Skip to main content

Εἰδήσεις Μαρτίου 2002

Ἐπιτάφιος - Ἀνάσταση στά Μῦρα τῆς Λυκίας

Λάβαμε μία σημαντική ἀνακοίνωση-πρόσκληση ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μύρων (Λυκίας), τήν ὁποία ἀναδημοσιεύουμε, σχετικά μέ τήν τέλεση θείων Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στά Μύρα τῆς Λυκίας.

Συμπληρώθηκαν φέτος 80 ἔτη ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί ὁπωσδήποτε εἶναι ἐνθαρρυντικό το γεγονός ὅτι ἔστω καί μέ αὐτόν τόν τρόπο θά λιβανισθοῦν καί θά ἁγιασθοῦν ξανά τά ἱερά μας στήν «γῆ τῆς Ἰωνίας».

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μύρων καλεῖ ἅπαντάς τους φιλεόρτους Χριστιανούς, ἰδιαιτέρως δέ τούς Ναυτικούς καί τούς τιμώντας τόν Ἅγιον Νικόλαον Ἐπίσκοπον Μύρων Λυκίας τόν Θαυματουργόν, ὅπως παραστῶσιν κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί τό Μέγα Σάββατον 3 καί 4 Μαΐου 2002, εἰς τάς Ἀκολουθίας τῶν θείων Παθῶν, τοῦ Ἐπιταφίου καί τῆς Ἀναστάσεως, αἵτινες μετά 79 ἔτη θά τελεσθῶσιν εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου, ὅπου καί ὁ Τάφος Του, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μύρων κ.κ. Χρυσοστόμου Β'. Τοῦτο γίνεται κατόπιν σχετικῆς ἀδείας των ἀρχῶν τῆς γείτονος. Διά περαιτέρω πληροφορίας εἴτε εἰς Σεβ. Χρυσόστομον εἰς Πόλιν (0090 212 231 73 86, τηλεομοιότυπον 0090 212 230 10 74 καί κινητόν 0090 532 292 35 18, εἴτε εἰς "Ἑταιρείαν Φίλων Ἁγίου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας", τήλ. 210 802 95 76, ὁδός Ἁγίας Παρασκευῆς 19Α Πεύκη.

* * *

Ἡ Ναύπακτος διεκδικεῖ ΤΕΙ, κυρίως Βιβλιοθηκονομίας. Γιά τόν σκοπό αὐτό πραγματοποιήθηκε Ἡμερίδα πού διοργάνωσε ὁ Δῆμος Ναυπάκτου καί ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν. Συμμετεῖχε καί ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε τίς ἐνέργειες καί παρεμβάσεις πού εἶχε κάνει στόν Ὑπουργό Παιδείας κ. Εὐθυμίου. Ἡ Ἡμερίδα ἐξέδωσε ψήφισμα μέ τό ὁποῖο: «1. Καλεῖται ἡ Πολιτεία νά ἱδρύση στήν Ναύπακτο παράρτημα ΤΕΙ Μεσολογγίου μέ Τμήματα Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων... καί 2. Συγκροτεῖται ἐπιτροπή... ὡς ἀκολούθως: Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, Πρόεδρος καί Μέλη οἱ: Κώστας Κονίδας Δήμαρχος Ναυπάκτου, Φώτ. Μακκός, Θώμ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κωνσταντόπουλος Δημ. Σύμβουλοι Ναυπάκτου, καί Χάρ. Χαραλαμπόπουλος πρόεδρος τῆς Ε.ΝΑ.Μ., ἡ ὁποία θά συντονίζει τήν προσπάθειες γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου».

***

Γιά τόν μοναχό Ἰωσήφ Βρυέννιο μίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας στήν μηνιαία Ἱερατική Σύναξη τῆς Μητροπόλεως, ἀναλύοντας τό περίφημο ρητό του «οὐκ ἀπαρνησόμεθα σοί φίλη Ὀρθοδοξία...». Θά γράψουμε σχετικά σέ νεώτερη ἀναφορά μας, διότι ἦταν πολύ ἐνδιαφέροντα, ἐπίκαιρα καί ἐποικοδομητικά τα ὅσα ἐλέχθησαν.

***

Πραγματοποιήθηκε στήν Ναύπακτο τό τριήμερο 7-9 Μαρτίου, στήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα, τό «Ἐκλογοαπολογιστικό Συνέδριο» τῆς Ὁμοσπονδίας Δικαστικῶν Ὑπαλλήλων Ἑλλάδος. Στό Συνέδριο κλήθηκε καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Μητροπολίτης μας.

