Skip to main content

Εἰδήσεις Ἀπριλίου 2003

Μεγαλοβδομαδιάτικα καὶ Πασχαλινά

Μεγαλοβδομαδιάτικα και Πασχαλινά

Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς φετινῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς φετινῆς Πασχαλιὰς στὴν πόλη της Ναυπάκτου ἦταν ἡ μεγάλη προσέλευση τῶν Χριστιανῶν στὶς Ἀκολουθίες.

Ἐκεῖ, βεβαίως, ποὺ παρατηρεῖται πλῆθος λαοῦ εἶναι ἡ περιφορὰ τῶν Ἐπιταφίων τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς μέχρι τὸ λιμάνι τῆς πόλεως, ὅπου ἀναπέμπεται δέηση καὶ ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθύνει μήνυμα πρὸς τοὺς χιλιάδες Ναυπακτίους καὶ μὴ ποὺ κατακλύζουν ἐκείνη τὴν στιγμὴ τὸν χῶρο τῆς πλατείας τοῦ λιμανιοῦ καὶ τὶς προκυμαῖες.

Φέτος ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸν Ἀναστάντα Χριστό, ποὺ εἶναι Θεὸς ἀληθινὸς καὶ ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὁλοένα αὐξανόμενη πλάνη τῶν ψευδομεσιὼν καὶ ψευδοθρησκειῶν.

Οἱ Χριστιανοὶ κατέκλυσαν τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς λιτανείας γιὰ νὰ πάρουν εὐλογία ἀπὸ τὸν Ἐπιτάφιο, καὶ γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴν θαυμάσια προφητεία τοῦ Ἰεζεκιήλ.

Ἰδιαίτερη λαμπρότητα παρουσίασε ὁ Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ κυρίως τὴν ἡμέρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, λαμπροφορεμένος, μὲ μεγάλη προσέλευση παιδιῶν, γιὰ νὰ βοηθήσουν στὸ Ἱερό, καὶ κοριτσιῶν γιὰ νὰ ντυθοῦν μυροφόρες, καὶ βεβαίως μὲ τὴν παρουσία τοῦ Μητροπολίτου ποὺ ἔψαλε μὲ τέχνη τὰ τροπάρια, τὰ δοξαστικά, τοὺς τρίσημους μακαρισμούς, τὰ ἀργὰ εὐλογητάρια κ.ἄ.

Στὸν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου τὰ Ἐγκώμια τὰ ἔψαλε χορωδία παιδιῶν, τὴν ὁποία μὲ πολὺ κόπο δίδαξε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Σπυρίδων Μπελαβγιένης, μὲ προτροπὴ καὶ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἦταν πολὺ συγκινητικὴ ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσίαζε ὁ Ἱερὸς Ναός, μὲ τὸν Ἐπιτάφιο καὶ τὸν Σταυρὸ στὸ κέντρο, τοὺς Ἱερεῖς, τὰ πολυάριθμα παπαδάκια καὶ τὸν πολυπληθῆ λαὸ νὰ τὸν περιστοιχίζουν, καὶ τὰ ἐπίσης πολυάριθμα παιδιὰ τῆς χορωδίας νὰ ψάλουν τοὺς ὕμνους τῶν ἐγκωμίων!

 

Σὲ ἄλλες Ἐνορίες κοπέλες ντύθηκαν μυροφόρες καὶ πλαισίωναν τὸν Ἐπιτάφιο, ὅπως στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (ἀπὸ ὅπου καὶ ἡ φωτογραφία) τοῦ Ἁγίου Νικολάου κ.ἄ.

Μεγαλοβδομαδιάτικα και Πασχαλινά

Στὴν Ἀράχωβα, μιὰ ὀρεινὴ Ἐνορία ἀπὸ τὶς λίγες ποὺ διατηρεῖ ἕναν ἱκανὸ ἀριθμὸ κατοίκων τὸν χειμῶνα, στόλισαν πολὺ ὡραῖα τὸν Ἐπιτάφιό τους (δυστυχῶς δὲν προλάβαμε νὰ ἔχουμε κάποια φωτογραφία) καὶ ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν ἦταν μεγάλη, ὅπως πολλοὶ ἦταν καὶ αὐτοὶ ποὺ λειτουργήθηκαν τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως. Τὴν Κυριακὴ τῆς Λαμπρῆς μετὰ τὴν Ἀγάπη τὸ χωριὸ πανηγύρισε μὲ παραδοσιακὴ μουσικὴ καὶ χορό.

