Skip to main content

Εἰδήσεις Δεκεμβρίου 2001

Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Βομβοκοῦς

Πολύ κοντά στήν Ναύπακτο βρίσκεται ἡ ἱστορική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Βομβοκοῦς. Ἡ τοποθεσία εἶναι πραγματικά μοναστηριακή, ἥσυχη καί ἔχει εὔκολη πρόσβαση στήν Ναύπακτο.

Τό ἱστορικό αὐτό Μοναστῆρι, μέ τό ὁποῖο ἔχουν συνδεθῆ γενιές Ναυπακτίων, μετά τήν κοίμηση τῶν δύο μελῶν τῆς τελευταίας τριμελοῦς ἀδελφότητος καί τήν μετοίκηση τῆς τελευταίας πού ἔμεινε ἐν ζωή, παραμένει ἔρημο.

Εὐχή καί προσευχή τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν Χριστιανῶν εἶναι νά στείλη ὁ Τίμιος Πρόδρομος μοναστική ἀδελφότητα, ἡ ὁποία θά τόν ὑπηρετήση, γιά νά ἀποτελέση καί πάλι ἡ Μονή τόπο προσευχῆς καί παρακλήσεως τῶν Χριστιανῶν.

***

Ὁ Μητροπολίτης μας λειτούργησε κατά τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ στό ὁμώνυμο παρεκκλήσι στό Ἐπισκοπικό Οἴκημα, μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα. Ἐπιθυμία τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι στό Ἐκκλησάκι νά γίνονται συχνά θεῖες Λειτουργίες, στίς ὁποῖες θά μποροῦνε νά συμμετέχουν ὅσοι πιστοί.

***

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, κατά τόν μήνα Δεκέμβριο ἀπεφάσισε, σέ ἐφαρμογή τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου ἐ.ε. νά ἀποστείλη αὐστηρή ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τῆς Μητροπόλεώς μας, προκειμένου νά λύση ἄμεσα καί εἰρηνικά τίς διαφορές της μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη καί νά ἐπιστρέψη στήν κανονική τάξη «γιά τήν διασφάλιση τῆς ἑνότητος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας».

***

Γιορτάσθηκε μέ λαμπρότητα στό Ἀντιρριο ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ προστάτης τῶν θαλασσινῶν. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τήν δέηση μπροστά ἀπό φέρυ-μπότ τοῦ φημισμένου πορθμείου Ρίου-Ἀντιρρίου.

***

Στό Ἀνθόφυτο Ναυπακτίας ἔγινε στίς 28-10-01 ὁμαδική Βάπτιση τεσσάρων νέων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Πρόκειται γιά τίς τέσσερις κόρες μιᾶς ἀλβανικῆς οἰκογένειας. Τό Μυστήριο ἦταν ἀφορμή μεγάλης χαρᾶς στό μικρό χωριό, ἀφοῦ τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε....» κοντεύει νά ξεχαστῆ στά ἐρημωμένα χωριά τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας.

***

Μέ χαρά διαπιστώσαμε τόν ἐκκλησιασμό τῶν μαθητῶν τῶν Σχολείων τῆς Ναυπάκτου κατά τήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς των Χριστουγέννων στούς Ι. Ναούς. Ἅς ἐλπίσουμε, ὅμως, νά συνεχίση ὁ ἐκκλησιασμός νά εἶναι ζωή γιά τίς γενιές τῶν Ἑλλήνων καί νά μή μείνη ἁπλῶς μάθημα!

Χριστουγεννιάτικες ἐκδηλώσεις

Χριστουγεννιάτικες ἐκδηλώσεις διοργανώνει ἡ Ι. Μητρόπολη γιά τό ἑορταστικό Δωδεκαήμερο, μέ γιορτές, ὁμιλίες, γεύματα γιά ἐνδεεῖς, δῶρα γιά παιδιά, βασιλόπιτες κλπ. Ἀναφορά σέ αὐτές τίς ἐκδηλώσεις θά κάνουμε στό ἑπόμενος τεῦχος.
Νά ὑπενθυμίσουμε, ὅμως, ὅτι οἱ κυριώτερες ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ἡ θεία Λειτουργία καί οἱ λατρευτικές Ἀκολουθίες, στίς ὁποῖες οἱ πάντες εἶναι καλεσμένοι, οἱ πάντες εἶναι κλητοί, ἐλπίζουμε καί ...ἐκλεκτοί.

