Skip to main content

Θεμελιώθηκε τό Κέντρο Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων

Ξύκειον-Καπορδέλειον

Τήν Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, θεμελιώθηκε τό «Ξύκειον-Καπορδέλειον» Κέντρο Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων (Γηροκομεῖο), στό οἰκόπεδο τοῦ Ἱδρύματος Γ. Καπορδέλη, στήν Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου.

Πρόκειται γιά ἕνα σημαντικότατο ἔργο, τό ὁποῖο, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος, Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, ἀποτελεῖ τό πρῶτο ἀπό ἕνα συγκρότημα κτιρίων πού θά ἔχουν σκοπό νά ἁπαλύνουν τόν ἀνθρώπινο πόνο. Τό Κέντρο αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο, καί ἐπέβαλαν τήν κατασκευή τοῦ οἱ ἄμεσες καί πολλές ἀνάγκες πού ἔχει γενικά ἡ σύγχρονη κοινωνία, καί εἰδικότερα ἡ Ἐπαρχία μας, λόγω τοῦ κοινωνικοῦ καί ἐθνικοῦ προβλήματος τῆς ἐξωτερικῆς ἤ ἐσωτερικῆς μετανάστευσης τῶν νέων ἀνθρώπων ἀπό τά χωριά τους.

Τό πῶς ὅμως φθάσαμε στήν θεμελίωση αὐτοῦ του ἀπαραίτητου ἔργου, περιέγραψαν στίς ὁμιλίες τους, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος καί ὁ νέος μεγάλος Εὐεργέτης τῆς πόλεως, κ. Ἰωάννης Ξύκης. Τούς λόγους τους, τόν χαιρετισμό τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Περικλῆ Θεοφάνη καί τά τεχνικά χαρακτηρικά τοῦ ἔργου, ὅπως τά περιέγραψε ὁ κ. Γ. Κολοβός, τά παραθέτουμε ξεχωριστά στό παρόν τεῦχος.

Ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀθανάσιος Παπαθανάσης προσεφώνησε τόν κ. Ξύκη καί τοῦ προσέφερε, ἐκ μέρους τοῦ Δήμου, μιά τιμητική πλακέτα.

Ἐκ μέρους τοῦ παραρτήματος τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ναυπάκτου μίλησε ὁ κ. Ἰωάννης Ράπτης.

Ἐπίσης, ἀναμνηστικές πλακέτες ἐπέδωσαν στόν κ. Ξύκη οἱ Πρόεδροι τῶν Συλλόγων Ἑλληνοαμερικανῶν, κ. Χρῆστος Παπαβλαχόπουλος καί κ. Σοφία Μπένου-Παλαιογιάννη.
Ἐν συνεχεία ὁ κ. Γέωργιος Κολοβός παρουσίασε τά τεχνικά χαρακτηριστικά του ἔργου.

Μετά τόν ἁγιασμό καί τήν τοποθέτηση τοῦ θεμελίου λίθου, ὁ κ. Ξύκης φύτεψε συμβολικά καί ἀναμνηστικά μία ἐλιά, στό προαύλειο τοῦ κτηρίου.

Στήν τελετή θεμελίωσης παρέστησαν, ἐκτός ἀπό ὅσους ἀνέφερε στόν λόγο τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας Ναυπάκτου κ. Ζησιμόπουλος, ἐκπρόσωποι ἀρχῶν καί φορέων τῆς Ἐπαρχίας μας, καί οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς.

Ἡ θεμελίωση τοῦ Κέντρου αὐτοῦ (Γηροκομείου σέ πρώτη φάση, Πολυδύναμου Κέντρου ἐν συνεχεία) ἔχει πολύ μεγάλη σημασία καί ἀξία γιά τήν Ἐπαρχία μας, καί αὐτό μποροῦμε νά τό ἐντοπίσουμε στά ἑξῆς σημεῖα:

  • Εἶναι, σύμφωνα καί μέ τόν λόγο τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπάκτου, «ἀπό κτηριακή ἄποψη, εἶναι σίγουρα ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἔργα πού ἔχουν θεμελιωθῆ στήν περιοχή μας».
  • Ἀγκαλιάστηκε ἀμέσως ἀπό τόν λαό τῆς Ναυπάκτου.
  • Τό Ἵδρυμα αὐτό φέρει τήν σφραγίδα τοῦ ἐθελοντισμοῦ, τῆς ἀνιδιοτέλειας, τῆς προσφορᾶς, τῆς σύμπνοιας, τῆς κοινωνικότητος.
  • Θά ἐξελιχθῆ, καί ἤδη ὑπάρχουν τά πρῶτα παραδείγματα, σέ χῶρο ἔκφρασης τῶν αἰσθημάτων φιλανθρωπίας καί ἀλληλεγγύης πολλῶν ἀνθρώπων πού ἐπιθυμοῦν νά θυσιάζονται γιά τούς ἄλλους.
  • Θά ἀποτελέση τήν βακτηρία στήριξης γιά τά γηρατειά τῆς γενιᾶς τοῦ πολέμου καί τῆς μεταπολεμικῆς ἀνάπτυξης τῆς Ἑλλάδος.
  • Τέλος, ὁ τρόπος καί οἱ συνθῆκες δημιουργίας τοῦ Κέντρου στέλνει ἐλπιδοφόρο μήνυμα γιά τό μέλλον τῆς Ἐπαρχίας μας.

Ἄρχ. Κ.Ε.Γ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Κέντρου Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων

Ὁ κ. Γέωργιος Κολοβός παρουσίασε τά τεχνικά χαρακτηριστικά του ἔργου:

Α. Τό οἰκόπεδο, ὅπου θά ἀνεγερθῆ τό κτήριο ἔχει ἐπιφάνεια 9.500 τ.μ.
Β. Τό κτήριο εἶναι διώροφο, μέ ὑπόγειο συνολικῆς ἐπιφάνειας 2.000 τ.μ., συνολικοῦ ὄγκου 6.500 κ.μ., μέ προϋπολογισμό 800.000.000 δρχ. περίπου. Ἔχει δυνατότητα ἐξυπηρετήσεως 60 ἡλικιωμένων ἀτόμων (48 αὐτοεξυπηρετούμενοι καί 12 μή αὐτοεξυπηρετούμενοι».

Εἰδικότερα τό κτήριο ἀποτελεῖται ἀπό:
1. Ὑπόγειο (230 τ.μ.) ὅπου ὑπάρχουν οἱ πάσης φύσεως βοηθητικοί χῶροι (λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, ἀποθῆκες).
2. Ἰσόγειο (1360 τ.μ.) ὅπου ὑπάρχουν 18 δωμάτια τῶν 2 κλινῶν, μέ λουτρό καί μπαλκόνι γιά κάθε δωμάτιο, καί 2 δωμάτια τῶν 2 κλινῶν μέ λουτρό γιά τό προσωπικό του Ἱδρύματος.
Ἀκόμη ὑπάρχουν: εἴσοδος, χῶρος ὑποδοχῆς - ἀναμονῆς, Γραφεῖο Διοικήσεως, Γραφεῖο Προϊσταμένης, Γραφεῖο Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ, ἠήήiήῆ, τραπεζαρία, μαγειρεῖο, ἀποθήκη τροφίμων, τρεῖς ψυκτικοί θάλαμοι, χῶρος διημέρευσης, χῶρος προσωρινῆς νοσηλείας, χῶρος φυσικοθεραπείας, δωμάτιο (θάλαμος) μόνωσης, εἰδικό λουτρό γιά τά μή αὐτοεξυπηρετούμενα ἄτομα, ἰατρεῖο, φαρμακεῖο, λινοθήκη, τηλεφωνικοί θάλαμοι, τουαλέτες ἐπισκεπτῶν.
3. 1ος ὄροφος, (560 τ.μ.) ὅπου ὑπάρχουν: 12 δωμάτια τῶν 2 κλινῶν μέ λουτρό καί μπαλκόνι γιά τό κάθε δωμάτιο. Ἀκόμα ὑπάρχουν:
Καθιστικό, Γραφεῖο νοσοκόμας, λινοθήκη, ἠήήiήῆ, ἀποθήκη, τηλεφωνικοί θάλαμοι, τουαλέτες ἐπισκεπτῶν.
Τό κτήριο θά διαθέτη κεντρικό κλιματισμό, ἀνελκυστήρα 10 ἀτόμων, δύο κλιμακοστάσια, ράμπες προσπελάσεως ἀναπηρικῶν ἁμαξιδίων. Ὅλα τα δωμάτια ἔχουν τοποθετηθῆ ἐπί τῆς προσόψεως, μέ μεσημβρινό προσανατολισμό, γιά καλύτερες συνθῆκες ἠλιασμού, ἀερισμοῦ, φωτισμοῦ καί θέας.
Ὁ περιβάλλων χῶρος τοῦ κτηρίου θά διαμορφωθῆ κατάλληλα μέ πλακόστρωτα δρομάκια, καθιστικά, παρτέρια μέ λουλούδια καί πολύ πράσινο. Στό βόρειο τμῆμα τοῦ οἰκοπέδου θά ὑπάρχουν 33 θέσεις ὑπαίθριου χώρου στάθμευσης αὐτοκινήτων γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Ἱδρύματος.
Τό κτήριο θά εἶναι ἀσφαλές καί λειτουργικό καί θά κατασκευασθῆ μέ τίς πιό σύγχρονες προδιαγραφές.
Ἀκόμα θά καταβληθῆ προσπάθεια γιά τό κατά τό δυνατόν καλύτερο αἰσθητικό ἀποτέλεσμα.
Τέλος, στό βορειοανατολικό ἄκρο τοῦ οἰκοπέδου προβλέπεται χῶρος γιά τήν κατασκευή (μελλοντικά) μικρῆς Ἐκκλησίας γιά τίς προσκυνηματικές ἀνάγκες τῶν ἐνοίκων τοῦ Ἱδρύματος.