Πασχαλιά

Κάθε φορὰ ποὺ ἀνηφόριζα τὸν δρόμο πρὸς ὀρεινὴ Ναυπακτία, μετὰ τὸ Χάνι τοῦ Λόη, ἔβλεπα κάτω ἀριστερὰ τὸ ὄμορφο χωριό, σὰν ἀετοφωλιά, ποὺ τὰ πέτρινα σπιτάκια του ἦταν κτισμένα στὴν κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ, τὸ ὁποῖο σκέπαζε ἡ Ἐκκλησία του καὶ τὸ χαράκωναν οἱ ζωηφόρες πεζοῦλες του. Ἐνίοτε τὸ χωριουδάκι, ἡ "ἀετοφωλιά", φωτιζόταν μόνο αὐτὸ ἀπὸ κάποια περαστικὴ ἀκτῖνα τοῦ ἥλιου, ἀφήνοντας σκοτεινὸ τὸ ἄγονο περιβάλλον του· εἶναι ὄντως χάρισμα Θεοῦ ἡ ἀνατολὴ τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τῆς ἀβύσσου.

Στὸ χωριουδάκι αὐτὸ ἔφθασα τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, προκειμένου νὰ γιορτάσω μαζὶ μὲ τοὺς κατοίκους του τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως. Στὴν πλατεῖα τὴν στενὴ τοῦ χωριοῦ μὲ περίμεναν οἱ δύο αὐτάδελφοι ποὺ φροντίζουν τὰ τοῦ Ναοῦ. Φημίζονται γιὰ τὰ πολὺ ὡραῖα πρόσφορα ποὺ ἑτοιμάζουν.

–Πῶς τὰ περνᾶτε;

–Καλογερικά!

Ναός, λαός, νάμα καὶ πρόσφορο, ψάλτης καὶ παπᾶς, ἡ "ἀετοφωλιὰ" καὶ ὁ οὐρανὸς· τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν Ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία· ἂν εὐδοκήση ὁ Πατέρας!

Μετὰ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη, ψάλαμε τὸν κανόνα τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ κροτίδων, καμπανοκρουσιὼν καὶ ἀλαλαγμῶν. Ὄντως ἐφαρμόζεται ἀνὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια τὸ ἀμίμητο ἐκεῖνο: "Χριστὸς Ἀνέστη καὶ πέ...ντακόσιοι δαίμονες", τὸ ὁποῖο ἐξεστόμισε ὁ ἀγαθὸς λευΐτης ὅταν ἡ βοῦλα τοῦ κεριοῦ –τί πειρασμός!– δὲν τὸν ἄφησε νὰ δὴ τὴν συνέχεια τῆς εὐχῆς στὴν φυλλάδα του. Πάντως, ἂν δὲν ἦταν πεντακόσιοι, ἦταν περὶ τοὺς πενῆντα οἱ ἀλαλάζοντες πέριξ τοῦ ναοῦ. "Ὁ παῖδας ἐκ καμίνου ρυσάμενος", καὶ ἡ πεῖνα καὶ ἡ νήστα ἐλύγισε τοὺς θορυβοφόρους καὶ θορυβοποιούς, ἔλυσε τὴν πολιορκία.

Ἡ θεία Λειτουργία συνεχίστηκε μέσα στὴν γαλήνη τῆς νύχτας. Ἔμειναν ἀρκετοὶ Χριστιανοὶ· κάθε στασίδι καὶ πιστός. Ὅλοι σχεδὸν κοινώνησαν, καὶ ἡ κυρα-Λαμπρινὴ ποὺ γιόρταζε μὲ τὴν μαντήλα στὴν κεφαλή, καὶ ὁ ἄνδρας της, ὁ κυρ-Θανάσης, ποὺ ἐτήρησε μέχρι τέλους τὰ καθήκοντα τοῦ ἰερόπαιδος ποὺ ποιός ξέρει ἐδῶ καὶ πόσες δεκαετίες του ἔχουν ἀνατεθεῖ.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μετὰ τὴν ἀπόλυση πήγαμε στὸ σπίτι τῶν κοσμοκαλόγερων ἐκείνων καὶ μιλήσαμε γιὰ τὴν Ἀνάσταση, τὴν Ἐκκλησία, τοὺς Γεροντάδες τῆς ἐποχῆς μας, δοκιμάσαμε καὶ ἀπὸ τὸ ἀναστάσιμο ἄριστο, ἔτσι γιὰ τὸ ἔθιμο.

