Skip to main content

Συνοδικά: Ἀπὸ τὶς Συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μαρτίου

Συνῆλθε τὴν 17η, 18η, καὶ 19η Μαρτίου, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 146ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε στὸν ἑορτασμὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴν ἀνάμνηση τῆς Ἀναστήλωσης τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, ὁ ὁποῖος τελέσθηκε μὲ μεγαλοπρέπεια ἀλλὰ καὶ κατάνυξη στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καθὼς καὶ πρέσβεων Ὀρθοδόξων Χωρῶν ποὺ εἶχαν προσκληθεῖ.

Τὸ γεῦμα ποὺ παρατίθεται τὴν ἴδια ἡμέρα στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο εἶναι συνέχεια μιᾶς παραδόσεως ποὺ ἐγκαινιάσθηκε μετὰ τὴν λήξη τῆς Εἰκονομαχικῆς ἔριδος.

Ὁ κ. Πρέσβυς τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο γιατί ἀποδέχτηκε τὴν πρόσκληση σὲ δεῖπνο καὶ ἔτσι διατηρεῖται ἡ παράδοση τῆς συναντήσεως μεταξὺ Πρεσβείας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐξεδήλωσε τὸν σεβασμό του στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καθὼς ἐπίσης ὑπογράμμισε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἑνότητα ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ποὺ ἐκφράζονται μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑπογράμμισε τὶς κοινὲς Ὀρθόδοξες ἀξίες τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες, ἰδίως στὴν ἐποχή μας, ἀφοῦ μία περιοχὴ τοῦ κόσμου κινδυνεύει ἀπὸ τὸν πόλεμο.

Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος ἐνημέρωσε τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνέλευσης γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος κ. Ζισκὰρ ντ' Ἐσταὶν ἐπικεντρώνοντας ἰδίως τὴν συζήτηση στὴν ἀνάγκη νὰ γίνεται λόγος σ' αὐτὸ γιὰ τὶς χριστιανικὲς καταβολὲς τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ ρυθμίζονται οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέρους κράτη, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὴν δήλωση 11 ποὺ συμπεριλήφθηκε στὴν Συνθήκη τοῦ Ἄμστερνταμ.

Συγχρόνως ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε, μὲ ἀφορμὴ τὴν μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία φέτος συμπίπτει μὲ τὴν κατάθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης στὴν Σύνοδο Κορυφῆς ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Θεσσαλονίκη τὸν Ἰούνιο τοῦ 2003, νὰ προβεῖ στὴν διακήρυξη ἀπὸ τοῦ Βήματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸν Ἄρειο Πάγο περὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ στὴν διαμόρφωση τῆς εὐρωπαϊκῆς συνειδήσεως, στὴν ἁλματώδη πρόοδο στὸν πολιτισμό, στὴν κοινωνία, στὴν οἰκονομία, στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν τεχνολογία, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν.

Ἀνεγνώσθη τὸ ἔγγραφο τὸ ὁποῖο ἀπέστειλε ὁ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Βιοηθικῆς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, γιὰ τὰ πεπραγμένα τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου ἀπὸ τὴν ὡς ἄνω Ἐπιτροπή... Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ συγχαρεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν Ἐπιτροπή, εἰδικῶς δὲ τὸν Πρόεδρο αὐτῆς γιὰ τὸ σημαντικὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ στὸ εὐαίσθητο αὐτὸ τομέα.

Ἀποφασίσθηκε νὰ πραγματοποιηθεῖ εἰρηνικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐκκλησιαστικὸ ἔθος στὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας, ἀπὸ 4 ἕως 12 Ἰουνίου ἐ.ἔ. Τὸν Μακαριώτατο θὰ συνοδεύσει ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος. Ἐπίσης θὰ πραγματοποιηθεῖ εἰρηνικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου στὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας ἀπὸ 17 ἕως 21 Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Ἐπίσης ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ φιλοξενήσει κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, 50 φοιτητὲς τῆς Μπελεμεντίου Θεολογικῆς Σχολῆς "Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς" τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στὸν Βόρειο Λίβανο, μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ Κοσμήτορος, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πύργου κ. Ἰωάννου, πρὸς βελτίωσιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἐπίσημη γλῶσσα στὴ Θεολογικὴ Σχολή.

Ὁ πρώην Πρύτανις καὶ ὁμότιμος Καθηγητὴς κ. Εὐάγγελος Θεοδώρου, Διευθυντὴς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Περιοδικῶν, ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του, καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του στὸν Θεὸ καὶ τὶς εὐχαριστίες του στοὺς κατὰ καιροὺς Ἀρχιεπισκόπους, τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ συνεργάτες του γιὰ τὴν βοήθεια στὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦσε. Ὁ Μακαριώτατος μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ εἶπε ὅτι ὁ κ. Θεοδώρου εἶναι ἐκλεκτὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ λογιώτατος Καθηγητής, συγχρόνως δὲ διέπρεψε ὡς Διευθυντὴς τῶν ἐκκλησιαστικῶν Περιοδικῶν, τὰ ὁποῖα ἀνύψωσε σημαντικά.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνεδριάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος καὶ τὰ Μέλη Αὐτῆς ἐτέλεσαν εἰδικὴ δέηση ὑπὲρ τῆς Εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ τῆς ἀποτροπῆς τοῦ πολέμου στὸ χῶρο τοῦ Ἰράκ.

  • Προβολές: 2591