Skip to main content

Εἰδήσεις Νοεμβρίου 2002

Ο αφέντης Αϊ-Δημήτρης

Ὁ ἀφέντης Ἀϊ-Δημήτρης

Ἑορτάσθηκε μέ λαμπρότητα ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου τῆς Ναυπάκτου, μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Δημητρίου. Κέντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ὁ ὁμώνυμος Μητροπολιτικός Ναός, ἀπ’ ὅπου πέρασαν χιλιάδες πιστῶν γιά νά προσκυνήσουν καί νά ἀνάψουν ἕνα κερί στόν ἅγιο. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς λιτανείας, στά σκαλιά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 

Ἑορτή τῶν πολυτέκνων

Οἱ πολύτεκνοί της Ναυπακτίας καί τῆς Δωρίδος γιόρτασαν καί φέτος, στόν Ἱερό Ναό τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, τούς προστάτες τούς ἁγίους Τερέντιο καί Νεονίλλη, μέ τά ἑπτά παιδιά τους.

Συγκεκριμένα, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 27 Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε ἀρχιερατική θ. Λειτουργία ἀπό τόν Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο, τήν ὁποία ἀκολούθησε δεξίωση τῶν ἐπισήμων καί τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Στή συνέχεια βραβεύτηκαν τριάντα ἕξι (36) παιδιά πολυτέκνων, τά ὁποῖα κατά τήν σχολική περίοδο πού πέρασε, εἰσήχθησαν σέ Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. τῆς χώρας μας.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν, ἐκτός ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μᾶς κ. Ἱερόθεο, ἐκπρόσωπος τοῦ Νομάρχη Αἰτωλοακαρνανίας, ἀντιδήμαρχοι, οἱ πρόεδροι τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων Ναυπάκτου καί Πλατάνου, ὁ διοικητής τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν Ναυπάκτου.

Στήν ἐκδήλωση μίλησε ἡ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Παναγιώτα Κοτρώνη, ἡ ὁποία τόνισε ὅτι τό πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας εἶναι πολύ σοβαρό γιά τήν πατρίδα μᾶς’ ἔχει γίνει πραγματικός ἐφιάλτης καί ὡρολογιακή βόμβα στά θεμέλιά της, πού τήν ἀπειλεῖ μέ ἀφανισμό. Ὀφείλεται κυρίως στήν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στό Θεό. Ἀπό τήν μεριά της, ὅμως, ἡ πολιτεία ὀφείλει νά τό ἀντιμετωπίση μέ ἀποφασιστικότητα, στηρίζοντας τήν πολύτεκνη οἰκογένεια.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ πρῶτα ἀναφέρθηκε στό πῶς ἀντιμετωπίζει ἡ ποιμαντική της Ἐκκλησίας τό δημογραφικό πρόβλημα, μίλησε κατόπιν γιά τό πιλοτικό πρόγραμμα πού ἐφάρμοσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά τίς οἰκογένειες τῆς Θράκης μέ τρίτο παιδί. Τό ἐπίδομα πού δόθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά παρουσιαστῆ μεγάλη αὔξηση τῶν γεννήσεων.

Νέα μοναχή στο Ησυχαστήριο του π. Αρσενίου

Νέα μοναχή στό Ἡσυχαστήριο τοῦ π. Ἀρσενίου

Τό Σάββατο 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ρασοφορία νέας μοναχῆς στό Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου πού ἔχει Πνευματικό τόν π. Ἀρσένιο.

