Skip to main content

Ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου μας στά Γιαννιτσά καί στό Μεσολόγγι

Τό καυτό θέμα τῶν σχέσεων τοῦ Ἰσλάμ, τῆς Δύσης καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνέπτυξε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος στά Γιαννιτσά καί τό Μεσολόγγι.

1. Ἡ ὁμιλία του στά Γιαννιτσά ἔγινε τήν Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2001, στίς 11 τό πρωί, στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Ἐργατοϋπαλληλικοῦ Κέντρου καί ἦταν ἐνταγμένη στό πλαίσιο τῶν μαθημάτων τοῦ ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, τό ὁποῖο ὀργανώνει, γιά ἕκτη συνεχῆ χρονιά, ἡ Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑταιρεία Γιαννιτσῶν "Ὁ Φίλιππος" σέ συνεργασία μέ τήν Δ.Ε.Π.Α.Γ. (Δημοτική Ἐπιχείρηση Πολύπλευρης Ἀνάπτυξης Γιαννιτσῶν). Μέ τήν ὁμιλία αὐτή ἔγινε ἡ ἔναρξη τοῦ φετινοῦ κύκλου τῶν μαθημάτων (2001-2002).

Τόν Σεβασμιώτατο παρουσίασε στό γνώριμό του ἀπό παλιά κοινό ὁ ὑπεύθυνός του Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου καί μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας κ. Ι. Παπαλαζάρου, ποῦ ἀναφέρθηκε κυρίως στό ποιμαντικό καί συγγραφικό ἔργο του. "Καλωσόρισμα" πρός τόν Σεβασμιώτατο καί χαιρετισμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων ἀπηύθυνε ὁ Δήμαρχος Γιαννιτσῶν κ. Σ. Βαμβίνης, ποῦ "ἐμνήσθη ἡμερῶν ἀρχαίων", ὅταν ὁ Σεβασμιώτατος, ὡς λαϊκός, ἦταν κατηχητής του καί ἀρχηγός στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό ὅρος Πάικο. Χαιρετισμό ἐπίσης στήν ἐκδήλωση ἀπηύθυνε καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας κ. Δ. Γκοτζαμάνης.

Στήν ὁμιλία τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε ἀρχικά στίς βασικές ἀρχές τοῦ Ἰσλαμισμοῦ καί κατόπιν στίς τρεῖς κυριώτερες μορφές τοῦ τόν Σουνιτισμό, τόν Σιϊτισμό καί τόν Σουφισμό, ἀναφέροντας σάν μιά τέταρτη, ἀρκετά σημαντική, τούς Ἀλεβῆτες. Στήν συνέχεια μίλησε γιά τήν συνάντηση καί τήν σχέση τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς Ἀγαρηνούς ἤ Ἰσμαηλίτες ἤ Σαρακηνούς, ὅπως ὀνόμαζαν τούς ὀπαδούς τοῦ Μωάμεθ οἱ Ρωμαῖοι της ἀνατολῆς καί γιά τό πῶς ἀντιμετώπιζαν τίς -γέλωτος ἄξιες- διδασκαλίες τους. Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε στό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ "περί αἱρέσεων ἐν συντομία πόθεν ἤρξαντο καί πόθεν γεγόνασι", στό ὁποῖο ὁ Ἰσλαμισμός κατατάσσεται στίς χριστιανικές αἱρέσεις.

Τό σημαντικότερο μέρος τῆς ὁμιλίας ἀναφερόταν στήν ἐπισήμανση τῶν σημείων στά ὁποῖα ἡ θεολογία καί ἡ φιλοσοφία τῆς Δύσεως προσεγγίζουν τήν θεολογία τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, ἐνῶ ἀπέχουν πολύ ἀπό τήν θεολογία τῆς Ὀρθοδοξίας. Τά πέντε συνολικά σημεῖα ποῦ ἐπεσήμανε ἐξηγοῦν τήν συμπάθεια τῶν δυτικῶν πρός τούς Ἰσλαμιστές ὅταν αὐτοί συγκρούονται μέ Ὀρθοδόξους.

Τήν ὁμιλία ἀκολούθησε οὐσιαστική συζήτηση πάνω σε καίρια σημεῖα τοῦ θέματος.

Πρέπει νά ποῦμε ὅτι τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γιαννιτσῶν συμπαραστατούμενος ἀπό πολλούς γνωστούς του ἀπό παλαιά Ἱερεῖς. Ὁ Ναός ἦταν ἀπό νωρίς κατάμεστος ἀπό πιστούς κάθε ἡλικίας ἄξια ἐπισήμανσης ἦταν ἡ παρουσία πολλῶν μικρῶν παιδιῶν- μέ ἐπικεφαλῆς τίς τοπικές ἀρχές (δημοτική καί στρατιωτική).

2. Ἡ ὁμιλία στό Μεσολόγγι μέ τό ἴδιο θέμα, "Ὀρθοδοξία, Ἰσλάμ, Δύση", πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2001, στίς 7 τό βράδυ, στήν αἴθουσα τοῦ Τρικούπειου Πολιτιστικοῦ Κέντρου. Ὀργανωτής τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ "Λαογραφικό-Πολιτιστικός Σύλλογος Ι. Π. Μεσολογγίου". Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Κ. Παπαδόπουλος καί τόν Σεβασμιώτατο παρουσίασε στό κοινό ὁ Γ. Γραμματέας τοῦ Συλλόγου κ. Χρ. Σιάσος.

Τήν ὁμιλία ἀκολούθησε συναυλία τῆς Χορωδίας τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Μεσολογγίου-Ναυπάκτου "Ἀρχιδιάκονος Ἄνθιμος", στήν ὁποία παρουσιάστηκαν μέ ἐπιτυχία χαρακτηριστικοί ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι.

Στήν ἐκδήλωσε ἦταν παρών ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Θεοκλητός καί ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ καί τῆς ἱερᾶς πόλεως.

π.Θ.Α.Β.

  • Προβολές: 2588