Λόγος τοῦ Ἰωάννη Ξύκη στήν θεμελίωση τοῦ Κέντρου Φροντίδας Ἡλικιωμένων

Ὁ κ. Ἰωάννης Ξύκης συγκινημένος ἀπό τήν ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς του στήν πατρίδα του, εἶπε:

Σεβασμιώτατε,
κ. Δήμαρχε,
κ. Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν καί Φορέων,
Ἀγαπητοί Συμπατριῶτες,
Φίλες καί Φίλοι,

Εἶναι γιά μένα σήμερα μεγάλη μου χαρά καί συγκίνηση νά βρίσκομαι ἐδῶ μαζί σας γιά νά ἐγκαινιάσουμε τό Γηροκομεῖο Ναυπάκτου, τό λαμπρό αὐτό κτήριο ποῦ θά στεγάση τούς ἡλικιωμένους συμπατριῶτες μας, ποῦ ἔχουν ἀνάγκη τήν συμπαράστασή μας καί τήν θαλπωρή μας.

Οἱ ἐμπνευστές καί οἱ πρωταγωνιστές τῆς κοινῆς αὐτῆς προσπάθειας εἶχαν τήν καλωσύνη νά δώσουν στό Εὐγηρεῖο αὐτό τό ὄνομά μου καί νά τό ὀνομάσουν "Ξύκειον..." καί ὀφείλω νά τούς εὐχαριστήσω θερμά γιά τήν πρωτοβουλία τούς αὐτή.

Ὅπως πολλοί θά ξέρετε, ξεκίνησα ἀπό τό ὀρεινό χωριό Καστανιά τοῦ Νομοῦ μας κατά τόν Μεσοπόλεμο, ἀνάμεσα στόν Πρῶτο καί στόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σέ μία ἐποχή πολύ διαφορετική ἀπό τήν ἐποχή μας. Σέ μία ἐποχή ποῦ γιά νά ἔρθουμε ἀπό τήν Καστανιά στήν Ναύπακτο, κάναμε μέ τά πόδια ὅσο κάνω σήμερα νά ἔρθω μέ τό ἀεροπλάνο ἀπό τήν Ἀμερική στήν Ἑλλάδα.

