὸ Μάϊο εἴχαμε τρία Ἰωβηλαῖα α) τὴν 550ὴ ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἔγινε τὴν 29η Μαΐου τοῦ 1453· β) τὴν 1600ὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη στὶς 12 Μαΐου 403 καὶ γ) τὰ 1450 χρόνια ἀπὸ τὴ συγκρότηση τῆς Ἔ` Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποῦ συνῆλθε ἀπὸ 5 Μαΐου ἕως 4 Ἰουνίου τοῦ 553.

Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα ἐφημερίδος, 150 Κειμήλια τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ἀνυπολόγιστης ἀρχαιολογικῆς, θρησκευτικῆς καὶ συναισθηατικὴς ἀξίας, ποῦ θεωροῦνταν χαμένα ἢ κατεστραμμένα ἀπὸ τοὺς Τούρκους μετὰ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς Μονῆς στὸ Ὅρος Μελᾶ τὸ 1924, βρέθηκαν πρὶν μιὰ δεκαετία στὴν Ἁγία Σοφία, σὲ χῶρο ποῦ ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς ἀποθήκη. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ θὰ ζητήση ἐπισήμως τὶς σχετικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, ὥστε νὰ ὀργανωθῇ μέσα στὰ πλαίσια τῆς διακρατικῆς πολιτιστικῆς συνεργασίας α) ἡ ἐπιστημονικὴ δημοσίευση καὶ ἡ κατάλληλη συντήρηση καὶ προστασία τῶν κειμηλίων, β) ἡ ἐπανασύνδεση τῶν κινητῶν αὐτῶν κειμηλίων μὲ τὴν ἱστορικὴ Μονὴ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, γ) ἡ ὀργάνωση σχετικῆς ἔκθεσης στὴν Θεσσαλονίκη, μόλις αὐτὸ καταστῆ ἐφικτό.

WICCA (Witches International Crafts and Conjuration Arts: Διεθνεῖς μαγικὲς καὶ ἐξορκιστικὲς τέχνες), εἶναι Ὀργάνωση, ποῦ γίνεται μὲ τὸν καιρὸ ὅλο καὶ πιὸ γνωστὴ στὴν Ἀμερικανικὴ κοινωνία. Εἶναι μιὰ μορφὴ νεοπαγανισμοῦ ἡ Ὀργάνωση αὐτὴ καὶ οἱ ὀπαδοί της λένε ὅτι "...εἶναι μιὰ πανέμορφη καὶ ἱερὴ θρησκεία....βασισμένη στὸ σεβασμὸ στὴ φύση καὶ σὲ κάθε εἴδους ζωή.....". Ὅσοι εἶναι μυημένοι σ' αὐτὴν σέβονται καὶ λατρεύουν πολλοὺς θεούς. Τοὺς ἐπιλέγουν καθένας χωρὶς περιορισμούς, ἀπὸ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ πάνθεο, ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους αἰγυπτιακοὺς θεοὺς ἢ ἀπὸ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ἀπὸ τὸ "θεϊκὸ ὅλο". Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ WICCA χρηματοδότησε τὴν παραγωγὴ δίσκων μουσικῆς συγκροτημάτων, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ λατρεία τοῦ ἑωσφόρου. Μὲ τέτοιες "προοπτικὲς" καὶ ἀπόψεις "μαγεύει" κυρίως τοὺς νέους, ποὺ πάντα ἀναζητοῦν τὴν ἐλευθερία τῆς ἐκλογῆς καὶ τὴν ἀλλαγή.

Τὸ Βατικανὸ ἀναζητεῖ ἕναν ἅγιο προκειμένου νὰ τὸν χρίση προστάτη τῶν χρηστῶν τοῦ Διαδικτύου. Ὅπως ὅλα δείχνουν τὰ περισσότερα προσόντα γιὰ μιὰ τέτοια θέση ἔχει ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Γιὰ νὰ ἀναδειχθῇ ὁ Προστάτης τοῦ Διαδικτύου οἱ Καθολικοὶ ψηφίζουν σὲ εἰδικὴ σελίδα!

Παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκε στὸ Ἵδρυμα Γουλανδρή-Χὸρν (Πλάκα) ἡμερίδα μὲ θέμα: "Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχιτεκτονική", ποὺ ὀργάνωσε τὸ Συμβούλιο Ἀρχιτεκτονικῆς Κληρονομιᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Περιβάλλοντος καὶ τῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Στὴν Ἑλλάδα, γιὰ λόγους ποῦ συνδέονται, κυρίως, μὲ τὴν ἰσχυρὴ βυζαντινὴ παράδοση, ἔχει συσσωρευθεῖ πλούσια ἐρευνητικὴ ἐμπειρία στὸ γνωστικὸ πεδίο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ἡ ἡμερίδα ἔκλεισε μὲ τὴν προβολὴ τῆς ταινίας "Τὸ λιθάρι τοῦ Θεοῦ", σὲ σκηνοθεσία τῆς Λυδίας Καρρά.

Ὁ Καπουτσίνος ἱερωμένος Μάρκο Ντ' Ἀβιάνο, ποὺ πρωτοστάτησε στὸ κίνημα ἀντίστασης στὴν πολιορκία τῆς Βιέννης ἀπὸ τὰ Ὀθωμανικὰ στρατεύματα τὸ 1683, περιλαμβάνεται στοὺς νέους ἁγίους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β` χοροστάτησε σὲ εἰδικὴ τελετὴ ἁγιοποίησης. Ὁ Ντ' Ἀβιάνο θεωρεῖται "νονὸς" τοῦ καφὲ καπουτσίνο!

Ἡ σχέση τοῦ ὑγροῦ στοιχείου μὲ τὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία ἀναδεικνύεται "ἀνάγλυφα" μέσα ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Κέντρου Διαφύλαξης Ἁγιορειτικῆς Κληρονομιᾶς (ΚΕΔΑΚ) "Ἅγιον Ὅρος καὶ Θάλασσα", ποῦ παρουσιάστηκε στὴν Θεσσαλονίκη. Μαζὶ δόθηκε στὸ κοινὸ καὶ ἕνας χάρτης τοῦ "Περιβολιοῦ τῆς Παναγιᾶς", ποῦ διεκδικεῖ μιὰ παγκόσμια πρωτοτυπία. Ὑπάρχει στὸ χάρτη ἕνα ἀνάγλυφο ποῦ φωτίζεται σὲ συγκεκριμένο χρόνο ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου! Ἡ ΚΕΔΑΚ ἀπὸ τὸ 1997 ἐκδίδει κι ἕναν τόμο. Εἶναι μιὰ σειρὰ βιβλίων ποῦ ἐκδόθηκαν μὲ σεβασμό, ὑπευθυνότητα καὶ ἀγάπη. Τὸ 2004 θὰ ἐκδοθῇ ὁ τόμος "Ἅγιον Ὅρος καὶ Ἀρχαιότητα".

Στὴ δημιουργία φορέα μὲ τὴν ἐπωνυμία "Ἵδρυμα Φίλων Παναγίου Τάφου", μὲ Πρόεδρο τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, ποὺ θὰ λειτουργῇ ὡς μοχλὸς ὑποστήριξης τῆς Ἁγιοταφικῆς Κοινότητας καὶ τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων προχωρεῖ ἡ Ἑλλάδα, καθὼς διαπιστώνει τὸν κίνδυνο ἀπαξίωσης τῶν Ἱερῶν Καθιδρυμάτων στοὺς Ἁγίους Τόπους ἐξ αἰτίας τῶν θρησκευτικοπολιτικῶν σκοπιμοτήτων στὴν εὔφλεκτη αὐτὴ περιοχή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2843