Skip to main content

Ἡ ἑορτή τοῦ Μητροπολίτου

Η εορτή του ΜητροπολίτουΤήν Παρασκευή 4 Ὀκτωβρίου, ἁγίου Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἑόρτασε τήν ὀνομαστική του ἑορτή.

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐκκλησιάστηκαν ὁ λαός καί οἱ Ἀρχές γιά νά τιμήσουν τόν Μητροπολίτη καί νά τοῦ εὐχηθοῦν γιά τήν ἑορτή του.

Στό πανηγυρικό ἀρχιερατικό συλλείτουργο συμμετεῖχαν, ἐκτός ἀπό τόν ἑορτάζοντα, οἱ Μητροπολίτες Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος, Καστορίας κ. Σεραφείμ καί Θεσσαλιώτιδος κ. Θεοκλητός, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Θηβῶν κ. Ἱερώνυμος καί Καισαριανής κ. Δανιήλ καί ἐπισκέφθηκε στό Ἐπισκοπεῖο τόν ἑορτάζοντα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀκαρνανίας κ. Θεοκλητός.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τόν ἅγιο Ἱερόθεο, γιά τήν ἀξία τοῦ θεσμοῦ τοῦ Ἐπισκόπου καί γιά τήν προσωπικότητα τοῦ ἑορτάζοντος καί τούς δεσμούς πού τούς συνδέουν ἀπό τήν διακονία τους στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ὡς Ἱερεῖς.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος εὐχαρίστησε τούς συνεορταστές γιά τήν ἀγάπη τους, πού “ἐλαφρύνει τόν σταυρό τῆς Ἐπισκοπικῆς διακονίας”, τούς Ἀρχιερεῖς, τούς Ἱερεῖς, τίς Ἀρχές –τόν κ. Ἐκπρόσωπο τοῦ Νομάρχη Αἰτωλοακαρνανίας κ. Χαράλαμπο Κουτσοσπύρο τούς Δημάρχους Ναυπάκτου κ. Κωνσταντῖνο Κονίδα, Ἀποδοτίας κ. Βασίλειο Σούζα, Ἀντιρρίου κ. Θεόδωρο Ἀγγελόπουλο, τό Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπάκτου, τόν Διοικητή τῆς Ἀστυνομίας κ. Ζησιμόπουλο– τούς προέδρους τῶν Συλλόγων, τούς μαθητές τοῦ 1ου Λυκείου πού ἐκκλησιάστηκαν, τούς Ἱεροψάλτες, τόν λαό καί ὅσους βοήθησαν ποικιλοτρόπως στήν ἑτοιμασία τῆς ἑορτῆς. Τόνισε δέ τήν σημασία τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς κάθε ἀνθρώπου, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ Ἐπισκόπου, τήν σπουδαιότητα τῆς θεολογίας τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου καθώς καί τόν σταυρικό χαρακτήρα τῆς Ἀρχιερωσύνης.

Μετά τήν θεία Λειτουργία καθώς καί τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε εὐχές ἀπό τόν λαό στό Ἐπισκοπεῖο.

Κατά τό ἐπίσημο γεῦμα τό ὁποῖο προσεφέρθη γιά τίς Ἀρχές τῆς Πόλεως, τούς κοπιάσαντες γιά τήν ἑτοιμασία τῆς ἑορτῆς καί τούς ἐπισκέπτες, προσεφώνησε καί εὐχήθηκε στόν ἑορτάζοντα ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερώνυμος. Ὁ κ. Ἱερώνυμος μίλησε γιά τόν διττό χαρακτήρα τῶν ἑορτῶν –τιμή στόν ἅγιο καί μίμηση τού–, γιά τήν σημασία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἐπισκόπου γιά τήν Τοπική Ἐκκλησία. Τόνισε ὅτι τό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ θεία Εὐχαριστία, τό πνεῦμα τῆς ὁποίας πρέπει νά μεταφέρουμε σ’ ὅλη μας τήν ζωή. Προέκταση τῆς προσευχῆς αὐτῆς τῆς κοινότητος εἶναι καί τό τραπέζι τό ὁποῖο προσεφέρθη στόν λαό. Ἡ ἔκφραση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος, καί ἄν ὑπάρχουν διαφορές καί προβλήματα, τό πρόσωπο καί ἡ θέση τοῦ Ἐπισκόπου ἑνώνει τά διεστῶτα. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερώνυμος ἀναφέρθηκε καί στήν ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς αὐτῆς: Ὑπάρχουν πολλά χαρίσματα στήν Ἐκκλησία. Π.χ. εἶναι κάποιος καλός κήρυκας τοῦ λόγου, πράγμα καλό καί χρήσιμο γιά τήν Ἐκκλησία. Ἄν αὐτός ὁ καλός χρήστης τοῦ λόγου, ἀποκόψη τό χάρισμά του ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τό χρησιμοποιήση αὐτόνομα, τότε κινδυνεύει νά πέση σέ αἵρεση. Τό ἴδιο κινδυνεύει νά πάθη ὅποιος ἔχει ἄλλα χαρίσματα, π.χ. προσευχῆς, ἐλεημοσύνης, μοναχισμοῦ κλπ., καί θελήσει νά αὐτονομήση τό χάρισμά του ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὁ κ. Ἱερώνυμος ὑπεγράμμισε καί ποιό εἶναι τό “φάρμακο” γιά τόν κίνδυνον αὐτόν τῆς αἱρέσεως: Τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας’ γιά νά λάβουν ἀξία τά χαρίσματα αὐτά, πρέπει νά ἐκκλησιοποιηθοῦν, νά περάσουν ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα’ ἡ θεία Εὐχαριστία χρησιμοποιεῖ τά χαρίσματα αὐτά γιά τό καλό του ἀνθρώπου καί τῆς κοινότητος. Ὑπεύθυνος, ὅμως, τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος’ αὐτός ἔχει τήν εὐθύνη ὥστε τά χαρίσματα αὐτά νά ἐκκλησιοποιοῦνται.

