Skip to main content

Κύριο θέμα: Στὸ περιθώριο τῆς κατασκηνωτικῆς ζωῆς - Μιὰ συζήτηση στὸ “Ὑπερῶον”

Ἀπό 8 ἕως 19 Ἰουλίου 2002 πραγματοποιήθηκε στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στόν ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου ἡ δεύτερη κατασκηνωτική περίοδος γιά κορίτσια Γυμνασίου Λυκείου. Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς ἦταν οἱ Πρωτοπρεσβύτεροι π. Λάμπρος Κούτσικος καί π. Θωμᾶς Βαμβίνης. Ἀρχηγός τῆς κατασκήνωσης ἦταν ἡ γιατρός Ἀναστασία Πανταζοπούλου, τήν ὁποία πλαισίωνε ἕνα ἀξιόλογο ἐπιτελεῖο στελεχῶν. Τό ὄνομα τῆς κατασκήνωσης ἦταν “Ὑπερῶον”, γιά νά θυμίζη τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ καί νά ὑποδεικνύη ὡς στόχο ζωῆς τήν ἀπόκτηση τοῦ καρποῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ ὅλα τα γνωρίσματά Του, μερικά ἀπό τά ὁποῖα ἀπετέλεσαν τά ὀνόματα τῶν ὁμάδων.

Στο περιθώριο της κατασκηνωτικής ζωής - Μια συζήτηση στο “Υπερώον”Στή συνέχεια δημοσιεύουμε μιά συνέντευξη πού πῆρε ὁ π. Θ.Α.Β. ἀπό ἕξι κατασκηνώτριες (τήν Μαργαρίτα, τήν Ἀλεξάνδρα, τήν Γεωργία Χ., τήν Ἰωάννα, τήν Γεωργία Ρ. καί τήν Μαρία), στήν ὁποία θίγονται κατασκηνωτικά καί ἄλλα θέματα. Ἅς τήν παρακολουθήσουμε.

-π. Θ. Βρισκόμαστε στήν κατασκήνωση, εἴμαστε ἔξω ἀπό τίς οἰκογένειες, ἔξω ἀπό τήν πόλη στήν ὁποία ζοῦμε• ζοῦμε μιά διαφορετική ζωή. Θά ἤθελα κατ’ ἀρχήν νά κάνω μιά γενική ἐρώτηση. Τί ἦταν αὐτό ποῦ σᾶς ἔκανε νά θέλετε νά ἔρθετε στήν κατασκήνωση;

-Μ. Τήν πρώτη χρονιά πού ἦρθα, μέ εἶχε πείσει ἡ φίλη μου νά ἔρθω. Τή δεύτερη καί τήν τρίτη χρονιά, μοῦ ἄρεσέ το πῶς περνούσαμε ἐδῶ πέρα, κι ἔτσι συνέχισα νά ἔρχομαι.

-Αλ. Ἐγώ τήν πρώτη χρονιά πού εἶχα ἔρθει βασικά ἦρθα γιά νά δῶ πῶς εἶναι μιά κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεως, γιατί εἶχα πάει καί σέ ἄλλες κατασκηνώσεις. Ἀπό δῶ καί πέρα ἔχω φίλες καί μ’ ἀρέσει γενικῶς τό πρόγραμμα πού ἀκολουθοῦμε καί θά ἔρχομαι κάθε χρόνο.

-Ι. Ἤθελα βασικά νά μάθω περισσότερα γιά τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων. Κατ’ ἀρχήν ἦρθα ἀπό περιέργεια, νά δῶ πῶς εἶναι. Ἔχω πάει καί σέ ἄλλες κατασκηνώσεις. Μοῦ ἄρεσε ἐδῶ καί ἔρχομαι κάθε χρόνο. Περνάω πολύ ὡραία.

