Skip to main content

Εἰδήσεις Ἰανουαρίου 2003

Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις

 

Εορταστικές εκδηλώσεις

Τό ἅγιο Δωδεκαήμερο πού πέρασε διοργανώθηκαν διάφορες ἐορταστικές ἐκδηλώσεις ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, γιά τίς ὁποῖες ὑπάρχουν ἀναφορές στίς σελίδες τοῦ παρόντος τεύχους. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τήν συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου μέ τά παιδιά τῶν Ἱερέων.

 

Μὲ ἐπιτυχία ἑορτάσθηκε ἐφέτος στὴν πόλη της Ναυπάκτου, στὴν ἀνακαινισμένη Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα, ἡ "Ἡμέρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Γραμματοσήμου".

Παρευρέθηκε ὁ Ὑπουργὸς Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν κ. Χρ. Βερελῆς, ἡ ἡγεσία τῶν ΕΛ.ΤΑ., οἱ τοπικὲς Ἀρχὲς τῆς πόλης καὶ τῆς Ἐπαρχίας καὶ πλῆθος κόσμου. Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτησαν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου Γιάννης Νταουσάνης καὶ ὁ Ὑπουργὸς Μεταφορῶν Χρῆστος Βερελῆς.  Ὁ Πρόεδρος τῶν ΕΛ.ΤΑ. κ. Ἀθανάσιος Δημητρακόπουλος παρουσίασε σὲ σλάϊτς γραμματόσημα μὲ θέματα ἀπὸ τὸ Νομὸ Αἰτωλοακαρνανίας καὶ στάθηκε περισσότερο στὴ σειρὰ γραμματοσήμων ποὺ ἐκδόθηκε πρόσφατα (τὸν περασμένο Δεκέμβριο) μὲ θέμα "Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος" παρουσιάζοντας τὸ γραμματόσημο μὲ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στὴν Δορβιτσὰ Ναυπακτίας καὶ εἶχε γίνει καὶ Ἀντιβασιλέας.

Στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ ἀναφέρθηκε καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῶν ΕΛ.ΤΑ. κ. Χάρ. Χαραλαμπόπουλος.

Ἐπίσης, ὁ κ. Θωμᾶς Παναγιωτόπουλος, Διευθυντὴς τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου "Γιάννης Βλαχογιάννης" καὶ Δημοτικὸς Σύμβουλος μίλησε μὲ θέμα: "Ἡ ἀξία τοῦ Γραμματοσήμου καὶ ὁ Φιλοτελισμός".  Τὸν κύκλο τῶν ὁμιλιῶν ἔκλεισε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ σχετικὰ μὲ τοὺς τέσσερεις Ἀρχιεπισκόπους, Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, Χρύσανθο Φιλιππίδη, Δαμασκηνὸ Παπανδρέου καὶ Σεραφεὶμ Τίκα, τῶν ὁποίων οἱ προσωπογραφίες συμπεριλαμβάνονται στὴ νέα σειρὰ γραμματοσήμων.  Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τοὺς συντελεστὲς τῆς ἐκδήλωσης, ἀναφέρθηκε στὶς ἐκκλησιαστικές, πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες μέσα στὶς ὁποῖες κλήθηκαν νὰ ὑπηρετήσουν τὴν Ἐκκλησία οἱ προαναφερθέντες Ἀρχιεπίσκοποι, καθὼς καὶ στὴν προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία καὶ γενικότερα στὴν κοινωνία. Καὶ ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε:

"Στὰ πρόσωπα τῶν ἐκκλησιαστικῶν αὐτῶν ἀνδρῶν μεγαλύνθηκε ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὸ γένος μας. Βεβαίως σήμερα οἱ πολιτικὲς συνθῆκες στὴν Πατρίδα μας εἶναι εἰρηνικές, σταθερές, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ παίξη ἕναν ρόλο ἑνωτικό, θεραπευτικό, πνευματικό. Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας ἔχει θεραπευτικὸ ὑλικὸ καὶ μπορεῖ νὰ βοηθήση τὸν λαὸ νὰ λύση τὰ ὑπαρξιακά του προβλήματα καὶ τὶς ὑπαρξιακές του ἀνησυχίες. Καὶ γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν λύονται τὰ ὑπαρξιακὰ αὐτὰ προβλήματα, οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες εἶναι εἰρηνικές. Τὸ μεγαλύτερο ὑπαρξιακὸ γεγονὸς εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ εἶναι μεγαλύτερο κοινωνικὸ γεγονός, διότι δημιουργεῖ κοινωνικὲς ἀναταράξεις, ἐπειδὴ διασπᾶ τὴν ἀγάπη τῶν προσώπων. Ὁπότε ἡ Ἐκκλησία ἔχει νὰ ἐπιτελέση μεγάλο ἔργο στὴν κοινωνία μας. Μὲ αὐτὲς τὶς προοπτικὲς ἡ Ἐκκλησία δὲν εἰσέρχεται μέσα στὴν διαίρεση τοῦ κόσμου γιὰ νὰ τὴν συντηρήση, ἀλλὰ ἀγωνίζεται γιὰ νὰ ἑνοποιῇ τὴν διηρημένη κοινωνία. Καὶ ἡ πολιτεία πρέπει νὰ τὴν βοηθᾶ στὴν μεγάλη αὐτὴ ἀποστολή της".