Εἴθε νὰ εἶναι ἡ Πασχαλιὰ τομὴ ἀθανασίας στὸν βίο μας, ἀπ' ὅπου θὰ εἰσέρχεται τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως νὰ μᾶς φωτίζη τὰ σκοτάδια καὶ νὰ μᾶς ἐλκύη πρὸς τὸν Πατέρα!

Α.Κ.

Ἑορτάστηκε φέτος μὲ μεγάλη λαμπρότητα καὶ κατάνυξη ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἰς Ἅγιον Βλάσιον. Ἀπὸ τὴν Μεγάλη Πέμπτη τὸ βράδυ μέχρι τὴν Ἀνάσταση μὲ συρροὴ πλήθους πιστῶν. Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ἑσπέρας στὸν Ἐπιτάφιο παρέστη καὶ ὁ Δήμαρχος Παρακαμπυλίων κ. Γεώργιος Γκέκας. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μᾶς συγκίνησε ἦταν ἡ μεγάλη προσέλευση πιστῶν καὶ δὴ νέων ἀνθρώπων στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, τὴν Μεγάλη Πέμπτη, τὸ Μεγάλο Σάββατο καὶ στὴν Ἀνάσταση, ἕνα μήνυμα ἐλπιδοφόρο ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐπιστρέφουν στὶς ρίζες τους καὶ τήνπαράδοσή.

π.Κ.Μ.

Πολλοὶ βεβαίως εἶναι οἱ Ἱερεῖς ποὺ τελοῦν διπλὲς καὶ τριπλὲς τὶς ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν περισσότερες ἀπὸ μία Ἐνορίες. Ὁ π. Νικόλαος ἔκανε τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στὴν Καστανιὰ ἀπὸ τὶς 7 ἕως 9 τὸ βράδυ καὶ ἔπειτα στὸ Νεοχώρι μέχρι τὶς 11:30 τὴ νύχτα. Ἦταν μεγάλη ἡ προσέλευση τοῦ λαοῦ καὶ ἐπιβράβευσε τὸν κόπο του. Στὸ Νεοχώρι τὰ ἐγκώμια ἔψαλαν οἱ νέοι τοῦ χωριοῦ ποὺ σχημάτισαν χορωδίες. Ὁ π. Νικόλαος ἔχει προμηθεύσει ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα μὲ φωτοτυπίες τῶν ἐγκωμίων, ὥστε ὅλοι νὰ παρακολουθοῦν τὴν ἴδια σειρὰ καὶ νὰ σιγοψέλνη ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα. Ἦταν πολὺ συγκινητικὴ ἡ ἀκολουθία μὲ τὴν πάνδημη συμμετοχὴ τοῦ χωριοῦ. Στὰ δύο αὐτὰ χωριὰ τέλεσε καὶ τὴν Ἀνάσταση. Ἡ Ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία ἔγινε στὸ Νεοχώρι, ὅπου παραμένει κάθε χρόνο ὅλο σχεδὸν τὸ χωριὸ μέχρι τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας καὶ μόνο μιὰ μικρὴ μειοψηφία ἐγκαταλείπει τὸν Ναὸ μετὰ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὁ μουσικὸς πλοῦτος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς Λαμπρῆς μᾶς ὑπενθυμίζει καὶ τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῆς διατήρησης καὶ καλλιέργειας τοῦ μεγάλου πολιτιστικοῦ καὶ πνευματικοῦ θησαυροῦ ποὺ κληρονομήσαμε καὶ λέγεται βυζαντινὴ μουσικὴ καὶ βυζαντινὴ ὑμνολογία. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη λειτουργεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς μὲ πολὺ καλὸ δάσκαλο, καὶ προτρέπει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ στέλνουν τὰ παιδιά τους νὰ μαθαίνουν τὴν παραδοσιακή μας μουσική, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγαλυτέρους ποὺ ἔχουν αὐτὴν τὴν δυνατότητα. Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ κατανοήσουν οἱ Χριστιανοὶ ὅτι οἱ Ἐνορίες τους εἶναι οἰκογένειες ὅπου ἐκφράζονται ὅλα τὰ χαρίσματα, ἀρκεῖ αὐτὰ τὰ χαρίσματα νὰ προσφέρονται μὲ ἱλαρότητα καὶ ἐμπιστοσύνη στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τὰ χαίρονται καὶ νὰ ὠφελοῦνται ὅλοι. Εἶναι ἀνάγκη ὅσοι ἔχουν τὸ χάρισμα τῆς καλλιφωνίας νὰ τὸ προσφέρουν στὴν Ἐκκλησία μας διὰ τῆς ψαλτικῆς τέχνης, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀπολαμβάνουμε αὐτὰ τὰ μοναδικὰ μνημεῖα τῆς μουσικῆς, τῆς λογοτεχνίας καὶ τῆς θεολογίας ποὺ κατέχει στὸ θησαυροφυλάκιό της ἡ Ἐκκλησία μας. Εἶναι ἀνάγκη νὰ πλαισιωθῇ μὲ περισσότερους μαθητὲς ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας. Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνη συνείδηση στοὺς γονεῖς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἐνήλικες θέλουν νὰ προσφέρουν στὸ Ἀναλόγιο.