- π. Θ. Ἀπό ὅ,τι εἶδα οἱ περισσότερες ἀπό σᾶς εἴπατε ὅτι ἐπηρεαστήκατε ἀπό φίλες σας. Ἄν θά θέλατε νά ἀξιολογήσετε λίγο τα πράγματα. Ποιό εἶναι αὐτό ποῦ σᾶς ἑλκύει πιό πολύ ἐδῶ; Οἱ φίλες σας ἤ τό πρόγραμμα καί τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς κατασκήνωσης;

-Μ. Τό πρόγραμμα πιό πολύ καί τό ὅτι μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τόν Χριστό. Ἐντάξει, τό ὅτι βρισκόμαστε καί μέ φίλες μας εἶναι καί αὐτό.

-Ἇλ. Ἐγώ πιστεύω ὅτι τό ἕνα εἶναι μαζί μέ τό ἄλλο. Γιατί καί τό πρόγραμμα εἶναι ὡραῖο ἀλλά βρισκόμαστε καί μέ τίς φίλες μας, ὁπότε δέν ξέρω ἄν θά μοῦ ἄρεσε μόνο μέ τίς φίλες μου ἤ μόνο μέ τό πρόγραμμα.

-Γ.Ρ. Κι ἐμένα μου ἀρέσουν καί τά δύο. Μ’ ἀρέσει πού εἴμαστε κοντά στή φύση καί κοντά στό Θεό. Καί ὅσο πιό κοντά στή φύση εἴμαστε τόσο πιό κοντά νιώθουμε καί τό Θεό.

-π. Θ. Θέλω νά μοῦ πῆτε τώρα κάτι τό ὁποῖο πάει λίγο παραπέρα. Φέτος τό ὄνομα τῆς κατασκήνωσής σας εἶναι “Ὑπερώον”. Ἔχετε καταλάβει τό νόημά του; Τί νόημα περνάει αὐτό τό ὄνομα σέ σᾶς;

-Μ. Ὑπερῶον εἶναι τό σπίτι ὅπου ἔγινε ἡ Πεντηκοστή. Αὐτό τό θαῦμα. Δηλ. πύρινες γλῶσσες στάθηκαν πάνω ἀπό τά κεφάλια τῶν Ἀποστόλων καί φωτίστηκαν.

-Ἇλ. Μ’ ἄρεσε πολύ αὐτό τό ὄνομα. Μπορῶ νά πῶ ὅτι εἶναι τό καλύτερο πού ἔχω δεῖ ὡς τώρα. Καί τά ὀνόματα τῶν ὁμάδων Ἀγάπη, Εἰρήνη, Πίστη...

-π. Θ. Μήπως σου ἄρεσε ἐπειδή ἡ λέξη “Ὑπερώον” θυμίζει καφετέρια; Ὅπως λένε “χαγιάτι”, “κατώϊ”. Ἐμεῖς λέμε Ὑπερῶο, Ἀνώγι δηλαδή.

-Ἇλ. Ὄχι. Γιατί, ἅμα θυμόμαστε τή λέξη Ὑπερῶο, βλέπουμε τή Χαρά, τήν Πίστη... τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁπότε δέ μοῦ θυμίζει ἐμένα καθόλου Καφετέρια, γιατί στίς καφετέριες δέν ἀκοῦς ἀνθρώπους νά μιλᾶνε γιά Εἰρήνη, Πίστη καί ὅλα αὐτά.

-π. Θ. Δηλαδή ἐκεῖ γιά τί μιλᾶνε;

-Ἇλ. Δέν ξέρω. Ἅμα πάω θά σᾶς πῶ.!

-π. Θ. Ὡραία!..

-Ι. Τό ὄνομα “Ὑπερῶον” δηλώνει κάτι πού ἀρχίζει ἀπό ψηλά καί ἁπλώνεται σέ ὅλους τους ἀνθρώπους, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, καί μᾶς διδάσκουν κάθε μέρα ἡ Ἀρχηγός καί τά στελέχη. Πιστεύω ὅτι εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού ἁπλώνεται στούς ἀνθρώπους.