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὴν Χορωδία της Ναυπάκτου, ἡ ὁποία καταχειροκροτήθηκε.

Με τους εργάτες του Δήμου Ναυπάκτου

Μὲ τοὺς ἐργάτες τοῦ Δήμου Ναυπάκτου

Δύο εἶναι τὰ ἑορταστικά, ἐπίσημα γεύματα ποὺ παραθέτει ἡ Μητρόπολη: ἕνα γιὰ τὰ μοναχικὰ ἄτομα καὶ ἕνα γιὰ τοὺς ἐργάτες τοῦ Δήμου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει καθιερώσει ὥστε κάθε χρόνο τὴν περιόδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη νὰ δεξιώνεται τοὺς ἐργαζομένους σὲ ἐξωτερικὲς ἐργασίες τοῦ Δήμου Ναυπάκτου, σὲ ἔνδειξη τιμῆς καὶ ἀναγνώρισης γιὰ τὸ ἔργο ποὺ προσφέρουν στὴν τοπικὴ κοινωνία.

Φέτος, τὸ γεῦμα προσφέρθηκε σὲ ἑστιατόριο τῆς Ναυπάκτου, τὸ Σάββατο 11 Ἰανουαρίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύματος ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν συμπάθεια καὶ συμπαράστασή του στοὺς ἐργάτες, συζήτησε μαζί τους διάφορα θέματα καὶ τοὺς ἔδωσε ὡς εὐλογία καὶ ἔνδειξη ἀγάπης ἀπὸ ἕνα δῶρο.

Στὸ γεῦμα ἐπίσης παρακάθησαν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Ἰωάννης Νταουσάνης καὶ ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ραυτόπουλος.

 

Ημερολόγια πατρίδων

Ἡμερολόγια πατρίδων

Μέσα στὶς δραστηριότητες τῶν Συλλόγων τῶν ὄμορφων χωριῶν τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας, συναντᾶ κανεὶς πολὺ ὡραῖες ἐκδηλώσεις καὶ ἔργα ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ προβάλουν τόσο τὶς ὀμορφιὲς τοῦ τόπου τους ὅσο καὶ νὰ ἀναδείξουν τὶς πολιτιστικὲς παραδόσεις.

Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς δραστηριότητες εἶναι καὶ ἡ ἔκδοση ἡμερολογίων. Εἶναι μία σημαντικὴ προσπάθεια ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων ποὺ προαναφέραμε, σκοπὸ ἔχει τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν Συλλόγων καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν χρημάτων αὐτῶν σὲ ἔργα ἐξωραϊσμοῦ τῶν χωριῶν καὶ τὴν πραγματοποίηση ἄλλων ἐκδηλώσεων.

Ἔχουμε ὑπ' ὄψιν μας τὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἐξέδωσε ὁ Σύλλογος Ἐλευθεριανιτῶν Ναυπακτίας "Ἡ ἁγία Παρασκευή". Στὶς σελίδες του εἰκονίζεται γιὰ κάθε μῆνα ἕνας ἅγιος ποὺ ἑορτάζει τὸν μῆνα αὐτό, ἢ μιὰ μεγάλη ἑορτὴ καὶ συνοδεύεται μὲ λίγα σχόλια γιὰ τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα ἢ γιὰ τὸ θεολογικὸ νόημα τῆς ἑορτῆς.

Τὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἐξέδωσαν οἱ πολιτιστικοὶ Σύλλογοι Κρυονεριτῶν Ναυπακτίας "Ἅγιος Γεώργιος" καὶ "Δαμιανὸς" εἶναι ἐπίσης μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ὀπτικὴ γωνία τῶν Κρυονερίων μέσα ἀπὸ σκίτσα τῆς κ. Σοφίας Σιδηροπούλου - Καραγιώργου. Ὁ ναός του Ἀη-Γιώργη, ἡ πλατεῖα, ἡ κάτω βρύση, τὸ Σχολεῖο, ὁ πρ. Ἠλίας, εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς εἰκόνες ποὺ ζωντανεύουν μὲ τὸ μολύβι της σκιτσογράφου.

