Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τὰ σοβαρά θέματα... - Σεβασμός καὶ ἀγάπη

Τὰ σοβαρά θέματα...

Στὴν ἐποχή μας τὰ ἀσήμαντα θέματα χαρακτηρίζονται σημαντικὰ καὶ τὰ σημαντικά περνᾶνε στὰ ἀζήτητα. Έτσι παρουσιάστηκε ὡς τεράστιο θέμα –σχεδόν σὰν μείζον ἐθνικό θέμα– ἡ “ἐπίσκεψη” τοῦ προέδρου τῆς Α.Ε.Κ. κ. Ψωμιάδη στὸ σπίτι τοῦ ποδοσφαιριστοῦ κ. Νικολαΐδη. Εμφανίστηκαν παράγοντες τοῦ ποδοσφαίρου, ἀκόμη καὶ πολιτικοί, ποὺ μίλησαν “σοβαρά” γιὰ τὸ μεγάλο πρόβλημα. Ἀσχολήθηκαν οἱ τηλεοράσεις, οἱ εφημερίδες καὶ ξεσηκώθηκαν οἱ φίλαθλοι.

Ἀπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ ὅλου θέματος προκαλούμαι νὰ μιλήσω γιὰ κάποια λίγο σοβαρότερα καθημερινά μας θέματα.

1. Στὴν πόλη μας, και ἰδιαίτερα στήν ὀρεινή Ναυπακτία, ὑπάρχουν πολλοί γέροντες καὶ γερόντισσες πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό προστασία καὶ περιποίηση, τήν ὁποία μπορεῖ σέ ἱκανοποιητικό βαθμό νά προσφέρῃ ἕνα καλῶς ὀργανωμένο Γηροκομεῖο, σάν κι’ αὐτό πού χτίζεται ἀπό τό Ξύκειο-Καπουρδέλειο Ἵδρυμα τῆς Ναυπάκτου.

2. Ὑπάρχουν πολλές οἰκογένειες σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα, πού ἀντιμετωπίζουν μεγάλες ὀικονομικές δυσχέρειες καὶ ἀνταποκρίνονται μέ δυσκολία καὶ μέ πολλές ἐλλείψεις στίς βασικές τους ἀνάγκες.

Στὶς δηλώσεις πού ἔκανε ὁ κ. Ψωμιάδης, ἀναφέρθηκε στὰ χρήματα πού παίρνει ὁ ποδοσφαιριστής γιά νά προσφέρῃ τό ἀθλητικό του ταλέντο στήν ὁμάδα τῆς Α.Ε.Κ.. Μὲ χονδρούς ὑπολογισμούς τά μισά ἀπό αὐτά θά ἔφθαναν γιά νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ βασικές ἐργασίες γιά τήν ἀποπεράτωση τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ξύκειου-Καπουρδέλειου Γηροκομείου καί θά ἱκανοποιοῦσαν τίς βασικές ἀνάγκες γιά τροφή, ἐνδυμασία καί φροντιστήρια ὅλων τῶν οἰκογενειῶν τῆς Ναυπάκτου πού ἀντιμετωπίζουν ὀικονομικό πρόβλημα, γιά ἕνα τουλάχιστον χρόνο. Για τόν ἑπόμενο χρόνο θά μᾶς ἀρκοῦσαν πάλι τά μισά ἀπό τήν ἀνανέωση τοῦ συμβολαίου...

Γιὰ νά μή προκαλούμαστε, λοιπόν, νά κάνουμε τέτοιου εἴδους συγκρίσεις θά πρέπη νά μή μεγαλοποιοῦνται τά ἀσήμαντα καί ἀνούσια θέματα.

Σεβασμός καὶ ἀγάπη

Σύμφωνα μὲ σχόλιο τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου (φ. 17-1-03) μέ τίτλο Φιλόδοξοι βιογράφοι “παρατηρεῖται ἀπό καιροῦ τό φαινόμενον ἐκδόσεως πληθώρας πολυσέλιδων βιβλίων περί Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἁγιορειτῶν ὑπό λαϊκῶν καὶ κληρικῶν”, τῶν ὁποίων ἡ ὕλη λέγεται ὅτι ἀποσκοπεῖ στήν ψυχική ὠφέλεια τῶν ἀναγνωστῶν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποβλέπει στό ὄχι εὐκαταφρόνητο κέρδος τῶν πωλήσεων.

Δέν μποροῦμε νά ἐπιβεβαιώσουμε οὔτε νά ἀπορρίψουμε τό σχόλιο τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου. Εἶναι ἀναγκαῖο πάντως ὅτι “οἱ ταπεινοί, ἡσυχοὶ, αθόρυβοι καὶ σιωπηλοί μακαρισμένοι Γέροντες” πρέπει νά προσεγγίζονται μέ βαθύτατο σεβασμό καὶ καθαρή ἀγάπη πρός τά πρόσωπά τους, χωρίς σκοπιμότητες πού εἶναι ξένες πρός τήν ἀσκητική ζωή τους.

Τά πληθωρικά βιβλία, ὅταν δέν ὑπάρχουν τά ἀνωτέρω στοιχεία, ὑπάρχει κίνδυνος νά διαστρεβλώνουν τήν πραγματικότητα καὶ νά δημιουργοῦν μεγάλο κακό στήν Ἐκκλησία..

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2855