Skip to main content

Εἰδήσεις Νοεμβρίου 2001

Συνάντηση μέ Ἰατρούς-Νομικούς

Ἡ καθιερωμένη συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τόν νομικό καί ἰατρικό κόσμο τῆς Ναυπακτίας πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τό φετινό θέμα τῆς συζητήσεως ἦταν «Σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας». Μέ τό θέμα αὐτό ἔχει ἀσχοληθῆ ἐπισταμένως ὁ Σεβασμιώτατος, γι’ αὐτό καί ἡ ἀνάπτυξή του ἀπετέλεσε ἔκπληξη γιά τούς ἀκροατές, πού ἔχουν συνηθίσει, ὅπως ὅλοι μας, στήν παραπλανητική διαδεδομένη συνθηματολογία ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι κατά κάποιον τρόπο ἀνασφαλές «παράσιτο» παρά τή Πολιτεία, καί ἡ μέν Πολιτεία προσπαθῆ νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ δέ Ἐκκλησία θέλει νά παραμείνη ὡς ἔχει τό συμφέρον, δῆθεν, γι’ αὐτήν καθεστώς. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεσκεύασε μέ ἐπιχειρήματα αὐτήν τήν ψευδῆ εἰκόνα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας-Πολιτείας, διασαφήνισε τούς ὅρους καί ἐξέτασε ἕνα-ἕνα τα σημεῖα ἐπαφῆς ἤ χωρισμοῦ τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων.

Ἡ εἰσήγηση, μαζί μέ τήν ἐξίσου ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, πού ἐπακολούθησε κράτησαν δυόμιση ὧρες, ἐνῶ ἀκολούθησε τιμητική δεξίωση.

Ἀρχιμ. Κ.Ε.Γ.

Πολιτιστική Συνάντηση γιά τά Ναυπακτιακά Μνημεῖα

Ὅπως εἴχαμε ἀναφέρει μέ συντομία στό προηγούμενο τεῦχος, πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία στήν Ναύπακτο, 20-21 Ὀκτωβρίου 2001 ἡ Γ' Πολιτιστική Συνάντηση μέ κεντρικό θέμα: «Τά Ναυπακτιακά Μνημεῖα τοῦ παρελθόντος καί ἡ ἔνταξή τους στίς λειτουργίες τοῦ παρόντος». Τήν ὀργάνωση εἶχε ἡ δραστήρια καί πραγματικά πολιτιστική Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν (Ε.ΝΑ.Μ.), σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ναυπάκτου καί τήν συμμετοχή τῶν ὑπολοίπων Δήμων τῆς Ναυπακτίας. Τήν διοργάνωση συνέδραμαν τό Παπαχαραλάμπειο Ἵδρυμα, μέ τήν παραχώρηση τῆς Αἰθούσης, καί τό Ἵδρυμα Νόβα.

Τά Συνέδρια τῆς Ε.ΝΑ.Μ ἔχουν πλέον καθιερωθῆ, μέ συμμετοχή διακεκριμένων Καθηγητῶν Πανεπιστημίου καί ὑψηλόβαθμων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων σέ τομεῖς τῆς Ἀρχαιολογίας, Ἱστορίας, Φιλολογίας κλπ.

Καταγράφουμε ἐνδεικτικά μερικούς Εἰσηγητές καί τά θέματα τά ὁποῖα παρουσίασαν:

Γ. Σταθόπουλος, Δήμαρχος Πυλήνης καί ἀρχαιολόγος: «Τά μνημεῖα τοῦ Δήμου Πυλήνης», Ι. Μόσχος, ἀρχαιολόγος: «Ἀνασκαφές στόν λόφο τῆς Ἁγίας Τριάδος Κ. Βασιλικῆς καί στήν Ἀκρόπολη τῆς Μακύνειας», Β. Κατσαρός, Φιλόλογος Καθηγητής Ἀριστοτελείου Πάν. Θεσσαλονίκης: «Τό παλαιομονάστηρο τῆς Κλόκοβας, καί ἡ Γονικκλησιά τῆς Γραμμένης Ὀξυᾶς», Φ. Κεφαλλωνίτου, Προϊσταμένη της Ἡ' Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων: «Ἀπολογισμός ἀνασκαφῶν στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου 1995-2001», Ἔλ. Γιαννακοπούλου, ἱστορικός: «Μύλοι καί ὑδροκίνηση στήν ὀρεινή Ναυπακτία: ἱστορικό παρελθόν καί προοπτικές», Ἄργ. Πετρονώτης: «Πέτρινα Γεφύρια τῆς Ναυπακτίας». Τίς εἰσηγήσεις συνόψισε ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.ΝΑ.Μ. κ. Χ.Χαραλαμπόπουλος.

Τό ἐπίπεδό των –ἐνίοτε ἔντονων– συζητήσεων ἦταν ὑψηλό καί φανέρωνε τήν γνώση καί τό ἐνδιαφέρον τῶν Συνέδρων τόσο γιά τά ἀρχαιλογικά καί ἱστορικά στοιχεῖα τῆς Ἐπαρχίας μας, ὅσο καί γιά τό παρόν καί μέλλον της.