Ημερολόγια πατρίδωνὉ Σύλλογος Ἐλατιωτῶν Ναυπακτίας στὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἐξέδωσε παραθέτει φωτογραφίες ἀπὸ ξωκκλήσια τοῦ χωριοῦ, ὅπως τοῦ Ἀη-Γιάννη, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ πρ. Ἠλία, τῆς Ἁγ. Σοφίας κ.ά., περιτριγυρισμένα ἀπὸ τὸ πράσινο τῶν ὀρεινῶν ὄγκων.

Τὶς φυσικὲς ὀμορφιὲς τῆς Κλεπὰς ἐπέλεξε νὰ προβάλη ὁ Σύλλογος Κλεπαϊτῶν, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τοῦ χωριοῦ, χιονισμένα τοπία μὲ ἔλατα, τὸν Εὔηνο, ἀλλὰ καὶ τὰ περίφημα Στενὰ τῆς Κλεπάς.

Εἶναι ἀξιέπαινη αὐτὴ ἡ προσπάθεια τῶν Συλλόγων γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ κάλλους τῆς ὀρεινῆς πατρίδας τους, ὅταν μάλιστα γίνεται μὲ νοσταλγία γιὰ τὴν παράδοση καὶ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ γιὰ τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια.

 

Ναυπακτιακὴ Πίτα 2003

Τὴν Πέμπτη 9 Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας, ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας γιὰ τὰ μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας, τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν καὶ τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Συλλόγου Ἐν Ἀθήναις Ναυπακτίων.

Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτησαν οἱ Πρόεδροι τῶν Συλλόγων, ἐνῶ παρευρέθηκαν οἱ Βουλευτὲς Νικόλαος Ἀγγελόπουλος, Ἰωάννης Βαϊνάς, Μάριος Σαλμάς, Χρῆστος Σμυρλής-Λιακατάς, οἱ πρ. Βουλευτὲς Βασίλειος Μαγγίνας καὶ Ἀνδρέας Καραγκούνης, ὁ Διοικητὴς τῶν ΕΛ.ΤΑ. Ἀθανάσιος Δημητρακόπουλος, ὁ ἐπ. Πρέσβυς καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Μπότσαρη Νότης Μπότσαρης, ὁ Ἀντινομάρχης Χαράλαμπος Κουτσοσπύρος, ὁ Δήμαρχος Ἀντιρρίου Γεώργιος Κολοβός, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δήμ. Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀποδοτίας, πολιτευτές, πρόεδροι συλλόγων καὶ πολλοὶ Ναυπάκτιοι τῶν Ἀθηνῶν καί, βεβαίως, οἱ Πρόεδροι τῶν Συλλόγων, Γεράσιμος Μοῦρτος, Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος καὶ Σοφία Μπένου.

Στὸ δεῖπνο ποὺ παρέθεσαν οἱ ὡς ἄνω Σύλλογοι, δόθηκε ἡ εὐκαιρία στοὺς συνδαιτημόνες νὰ μιλήσουν γιὰ ζητήματα τῆς Ναυπακτίας, κυρίως γιὰ τὰ Ἱδρύματα καὶ Κληροδοτήματα τῆς πόλεως, γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση τῶν ὀρεινῶν χωριῶν μας καὶ γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς Ι. Μητροπόλεως.

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόσκληση τῶν Συλλόγων καὶ συμμετεῖχε στὴν ἐκδήλωσή τους, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται γιὰ τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, εὐλογῶντας τὴν βασιλόπιττα καὶ ἐκφωνῶντας ἐπίκαιρο λόγο. Θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦταν "Ὁ ἅγιος Βασίλειος καὶ ὁ ἄϊ-Βασίλης" καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορικὴ προσωπικότητα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Ἐπισκόπου Καισαρείας, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν τύπο τοῦ συγχρόνου δυτικοῦ ἄϊ-Βασίλη, ὅπως διαμορφώθηκε ὑπὸ τὴν ἐπίδραση συγκεκριμένων ἱστορικῶν καὶ πολιτιστικῶν παραγόντων.

Τὸν λόγο αὐτὸ δημοσιεύουμε στὶς σελίδες 8-10 τοῦ παρόντος τεύχους.

Πρωτοχρονιάτικη ἐκδήλωση μὲ "τὰ παράπονα τῶν νέων καὶ τῶν γονιῶν"

Πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος, τὴ δεύτερη μέρα τοῦ νέου ἔτους, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἡ καθιερωμένη συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου μὲ τοὺς φοιτητὲς καὶ ἀποφοίτους τῆς πόλης καὶ τῆς περιφέρειας τῆς Ναυπάκτου.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὴν ἀκολουθία εὐλογίας τῆς ἐθιμοτυπικῆς Βασιλόπιττας, ἡ ὁποία περιεῖχε παραδοσιακὸ φλουρὶ (κωνσταντινάτο), τὸ ὁποῖο εἶχε ὡς ἀντίκρισμα 60 εὐρώ. Στὸν κύριο κορμὸ τῆς ἐκδήλωσης ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν Σέβ. Μητροπολίτη μας τὸ θέμα "Τὰ παράπονα τῶν νέων καὶ τῶν γονιῶν", ἕνα θέμα μὲ ποικίλες προεκτάσεις ψυχολογικές, οἰκογενειακές, κοινωνικές.

