Skip to main content

Εἰδήσεις Ἀπρίλιου 2002

Ἵδρυση ΤΕΙ στήν Ναύπακτο

Ἕνα δίκαιο αἴτημα τῆς ἐπαρχίας Ναυπακτίας εἶναι ἡ ἵδρυση Παραρτήματος τοῦ ΤΕΙ Μεσολογγίου στήν Ναύπακτο, ἤδη ἀπό τό 1998. Μάλιστα προτείνεται ἡ ἵδρυση ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας.

Τόν καιρό αὐτό γίνονται καί πάλι ἐνέργειες ἐκ μέρους τῶν φορέων τῆς Ναυπάκτου γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ πού θά συντελέσει στήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς.

Ἤδη πραγματοποιήθηκε Ἡμερίδα Πολιτισμοῦ καί Ἀνάπτυξης στήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα, τήν ὁποία διοργάνωσαν ὁ Δῆμος Ναυπάκτου καί ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν καί συμμετεῖχαν ἡ Μητρόπολη Ναυπάκτου, οἱ Δῆμοι τῆς Ἐπαρχίας καί ἡ Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας. Ἀνέπτυξε εἰσήγηση ὁ Πρόεδρος τοῦ ΤΕΙ Μεσολογγίου καί ἀκούσθηκαν παρεμβάσεις καί ἀπόψεις ἀπό τούς συμμετέχοντας.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος ἀνέλαβε μερικές πρωτοβουλίες γιά τό θέμα αὐτό. Τίς ἐνέργειές του περιέγραψε καί κατέθεσε τά ἀποτελέσματά τους μέ παρέμβασή του στήν Ἡμερίδα.

Στήν Ἡμερίδα ἀκούσθηκαν καί ἄλλες ἀπόψεις καί τέλος ὁρίσθηκε εὐέλικτη Συντονιστική Ἐπιτροπή, μέ πρόεδρο τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο καί μέλη τόν Δήμαρχο Ναυπάκτου κ. Κώστα Κονίδα, τούς Δημ. Συμβούλους Ναυπάκτου Φ. Μακκό, Θ. Παναγιωτόπουλο καί Δ. Κωνσταντόπουλο καί τόν Πρόεδρο τῆς Ε.ΝΑ.Μ. Χ. Χαραλαμπόπουλο.

Ἡ Ἐπιτροπή συνῆλθε στήν Ἀθήνα σέ κοινή σύσκεψη μέ τούς Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, καί κατόπιν ἦλθε σέ ἐπικοινωνία μέ τόν Πρόεδρο τοῦ ΤΕΙ κ. Θεόδωρο Βελτσίστα, στόν ὁποῖο κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, ἡ ἐφαρμογή τῶν ὁποίων λύουν τό πρόβλημα, ἤ τό πρόσχημα, τῆς γραφειοκρατίας καί μεταθέτουν πλέον ὅλο το βάρος τῆς ἀπόφασης στό Ὑπουργεῖο.

Τέλος νά ποῦμε ὅτι τά πολύ ἐνδιαφέροντα Πρακτικά της Ἡμερίδας γιά τήν ἵδρυση ΤΕΙ ἐκδόθηκαν ἀπό τόν Δῆμο Ναυπάκτου καί τήν Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν.
Εὐχόμαστε γιά τήν εὐνοϊκή ἐξέλιξη τοῦ θέματος, διότι ἡ Ναύπακτος, ἄν καί εἶναι ἡ δεύτερη πόλη τοῦ Νομοῦ, δέν διαθέτει ἀνάλογα Ἱδρύματα (Σχολές, Νοσοκομεῖο, Στρατόπεδα, κλπ.).

Ἄρχ. Κ.Ε.Γ.

«Ὀσμή εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἔτσι τιτλοφορεῖται τό ὀγκῶδες πόνημα τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Ι. Μητροπόλεως Ὕδρας Ἀρχιμ. Σεραφείμ Στεργιούλης καί ἐξέδωσε ὁ «Μοναστικός Οἴκος Πατερικῆς Διακονίας "Ἁγία Τριάς"», τοῦ ὁποίου Ἱδρυτής εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Ὕδρας κ. Ἱερόθεος.

Τό φιλοκαλικό αὐτό πόνημα περιέχει σταχυολογημένα-ταξινομημένα χωρία ἁγίων Πατέρων τῆς ἅ' χριστιανικῆς χιλιετίας, ἀπό τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου Ἀθηνῶν μέχρι τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου (60 ἐν συνόλω ἅγιοι Πατέρες καί Ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς). Τά χωρία αὐτά, τά ὁποῖα ἀνέρχονται στόν ἀριθμό 3033, ἀναφέρονται στόν ἐν γένει πνευματικό ἀγώνα τοῦ Χριστιανοῦ.