Ἔτσι, τήν ἐποχή ἐκείνη μέσα στίς κακουχίες καί τίς στερήσεις καί πρίν συνέλθουν οἱ πατεράδες μας ἀπό τόν πρῶτο πόλεμο, μᾶς βρῆκε ὁ δεύτερος πόλεμος τοῦ 1940. Μέσα στίς δύσκολες καί περιπετειώδεις ἐκεῖνες ἐποχές βρέθηκα τό 1944 στήν Πάτρα φυλακισμένος ἀπό τούς Γερμανούς, στά σχολεῖα τοῦ Μαρούδα, μαζί μέ ἄλλους 1.200 συμπατριῶτες μας. Ἐγώ γλύτωσα τήν ἐκτέλεση λόγω τῆς φτώχειας καί τῆς πείνας, ἤμουν πολύ καχεκτικός, γιατί αὐτοί οἱ Ναζί σέ πρώτη φάση διάλεξαν 600 ἄνδρες ἀπ’ αὐτούς ποῦ φαίνονταν πιό ὑγιεῖς καί εὔρωστοι καί τούς ἐκτέλεσαν, ἐνῶ γιά μᾶς τούς ὑπόλοιπους ἀνέστειλαν τήν ἐκτέλεση μέ παρέμβασή του τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Δαμασκηνοῦ.

Ἔτσι, τό 1959 σέ μία ἐποχή ποῦ ξεπρόβαλλε ἔντονα στόν ὁρίζοντα ἡ μετανάστευση μέ παρέσυρε καί μένα τό μεταναστευτικό ρεῦμα καί μέ ἔβγαλε μέ τό καράβι στήν Ἀμερική μαζί μέ τήν πολυμελῆ οἰκογένειά μου.

Ἐκεῖ ἡ τύχη μέ βοήθησε καί ἀναπτύχθηκα σιγά-σιγά καί –δόξα τῷ Θεώ– ἀπέκτησα μία κάποια περιουσία τήν ὁποία, παρά τίς δυσκολίες, κατόρθωσα νά τήν διατηρήσω, ὥστε νά μέ ἀξιώση ὁ Θεός καί νά μοῦ δώση ὑγεία γιά νά μπορέσω νά προσφέρω κάτι καί ἐγώ πέρα ἀπό τήν οἰκογένειά μου καί στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μου καί στόν συνάνθρωπο.

Μέσα σ’ αὐτά τά 40 χρόνια της ξενιτειᾶς μπορῶ νά ὑπερηφανευθῶ ὅτι δέν ξέχασα τήν πατρίδα καί τόν συνάνθρωπο ποῦ μᾶς ἔχει ἀνάγκη. Τόν "πλησίον", ὅπως ἔλεγε καί ὁ Κύριός μας.

Ἔτσι, καί στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μου, τήν Καστανιά, εἶχα τήν τύχη καί τήν εὐχαρίστηση νά συμβάλω στήν ἀνάπτυξη καί τήν ἀξιοποίησή της καί στό Εὐγήρειο τοῦτο νά προσφέρουμε τήν ἀγάπη μας.

Ἐλπίζω τό παράδειγμα ὅλων ἐμᾶς τῶν ξενιτεμένων, τῶν δεκάδων ἤ τῶν ἑκατοντάδων ἤ καί χιλιάδων, μπορῶ νά πῶ, Ἑλλήνων μεταναστῶν τῆς δικῆς μας γενιᾶς ποῦ δέν ξέχασαν ποτέ τήν πατρίδα καί τόν συνάνθρωπο, νά ἀποτελέση παράδειγμα καί γιά τίς ἑπόμενες γενιές τόσο τῶν μεταναστῶν, ἀλλά καί τῶν ντόπιων ἐδῶ ποῦ δέν εἶχαν τήν ἀτυχία νά ξενιτευτοῦν. Γιατί γιά ὅλους μας ἰσχύει ἡ ὑποχρέωση καί τό ἐνδιαφέρον γιά τήν πατρίδα καί τόν συνάνθρωπο. Σέ μία ἐποχή ποῦ ὅλα αὐτά τά ἰδανικά ξεφτίζουν καί ξεθωριάζουν, ὄχι βέβαια μέ εὐθύνη δική μας, ἐμεῖς ἐπιμένουμε κλείνοντας τά αὐτιά μας στίς Σειρῆνες καί θά ἐπιμένομε στήν Πατρίδα καί στόν Συνάνθρωπο.