-Γ.Ρ. Πιστεύω ὅτι μέ τή λέξη “Ὑπερώον” θέλουμε νά φτάσουμε σέ κάποια ἀνώτερα ἐπίπεδα, νά ἀποκτήσουμε τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτός πιστεύω εἶναι ὁ σκοπός τῆς κατασκήνωσης φέτος, ὅπως καί ὁ στόχος κάθε Χριστιανοῦ. Νά ἀποκτήση τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

-Μάρ. Ἐγώ πιστεύω πῶς “Ὑπερώον” εἶναι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος φωτίζεται ἀπό τό Θεό, ὅταν μπαίνη τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα του.

-π. Θ. Τί ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος ὅταν ὁ νοῦς τοῦ φωτίζεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα;

-Μάρ. Ἀποκτᾶ ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη...

-π. Θ. Δηλαδή, ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχη τό Ἅγιο Πνεῦμα, δέ μπορεῖ νά ἔχη αὐτά τά πράγματα;

-Μάρ. Μπορεῖ νά τά ἔχη ἐπιφανειακά.

-π. Θ. Τί σημαίνει “ἐπιφανειακά”;

-Μάρ. Μπορεῖ νά δείχνη ἀγάπη γιά τά μάτια τοῦ κόσμου. Νά μή τό νιώθη μέσα του. Νά κάνη κάτι καί μετά νά λυπᾶται πού τό ἔκανε. Νά μή τό νιώθη πραγματικά.

-π. Θ. Τώρα θά κάνω μιά ἐρώτηση στήν ὁποία θέλω εἰλικρινῆ ἀπάντηση. Τί εἶναι αὐτό ποῦ δέν σᾶς ἀρέσει στό πρόγραμμα τῆς κατασκηνώσεως;

-Μ. Τό πρωϊνό ξύπνημα.

-π. Θ. Δηλαδή δέ θά ἔπρεπε νά ξυπνᾶς τό πρωΐ;

-Μ. Ναί, ἀλλά κατά τίς 9-10.

-Γ.Χ. Συμφωνῶ κι ἐγώ μέ τή Μ. Νά ξυπνάγαμε λίγο ἀργότερα...

-Ι. Ἐγώ δέν ἔχω πρόβλημα μέ τό πρωϊνό ξύπνημα, ἀλλά μέ τόν μεσημεριανό ὕπνο. Τότε πού πρέπει νά κάνουμε ὅλοι ἀπόλυτη ἡσυχία.

-Γ.Ρ. Ἐγώ θέλω νά ἀλλάξη ὁ τρόπος πού γίνεται τό πρωϊνό ξύπνημα. Νομίζω ὅτι γίνεται λίγο ἄγρια...

-π. Θ. Τώρα νά κάνω τήν ἀντίστροφη ἐρώτηση. Τί εἶναι αὐτό ποῦ σᾶς ἀρέσει πιό πολύ στό πρόγραμμα;

-Μ. Τά παιχνίδια πού παίζουμε τό ἀπόγευμα. Οἱ κατασκευές μέ πηλό. Τά παχνίδια στό γήπεδο, τό μπάσκετ, τό βόλεϋ, τά μπαλόνια, τσουβαλοδρομίες...

-Ἇλ. Ἐμένα μου ἀρέσουν τά παιχνίδια, ὅλα αὐτά πού εἶπε ἡ Μ. Ἐπιπλέον μου ἀρέσει τό θέμα πού μᾶς ἀναπτύσσουν τό πρωΐ, ἄν δέ μιλᾶνε πολλή ὥρα... Ἄν ἔχω ξυπνήσει καλά μ’ ἀρέσει... Ὅλα μ’ ἀρέσουν ἐκτός ἀπό τό πρωϊνό ξύπνημα...

-Γ.Χ. Μοῦ ἀρέσουν οἱ κατασκευές καί τά παιχνίδια..

-Ι. Ἐμένα μου ἀρέσουν τά ὁμαδικά παιχνίδια, γιατί εἶναι μιά εὐκαιρία νά ἔρχεται ὅλη ἡ ὁμάδα σέ ἐπαφή καί νά γνωριζόμαστε ὅλοι καλύτερα.