Τό πόνημα, πού περιέχει ἐννοιολογικό εὑρετήριο, εἶναι χρήσιμο ἰδιαίτερα γιά τούς Ἱεροκήρυκες, Κληρικούς, ἐκπαιδευτικούς, ἀλλά καί γιά κάθε «ἐραστή τοῦ ἕλληνος λόγου».
Ὁ τόμος Γ' πού ἔχουμε στά χέρια μᾶς ἔχει 1580 σελίδες (!) καί τιμᾶται 44€.

«Τά Γράμματα»

Μέ τήν εἴσοδο τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους 2001-2002 ἐπανεκδόθηκε τό περιοδικό τοῦ συλλόγου τῶν Δασκάλων καί Νηπιαγωγῶν Ναυπακτίας, πού ἔχει τόν χαρακτηριστικό τίτλο: «Τά Γράμματα» καί ὑπότιτλο: «δελτίο ἐνημέρωσης καί προβληματισμοῦ».

Στό προλογικό κείμενο τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ σημειώνεται ὅτι φιλοδοξία τοῦ εἶναι νά ἐνημερώνη τούς ἐκπαιδευτικούς ἀναγνῶστες του «σέ θέματα συνδικαλιστικά, ἐπιστημονικά, λογοτεχνικά καί ἄλλα» καί ὅτι «μέσα ἀπ’ τίς στῆλες τοῦ στοχεύει στήν ἐλεύθερη ἔκφραση τῶν θέσεων, τῶν ἀντιθέσεων καί τῶν σκέψεων τῶν συναδέλφων, καθώς καί στήν ἄρθρωση ὁλοκληρωμένου συνδικαλιστικοῦ καί παιδαγωγικοῦ λόγου».

Ἡ θεματολογία τοῦ πρώτου τεύχους τῆς ἐπανέκδοσής του, πού ἔχουμε στά χέρια μας, ἐπιβεβαιώνει αὐτήν τήν ἐξαγγελία τοῦ προλογικοῦ σημειώματος. Τά κείμενα τοῦ τεύχους θεωροῦμε ὅτι μπορεῖ νά διακριθοῦν σέ τέσσερις ἑνότητες: 1. Στά συνδικαλιστικά κείμενα, μέ τήν ἐνημέρωση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου καί τίς ἀνακοινώσεις τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων, 2. τά παιδαγωγικά ἄρθρα, μέ θέματα γιά τόν ἐκπαιδευτικό καί τήν διδακτική πράξη, 3. τήν ἱστορική ἀναφορά στήν παιδεία κατά τά χρόνια της Ἐπανάστασης τοῦ ’21 καί τό πρῶτο πανεπιστήμιο, καί 4. ἕνα ποίημα καί ἕνα λογοτεχνικό κείμενο (ὄχι στεγνό ἄρθρο) γιά τό λογοτεχνικό βιλβίο σήμερα, πού καλύπτουν τήν ἑνότητα τῆς λογοτεχνίας.

Ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Τά Γράμματα» εἶναι μιά θετική συμβολή στή συζήτηση, πού πρέπει νά γίνεται ἀδιάκοπα μεταξύ των ἐκπαιδευτικῶν ἑνός τόπου γιά τά θέματα πού ἀφοροῦν τό ἔργο τους.

π.Θ.Α.Β.

***

Κατά τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, κάθε Κυριακή, μετά τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό, ὁ Σεβασμιώτατος ἐκφωνεῖ ἑσπερινά κηρύγματα πρός τόν λαό.

Φέτος, στά πρῶτα κηρύγματά του ἀναφέρθηκε σέ ὁρισμένες μεγάλες καθηγιασμένες μοναχικές μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας: τόν Ἰωσήφ τόν Βρυέννιο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά, τόν ἅγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη, συγγραφέα τῆς Κλίμακος.

Μετά ἀπό μιά σύντομη παρουσίαση τοῦ βίου τους, ἐξέθετε τήν διδασκαλία τους γιά ὁρισμένες πτυχές τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Μίλησε γιά τήν προσωπικότητα τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου καί γιά τόν λόγο του στόν Εὐαγγελισμό τῆς Παναγίας, γιά τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στήν θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ της Καπερναούμ, γιά τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Συμεών περί πνευματικῆς ζωῆς μέσα ἀπό τήν εἰκόνα τῆς συζυγίας, γιά τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος γιά τήν θεραπεία ἀπό τούς λογισμούς τῆς βλασφημίας, γιά τήν Μαρία τήν Αἰγυπτία, μέσα ἀπό τόν βίο της πού συνέγραψε ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων.

