Skip to main content

Δ' Πολιτιστική Συνάντηση τῆς Ε.ΝΑ.Μ. - Προσφώνηση Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου

Δ' Πολιτιστική Συνάντηση τῆς Ε.ΝΑ.Μ.

Πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 2 Νοεμβρίου στήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα ἡ Δ' Πολιτιστική Συνάντηση πού διοργάνωσε ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν σέ συνεργασία μέ τήν Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας καί τόν Δῆμο Ναυπάκτου.

Ἡ Συνάντηση εἶχε θέμα τήν “Δυναμική του Πατριδοτοπικοῦ - Πολιτιστικοῦ Κινήματος”, τά “εἰκοσάχρονά της Ε.ΝΑ.Μ. καί τῆς Ο.ΣΥ.Ν.”, ἐνῶ περιελάμβανε καί ἀφιέρωμα στόν ποιητή καί δικαστικό Θανάση Παπαθανασόπουλο ἀπό τήν Περίστα Ναυπακτίας.

Τό ἔργο τοῦ ποιητῆ παρουσίασαν οἱ Ἀπόστολος Ζορμπάς, Εἰσαγωγή στό ποιητικό του ἔργο, Ἄρτεμις Μανδαλίδου, Ἀπαγγελία Ποιημάτων, Ἀναστασία Γιαννούλου, Τό θεατρικό του ἔργο, Νικόλαος Τριψιάνος, Εἰσαγωγή στό λοιπό συγγραφικό του ἔργο. Ὁ κ. Θανάσης Παπαθανασόπουλος εὐχαρίστησε ὅσους μερίμνησαν γιά τήν τιμητική ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία γιά τόν ἴδιο, διότι “εἶναι ἔπαινος πού προέρχεται ἀπό τήν ἴδια τήν μητέρα μου –τήν Ναυπακτία”. Τό ἀναμνηστικό-τιμητικό δίπλωμα ἐπέδωσε στόν ποιητή ὁ Σεβασμιώτατος.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.ΝΑ.Μ. κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ο.ΣΥ.Ν. κ. Γεράσιμος Μοῦρτος ἀναφέρθηκαν στήν πορεία τῆς Ἑταιρείας καί τῆς Ὁμοσπονδίας καί εὐχαρίστησαν ὅσους βοήθησαν καί βοηθοῦν στήν πορεία τους καί τήν ἐπίτευξη τῶν ὁραμάτων τους.

Εἰσηγήσεις ἐκφώνησαν: Ἀλέξ. Σάββας “Τό Αἰτωλοακαρνανικό πατριδοτοπικό - πολιτιστικό κίνημα τῆς Ἀττικῆς καί οἱ στενές του σχέσεις μέ τόν νομό μας”, Ντίνος Μακρυγιάννης “Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν: 20 χρόνια δημιουργικῆς καί παραγωγικῆς δράσης”, Ἰωάννης Τσώτας “Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας: 20 χρόνια δημιουργικῆς καί παραγωγικῆς δράσης”, καί ἀκολούθησε συζήτηση.

Στήν Πολιτιστική Συνάντηση ἔλαβε μέρος καί ἡ Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου μέ ἀπόδοση ὕμνων καί τραγουδιῶν καθώς καί μελοποιημένων ποιημάτων τοῦ τιμωμένου ποιητῆ.
Χαιρετισμό στήν Συνάντηση ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, καί Πρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων Νόβα καί Παπαχαραλάμπους, τά ὁποῖα, μαζί μέ τήν Ι. Μητρόπολη, συμπαρίστανται ποικιλοτρόπως στό πολιτιστικό καί μορφωτικό ἔργο τῆς Ε.ΝΑ.Μ. Τόν χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου δημοσιεύουμε εὐθύς ἀμέσως.

Προσφώνηση στήν Δ Πολιτιστική Συνάντηση

Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου

Μέ πολλή χαρά παρίσταμαι σήμερα στήν Πολιτιστική αὐτή Συνάντηση καί συναντῶ ἀγαπητά πρόσωπα μέ τά ὁποῖα μέ συνδέουν κοινοί ἀγῶνες, ἀλλά πρό παντός κοινές ἀγωνίες γιά τόν τόπο μας καί τήν πρόοδό του σέ ὅλους τους τομεῖς.