Τὸ ἀδιαμφισβήτητα ὑπαρκτὸ καὶ διαρκῶς διευρυνόμενο στοὺς περισσότερους τομεῖς χάσμα γενεῶν προσεγγίστηκε καὶ ἀπ' τις δυὸ πλευρές, τῶν παιδιῶν καὶ τῶν μεγάλων. Τονίστηκαν οἱ ὅροι "φυσιολογικὴ νεοφιλία" καὶ "καθυστερημένη ὑπακοὴ" τοῦ νομπελίστα Lorentz, ποὺ μὲ σαφήνεια περιγράφουν τὴ συμπεριφορὰ κάθε ὑγιοῦς ἀνθρώπου στὴν πορεία ἀπ' τὴν ἐφηβικὴ στὴν ὥριμη ἡλικία. Ὁ ἔφηβος, ὁ νέος ἀγαπᾶ τὸ καινούργιο, ἐνθουσιάζεται ἀπ' αὐτό, τὸ ἐπιδιώκει καὶ πρέπει νὰ τὸ ἐπιδιώκη, γιατί μ' αὐτὸν τὸν τρόπο μπορεῖ καὶ ὑπάρχει ἐξέλιξη καὶ δημιουργικὴ ἀφομοίωση τῶν παραδεδομένων ἀξιῶν. Ὅσο ὅμως μεγαλώνει κανεὶς καὶ ἀποκτᾶ θέσεις καὶ ρόλους, ποὺ παλιότερα ἀνῆκαν στοὺς γονεῖς του καὶ γενικότερα στοὺς μεγάλους, υἱοθετεῖ καὶ τὸ δικό τους τρόπο σκέψης καὶ συμπεριφορᾶς, "ἔρχεται στὰ λόγια τους", ἔστω καὶ καθυστερημένα "ὑπακούει" σ' αὐτὰ καὶ μὲ τὴ σειρά του ξεχνάει τὶς δικές του ἐπαναστάσεις. Εἶναι στὴν οὐσία ἡ φυσικὴ πορεία τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς, ἡ πάλη τοῦ νέου μὲ τὸ παλιό, ποὺ ἐκφράστηκε καὶ ἱστορικὰ ἀκόμα σὲ διάφορα ἐπίπεδα. Εἶναι μιὰ τριβὴ ποῦ, ὅταν δὲν ἐκτρέπεται τῶν ὁρίων, θὰ πρέπη μᾶλλον νὰ τὴν ἀντιμετωπίζουμε ὡς μιὰ γόνιμη παραγωγικὴ διεργασία παρὰ ὡς μιὰ στάσιμη κατάσταση ἐκτόξευσης παραπόνων μεταξὺ τῶν δύο "στρατοπέδων", ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα σὲ κάποιες περιπτώσεις δημιουργεῖται μῖσος ποὺ μοιάζει μὲ τὸ ἐθνικὸ μῖσος.

Μεγάλο ἐνδιαφέρον εἶχε γιὰ τοὺς νέους ἀκροατὲς ἡ ἀνάλυση στατιστικῶν στοιχείων, ὅπου καταγράφονταν οἱ ἀπαντήσεις τῶν νέων σὲ ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὴν πίστη, τὰ βασικά τους προβλήματα, τὶς ἀνησυχίες τους. Ὅπως ἐπίσης ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν παρουσίαση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο μιᾶς ἔρευνας, ποὺ εἶχε ἐκπονήσει τὸ Λύκειο Κατοχῆς, στὴν ὁποία καταγράφονταν οἱ θέσεις τῶν γονιῶν-ἐκπαιδευτικῶν σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἀντι-θέσεις τῶν νέων σὲ δέκα κρίσιμα σημεῖα τριβής.

Μετὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος καὶ τὴ συζήτηση πραγματοποιήθηκε κλήρωση τεσσάρων φοιτητῶν-φοιτητριῶν ἀπ' τους παρόντες, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν ὡς πρωτοχρονιάτικο δῶρο ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη τὸ ποσὸ τῶν 150 εὐρώ.

Ἡ ἐκδήλωση ἔληξε μὲ τὴν παράθεση μπουφὲ ἀπὸ τὶς κυρίες τῶν τριῶν Συνδέσμων Ἀγάπης της Ναυπάκτου μέσα σὲ οἰκογειακὴ ἀτμόσφαιρα.