Θέλω ἐπίσης νά εὐχαριστήσω καί πάλι ὅλους ὅσους συνέβαλαν σ’ αὐτή τήν προσπάθεια, ὥστε νά μᾶς δώσουν σήμερα αὐτήν τήν χαρά νά θεμελιώσουμε τό Εὐγηρεῖο αὐτό καί νά τό παραδώσουμε σ’ αὐτούς ποὺ τό ἔχουν ἀνάγκη.

Εὐχαριστῶ

Προσφώνηση τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Περικλῆς Θεοφάνης, εἶπε:

«Σεβασμιώτατε,
Κυρίες καί Κύριοι

Ἐκπροσωπώντας τό Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπάκτου, θά ἤθελα νά ἐκφράσω μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μου τήν μεγάλη μου χαρά πού παρευρίσκομαι στήν σημερινή ἀκολουθία τῆς θεμελιώσεως τῆς Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων.

Ἀπό κτηριακή ἄποψη, εἶναι σίγουρα ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἔργα πού ἔχουν θεμελιωθῆ στήν περιοχή μας. Ἡ ἠθική καί χριστιανική του σημασία ὅμως, τό κατατάσσει στήν κορυφαία διάκριση προσφορᾶς ὄχι μόνον στό ἐπίπεδό της πόλης μας, ἀλλά, θά τολμοῦσα νά πῶ, καί σέ πανελλαδικό ἐπίπεδο. Τό ἔργο αὐτό πού σήμερα θεμελιώνεται ἀποτελεῖ τό ἐπιστέγασμα μιᾶς ἄοκνης καί ἐπίπονης καί ἀνιδιοτελοῦς προσπάθειας πολλῶν χρόνων πού προσφέρουν οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης τῆς Τοπικῆς Μητροπόλεως καί πού ἐμπνευστῆς ὑπῆρξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί εἶναι ἕνα ἔργο πού ἔρχεται νά καλύψη τά κενά μιᾶς κοινωνίας πού καθημερινά μετασχηματίζεται, ἀφήνοντας ὅμως πίσω της ἀνάγκες πού δέν εἶναι εὔκολο νά καλυφθοῦν, καί ἄτομα πού οὔτε πολλές φορές οἱ οἰκογένειές τους μποροῦν νά βοηθήσουν, ἀλλά καί τό κοινωνικό κράτος παρουσιάζει ἀδυναμία νά τά συνδράμη.

Γιά τό σημερινό ἔργο θά ἤθελα νά μνημονεύσουμε τόν ἀείμνηστο συμπατριώτη μᾶς κ. Γεώργιο Καπορδέλη, πού διέθεσε σάν δωρεά τόν μεγάλο αὐτό χῶρο καί νά τόν εὐχαριστήσουμε ὁλοθερμά. Καθώς καί τόν μεγάλο δωρητή καί ὁμογενῆ μας κ. Ἰωάννη Ξύκη γιά τήν μεγάλη του οἰκονομική προσφορά καί τέλος τό Δ.Σ. τοῦ Κληροδοτήματος καί τόν Πρόεδρό του, καθώς καί ὅλους τους ἄλλους συντελεστές τοῦ ἔργου πού μέ ἄοκνες προσπάθειες χρόνων σχεδίασαν καί ὑλοποίησαν τό σημερινό τεράστιο ἔργο προσφορᾶς στόν ἄνθρωπο.

Ὁ Δῆμος Ναυπάκτου καί ἐγώ προσωπικά θά εἴμαστε ἀρωγοί σ’ αὐτό τό ἔργο καί καλῶ ἀπό αὐτό τό βῆμα τούς φορεῖς καί τούς δημότες μας νά τό ἐνισχύσουν οἰκονομικά καί ἠθικά καί εὔχομαι ταχεία ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου».

  • Προβολές: 3005