-Γ.Ρ. Ἐμένα μου ἀρέσουν τά ὁμαδικά παιχνίδια καί οἱ δύο μεσημβρινές ὧρες πού μπορῶ νά διαβάσω.

-Μάρ. Ἐμένα μου ἀρέσουν οἱ ἀσχολίες πού ἔχει ἡ κάθε ὁμάδα ἡ ψυχαγωγία, ἡ τραπεζαρία... γιατί ἔτσι μᾶς κρατᾶνε σέ ἐγρήγορση. Νά μή καθόμαστε ὅλη μέρα χωρίς νά κάνουμε τίποτα. Ἐπίσης μου ἀρέσει ἡ βραδινή προσευχή, ἐπειδή ψέλνουμε.

-Ἇλ. Καλά θά ἦταν νά τήν κάναμε ἔξω (τή βραδινή προσευχή) πού ἔχει καί δροσιά...

-π. Θ. Ξέρετε αὐτό τό συνηθίζουν καί στό Ἅγιον Ὅρος. Ἔχω τύχει στό Ἅγιον Ὅρος νά κάνουν τό Ἀπόδειπνο ἔξω. Κάτω ἀπό τήν κληματαριά ἤ κάπου σε ἕνα μπαλκόνι νά βλέπης κάτω τήν θάλασσα. Σᾶς ἀρέσει αὐτό τό πράγμα; Νά τό καθιερώσετε. Θά ἤθελα τώρα νά μοῦ πῆτε γιά τή ζωή μέσα στήν ὁμάδα. Εἶστε πολλά παιδιά μέ διαφορετικούς χαρακτῆρες. Αὐτό τό ὁποῖο σᾶς ἐνδιαφέρει τί εἶναι; Τό νά ἐπικοινωνεῖτε καλά μεταξύ σας ἤ νά ἔχη μιά καλή παρουσία ἡ ὁμάδα σας στήν κατασκήνωση;

-Μ. Πιό πολύ νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τίς ἄλλες κοπέλλες τῆς ὁμάδας καί τίς ὁμαδάρχισσες. Νά εἴμαστε δηλ. μιά ὁμάδα μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξης. Γιατί ἡ παρουσία τῆς ὁμάδας στήν κατασκήνωση εἶναι τό λιγότερο.

-Μάρ. Πιστεύω πῶς ἡ ἐπικοινωνία εἶναι τό κυριότερο μέσα στήν ὁμάδα. Ἄν ὑπάρχη καλή ἐπικοινωνία σίγουρα θά ὑπάρξη καί καλή ἐμφάνιση τῆς ὁμάδας.

-Ἇλ. Ἐγώ καί φυσικά το θέλω νά εἶναι ἡ ὁμάδα ἀγαπημένη, νά μήν ἔχουμε διχόνοιες καί τσακωμούς μεγάλους, γιατί οἱ μικροί τσακωμοί εἶναι ἀπαραίτητοι γιά νά καταλαβαίνουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο...

-π. Θ. Ἐξασκεῖτε συχνά τους μικρούς τσακωμούς;
-Ἇλ. Ὄχι ἰδιαίτερα... Κάποιες ψιλοδιαφορές ὑπάρχουν ἀλλά δέν κρατᾶνε πάνω ἀπό 5 λεπτά. Ἡ ἐπικοινωνία ἔχει μεγαλύτερη σημασία.