Ὁ Σεβασμιώτατος Θηβῶν κ. Ἱερώνυμος ἔδωσε τήν εὐχή νά ἔχη ὁ ἑορτάζων δύναμη καί ὑπομονή νά αὐξήση τά προσόντα καί χαρίσματά του, νά κάνη πράξη καί νά παραδειγματίζη τόν λαό, καί κατέχοντας τήν θέση αὐτή στό κέντρο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, νά κατευθύνη τά χαρίσματα τῶν Χριστιανῶν πρός ὠφέλεια τῶν πιστῶν.
Καί κατέληξε, ὁ ἅγιος Θηβῶν, ὅτι ὅσοι ἔχουμε τήν ἰδέα ὅτι κάτι εἴμαστε –μοναχοί, κήρυκες, ἐλεήμονες, ἀσκητές, κλπ.– νά πλησιάζουμε τόν Ἐπίσκοπο καί νά λέμε "ἰδού τά παιδιά σου καί τά χαρίσματά τους’ στά παραδίδουμε, χρησιμοποίησέ τα ὅπως νομίζεις γιά τό καλό της Ἐκκλησίας".

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος εὐχαρίστησε τούς δύο Ἀρχιερεῖς, τόν ἅγιο Θηβῶν ἀλλά καί τόν ἅγιο Καστορίας, ὁ ὁποῖος εἶχε μιλήσει σχετικά κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας. Τόνισε καί ὁ ἴδιος μέ τήν σειρά τοῦ τόν ἑνοποιητικό χαρακτήρα τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ, ἀναφέροντας τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, λέγοντας μάλιστα ὅτι γιά τήν Ὀρθοδοξία δέν ὑπάρχει διάκριση στρατευόμενης καί θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία διαθέτει ὄντως πολλά χαρίσματα, τά ὁποῖα ἐκδηλώνονται κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν ἐκκλησιαστική ζωή, ἐφόσον μάλιστα στήν Ἐκκλησία δέν ὑφίσταται ἰδεαλισμός ἤ ματεριαλισμός.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά γιατί δέχθηκε τίς εὐχές τοῦ λαοῦ γιά τήν ἑορτή του, διότι ἤδη ἔκλεισε ἑπτά χρόνια ἐπισκοπικῆς διακονίας στήν Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, κατά τά ὁποῖα γεύθηκε καί τήν χαρά καί τήν λύπη, τήν κοινότητα καί τήν σταυρική μοναξιά. Ἀναφερόμενος δέ στήν προσφώνηση τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν, ὑπεγράμμισε τήν ἀλήθεια τῶν λεγομένων καί τήν δυσκολία τῆς ἔκφρασης αὐτῆς τῆς ἑνότητος, καθότι τό ποίμνιο τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι λογικό καί ἐκφράζει ποικιλοτρόπως τήν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς τήν ὁποία ἔχει, γι’ αὐτό ἡ ποιμαντική διακονία εἶναι σταυρική.

Αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη νά ζητήση τίς εὐχές τῶν πανηγυριζόντων καί νά ἐκφράση τήν συγκίνησή του γιά τήν ἐθελοντική βοήθεια πού προσφέρουν μιά πλειάδα Ναυπακτίων γιά τά ἔργα πού ἐκτελεῖ ἡ Μητρόπολη καί τά Ἱδρύματα. Εὐχαρίστησε ἀκόμη τό “Ναύπακτος ἐέ” πού κάλυψε καί καλύπτει ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Τόνισε ὅτι τό ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως, ἡ κατήχηση καί ἡ ποιμαντική καθοδήγηση, καί γι’ αὐτό καί δέν πρέπει νά ἀναμειγνύεται στίς ἐκλογές, ἀλλά καί οἱ ἄρχοντες νά σέβονται τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς γιά τό καλό της κοινωνίας.

Τέλος ἐξέφρασε εὐχαριστίες στούς Συνδέσμους Ἀγάπης τῶν τριῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου, οἱ ὁποῖοι ἐφέτος πρόσφεραν τό γεῦμα ὡς δῶρο στόν ἑορτάζοντα.

  • Προβολές: 2835