***

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, στίς 6 Δέκ. ε.ε., τήν Ι. Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνας Σινᾶ, καί συλλειτούργησε μέ τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρο, τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχο, καί ἄλλους Ἱεράρχες, κατά τήν μνήμη τῆς μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνας. Συμμετεῖχε ἐπίσης σέ ἡμερίδα μέ θέμα: «Ὁ Σιναϊτικός Μοναχισμός εἰς τόν χῶρον καί τόν χρόνον ἐπ’ εὐκαιρία τῆς εἰσόδου εἰς τήν τρίτην χιλιετίαν».

***

Ἐν συνεχεία ὁ Πατριάρχης μετέβη στήν Θεσσαλονίκη, γιά νά συμμετάσχη στήν Δ' Παγκόσμια Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ. Συλλειτούργησε μέ τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλο καί Τιράνων κ. Ἀναστάσιο, τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα Β' καί μέ ἄλλους Ἱεράρχες. Ὁ Πατριάρχης συμμετεῖχε ἐπίσης στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί Ἀπόδημος Ἑλληνισμός», ἐνῶ εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθῆ μέ τίς πολιτικές Ἀρχές τῆς Ἑλλάδος.

***

Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἐπισκέφθηκε τόν Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο. Ἡ συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν σχολιάστηκε γιά τήν ἐγκαρδιότητά της. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στό Κυπριακό πρόβλημα, στά ἐθνικά μας θέματα, καί συνεχάρη τόν Πρόεδρο Πούτιν γιά τίς ἄριστες σχέσεις πού διαρητεῖ μέ τήν ἐν Ρωσία Ἐκκλησία.

***

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, κατά τόν μήνα Δεκέμβριο ἀπεφάσισε νά πραγματοποιηθοῦν τρία ἐπίσημα Συνέδρια γιά θέματα βιοηθικῆς καί εὐθανασίας: τόν Φεβρουάριο τοῦ 2002 ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί Βιοηθικά διλήμματα» γιά τούς Κληρικούς τῆς περιοχῆς Ἀττικῆς, τόν μήνα Μάϊο ἐνημερωτική ἡμερίδα Κληρικῶν γιά τίς ἱερές Μητροπόλεις τῆς περιοχῆς Θεσσαλονίκης, καί ἐπίσης ἴδιο μήνα διημερίδα γιά τήν εὐθανασία.

***

Πραγματοποιήθηκε στό Μέγαρο Μουσικῆς ἡ παρουσίαση τοῦ Τόμου μέ τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Σχετική ἀναφορά θά γίνη σέ ἑπόμενο τεῦχος.

***

Ὁ Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πού ἐκδίδει τό ὀμώνυνο περιοδικό καί ἔχει ἕδρα τήν Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ἔντονη Ἱεραποστολική δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας καί ἀποστέλλοντας οἰκονομική ἐνίσχυση στίς Ἱεραποστολές τοῦ Κογκό τῆς Καλκούτας τῶν Ἰνδιῶν, τῆς Μαδαγασκάρης, τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς, τοῦ Καμεροῦν, τῆς Ταϊβᾶν, στήν Ἐπισκοπή Γκάνας, τήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας κ.α. Κατά τό διάστημα 16 Ἰουνίου - 30 Νοεμβρίου ἐ.ε., ὁ Σύνδεσμος ἀπέστειλε συνολικά 109.293.123 δρχ.! Τά τηλέφωνα τοῦ Συνδέσμου στήν Θεσσαλονίκη, ὅπου μπορεῖ κάποιος νά πληροφορηθῆ πῶς μπορεῖ νά βοηθήση στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, εἶναι: 231 0606920 καί 231 0602602.