-π. Θ. Νά δοῦμε λίγο το θέμα τῆς ἐπικοινωνίας. Ἐσεῖς πῶς καταλαβαίνετε τήν καλή ἐπικοινωνία μέ τά ἄλλα κορίτσια τῆς ὁμάδας σας; Ὅταν συζητᾶτε θέματα ποῦ, ὅπως λέμε, ἔχουν σχέση μέ τό νόημα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, μέ τό νόημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ἤ ἁπλά καί μόνον ὅταν ἐκφράζετε τά προσωπικά σας προβλήματα, τά προσωπικά σας πιθανῶς ἀδιέξοδα ἤ ὅ,τι ἔχετε μέσα σας;

-Μ. Πάνω σε σοβαρά θέματα νομίζω, ἐπειδή ἡ κατασκήνωση δέν εἶναι γιά τά οἰκογενειακά προβλήματα. Πρέπει νά ὑπάρχη καί ἐμπιστοσύνη ἀνάμεσα στά ἄτομα τῆς ὁμάδας, πρέπει νά ἀγαπάη ἡ μία τήν ἄλλη.
- Ἇλ. Βασικά πρίν μπῶ στό θάλαμο δέν ἤξερα καμία κοπέλλα, δέν εἴχαμε ξαναβρεθεῖ μαζί, μόνο ἐξωτερικά ἤξερα κάποιες, ἀλλά αὐτό δέν ἦταν ἐμπόδιο νά ἀναπτυχθοῦν σχέσεις μεταξύ μας. Ἐγώ τίς ἐμπιστεύομαι τίς κοπέλλες αὐτές καί οἱ φίλες μου μέ ἐμπιστεύονται. Συζητᾶμε διάφορα θέματα, ἐκτός ἀπό οἰκογενειακά γιατί δέ μποροῦμε νά τά λύσουμε ἐμεῖς.

-Ι. Γιά νά ὑπάρξη ἐπικοινωνία πρέπει νά ὑπάρχη εἰλικρίνεια καί ἐμπιστοσύνη ἀνάμεσα στά ἄτομα. Στήν ὁμάδα μᾶς συζητᾶμε καί τούς προβληματισμούς μας καί τά προσωπικά θέματα, ἐπειδή εἴμαστε ἡ πιό μεγάλη ὁμάδα καί συζητᾶμε τά πάντα σχεδόν μεταξύ μας.

-Γ.Ρ. Ἐμπιστοσύνη καί εἰλικρίνεια εἶναι πολύ σημαντικά γιά νά ὑπάρχη μιά καλή ἐπικοινωνία μεταξύ των μελῶν μιᾶς ὁμάδας. Μποροῦμε νά συζητᾶμε καί τά προσωπικά μας. Δέν τό θεωρῶ κακό, ἐάν ὑπάρχη ἐμπιστοσύνη. Ὑπάρχουν κοινοί προβληματισμοί γιά διάφορα θέματα.

-π. Θ. Κάτι ἄλλο. Ἔχουμε τό πρόγραμμα τῆς κατασκήνωσης, ἔχουμε τό ὄνομά της, ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ ζωή της, συμπληρώσατε ἐδῶ τέσσερις μέρες, διανύετε τήν πέμπτη. Τί νομίζετε ὅτι θά ἔπρεπε νά προστεθῆ στό πρόγραμμα τῆς κατασκήνωσης, τό ὁποῖο αἰσθάνεστε ὅτι λείπει, ὥστε νά γίνη πιό ὄμορφη ἡ ζωή ἐδῶ;

-Ἇλ. Δέ νιώθω κάποια ἔλλειψη. Πήγαμε γιά μπάνιο ἀλλά δέν καθήσαμε πολλή ὥρα.. Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι πολύ σημαντικό..

-Ι. Δέ νομίζω ὅτι χρειάζεται νά προσθέσουμε κάτι ἄλλο στό πρόγραμμα καί κυρίως νά ἀφαιρεθῆ. Εἶναι πολύ ὡραῖο το πρόγραμμα.

-Γ.Ρ. Μοῦ φαίνεται ὅτι θά ἦταν ὡραία, ἄν εἴχαμε μερικά ζωάκια νά φροντίζαμε ἤ νά φυτεύαμε λουλούδια ἤ δενδράκια σέ γλάστρες.

-π. Θ. Καλή ἰδέα..

-Μάρ. Συμφωνῶ μέ τή Γ. κι αὐτό μποροῦμε νά τό κάνουμε ὅταν οἱ ἄλλες πᾶνε γιά μπάνιο...