Αἱμοδοσία γιὰ Ἰράκ
Μέσα στὸ κλίμα τῆς Πασχαλιὰς ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ τὸν Σύλλογο Αἱμοδοτῶν "Ἅγιοι Ἀνάργυροι" αἱμοδοσία γιὰ τὰ θύματα τοῦ πολέμου στὸ Ἰράκ. Καθ' ὅτι οἱ ἐχθροπραξίες μὲν τελείωσαν, ὅμως ἄφησαν πίσω τους χιλιάδες τραυματίες ποὺ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ πολλά, καὶ πρῶτα-πρῶτα ἀπὸ αἷμα.

Ὁ Σύλλογος Αἱμοδοτῶν παρουσιάζει μεγάλη δραστηριότητα καὶ ἀνάλογα ἀποτελέσματα καὶ ἡ προσφορά του εἶναι πολύτιμη.

Ἔχει γίνει ἔθιμο πλέον τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ὁ Σύλλογος Κρεοπωλῶν Ναυπάκτου, μὲ Πρόεδρο τὸν κ. Παναγιώτη Ἀναγνωστόπουλο, παραδίδει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ἀρκετὰ κιλὰ κρέας, τὰ ὁποῖα ἡ Μητρόπολη τὰ διανέμει, παραμονὲς ἑορτῶν, διὰ μέσου τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης, σὲ συνανθρώπους μας ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Θερμὰ συγχαρητήρια στὸν Σύλλογο καὶ τὸν Πρόεδρό του.

"Μέσα στὴν Ἐκκλησία προχωροῦμε πρὸς τὴν ἀθανασία
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι νέα ζωὴ ἐν Χριστῷ. Στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει θάνατος, δὲν ὑπάρχει κόλαση. Λέει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: "Ἐὰν τὶς τὸν λόγον μου τηρήση, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα". Ὁ Χριστὸς καταργεῖ τὸν θάνατο. Ὅποιος μπαίνει στὴν Ἐκκλησία σώζεται, γίνεται αἰώνιος. Μία εἶναι ἡ ζωή, εἶναι ἀτελείωτη συνέχεια, δὲν ἔχει τέλος, δὲν ὑπάρχει θάνατος. Ὅποιος ἀκολουθεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ δὲν πεθαίνει ποτέ... Μὲ τὸν Χριστὸ ὁ θάνατος γίνεται ἡ γέφυρα... Γιὰ μᾶς ποὺ εἴμαστε χριστιανοὶ καὶ κάνουμε τὸ θέλημά Τοῦ, ἐκεῖ ὅπως τὸ λέει, δὲν ὑπάρχει καμιὰ φοβία. Οὔτε θάνατος, οὔτε διάβολος, οὔτε κόλαση...

Ν' ἀγαπᾶμε πολὺ τὴν Ἐκκλησία
Γιὰ νὰ διατηρήσουμε τὴν ἑνότητά μας, θὰ πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία, στοὺς ἐπισκόπους της. Ὑπακούοντας στὴν Ἐκκλησία, ὑπακούουμε στὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Ὁ Χριστὸς θέλει νὰ γίνουμε μία ποίμνη μ' ἕναν ποιμένα.

Νὰ πονᾶμε τὴν Ἐκκλησία. Νὰ τὴν ἀγαπᾶμε πολύ. Νὰ μὴ δεχόμαστε νὰ κατακρίνουν τοὺς ἀντιπροσώπους της. Στὸ Ἅγιον Ὅρος τὸ πνεῦμα ποὺ ἔμαθα ἦταν ὀρθόδοξο, βαθύ, ἅγιο, σιωπηλό, χωρὶς ἔριδες, χωρὶς καυγᾶδες καὶ χωρὶς κατακρίσεις. Νὰ μὴν πιστεύουμε τοὺς ἱεροκατηγόρους... Ὅλοι εἴμαστε Ἐκκλησία. Ὅσοι κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὰ λάθη τῶν ἐκπροσώπων της, μὲ σκοπὸ δῆθεν νὰ βοηθήσουν γιὰ τὴ διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αὐτοὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία, οὔτε βέβαια τὸν Χριστό. Τότε ἀγαπᾶμε τὴν Ἐκκλησία, ὅταν μὲ τὴν προσευχή μας ἀγκαλιάζουμε κάθε μέλος της καὶ κάνουμε ὅ,τι κάνει ὁ Χριστός. Θυσιαζόμαστε, ἀγρυπνοῦμε, κάνουμε τὸ πᾶν, ὅπως Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος "λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόροι, πάσχων οὐκ ἠπείλει"" (Γέρων Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης).