Ἡ κατά κόσμον Ὀλυμπία, ἔλαβε τό ὄνομα Ἱεροθέη, κατόπιν προτάσεως τοῦ π. Ἀρσενίου καί ἀποφάσεως τῆς ἀδελφότητος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του πρός τήν μοναχή μίλησε γιά τήν κλήση πρός τόν μοναχισμό –ἰδιαίτερα μάλιστα στήν συγκεκριμένη περίπτωση ὅπου ἡ μοναχή κατέφυγε μόνη της στό Μοναστήρι χωρίς νά τό ἔχει ἐπισκεφθῆ ποτέ ἄλλοτε– γιά τήν βίωση μέσα στήν ἀδελφότητα τῆς θείας Εὐχαριστίας, τῆς κοινότητος, τῆς θεραπείας καί τῆς προσμονῆς τῶν ἐσχάτων. Ἀναφέρθηκε ἀκόμη στόν ἅγιο Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιά τήν ἀγάπη του πρός τήν Παναγία καί ὅτι πρέπει νά γίνη σ’ αὐτό πρότυπό της, καί γιά τόν λόγο ὅτι καί ὅλο το Ἡσυχαστήριο εἶναι ἀφιερωμένο στήν Παναγία. Τῆς εὐχήθηκε δέ μαζί μέ τήν ἁπλότητα πού τήν διακρίνει, νά ἀναπτυχθῆ καί ἡ σταθερότητα καί ἡ ὡριμότητα, ὥστε ἡ κλήση νά μή γίνη ἀπόκλιση, ἀλλά πάντα νά ἐμπνέεται ἀπό τήν ἀγάπη γιά τήν μοναχική ζωή καί τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί τήν Παναγία.

Στήν φωτογραφία διακρίνεται ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Γέροντα π. Ἀρσένιο καί τίς ἀδελφές του Ἡσυχαστηρίου ἀμέσως μετά τήν ρασοευχή τῆς μοναχῆς Ἱεροθέης.

Ἀνακαίνιση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου

Νέα ὄψη ἀπέκτησε τό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μετά τήν ἐξωτερική ἀνακαίνιση πού ἔγινε καί περιελάμβανε ἐλαιοχρωματισμό, ἀλλαγή κουφωμάτων καί πορτοπαραθύρων, ἐξωτερικῶν φωτιστικῶν. Ἐπίσης, ἔγινε ὁ ἐλαιοχρωματισμός σέ ὅλους τους ἐσωτερικούς χώρους, πλήν τῆς μεγάλης αἰθούσης, ἡ ὁποία εἶχε ἀνακαινισθῆ πρίν δύο χρόνια.

Ὁ ἐξωτερικός ἐλαιοχρωματισμός τῆς Αἰθούσης εἶναι προσφορά κάποιου Χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος θέλησε νά κρατήση τήν ἀνωνυμία του, καί ἔγινε μέ τήν ἐπίβλεψη τῆς Μηχανικοῦ κ. Παρασκευῆς Θεοφάνη-Λαγαροῦ.

Τό Πνευματικό Κέντρο, τό ὁποῖο ἀνεγέρθηκε ἐπί Ἀρχιερατείας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ἀπέκτησε καί πάλι τήν αἰσθητική πού τοῦ ταιριάζει, ἀποτελεῖ στολίδι γιά τήν πόλη, καί βεβαίως διατηρεῖ πάντα τήν μεγάλη πνευματική καί πολιτιστική ἀξία του.

Ἑλληνισμός-Χριστιανισμός

Ἄρχισε τίς ἐργασίες τοῦ τό “Λαϊκό Πανεπιστήμιο”, ἕνας θεσμός πού τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τελετή ἔναρξης πραγματοποιήθηκε στίς 23 Ὀκτωβρίου ἐ.ε. στήν αἴθουσα “Ι. Δρακοπούλου” τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ὄδ. Πανεπιστημίου). Φορέας τῆς ὀργάνωσης εἶναι ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.

Τήν ἔναρξη χαιρέτησαν ὁ Πρόεδρός της ὡς ἄνω Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος καί ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Τήν εἰσηγητική ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Στήν πρώτη ἑνότητα θά μελετηθῆ τό ἐπίκαιρο καί ἐνδιαφέρον θέμα: “Ἑλληνισμός-Χριστιανισμός: Συμπόρευση ἤ Ἀντίθεση;”.

Ἡ πρώτη ὁμιλία τῆς πρώτης ἑνότητος ἔχει ἀνατεθῆ στόν Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξη τό θέμα “Συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ στήν Ἀνατολή καί στήν Δύση” στίς 27 Νοεμβρίου στήν ἴδια αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου. Τήν στιγμή πού συντασσόταν τό παρόν τεῦχος δέν εἶχε πραγματοποιηθῆ ἀκόμη ἡ ὁμιλία. Ἀναλυτικότερη ἀναφορά καί τό κείμενο τῆς ὁμιλίας θά δημοσιευθῆ στό ἑπόμενο τεῦχος. Τήν δεύτερη ὁμιλία τῆς πρώτης ἑνότητος θά ἐκφωνήση ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης τήν Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου ἐ.ε.