Ε.Β.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
μὲ "Λόγους του χθὲς καὶ κουβέντες του σήμερα"

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με “Λόγους του χθές και κουβέντες του σήμερα”Τὴν Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2002, δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, στὶς 7 μ.μ., πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία στὴν Παπαχαραλάμπειο αἴθουσα ἡ καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτὴ τοῦ τομέα νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τὸν κύριο λόγο στὴ φετινὴ γιορτὴ τὸν εἶχαν τὰ παιδιὰ τῶν ἐνοριακῶν νεανικῶν συνάξεων, ποὺ συμμετεῖχαν ποικιλοτρόπως: Τραγούδησαν Κάλαντα, ἀπήγγειλαν ποιήματα, ἔπαιξαν σὲ θεατρικὸ δρώμενο καὶ χόρεψαν παραδοσιακοὺς χορούς.

Τὸ μουσικὸ μέρος τῆς γιορτῆς παρουσίασαν μὲ ἐπιτυχία δύο χορωδίες: Ἡ Χορωδία Ἐθνικῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία μὲ δάσκαλο τὸν μουσικὸ κ. Κων/νὸ Λανάρα, στὰ τέσσερα χρόνια λειτουργίας της, ἔχει μιὰ πολὺ καλὴ παρουσία στὴν πόλη τῆς Ναυπάκτου. Φέτος μάλιστα ἐμφανίστηκε ἀνανεωμένη, μὲ πολλοὺς μικροὺς χορωδούς. Καὶ ἡ παιδικὴ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Θέρμου, μὲ δάσκαλο τὸν κ. Κων/νὸ Καμζέλα, ἡ ὁποία ἐντυπωσίασε μὲ τὶς "δουλεμένες" φωνὲς τῶν μικρῶν μελῶν της, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ὅτι ἔψαλλαν χωρὶς λάθη ἑπτὰ χριστουγεννιάτικους ὕμνους, τοὺς ὁποίους εἶχαν ἀποστηθίσει.

Ἀνάμεσα στοὺς ὕμνους, τὰ κάλαντα καὶ τὶς ἀπαγγελίες ποιημάτων ποὺ τὰ παιδιὰ εἶχαν διδαχθεῖ ἀπὸ τοὺς κατηχητές τους, παρενεβλήθη καὶ θεατρικὸ δρώμενο, χωρισμένο σὲ δύο μέρη, τὸ ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ἡ φιλόλογος κ. Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινά. Ὁ τίτλος του ἦταν "Λόγοι του χθὲς καί... κουβέντες του σήμερα", ὅπου μὲ ρεαλιστικὸ τρόπο δόθηκαν κάποιες ἀπόψεις τῆς σύγχρονης ζωῆς, πάνω σὲ καίρια θέματα, μέσα ἀπὸ κουβέντες-συζητήσεις νέων σὲ μιὰ καφετέρια. Σὲ ἀντιπαραβολὴ πρὸς αὐτὲς τὶς κουβέντες ἀκούστηκαν Λόγοι τῶν μεγάλων λογοτεχνῶν μας Ἀλέξ. Παπαδιαμάντη καὶ Φώτη Κόντογλου γιὰ τὰ ἴδια θέματα. Τοὺς Λόγους διάβασε ἡ φοιτήτρια φιλολογίας Εὐαγγελία Βαμβίνη.

Ἡ γιορτὴ ὁλοκληρώθηκε μέσα σὲ ἕνα χαρούμενο κλίμα μὲ παραδοσιακοὺς χοροὺς ἀπὸ τὸ χορευτικὸ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀντιρρίου, μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς δασκάλας τοὺς κ. Ἀκριβὴς Ράϊκου. Τὸ πρόγραμμα τῆς γιορτῆς παρουσίασε ἡ φιλόλογος Νεκταρία Καραδήμα.

Τὴν γιορτὴ ἔκλεισε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη ἰδιαίτερα τὰ παιδιά, τοὺς γονεῖς τους καὶ τοὺς κατηχητές τους, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν ὀργάνωση τῆς γιορτῆς, τόνισε πῶς ἦταν μιὰ ρεαλιστικὴ ἀποτύπωση τοῦ παρόντος καὶ μιὰ εὐχάριστη ἀναδρομὴ στὸ παρελθὸν καὶ στὴν παράδοσή μας, ποὺ πρέπει ὅμως νὰ γίνη πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ ὅλους μας, ἀφοῦ ἀπὸ αὐτὴν μποροῦμε νὰ πάρουμε στοιχεῖα καὶ δύναμη, γιὰ νὰ δημιουργήσουμε τὸ μέλλον. Καὶ τελείωσε δίνοντας πλούσιες τὶς εὐχὲς καὶ τὶς εὐλογίες του σὲ ὅλον τὸν κόσμο ποὺ εἶχε κατακλύσει τὴν αἴθουσα.

Χ.Κ.Σ.