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἀζερμπαϊτζὰν μετὰ ἀπὸ ἐπίσημη πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Κρατικῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Παναγιώτατος εἶχε σημαντικὲς ἐπαφὲς μὲ κρατικοὺς καὶ ἄλλους παράγοντες, ἐπισκέφθηκε τὸ Νοσοκομεῖο Παίδων προσφυγικῶν οἰκογενειῶν, καὶ μίλησε στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μπακοῦ. Σημαντικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀνταποκρίθηκε στὴν παράκληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ ἔδωσε τὴν ἀπὸ μακροῦ ἀναμενόμενη ἄδεια ἐπανοικοδόμησης τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου τοῦ Μπακοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, στὸν τόπο ὅπου κατὰ τὴν παράδοση μαρτύρησε ὁ Ἀπόστολος.

Συνῆλθε ὑπὸ τὴν προεδρεῖα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τὴν 12-4-2003. Ἡ Σύνοδος ἐξέλεξε παμψηφεὶ δύο νέους Μητροπολῖτες: τὸν Ἀρχιμανδρίτη Εὐάγγελο Κουρούνη εἰς Μητροπολίτη Νέας Ἰερσέης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καὶ τὸν Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Περιάλα εἰς Μητροπολίτη της ἄρτι συσταθείσης Ι. Μητροπόλεως Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὶς Συνεδριάσεις της τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, μεταξὺ ἄλλων:

Ἐνέκρινε τὴν διοργάνωση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τῆς ΙΕ' Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων γιὰ θέματα Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καὶ Λεβαδείας ἀπὸ 1 ἕως 3 Νοεμβρίου 2003.
Ἐνέκρινε τὰ πορίσματα τοῦ Διορθοδόξου Συνεδρίου ποὺ ἔγινε στὸ Ἡράκλειο Κρήτης, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὶς θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Συνέλευση, ἡ ὁποία καταρτίζει τὸ νέο Σύνταγμα τῆς Εὐρώπης.
Ἔκρινε ὅτι δὲν συντρέχουν λόγοι κατατάξεως ὁρισμένων προταθέντων ἐθνομαρτύρων στὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Συζήτησε τὶς ἐνέργειες τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας μας "Ἀλληλεγγύη", ἡ ὁποία, μὲ τὴν προσφορὰ πολυαρίθμων ἐθελοντῶν, πρώτη διοργάνωσε συγκέντρωση, ἀποστολὴ καὶ διανομὴ βοήθειας πρὸς τὸν λαὸ τοῦ Ἰράκ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέχθηκε τὰ συγχαρητήρια ὅλων τῶν στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
Ἀνέγνωσε τὰ πορίσματα τῶν Ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν μελέτη τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν κ. Ἱερωνύμου γιὰ τὶς Ἱερατικὲς Κλίσεις καὶ ἀπεφάσισε ὡς πρώτη ἐνέργεια νὰ ἀναθέση στὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεο τὴν σύνθεση τῶν προτάσεων πρὸς περαιτέρω ἐπεξεργασία.
Ἀπεφάσισε, κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως, νὰ πραγματοποιηθῇ Συνέδριο Νεολαίας τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2004 μὲ κεντρικὸ θέμα: "Ἀναζητῶντας τὴν συμφιλίωση σὲ ἕνα ταραγμένο κόσμο".

Στὴν νεανικὴ ἑστία "Κιβωτὸς" τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος βρίσκουν καταφύγιο ἑκατοντάδες παιδιὰ προσφύγων ἀπὸ διάφορες χῶρες. Τοὺς προσφέρεται φαγητό, ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη, διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς καὶ ξένων γλωσσῶν καὶ διαφόρων μαθημάτων, ἄθληση, ψυχαγωγία καὶ ἄλλες εὐκαιρίες διαπαιδαγώγησης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2484