***

Ὁ Ἀμερικανός πρέσβης κ. Πίρσον δήλωσε ὅτι γιά τόν εὐρωπαϊκό προσανατολισμό τῆς Τουρκίας ἀπαιτεῖται ἀπαραιτήτως ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, πού “τροφοδότησε” ἐπί 127 συνεχόμενα ἔτη τίς ἀνά τόν κόσμο Χριστιανικές Ἐκκλησίες μέ 930 κληρικούς. Ἀπό αὐτούς ἀναδείχθηκαν 12 Οἰκουμενικοί Πατριάρχες, 3 Πατριάρχες Ἀντιοχείας, 4 Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν καί 1 Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων. Σημειωτέον ὅτι ἡ Σχολή ἔκλεισε τό 1971.

***

Ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μπαμπινιώτης, κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου, δήλωσε πῶς στίς μέρες μᾶς παρατηρεῖται μιά ἀναβίωση τοῦ Δωδεκαθέου, ἐπισημαίνοντας ὅτι πολλοί φοιτητές ἀρνοῦνται νά ὁρκιστοῦν γιά τό πτυχίο τους, δηλώνοντας λάτρεις τῆς ἀρχαίας θρησκείας.

***

Δύο ἱερά κειμήλια τῆς Ὀρθοδοξίας φιλοξενήθηκαν ἐφέτος στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 1950 ἐτῶν ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τήν συμπλήρωση 90 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως: Ἡ Ἱερά καί Θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας καί τμῆμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τά δύο ἱερά κειμήλια προσκύνησαν χιλιάδες Θεσσαλονικέων.

***

Ἡ ὀργάνωση “Ντίγκνιτας” μέ ἕδρα τήν Ζυρίχη λειτουργεῖ καί προσφέρει στά μέλη τῆς αὐτό πού θά λέγαμε στήν Ἑλλάδα ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία, ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό τήν εὐθανασία, ἡ ὁποία ἀπαγορεύεται στήν Ἐλβετία. Τά ἄτομα-μέλη πού βρίσκονται στό τελικό στάδιο ἀνίατης νόσου ἐπιλέγουν τήν αὐτοκτονία ἀπό τόν μαρτυρικό θάνατο. Ἡ ἐπιλογή εἶναι δική τους. Εἶναι δέ γνωστοί ὡς “τουρίστες θανάτου”. Πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἐλβετία κινδυνεύει νά γίνη “βιομηχανία θανάτου” ἤ ἡ “χώρα τῆς αὐτοκτονίας”, ἐπειδή ὡς τώρα ἔχουν πάει στή Ζυρίχη 125 ἄτομα γιά νά πεθάνουν καί ἡ ὀργάνωση ἔχει πάνω ἀπό 1800 μέλη σέ ὅλον τόν κόσμο.

***

Ξεκίνησε ὁ δεύτερος κύκλος λειτουργίας τοῦ προγράμματος κοινωνικῆς προσφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μέ τήν ἐπωνυμία “Ἐνοριακή Συμβουλευτική Ἰατρική”. Τό πρόγραμμα ἐφαρμόζεται ἀπό τόν περασμένο Ἰανουάριο ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς Διεύθυνσης Ἀλληλεγγύης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί μέ τήν συμμετοχή τῶν κοινωνικῶν λειτουργῶν της ἔχει συμβάλλει στήν πληρέστερη ἐνημέρωση ἑκατοντάδων ἐνοριτῶν γιά γενικά θέματα.

***

Νά καταγραφῆ καί νά ἀξιοποιηθῆ ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ Ἱεραρχία ἔκανε σαφές ἐπίσης ὅτι ἔφθασε ἡ ὥρα νά ἀξιοποιηθοῦν τά διαθέσιμα κεφάλαιά της, πού ὑπολογίζονται σέ 30 ἑκατομμύρια εὐρώ, προκειμένου νά ἐνισχύσουν τό πρόγραμμα τῆς Ἐκκλησίας γιά τό τρίτο παιδί στή Θράκη, τήν ἵδρυση Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν, τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας, ἀποστολές τοῦ ἐξωτερικοῦ καί φιλανθρωπικές καί πολιτιστικές δραστηριότητες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2516