Μὲ τὰ παιδιὰ τῶν Ἱερέων

Με τα παιδιά των ΙερέωνΣτὴν καθιερωμένη συνάντηση τῶν παιδιῶν τῶν Ἱερέων μὲ τὸν Μητροπολίτη, μετά τα τραγούδια καὶ τὰ κάλαντα τὰ ὁποῖα ἔψαλαν τὰ παιδιά, τὸν λόγο γιὰ νὰ εὐχαριστήση τὸν Σεβασμιώτατο ἔλαβε ἡ Ἀλεξάνδρα Πολύζου, ἡ ὁποία εἶπε τὰ ἑξῆς:

"Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἄλλη μιὰ χρονιὰ πέρασε καὶ μία καινούρια ἔρχεται, κι ἐμεῖς τὰ παιδιὰ τῶν Ἱερέων εἴμαστε καὶ πάλι ἐδῶ ὕστερα ἀπὸ ἕναν χρόνο.

Ἐκ μέρους ὅλων τῶν παιδιῶν αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς εὐχαριστήσω μὲ λίγα ἁπλὰ λόγια. Ξέρω ὅτι αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὸ πρόγραμμά σας εἶναι ἰδιαίτερα φορτωμένο, ὅμως κάνετε τὰ ἀδύνατα, δυνατὰ γιὰ νὰ μᾶς συγκεντρώσετε ἐδῶ, νὰ μᾶς δώσετε τὴν εὐλογία σας καὶ τὶς εὐχές σας. Σημαντικὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς προσφέρετε σὲ αὐτὴ τὴν γιορτή, ἀλλὰ περισσότερο σημαντικὴ εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ μᾶς δείχνετε. Σᾶς ἀκούω πάνοτε νὰ μιλᾶτε μὲ τὰ καλύτερα λόγια γιὰ ἐμᾶς καὶ νιώθω ὅτι κάθε στιγμὴ περιμένετε νὰ ἀκούσετε τὰ προβλήματά μας καὶ εἶστε πρόθυμος νὰ μᾶς βοηθήσετε.

Σεβασμιώτατε, ξέρω ὅτι θέλετε νὰ μᾶς δεῖτε μέσα στὴν κοινωνία χρήσιμους καὶ καλοὺς ἀνθρώπους. Εἶμαι ἕνα παιδί, ὅπως ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιὰ ποὺ βρίσκονται ἐδῶ, ποὺ μεγαλώνω μέσα σὲ μιὰ ἱερατικὴ οἰκογένεια καὶ καθημερινὰ βιώνω τὸ ἐνδιαφέρον σας καὶ καταλαβαίνω ὅλο καὶ περισσότερο πόσο κοντὰ βρίσκεστε στὶς οἰκογένειές μας.

Πολλὲς φορές, ξέρω ὅτι ἀφήνετε κάποιες ἄλλες ὑποχρεώσεις σας καὶ προσπαθεῖτε νὰ κάνετε τὸ καλύτερο γιὰ ὅλους ἐμᾶς.

Γιὰ ὅλα αὐτά, ἐμεῖς σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ σᾶς εὐχόμαστε καλὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ νέον ἔτος γιὰ ἐσᾶς νὰ εἶναι γεμᾶτο ἀπὸ ὑγεία καὶ δύναμη.

Χρόνια Πολλά

Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστοῦμε".

Ὁ Σεβασμιώτατος συγχάρηκε τὴν μικρὴ Ἀλεξάνδρα καὶ μίλησε πατρικὰ στὰ παιδιά, παροτρύνοντάς τα νὰ ἐκκλησιάζονται ἀνελλιπῶς, ἐνθυμούμενος τὰ δικά του παιδικὰ χρόνια, καὶ περιγράφοντας πῶς ζοῦσαν τότε τὰ Χριστούγεννα, μὲ τὸν κράχτη νὰ τοὺς κτυπᾶ τὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν πρωΐ-πρωΐ γιὰ νὰ ἐκκλησιασθοῦν, μὲ τὸν ἀγῶνα ποὺ κάναν νὰ πλύνουν τὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ ἔχουν τὴν ἄλλη ἡμέρα δικαίωμα νὰ ντυθοῦν παπαδάκια, ἂν πήγαιναν πρῶτοι στὸν Ναό.

Τέλος, ἀφοῦ τὰ συμβούλευσε σχετικά, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίζουν συνετὰ καὶ σοφὰ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς τους, τοὺς ἔδωσε τὸν χριστουγεννιάτικο μποναμά τους.

Νυκτερινὲς θεῖες Λειτουργίες

Νυκτερινὴ θεία Λειτουργία (μικρὴ ἀγρυπνία) πραγματοποιήθηκε στὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τὴν Παρασκευὴ 10 Ἰανουαρίου, ξημερώνοντας ἡ μνήμη τοῦ Μ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

Ἔλαβαν μέρος Ἱερεῖς τῆς πόλεως, ἐνῶ στὸ ψαλτήρι ἦταν ὁ δάσκαλος τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, κ. Κωνσταντῖνος Λανάρας, μὲ συνοδεία τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς.

