Skip to main content

Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου: Χαλασμένες χελιδονοφωλιές;

Ἀποδημητικά πουλιά τά χελιδόνια φεύγουν τό φθινόπωρο καί ἐπιστρέφουν τήν ἄνοιξη, ἀναζητώντας τίς φωλιές τους.

Ὅταν οἱ φωλιές ὑπάρχουν, ὅλα πᾶνε καλά. Ὅταν ὅμως αὐτές ἔχουν καταστραφεῖ, τότε ἀρχίζει ὁ ἀγώνας γιά τό κτίσιμο νέας φωλιᾶς.

Καί ὁ μέτοικος, ὁ Ναυπακτίτης, πού οἱ συνθῆκες τόν ἀνάγκασαν νά φύγη ἀπό τόν τόπο τοῦ ἀναζητώντας στό ἐσωτερικό ἤ τό ἐξωτερικό καλύτερη μοίρα, μοιάζει μέ τό χελιδόνι.

Εἶναι λοιπόν, χαλασμένες χελιδονοφωλιές τά Ναυπακτοχώρια; Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ μετανάστευση, ἐσωτερική ἤ ἐξωτερική, προκάλεσε τήν συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ. Δέν εἶναι πλέον τά χωριά μᾶς οἱ ὀργανωμένες μικρές κοινωνίες πού ἔσφυζαν ἀπό ζωή μέ ποικίλες δραστηριότηττες. Στίς δεκαετίες τοῦ ’50 καί ’60 ἔφυγαν οἱ νέοι καί ἀπόμειναν οἱ γέροι, πού πάσχιζαν νά κρατήσουν τά σπίτια τους γιά νά μήν γκρεμισθοῦν καί αὐτά μαζί μέ τούς κόπους τους, τούς πολύχρονους καί τίς ἐλπίδες τους.

Τά τελευταῖα χρόνια ὅμως κάτι ἔχει ἀλλάξει. Τό ἐνδιαφέρον τῆς πολιτείας πού ἐκδηλώθηκε μέ τήν βελτίωση τοῦ ὁδικοῦ δικτύου, τήν Εὐηνολίμνη, τήν νέα ὀργάνωση τῆς αὐτοδιοίκησης μέ τούς «Καποδιστριακούς δήμους» τά ἀναπτυξιακά προγράμματα, φαίνεται ὅτι βοήθησε στήν ἐπιστροφή.

Τά «χελιδόνια» ἐπιστρέφουν στίς χελιδονοφωλιές, τίς βελτιώνουν, τίς συντηροῦν καί ὅπου ἔχουν ἐρειπωθῆ φτιάχνουν καινούρια σπίτια. Οἰκοδομικός ὀργασμός ὑπάρχει σ’ ὅλη τήν Ἐπαρχία μᾶς' σπίτια, ξενῶνες ξεφυτρώνουν συνέχεια. Ἡ ἄγνωστη Ναυπακτία γίνεται ἀντικείμενο τοῦ δημοσιογραφικοῦ περιηγητικοῦ φακοῦ μέ ἀλλεπάλληλα δημοσιεύματα. Ὁ Ἕλληνας ἀρχίζει νά γνωρίζη τήν Ἐπαρχία μας καί τά χωριά της μέ εὐεργετικές ἐπιδράσεις στήν οἰκονομία καί τήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς.

Ὁ Τουρισμός σ’ ὅλες τίς ἐκφάνσεις του, μπορεῖ νά δώση ζωή στήν περιοχή μας. Ἤδη γίνονται πολλά σ’ αὐτό τόν τομέα. Μποροῦν βέβαια νά γίνουν περισσότερα καί ἐλπίζουμε ὅτι θά γίνουν. Ἀλλά τό ἐρώτημα παραμένει. Θά ξαναβροῦν τά χωριά μᾶς τήν παλιά τους πληθυσμιακή δύναμη;

Ἡ τουριστική ἀνάπτυξη θά ἐπαναφέρη ἕναν ἀριθμό μετοίκων πάλι στόν τόπο τους εἴτε περιστασιακά εἴτε μόνιμα. Ὅμως μαζική ἐπιστροφή τῶν μετοίκων ἀπό μόνος του ὁ τουρισμός δέν μπορεῖ νά ἐπιτύχη, ἐδῶ ὑπεισέρχονται πολλές ἄλλες παράμετροι.

Τό βέβαιο ὅμως εἶναι, γιά νά δώσουμε μιά αἰσιόδοξη νότα στίς προοπτικές της ἐπαρχίας μας, ὅτι οἱ χελιδονοφωλιές θά διατηρηθοῦν, θά αὐξηθοῦν καί θά ἀναπτυχθοῦν. Φθάνει ἡ ὅλη ἀνάπτυξη νά στηρίζεται σέ σωστό καί ρεαλιστικό προγραμματισμό καί οἱ ἐπιδιώξεις μας νά μήν εἶναι μαξιμαλιστικές.

Ἐκεῖνο πού προέχει εἶναι νά κρατήσουμε ζωντανό τόν τόπο μας, νά σταματήσουμε τήν ἐρήμωση καί νά ἐπιμηκύνουμε τήν ζωή. Καί ἄν μεγαλώσουν οἱ χελιδονοφωλιές στό μέλλον, καί ἄν κτισθοῦν νέες ποιός δέν τό θέλει;

  • Προβολές: 2680