-π. Θ. Θά κλείσω μέ μιά ἀδιάκριτη ἐρώτηση. Ἡ ἐπικοινωνία σας μέ τίς ὁμαδάρχισσές σας εἶναι ἡ καλύτερη δυνατή ἤ θά θέλατε κάτι νά ἀλλάξη στή σχέση σᾶς μαζί τους.

-Μ. Ὄχι δέ νομίζω. Ἔχουμε τίς καλύτερες ὁμαδάρχισσες ἀπό ὅλες τίς χρονιές. Δέ θά ἤθελα κάτι νά ἀλλάξη. Δηλ. ἐπικοινωνοῦμε ὅλα τα παιδιά μαζί τους.

-Ἇλ. Καλές εἶναι. Οὔτε πολύ αὐστηρές οὔτε πολύ χαλαρές. Κι ἐμεῖς τίς ἀκοῦμε, δέν τίς δυσκολεύουμε καθόλου.

-Γ.Χ. Εἴμαστε πάρα πολύ κοντά μέ τίς ὁμαδάρχισσες. Συζητᾶμε καί τίς νιώθουμε σάν φίλες. Ὄχι τελείως κολλητές. Πρέπει νά δείχνουμε κάποιο σεβασμό. Ἁπλῶς κάποια παιδιά ζηλεύουν, ὅταν βλέπουν τήν ὁμαδάρχισσα νά συζητάη μέ κάποιο παιδί...

-Ι. Ἐμεῖς ἔχουμε δύο ὁμαδάρχισσες πού εἶναι ἐντελῶς διαφορετικοί χαρακτῆρες, ἀλλά εἶναι καί οἱ δυό ξεχωριστές κοπέλλες καί ἐπειδή εἴμαστε οἱ πιό μεγάλες, εἴμαστε πιό κοντά ἠλικιακά καί ἐπικοινωνοῦμε πάρα πολύ καλά.

-π. Θ: Εἶπα θά κλείσω μέ μιά ἀδιάκριτη ἐρώτηση, ἀλλά ἀποφάσισα νά ἀναιρέσω τόν λόγο μου καί νά κλείσω μέ μιά δύσκολη ἐρώτηση. Ξέρετε τά σύγχρονα γεγονότα μέ τήν τρομοκρατία, τήν 17 Νοέμβρη κλπ. Τόν πρῶτο πού ἔχουν συλλάβει τυχαίνει νά εἶναι γιός Ἱερέως, ἁγιογράφος καί νά ἔχη περάσει ἀπό ἐκκλησιαστικές κατασκηνώσεις. Πῶς μπορεῖτε νά ἐξηγήσετε τό φαινόμενο ἕνα παιδί νά ζήση σέ ἐκκλησιαστικές κατασκηνώσεις καί νά βγῆ στέλεχος τῆς 17ης Νοέμβρη;

-Μ. Ὁ ἄνθρωπος ὅταν μεγαλώνη ἀλλάζει, δέ μένει ὁ ἴδιος. Μπορεῖ νά ἄλλαξε τό μυαλό του καί θέλησε νά γίνη τρομοκράτης.

-Γ.Χ. Δέν πιστεύω ὅτι παίζει ρόλο το ὅτι πέρασε ἀπό κατασκηνώσεις καί διάφορα σχετικά πράγματα. Ἄν αὐτό δέν τό ἔνιωθε μέσα του καί ἤθελε νά κάνη αὐτά τά πράγματα, οὔτε κατασκηνώσεις τοῦ ἔφταιγαν, οὔτε τίποτα ἄν ἤθελε νά γίνη τρομοκράτης. Οὔτε τό ὅτι ἦταν γιός Ἱερέα.