Στὸ μέλλον, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου, θὰ πραγματοποιεῖται μία νυκτερινὴ θεία Λειτουργία κάθε μῆνα στὸν ἴδιο Ναό, μὲ σκοπὸ νὰ γίνη θεσμὸς γιὰ τὴν Ναύπακτο.

Φωνὴ Κυρίου

Τὰ κηρύγματα τὰ ὁποῖα δημοσιεύονται φέτος στὴν "Φωνὴ Κυρίου" εἶναι γραμμένα ἀπὸ τὸν συνεργάτη τῆς Ἐφημερίδας μας καὶ Ἐφημέριο τοῦ Ι. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, Πρωτοπρεσβύτερο π. Θωμᾶ Βαμβίνη. Τὰ φετινὰ κηρύγματα ἀναλύουν τὰ Ἀποστολικὰ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν. Ὁ π. Θωμᾶς εἶχε ξαναγράψει τὰ κηρύγματα τῆς Φωνῆς Κυρίου τὸ ἔτος 1992, ὅπου ἀνέλυε τὰ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα.

Ὑπενθύμιση - παράκληση
Πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου στὸ νέον ἔτος, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ στήριξη τῆς ἔκδοσής μας, καὶ νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ Ἐφημερίδα μας ἀποστέλλεται μὲν δωρεάν, διότι ὁ χαρακτῆρας της εἶναι ποιμαντικός, ἱεραποστολικὸς καὶ ἐνημερωτικός, ἀλλά, δυστυχῶς, στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὶς προσφορές σας καὶ τὴν ἐθελοντικὴ ἐργασία τῶν συνεργατῶν μας.

Θὰ σᾶς παρακαλέσουμε, λοιπόν, ἐφ' ὅσον δύνασθε καὶ θέλετε, νὰ ἐνισχύσετε οἰκονομικὰ τὴν ἔκδοσή μας, ὥστε νὰ συνεχίση νὰ ὑφίσταται αὐτὴ ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας.

Τὰ Θεοφάνεια ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐπὶ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, ἡ Ἄ.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτω Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατὰ τὸν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῇς, 5ης Ἰανουαρίου, Μ. Ἑσπερινόν, ἐνῶ τὴν ἑπομένην Δευτέραν, 6ην ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς, ἐν συλλειτουργίᾳ μετὰ τῶν Σέβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καὶ Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου... Ἐν τῷ τέλει τῆς Δοξολογίας, ἡ Α.Θ.Π., ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τὸν Μέγαν Ἁγιασμόν... Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ.Π., ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, μεταβὰς εἰς αὐτὴν ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Τὸν Τίμιον Σταυρὸν ἀνέσυρεν ἐκ τῆς θαλάσσης ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος-Αριστοτέλης Σακελλαρίου, ἐκ Ζακύνθου. Τὴν μεσημβρίαν παρετέθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἑόρτιον ἄριστον, εἰς ὃ παρεκάθησαν οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ κ. Ὑφυπουργός, δημοσιογράφοι κ.ά."

***

Τὸ ἐτήσιο Βραβεῖο τοῦ Ἀγγλοελληνικοῦ Συνδέσμου τοῦ Λονδίνου "Princess Marina Memorial Fund", γιὰ τὸ ἔτος 2002 ἀπονεμήθηκε στὸ Κέντρο Βιοϊατρικὴς Ἠθικῆς καὶ Δεοντολογίας, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1993 καὶ φιλοξενεῖται στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Μετοχίου τῆς Ἀνάληψης τοῦ Κυρίου τῆς Ι. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὅρους στὸ Βύρωνα. Τὸ Κέντρο διαθέτει τὴν πλέον ἐνημερωμένη βιβλιοθήκη στὴν Ἑλλάδα στὸν τομέα τῆς Βιοηθικῆς, μελετᾶ καὶ ἐρευνᾶ τὰ σχετικὰ ζητήματα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ Παράδοσης. Ἡ τελετὴ πραγματοποιήθηκε στὴν οἰκία του Πρέσβη τῆς Μ. Βρετανίας στὴν Ἀθήνα.