Ἀρχίζοντας τήν προσφώνησή μου θά ἤθελα νά συγχαρῶ τόν κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο, Πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν, καθώς ἐπίσης καί τόν κ. Γεράσιμο Μοῦρτο, Πρόεδρο τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας γιά τά εἰκοσάχρονα πού ἑορτάζουν οἱ Σύλλογοί τους. Καί οἱ δύο Πρόεδροι διακρίνονται ἀπό τήν ἀκάματη δραστηριότητά τους γιά τήν διάσωση καί βίωση τῆς κοινῆς μας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἀλλά καί διότι ἀσχολοῦνται μέ τά κοινά της περιοχῆς μας. Καί οἱ δύο εἶναι ἄνθρωποι δραστήριοι, γεμάτοι ζωντάνια καί ζωή. Βεβαίως δέν θά μποροῦσαν νά ἐπιτελέσουν ὅλο αὐτό τό ἔργο πού ἀπολαμβάνουμε τόσα χρόνια καί πού καταγράφηκε τόσο σέ Τόμους ὅσο καί στά βουνά καί τά λαγκάδια τῆς ὄμορφης ὀρεινῆς Ναυπακτίας μας, ἄν δέν ὑπῆρχαν καί οἱ δραστήριοι συνεργάτες τους, τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων καί γενικῶς ὅλα τα μέλη τῶν Συμβουλίων τους. Τούς συγχαίρω ὅλους καί τούς εὐλογῶ.

Καί ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ναύπακτο σᾶς βοηθοῦμε ὅσο μποροῦμε, ὁ Δῆμος, τό Ἵδρυμα Ἀθανασιάδη - Νόβα, τό Ἵδρυμα Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους. Ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ἀθανασιάδη - Νόβα, γνωρίζω ὅτι ἐνισχύουμε οἰκονομικά τίς προσπάθειές σας καί ὡς Πρόεδρος τοῦ Παπαχαραλαμπείου Ἱδρύματος ἔχω τήν χαρά νά σᾶς ἀνακοινώσω αὐτό πού ἔχετε διαπιστώσει ὅτι φροντίζουμε γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς Αἰθούσης, πού θά εἶναι ἕνα κόσμημα τῆς Πόλεώς μας, μέ τήν συμβολή τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος καί τήν βοήθεια τῶν μηχανικῶν της Πόλεώς μας Γιάννη Κοργιαλᾶ, Σπύρου Μανωλόπουλου, καί Βασίλη Βούκλιζα.

Ὁ τίτλος τῆς Πολιτιστικῆς αὐτῆς συνάντησης εἶναι «ἡ δυναμική του πατριδοτοπικοῦ-πολιτιστικοῦ κινήματος» , ὑπάρχει δέ, ὅπως βλέπω στό πρόγραμμα καί σχετική ὁμιλία. Οἱ λέξεις αὐτές εἶναι ἀρκετά χαρακτηριστικές, ἀπό τήν μιά μεριά “πατρίδα” καί “πολιτισμός”, ἀπό τήν ἄλλη μεριά “κίνημα” καί “δυναμική”. Οἱ δύο πρῶτες λέξεις δείχνουν κάτι τό σταθερό, οἱ ἄλλες δύο δείχνουν τήν κίνηση καί τήν δυναμικότητα. Πράγματι ἡ παράδοση, ὅπως τήν ζήσαμε τόσα χρόνια, δέν εἶναι μιά στάσιμη κατάσταση, ἀλλά μιά δυναμική πορεία. Ἡ ζωή μεταδίδεται ἀπό τήν μιά γενιά στήν ἄλλη, ἀλλ’ ὅμως παίρνει τήν μορφή τοῦ παρόντος καί προσανατολίζεται στό μέλλον.