-Ἇλ. Μπορεῖ ὅταν ἦταν μικρός, ἐπειδή ἦταν γιός ἱερέα καί ἦταν κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση τῶν γονιῶν του, νά ἦταν καλό παιδί. Μεγαλώνοντας ἀλλάζουν τά γοῦστα τοῦ ἀνθρώπου, οἱ σκέψεις, οἱ ἰδέες του. Μπορεῖ νά ἦταν εὐκολόπιστος καί μπορεῖ κάποια κακιά παρέα νά τόν ἐπηρέασε. Ἐπίσης, ἐπειδή ἄκουσα πού ἔλεγαν ὅτι ἦταν καλό παιδί, μπορεῖ νά ἦταν πρόσχημα ὅλα αὐτά, γιά νά μή δώση ὑποψίες.

-Ι. Πιστεύω ὅτι μπορεῖ νά ἦταν ἕνας ἀδύναμος χαρακτήρας καί νά τόν παρέσυραν οἱ παρέες καί νά μήν ἦταν δυνατός νά κρατήση τά “πιστεύω” του καί νά πῆ τή γνώμη του.

-Γ.Ρ. Ἴσως αὐτά πού ἔζησε νά μήν τά “ἔζησε”, δηλαδή, νά μήν πίστευε πραγματικά αὐτά πού μάθαινε τόσα χρόνια κοντά στήν οἰκογένειά του. Νά μήν εἶχε τίς σωστές βάσεις. Ἴσως ἦταν εὐκολόπιστος καί νά ἐπηρεάστηκε εὔκολα.

-Μάρ. Ἴσως νά μήν ἔδωσε τήν πρέπουσα σημασία σέ αὐτά πού μάθαινε στίς κατασκηνώσεις ἀπό τίς ὁποῖες πέρασε καί ἔτσι νά ἄλλαζε πολύ εὔκολα γνώμη, γιατί δέν εἶχε καταλάβει τό πραγματικό νόημα. Καί νά μπλέχτηκε μέ καμιά ἄσχημη παρέα πού τόν ἐπηρέασε ριζικά.

-π. Θ. Βέβαια, αὐτά τά λέμε πρίν ὁλοκληρωθῆ ἡ δικαστική ἔρευνα.

-Ἇλ. Καί νά γίνη δικαστική ἔρευνα ἐμεῖς δέν ἔχουμε τηλεόραση ἐδῶ...

-π. Θ. Μήπως εἶναι ἔλλειψη ἡ τηλεόραση ἐδῶ πέρα;

-Ἇλ. Ὄοοχι!!!

-π. Θ. Δηλαδή εἶστε ἐναντίον τῆς τηλεόρασης;

-Μ. Ἔχουμε πολύ πρόγραμμα καί δέν προλαβαίνουμε νά δοῦμε τηλεόραση.

-Ι. Ἐδῶ κιόλας εἶναι εὐκαιρία νά ἀποτοξινωθοῦμε ἀπό τήν τηλεόραση, νά μάθουμε καινούρια πράγματα καί νά ἔχουμε κοινές ἀσχολίες.....

-Ἇλ. Ἐγώ βλέπω τηλεόραση. Ἔχει καί καλές ἐκπομπές, ἀλλά δέ μοῦ λείπει.

-π. Θ. Ἀφοῦ εἴπαμε καί γιά τά ΜΜΕ τώρα μποροῦμε νά τελειώσουμε. Δέν ξέρω ἄν κάποια ἀπό σᾶς ἤθελε νά προσθέση κάτι.

-Ι. Θά ἤθελα νά προτείνω νά ἔρθουν καί ἄλλα παιδιά στή κατασκήνωση. Ἐγώ ἀπό ἕξι χρονῶν πάω σέ κατασκηνώσεις – σέ πάρα πολλές κατασκηνώσεις– καί πιστεύω ὅτι αὐτή ἐδῶ εἶναι ἡ πιό ὡραία καί ἡ πιό χρήσιμη κατασκήνωση πού ἔχω πάει ποτέ.

-π. Θ. Εὐχαριστῶ πού συμμετείχατε στή συζήτηση καί σᾶς εὔχομαι νά περάσετε καλά καί τίς ὑπόλοιπες μέρες.

π.Θ.Α.Β.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2764