Ἔτσι, οἱ μεγάλοι αὐτοί ἅγιοί της Ἐκκλησίας μᾶς –οἱ ἀλλοτινοί πολίτες τῆς Ρωμανίας καί τωρινοί της ἄνω Ἱερουσαλήμ– γίνονται διά τῆς παραδόσεως καθοδηγηταί τοῦ σύγχρονου λαοῦ.

***

Ὁ τοπικός Τηλεοπτικός Σταθμός «Ναύπακτος TV» ἦλθε πρό καιροῦ σέ ἐπικοινωνία μέ τόν Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο, προκειμένου νά ἐντάξη στό πρόγραμμά του μία ἐκπομπή μέ ἐκκλησιαστικά θέματα.

Καρπός αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας εἶναι ἡ ἑβδομαδιαία τηλεοπτική ἐκπομπή μέ τίτλο «Ἐκκλησιαστικοί Διάλογοι», πού παρουσιάζει ἡ δημοσιογράφος Ζωή Δενδραμή μέ συνομιλητή τόν Πρώτ. π. Θωμά Βαμβίνη.

Μέχρι στιγμῆς ἔχουν πραγματοποιηθῆ ὀκτῶ ἐκπομπές μέ πολύ ἐνδιαφέροντα θέματα διαλόγου ὅπως: γιά τήν Ἐκκλησία, δύο ἐκπομπές γιά τήν ἐκκλησιαστική ἀγωγή τῶν παιδιῶν, γιά τό Τριώδιο, τή νηστεία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, γιά τίς Ὀρθόδοξες Εἰκόνες, τόν Μ. Κανόνα, γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἐκπομπή μεταδίδεται κάθε Τετάρτη 10-11 μ.μ. καί σέ ἐπανάληψη κάθε Κυριακή 8μ.μ..

***

Τό 6/θεσιο Δημοτικό Σχολεῖο Λυγιά ἐκδίδει ἕνα ἐπιμελημένο μαθητικό περιοδικό μέ τίτλο «Μαθητική Συνεργασία».

Τό 9ο τεῦχος τῆς «Μαθητικῆς Συνεργασίας» ἔχει γενικό τίτλο «Οἱ ἀμυγδαλιές ἄνθισαν καί φέτος στόν Λυγιά» καί περιλαμβάνει τά ἑξῆς θέματα: Εὐχαριστήριο, Σχολικά, Ἐπισκέψεις, Ἐπίκαιρα, Οἰκογένεια, Λογοτεχνία, Ἀγωγή Ὑγείας, Ἀγάπη καί Παιδί, παιδική ἐκμετάλλευση, περιβάλλον, Εὐρώ, Ὀλυμπιακή Παιδεία, Λαογραφία, Θρησκευτικά θέματα, ἀνακύκλωση καί Ψυχαγωγική στήλη.

Τά παιδιά τοῦ Σχολείου πρόσφεραν ἕνα φύλλο στόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος τούς ἀπέστειλε εὐχαριστήρια καί συγχαρητήρια ἐπιστολή.

***

Τήν ἀνησυχία καί διαμαρτυρία τούς ἐξέφρασαν οἱ Ναυπάκτιοι γιά τίς πολεμικές συγκρούσεις στήν Παλαιστίνη, μέ μιά ἐκδήλωση εἰρήνης πού πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 18 Ἀπριλίου στήν κεντρική πλατεία τῆς πόλεως.

Κεντρικός ὁμιλητῆς ἦταν ὁ κ. Γιάννης Βαρδακουλᾶς (βλ. σέλ. 13). Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος (βλ. σέλ. 9), ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Κώστας Κονίδας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου κ. Γεώργιος Σταυράκης, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Ὀργάνωσης Εἰρήνης. Συμμετεῖχαν καλλιτέχνες τῆς πόλεως μέ μουσική καί τραγούδι.

Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσαν οἱ φορεῖς τῆς πόλεως (Ἱερά Μητρόπολη, Δῆμος Ναυπάκτου καί οἱ Δῆμοι τῆς Ναυπακτίας, τά πολιτικά Κόμματα, Σύλλογοι καί Σωματεῖα, τό Ἐργατικό Κέντρο κ.α.).