***

«Πρίν ἀπό λίγο καιρό προσῆλθε στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ πρώτη πιστή ἐδῶ στήν Ταϊπέϊ. Εἶναι μιά Ρωσοαμερικάνα καθηγήτρια γλωσσολογίας ἀπό τό Πανεπιστήμιο Τσίν Χούα τῆς Σιντζοῦ, τῆς ἐπιστημονικῆς πόλεως τῆς Ταϊβᾶν... Θά πρέπη νά σᾶς πῶ πώς προσπαθῶ νά εἶμαι ἀθόρυβος πρός τό παρόν, διότι ἕνα λάθος μου μπορεῖ νά ἔχη ἄσχημες συνέπειες γιά τήν Ἐκκλησία. Στήν γειτονιά μου ὑπάρχουν 2-3 μικροί ἤ μεγάλοι προτεσταντικοί Ναοί. Ἄν αἰσθανθοῦν ὅτι ἡ παρουσία μου τούς εἶναι ἐνοχλητική, μέ ἕνα τηλεφώνημα στήν ἀστυνομία, θά μοῦ δημιουργήσουν προβλήματα μέχρι καί ἀπελάσεως, γιατί ἔχω Ἐκκλησία χωρίς βίζα ἱεραποστολική. Αὐτή τήν βίζα δέν τήν ἔχω, γιατί δέν μπορῶ νά ἀγοράσω κτίριο κτλ. Σᾶς παρακαλῶ νά εὔχεσθε γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ταϊβᾶν αὐτό τό μικρό φωτάκι, πού ἄναψε στήν ἄκρη τοῦ κόσμου, νά κρατηθῆ καί νά μεγαλώση... Ἄρχ. Ἰωνάς» (περιοδικό «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Θεσσαλονίκη).

***

Μέ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Γαλλίας, τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά θά διδάσκονται στίς δύο τελευταῖες τάξεις τῶν γαλλικῶν σχολείων, ἐνῶ θά δημιουργηθῆ στό Λύκειο κατεύθυνση κλασσικῶν γραμμάτων. Θά διδάσκεται ἀκόμη ἡ ἱστορία καί ὁ πολιτισμός τῆς Ἑλλάδος. Καί ἐπιπλέον, ὅσοι μαθητές θά ἐπιλέγουν τά ἑλληνικά, θά πριμοδοτοῦνται στήν βαθμολογία προαγωγῆς τους.

***

Ἀπολύθηκε δασκάλα τοῦ Σίδνεϋ τῆς Αὐστραλίας, ἐπειδή εἶπε στούς μαθητές τῆς Ἅ' Δημοτικοῦ ὅτι δέν ὑπάρχει Ἀη-Βασίλης κι ὅτι τά δῶρα τά ἀγοράζουν οἱ γονεῖς τους.

***

Ὁ γνωστός ἐκδοτικός Οἴκος Migne στό Παρίσι, ὁ ὁποῖος ἐκδίδει καί ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐξέδωσε τούς τελευταίους μῆνες καί τέσσερα ἀκόμη ἀρχαῖα Πατερικά κείμενα ξεπερνώντας τούς 450 τόμους. Τά κείμενα αὐτά εἶναι τά ἑξῆς: 1) Ὁ Τριακονταετηρικός λόγος τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας στόν Μ. Κωνσταντῖνο, 2) Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, τόμος Ἅ', τοῦ ἰδίου συγγραφέως (ἀνατύπωση), 3) Κατά Μαρκίωνος (βιβλίο Δ' τοῦ Τερτυλλιανοῦ), 4) Ἀλληλογραφία (πρός κοινοβίτας) τ. Β', Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου Γάζης. Ταυτόχρονα εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον ὅτι ἀπό τούς ἴδιους ἐκδότες παρουσιάζονται καί σύγχρονες ὀρθόδοξες μορφές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2505