***

Τόν ποιητή Ὀρέστη Λάσκο παρουσίασε ὁ κ. Γιάννης Βαρδακουλᾶς σέ ἐκδήλωση πού διοργάνωσε τό 2ο Δημοτικό Σχολεῖο «Γιάννης Βλαχογιάννης». Ὁ ὁμιλητῆς εἶχε δεῖ τόν ποιητή «γιά πρώτη φορά στό θέατρο, τό χειμώνα τοῦ ἔπους τῆς Ἀλβανίας, νά ξεσηκώνει τούς θεατές μέ κείνη τήν ἀνεπανάληπτη ἀπαγγελία του... καί ἀργότερα, στά χρόνια της Κατοχῆς στό ὑπαίθριο θέατρό του... ν’ ἀγωνίζεται γιά νά δώσει κάποιο μήνυμα ὑπομονῆς καί αἰσιοδοξίας...». Τό Σχολεῖο ἐκτός ἀπό τήν διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης, ἀνέλαβε καί τήν ἔκδοση τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Βαρδακουλά.

***

Τά σχολεῖα τῆς πόλεως, κυρίως τά Δημοτικά, ἔχουν παράδοση στήν παρουσίαση ἀξιόλογων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τοῦ ’21, μέ μακροσκελῆ θεατρικά ἐπεισόδια, ἀπαγγελίες ποιημάτων, τραγούδια κλπ. Τήν παράδοση αὐτή συνέχισαν μέ ἐπιτυχία καί φέτος.

***

Τρεῖς κόσμοι συναντοῦνται στήν πλατεία τῆς πόλεως, τό πρωΐ τῆς 25ης Μαρτίου, κατά τήν διάρκεια τῶν ἑορταστικῶν-ἀναμνηστικῶν ἐκδηλώσεων: Οἱ πολίτες (μικροί καί μεγάλοι) πού ἔχουν λίγο πολύ συνείδηση τοῦ σκοποῦ τῶν ἐκδηλώσεων, τά παιδιά πού ἁπλῶς διασκεδάζουν θορυβωδῶς τήν «βόλτα» τους, καί οἱ «μεγάλοι» πού πίνουν τόν πρωϊνό τούς καφέ. Δυστυχῶς, ἡ πρώτη κατηγορία τῶν πολιτῶν μειονεκτεῖ χρόνο μέ τόν χρόνο ἐπικίνδυνα. Ἔτσι, λόγοι καί συμβολισμοί χάνονται, «λόγια φτερωτά», στό βουητό πού σηκώνουν οἱ δύο ἄσχετες μέ τό γεγονός κατηγορίες πολιτῶν πού ἀναφέραμε πιό πάνω. Ὑπάρχει ὅμως λύση, ὥστε νά διατηρηθῆ ἄν ὄχι ἡ ἱεροπρέπεια, τουλάχιστον ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς ἐκδήλωσης.

***

Τρία λειτουργικά Συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στήν Ἑλλάδα μέ τήν εἴσοδο τῆς τρίτης χιλιετίας, μέ θέμα τήν θεία Λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τά δύο πρῶτα διοργάνωσε ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή «Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: τό Β' Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων στόν Βόλο, μέ θέμα: «Λατρεύσωμεν τῷ Θεῶ εὐαρέστως' τό αἴτημα τῆς λειτουργικῆς ἀνανεώσεως στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα», τό Γ' Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο... στήν Νεάπολη Θεσσαλονίκης μέ θέμα «Τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας». Ἀκολούθησε καί τρίτο Συνέδριο, κατά τό τριήμερο 27/2 - 1/3, ἀπό τήν Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν, μέ θέμα «Τό μεγαλεῖο της θείας Λατρείας' παράδοση ἤ ἀνανέωση» στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καί στό τελευταῖο αὐτό Συνέδριο ἀντιμετωπίσθηκε τό κρίσιμο θέμα τῆς ἰσορροπίας μεταξύ παραδόσεως καί ἀνανεώσεως στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς λατρείας.

***

Ἀθόρυβα ἀλλά καί δυναμικά λειτουργεῖ ἡ Θρησκευτική Ὑπηρεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Εἶναι ἡ ποιμαντική παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς ΕΛΑΣ, ὅπου ἐκτός ἀπό τό λατρευτικό ἔργο γίνεται ἀνέγερση καί συντήρηση παρεκκλησίων, κηρύγματα, ὁμιλίες. Ἱδρύθηκαν δανειστικές βιβλιοθῆκες, σχολή βυζαντινῆς μουσικῆς ὀργανώνονται προσκυνηματικές ἐκδρομές καί καλλιεργεῖται ἡ ἰδέα τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς.

