Skip to main content

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου

Η εορτή του Αγίου ΠολυκάρπουὉ Σεβασμιώτατος μέ τόν νέο Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης Ἀρχιμ. Πολύκαρπο, ἀδελφούς της Μονῆς καί Ἱερεῖς, μετά τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου

Ἡ καρδιά τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας

Γιορτάσθηκε πανηγυρικά ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης, ὅπου εἶναι τεθησαυρισμένο τό τίμιο λείψανο τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου. Ἡ προσέλευση τοῦ λαοῦ, μέσα στήν καρδιά τοῦ χειμώνα ἦταν πρωτοφανής καί ἐλπιδοφόρα. Οἱ προσκυνητές προέρχονταν κυρίως ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ναυπάκτου, ἀπό τό Ἀγρίνιο, τήν Λυσσιμαχία Μεσολογγίου καί τήν Πάτρα.

Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική θεία Λειτουργία, ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μᾶς κ. Ἱερόθεο, στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε Ἀρχιμανδρίτη τόν Ἱερομόναχο π. Πολύκαρπο Παστρωμά καί τοῦ ἀνέθεσε τήν Ἡγουμενία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Στό ἀναλόγιο ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες Δημήτριος Μαστροσπύρος, Θεόδωρος Αὐγούλης, Παναγιώτης Κουτσούκης κ.α.

Πολλές ἀλλαγές ἔγιναν στήν Ἱερά Μονή μέσα σέ ἕνα ἔτος:

Ἐκτός ἀπό τήν μετατροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς σέ ἀνδρώα, ἡ ὁδική πρόσβαση ὀμαλοποιήθηκε, ἀφοῦ ἡ ἀσφαλτόστρωση ἔφθασε μέχρι τήν πύλη τοῦ Μοναστηριοῦ. Ἔγινε σημαντική ἀνακαίνιση: τοποθετήθηκε καλοριφέρ στόν Ἱερό Ναό (δαπάναις τοῦ συλλόγου «Φίλοι της Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης») καί σέ ὅλα τα κτίρια τῆς Μονῆς. Ἐπίσης ἄλλαξε καί ὑψώθηκε ἡ κεραμμοσκεπή στό κτίριο τοῦ ξενῶνος, τό ὁποῖο ἀνακαινίσθηκε ριζικά, μέ νέα ἐσωτερική διαρρύθμιση, κατά τήν ὁποία καταργήθηκαν ἄλλοι ἀποθηκευτικοί χῶροι καί ἔγιναν κελλιά, μέ ἀλλαγή δαπέδων, ὀροφῶν, κουφωμάτων, πορτοπαραθύρων, σοβατισμάτων, ἠλεκτρολογικῶν καί ὑδραυλικῶν ἐγκαταστάσεων. Δηλαδή, τό κτίριο αὐτό τοῦ ξενῶνος, τό ὁποῖο συναντοῦμε ἀριστερά μόλις εἰσερχόμαστε στήν Μονή, ἀνακαινίσθηκε ὁλοκληρωτικά.

Ἡ διαχειριστική Ἐπιτροπή (πρόεδρος ὁ Μητροπολίτης, ἀντιπρόεδρος Πρωτ. π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης, μέλη π. Ἰωάννης Πολύζος, Ἰωάννης Παπαδημητρίου ταμίας, Χαράλαμπος Κανέλλος) καθώς καί ἡ «εὐρύτερη Ἐπιτροπή» (μέλη: Κωνσταντῖνος Παπαδημητρίου, Βασίλειος Βάκρινος, Κωνσταντῖνος Ράϊκος καί Ξενοφῶν Δοῦρος) παραδίδουν στήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς μαζί μέ τήν διαχείριση καί ἕνα θετικότατο ἔργο, παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες πού ἀντιμετώπισαν. Ἀναγκάσθηκε δέ ἡ Ἐπιτροπή νά συνάψη δάνειο γιά νά τελειώσουν ἐμπρόθεσμα ὅλες αὐτές οἱ ἐργασίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τά μέλη μέ προσωπική ἐπιστολή πού τούς ἀπέστειλε, καί τήν ὁποία δημοσιεύουμε ἐν συνεχεία.

Ἀξίζουν καί ἀπό ἐμᾶς συγχαρητήρια στά μέλη της, τά ὁποῖα ὑπηρέτησαν τήν Μονή μέ ...μοναχικό ζῆλο.

Ἀρχιμ. Κ.Ε.Γ.

Ἡ εὐχαριστήρια ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου πρός ἕνα ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἀγαπητέ ... ......,

Ὅπως γνωρίζετε, ἡ Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης ἀπέκτησε νέον Ἱερομόναχο, τόν Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπο Παστρωμά, καί ἤδη τοῦ ἀνέθεσα τήν Ἡγουμενία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, σύμφωνα μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 169/16-1-2002 ἔγγραφό της Ἱερᾶς Συνόδου, καί, βεβαίως, πρόκειται νά συγκροτηθῆ καί τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Εἶναι ἑπόμενο ὅτι ὁ Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Παστρωμᾶς θά ἐξασκῆ τήν διοίκηση καί τήν διαχείριση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Συμμετείχατε, ἀπό τήν 25-11-1997 ἕως σήμερα, στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή ὑπό τήν Προεδρία μου καί, βεβαίως, θά παραδώσετε τά σχετικά βιβλία στόν νέο Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά σᾶς εὐχαριστήσω θερμοτατα γιά τήν προσφορά σᾶς κατά τό διάστημα αὐτό στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης. Ἐργασθήκατε μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση, μέ ἀνιδιοτέλεια καί εἰλικρίνεια, προασπίζοντας τά καλῶς ἐννοούμενα συμφέροντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἀφήνετε ἕνα σημαντικό ἔργο. Ἐνδιαφερθήκατε γιά τήν καλή λειτουργία, ἀλλά καί τήν ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, παρά τίς δυσκολίες καί τίς ἄδικες ἐπικρίσεις. Εὔχομαι ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τίς ἱκεσίες τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, νά σᾶς τό ἀνταποδώση καί ἐν τῷ νῦν καί ἐν τῷ μέλλοντι αἰώνι.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐπειδή ἀγαπᾶτε τήν Ἱερά Μονή, θά ἐξακολουθήσετε νά συμπαρίστασθε στό ἔργο τοῦ νέου Ἡγουμένου, σέ ὅ,τι σᾶς χρειασθῆ. Ἄλλωστε γνωρίζετε τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἱερά Μονή καί τίς ἀνάγκες πού ἀπαιτοῦνται.

Καί πάλιν εὐχόμενος ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογή πλούσια διατελῶ

Μετά εὐχαριστιῶν καί πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ»

  • Προβολές: 2727