***

Τό Σάββατο 30 Μαρτίου τό 1ο Ἑνιαῖο Λύκειο Ναυπάκτου, τιμώντας τήν ἐπέτειο τῆς ἔναρξης τοῦ ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου, παρουσίασε στήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα, μέ μεγάλη ἐπιτυχία, τό ἔργο τῆς Ρούλας Ἰωαννίδη-Σταύρου «Μοιρασμένη Λευκωσία», τό ὁποῖο εἶναι μιά ἀναδρομή μέ μουσικό λόγο καί εἰκόνα στήν ματωμένη ἱστορία τῆς τελευταίας «μοιρασμένης» πρωτεύουσας τοῦ πολιτισμένου κόσμου. Ὑπεύθυνοι γιά τό ἔργο ἦταν οἱ φιλόλογοι Καθηγητές Ἄν. Πανοπούλου, Μ. Μπόθου καί Π. Πιτσιάκκας. Τήν μουσική εὐθύνη εἶχε ἡ Κούλη Τσολοδήμου.

* * *

Ἐπίσκεψη συμπαράστασης στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων πραγματοποίησαν ὁ Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος καί μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ συνοδεία τοῦ προσευχήθηκαν στόν Πανάγιο Τάφο, συμμετεῖχαν στήν ὑπό τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων διαχριστιανική συνάντηση, ἦλθαν σέ ἐπαφή μέ παράγοντες τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης, ἀνέλαβαν πρωτοβουλία προώθησης ὑλικῆς βοήθειας ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν Πολιτεία τῆς Ἑλλάδος, διά μέσου του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, πρός τούς Παλαιστινίους. Τέλος, ὁ Μακαριώτατος ἀπέστειλε τηλεγράφημα πρός τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν των ΗΠΑ, μέ θέμα τήν προστασία τῶν Ἁγίων Τόπων.

***

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε ἀπόφαση νά ἀποσταλῆ Ἐγκύκλιος μέ τήν ὁποία θά καθίσταται γνωστό στούς Κληρικούς καί μοναχούς ὅτι προκειμένου νά λάβουν μέρος σέ ραδιοτηλεοπτικές ἐκπομπές, ὀφείλουν νά λαμβάνουν τήν ἄδεια τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου. Τήν ἀφορμή γιά τήν Ἐγκύκλιο δίδει ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ συμβολισμοῦ καί τῆς ἱστορίας τοῦ ράσου ἀπό κληρικούς, μοναχούς ἀλλά καί ἀπό τά κανάλια, προκειμένου νά ἐμφανίζονται ἀνεύθυνα συνθήματα ὡς «ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας».

***

Ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Λατινικῆς Ἀμερικῆς κ. Ἀθηναγόρα καί παρουσία τοῦ Ἕλληνα πρέσβεως ἔγινε στήν Ἀβάνα τῆς Κούβας ἡ θεμελίωση τοῦ πρώτου ὀρθοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ στό νησί. Τά ἔξοδα ἀνοικοδόμησης ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου ἡ κουβανική κυβέρνηση καί στά ἐγκαίνια θά παραστοῦν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ ἡγέτης τῆς Κούβας Φ. Κάστρο.

***

Τιμήθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ὁ δραστήριος κληρικός π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, γιά τό φιλανθρωπικό του ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἐπί 23 ἔτη, βοηθώντας ἀποτελεσματικά οἰκονομικά καί ἠθικά στήν ἀποφυλάκιση τῶν κρατουμένων.

***

Τά θυρανοίξια τοῦ Καθολικοῦ της Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στό Ντιμπίν τῆς Ἰορδανίας τελέσθηκαν ἀπό τόν Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτο, πού ἔχει τήν ἕδρα του στό Ἀμμᾶν. Εἶναι τό πρῶτο Μοναστήρι πού ἐγκαινιάζεται ἀπό τόν 9ο αἰω. καί θά φιλοξενήση μοναχές της Ἰορδανίας καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Μ. Ἀνατολῆς. Τό γεγονός ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά τήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου αὐτῆς τῆς ἀραβικῆς χώρας.

***

Σέ ἀνοικτή ρήξη ὁδηγήθηκαν οἱ σχέσεις Βατικανού καί Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, λόγω τῆς προσωπικῆς ἀπόφασης τοῦ Πάπα νά ἀναβαθμίση τίς ἐπισκοπικές ἕδρες τῆς παπικῆς Ἐκκλησίας στήν Ρωσία, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐλαχίστων ρωμαιοκαθολικῶν πού ὑπάρχουν στήν χώρα. Ἡ κίνηση αὐτή δρομολογεῖ τήν συγκρότηση ὀργανωμένης πλέον «Ἐκκλησίας» καί τήν προσηλυτιστική δράση τῶν παπικῶν. Αὐτά γίνονται σέ μιά ἐποχή πού τό Πατριαρχεῖο Μόσχας συμμετεῖχε στήν συνάντηση τῆς Ἀσίζης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2571