***

Ἡ ἔλλειψη μυστηριακῆς ζωῆς στήν Ἀγγλικανική «Ἐκκλησία» ὁδήγησε τούς πολίτες νά ἀντιμετωπίζουν τούς ναούς ὡς δημόσιες ὑπηρεσίες καί τούς κληρικούς ὡς ὑπαλλήλους μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκλείψη ὁ παραδοσιακός σεβασμός στό πρόσωπό τους. Γι’ αὐτό τελευταίως οἱ ἀγγλικανοί κληρικοί ἀναγκάστηκαν νά παίρνουν μαθήματα καράτε γιά νά προστατευτοῦν ἀπό τίς βίαιες ἐπιθέσεις τῶν κακοποιῶν ἐναντίον τους, πού γίνονται ὅλο καί πιό συχνές.

***

Τοῦρκος βουλευτής ἀμφισβήτησε τήν ὀνομασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, λέγοντας ὅτι βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης πρέπει νά λέγεται «Ἀρχιεπισκοπή Νέας Ρώμης». Ἐπίσης, βάσει τῆς ἴδιας συνθήκης ὑποστηρίζει ὅτι δέν μπορεῖ νά ἐπαναλειτουργήση ἡ Σχολή τῆς Χάλκης. Φανατισμός μετά ...«νομιμοφροσύνης».

***

Ἀρνητική ἦταν ἡ ἐτυμηγορία χωρίς δικαίωμα ἐφέσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Βρετανίας στό αἴτημα τῆς 42χρονης Ν.Π., ἡ ὁποία πάσχει ἀπό θανατηφόρο ἀσθένεια πού τήν ἔχει ἀφήσει παράλυτη, νά δώση τέλος στήν ζωή της μέ τήν βοήθεια τοῦ ἄνδρα της. Τό ζεῦγος σχολίασε τήν ἀπόφαση λέγοντας ὅτι ὁποιοσδήποτε ἔχει τό δικαίωμα νά πεθάνη ἀξιοπρεπώς. Ἡ ἀπάντηση ἑνός δικαστή ἦταν ὅτι ἀναγνωρίζει τό δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου «νά ζήση μέ ἀξιοπρέπεια καί ὄχι νά θανατωθῆ μέ ἀξιοπρέπεια».

***

«Σπίτι φιλανθρωπίας» γιά μιά ἄπορη οἰκογένεια κτίσθηκε στό Χιλιομόδι Κορινθίας μέ τήν παρακίνηση τοῦ Ἱερέως π. Ἰωάννη Σ καί προσφορές πιστῶν.

***

Ἡ φωνή τῆς ὀρθοδοξίας ἀκούγεται καί στό νησί Μπαλί τῆς Ἰνδονησίας, ὅπου Ἰνδονήσιος, πρώην καθολικός ἱερέας, ἔγινε ὀρθόδοξος καί χειροτονήθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Χόγκ-Κόγκ. Τό ἔργο τοῦ εἶναι πολύ δύσκολο μέσα στό ἰνδουϊστικό περιβάλλον τοῦ νησιοῦ, ὅπου οἱ κάτοικοι εἶναι πιστοί στίς παραδόσεις τους. Στήν πρώτη λειτουργία συμμετεῖχαν μόνον 5 πιστοί. Σήμερα ἔχουν βαπτιστεῖ 35 ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κι ὁ ἀγώνας συνεχίζεται.

***

Φροντιστήρια ὅπου διδάσκεται ἡ ἑλληνική γλώσσα λειτουργοῦν στή Βόρεια Ἤπειρο γιά τά ἑλληνόπουλα περιοχῶν πού ἡ ἀλβανική κυβέρνηση δέν ἀναγνωρίζει ὡς μειονοτικές ζῶνες καί γι’ αὐτό δέν ἐπιτρέπει τήν διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν. Τό περασμένο σχολικό ἔτος λειτούργησαν 82 τέτοια φροντιστήρια.

***

Τά ἔργα τῶν Ρωμηῶν Πατέρων τελευταίως κινοῦν ἔντονά το ἐνδιαφέρον τῶν Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπισημάνει τήν ἀξία τους. Ἔτσι στήν Γαλλία καί τό Βέλγιο ὑπάρχει μεγάλη ἐκδοτική δραστηριότητα τῶν κειμένων αὐτῶν, πού ἀριθμεῖ σέ ἑκατοντάδες τόμους' πράγμα πού δείχνει τήν δίψα τῆς Δύσης γιά τό θεραπευτικό λόγο τῆς ὀρθοδοξίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2556