***

Στὸ Φατὶχ Τζαμί, τὸ Κεντρικὸ Μουσουλμανικὸ Τέμενος τῆς Σηλυβρίας τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, τὸ ὁποῖο πρὶν φύγουν οἱ Ἕλληνες ἦταν χριστιανικὸς Ναός, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, καθὼς στὴν περιοχὴ αὐτὴ πέρασε τὰ παιδικά του χρόνια ὁ Ἅγιος. Ἔντονη ἦταν καὶ ἡ παρουσία Τούρκων Μουσουλμάνων. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν Ἅγιο Γεώργιο τῆς Πριγκίπου, ποὺ τελευταῖα ἔχει γίνει τόπος προσκυνήματος ἀπὸ χιλιάδες Τούρκους Μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι εὐλαβοῦνται πολὺ τὸν Ἅγιο Γεώργιο.

***

Ἵδρυμα Μελετῶν κατασκευάζεται στὴν Τραγάνα Ἀταλάντης ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Δαμιανὸ τῆς Ι.Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ. Ἐκεῖ θὰ μεταφερθοῦν ὅλα τὰ ἱερὰ κειμήλια τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Αἰκατερίνης. Πρόκειται γιὰ κειμήλια ποὺ ἡ ἀξία τους εἶναι ἀνυπολόγιστη τόσο ἀπὸ θρησκευτικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ ἱστορικῆς πλευρᾶς. Στὸ Ἵδρυμα θὰ φιλοξενηθοῦν ὅλα τὰ χειρόγραφα τῶν Μοναχῶν ποὺ μόνασαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ ἄφησαν τὴν τελευταία τους πνοὴ ἐκεῖ. Πρόθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι καὶ ἡ λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ ὡς Πνευματικὸ Κέντρο.

***

Τὸν τίτλο τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπένειμε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο τὸ τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου, μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τοῦ Ἐκλεκτορικοῦ Σώματος. Μὲ τὴν ἀπονομὴ αὐτὴ ἀναγνωρίζεται τὸ πολύπλευρο ἐκκλησιαστικό, ἐπιστημονικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

***

Πραγματοποιήθηκε στὰ πλαίσια τοῦ κεντρικοῦ θέματος Ἑλλάδα καὶ Ἑσπερία στὶς ρίζες τῆς εὐρωπαϊκῆς σκέψης ἐνδιαφέρουσα διάλεξη τοῦ Λίνου Μπενάκη μὲ θέμα "Ἡ παρουσία τῆς Δυτικῆς Φιλοσοφίας καὶ Θεολογίας στὸ Βυζάντιο (μεταφράσεις λατινικῶν κειμένων-ἰδεολογικὲς ἀντιπαραθέσεις)".

***

Τὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο σὲ συνεργασία μὲ τὸ Κοινωφελὲς Ἵδρυμα "Ἀλέξανδρος Σ. Ὠνάσης" τῆς Ν. Ὑόρκης, διοργάνωσε ἔκθεση μὲ τίτλο "Post Byzantium-The greek renaissance". Πενῆντα τέσσερα (54) ἔργα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ παρουσιάζουν τὴν πορεία καὶ τὰ βασικὰ στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν Μεταβυζαντινὴ Τέχνη, σὲ μιὰ προσπάθεια ἀνάδειξης τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ μετὰ τὴν πτώση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

***

Στὴν Ἀθήνα διοργανώθηκε Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς 15ης Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Διεκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τοὺς μετανάστες στὴν Εὐρώπη. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει δημιουργήσει Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλλινοστούντων Μεταναστῶν, τὸ ὁποῖο ἀντιμετώπισε πολλὰ οἰκογενειακὰ δράματα καὶ καταστάσεις κατὰ τὶς ὁποῖες δημιουργήθηκαν σοβαρὰ ψυχικὰ τραύματα, ὅταν οἱ συνθῆκες ἐπέβαλαν τὸ χωρισμὸ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους.

***

Ἡ ὑπερκαθολικὴ Ὀργάνωση Opus Dei (=ἔργον Θεοῦ) ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν ἀμφιλεγόμενο Ἱσπανὸ ἱερέα Ἐσκρίβα ποὺ ἁγιοποιήθηκε πρόσφατα καὶ ἔχει τεράστια ἐπιρροὴ στὸ Βατικανό, τὴν Ἱσπανία καὶ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Σύμφωνα μὲ τοὺς "Financial Times", αὐτὴ τὴν στιγμὴ οἱ ὀπαδοὶ τῆς Ὀργάνωσης ἐλέγχουν 150 ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τῆς Ἱσπανίας καὶ εἶναι γνωστοὶ ὡς τὸ "Ἅγιο Χταπόδι" τῆς "Θρησκευτικῆς Μαφίας". Σύμφωνα μὲ τὸν Βρετανὸ συγγραφέα Γκόρντον Οὔρκχαρτ ἡ Ὀργάνωση φροντίζει πάντα μεταξὺ τῶν μελῶν της νὰ ὑπάρχουν ὑψηλόβαθμα στελέχη κυβερνήσεων, καθηγητὲς Πανεπιστημίων, γιατροί, δικαστές, δημοσιογράφοι καὶ ἐπιχειρηματίες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2502