Ὁ Νομπελίστας Κόνραντ Λόρεντς, κάνοντας λόγο γιά τό πῶς μεταδίδεται ἡ παράδοση, λέγει ὅτι κατ’ ἀρχάς ἀναπτύσσεται ἡ «φυσιολογική νεοφιλία» , ὡς ἄρνηση κάθε τί παραδοσιακοῦ, καί στήν συνέχεια ἀναπτύσσεται τό φαινόμενο τῆς «καθυστερημένης ὑπακοῆς» . Καί οἱ δυό αὐτές καταστάσεις μαζί σχηματίζουν «ἕνα σύνολο, πού ὁ ρόλος του, στήν διατήρηση τοῦ συστήματος, συνίσταται στήν ἀπομάκρυνση τῶν ἀπαρχαιωμένων στοιχείων τοῦ παραδοσιακοῦ πολιτισμοῦ, τά ὁποῖα παρεμποδίζουν τή νέα ἀνάπτυξη καί στήν ταυτόχρονη διατήρηση τοῦ οὐσιαστικοῦ καί ἀναντικατάστατου μέρους τῆς δομῆς» .

Καί στήν συνέχεια παρατηρεῖ εὔστοχα: «Ἡ ἐμμονή τῆς κατάστασης τῆς παιδικότητας μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ὑπερβολική προσήλωση πρός τούς γονεῖς καί πρός τίς παραδόσεις τῆς προηγούμενης γενεᾶς. Παρόμοια πρόσωπα δυσκολεύονται νά συννενοηθοῦν μέ ἄτομα τῆς ἡλικίας τους καί συνήθως γίνονται παράξενοι. Ἡ ἐμμονή τῆς κατάστασης τῆς νεοφιλίας ὁδηγεῖ σέ μιά χαρακτηριστική μνησικακία ἐναντίον τῶν γονέων, πού συχνά ἔχουν πεθάνει πρίν πολλά χρόνια. Τά πρόσωπα αὐτά παρουσιάζουν μιά ἰδιοτυπία. Τά δύο αὐτά φαινόμενα εἶναι πολύ γνωστά στούς ψυχαναλυτές» .

Ἔτσι, λοιπόν, ἔχουμε τήν κατάσταση τῆς “παιδικότητας”, πού συνδέεται μέ τήν ψυχολογικά ἀνώριμη προσήλωση στήν παράδοση, ἔχουμε τήν “νεοφιλία” πού συνίσταται σέ μιά ἐφηβική ἐπανάσταση, καί στό τέλος ἔχουμε τήν “καθυστερημένη ὑπακοή” πού συνδέεται μέ τήν ψυχολογική καί πνευματική ὡριμότητα. Μέσα σέ αὐτήν τήν αἴθουσα μπορεῖ νά ὑπάρχουν ὅλες αὐτές οἱ κατηγορίες, ἀλλά ἡ πλειονότητα ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν ὡρίμων ἀνθρώπων σέ σχέση μέ τήν παράδοση. Καί πάλι συγχαίρω τούς δύο Συλλόγους πού μελετοῦν αὐτήν τήν ὥριμη πλευρά τῆς Παραδόσεως, ἀλλά καί δημιουργοῦν Παράδοση.

Ἐπίσης χαίρομαι γιατί στήν σημερινή συνάντηση τιμᾶται ἕνας λόγιος, νομικός, ποιητής καί συγγραφεύς, ἐκλεκτό τέκνο τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας, ἀλλά κυρίως, ἅς μου ἐπιτρέψετε νά ὑπογραμμίσω, τιμᾶται ἕνας ἄνθρωπος πού διαπρέπει σέ ὅλους τους χώρους πού ἐργάζεται μέ εὐαισθησία, δημοκρατικότητα καί ζωντάνια. Εἶναι ὁ ἀγαπητός μας κ. Θανάσης Παπαθανασόπουλος, ὁ ὁποῖος μέ τιμᾶ μέ τήν ἀγάπη του καί τήν φιλία του.

Συγχαίρω τούς διοργανωτᾶς, τούς εἰσηγητᾶς καί εὔχομαι στούς δύο Συλλόγους νά ἑορτάσουν καί ἄλλα πολλά χρόνια δημιουργικῆς καί παραγωγικῆς δράσης, τώρα μάλιστα πού μέ τήν ζεύξη Ρίου - Ἀντιρίου ὁ χῶρος τῆς Ναυπακτίας θά ἀλλάξη μορφή.

  • Προβολές: 2723