Ἡ συνάντηση, ἐκτός ἀπό τό ἐπιστημονικό, πολιτιστικό καί ἐνημερωτικό της μέρος, ἄφησε ἄριστες ἐντυπώσεις καί γιά τήν διοργάνωσή της (φιλοξενία, ἔντυπα, κλπ).

Συγχαρητήρια!
Ἄρχ. Κ.Ε.Γ.

«Ἡ γυναίκα στήν οἰκοδόμηση τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς»

Πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία στίς 4 Νοεμβρίου 2001 συνάντηση τῶν γυναικῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου στήν ὁποία ἦταν προσκεκλημένη καί μίλησε ἡ Πρεσβυτέρα κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ. Παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, οἱ Ἐφημέριοί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀρκετοί Ἱερεῖς ἀπό ἄλλες Ἐνορίες, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐκπρόσωποι τῶν Δ.Σ. τῶν ἄλλων Συνδέσμων καί πλῆθος γυναικῶν.

Ἀφοῦ προλόγησε ἐν ὀλίγοις ὁ ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου π. Θωμᾶς Βαμβίνης, ἀκολούθως πῆρε τόν λόγο ἡ πρόεδρος Πρεσβυτέρα κ. Παρθένα Βαμβίνη, ἡ ὁποία παρουσίασε τήν ὁμιλήτρια, ἀφοῦ προέταξε ἕναν πολύ συνοπτικό ἀπολογισμό τοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται ἀπό τίς κυρίες τοῦ Συνδέσμου, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβαστοῦ Ποιμενάρχη μας.

Στήν συνέχεια ἡ κ. Μεταλληνού ἀνέπτυξε τό θέμα «ἡ γυναίκα στήν οἰκοδόμηση τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς». Ἡ ὁμιλήτρια ἀρχικά τόνισε τήν σπουδαιότητα τῆς Ἐνορίας ὡς κυττάρου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, πού μέ ἐπίκεντρό το ἱερό θυσιαστήριο συσπειρώνει τούς Ἐνορίτες καί καλύπτει τίς πνευματικές ἀλλά καί ὑλικές τους ἀνάγκες. Ἀναφέρθηκε κατόπιν στήν ἐνεργό συμμετοχή τῆς γυναίκας στήν ἐνοριακή ζωή ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ὡς τήν ἐποχή μας. Ἡ γυναίκα δέν φέρει τήν μυστηριακή ἱερωσύνη, μπορεῖ ὅμως νά φέρη τήν γενική-πνευματική ἱερωσύνη καί οὐσιαστικά συνδιακονεῖ μέ τόν Ἱερέα, ἀφοῦ συμμετέχει στήν προετοιμασία τῆς θ. λατρείας.

Ἡ γυναίκα ἀπό τήν φύση τῆς μπορεῖ νά ἀνακαλύψη τόν ἀνθρώπινο πόνο καί νά συμπαρασταθῆ, νά παρηγορήση, νά ἀντιμετωπίση τήν πραγματική δυστυχία, χρησιμοποιώντας τά πλούσια ἀποθέματα ἀγάπης, πού πηγάζουν ἀπό τήν προσωπική της ἀγάπη στόν Θεό. Μέσα ἀπό τίς ὁμάδες - Συνδέσμους Ἀγάπης, οἱ γυναῖκες μποροῦν νά προσφέρουν σπουδαία διακονία σέ πολλούς τομεῖς, καί ἔχοντας ὡς αἰώνιο πρότυπο τήν Παναγία, διακριτικά, μέ ἀνιδιοτέλεια μποροῦν νά ἁπαλύνουν τόν πόνο καί νά δώσουν ἀγάπη, πού τόσο λείπει ἀπό τήν ἐποχή μας.

Στήν συνέχεια πῆρε τόν λόγο ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τήν προσωπικότητα τῆς ὁμιλήτριας ὡς Πρεσβυτέρας, μητέρας καί καθηγήτριας, τήν εὐχαρίστησε καί ἔκλεισε τήν ὅλη ἐκδήλωση ἐκπέμποντας τό μήνυμα ὅτι ὁ ἄνθρωπος σώζεται μέσα στήν Ἐκκλησία ὡς πρόσωπο, ἄσχετα μέ τό φύλο του.
Ἀκολούθησε μιά μικρή δεξίωση.

Χ.Κ.Κ.

***

Στό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο ἀνέθεσε ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος νά μελετήση τό θέμα τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν διοργάνωση τῆς Ὀλυμπιάδας τό 2004. Κάτι πού δέν βλέπουν μέ καθόλου καλό μάτι ὅλες οἱ νεοπαγανιστικές καί νεοειδωλολατρικές ὁμάδες καί οἱ ἀναχρονιστικοί «Ἑλληνολάτρες». Ἀπό τεχνικῆς, θά λέγαμε, πλευρᾶς θά ἀντιμετωπισθοῦν δυσκολίες πού θά προκύψουν ἀπό τίς ὁμάδες ἐθελοντῶν πού θά ἀναλάβη κάθε Μητρόπολη καί τόν τρόπο πού αὐτές θά συμμετάσχουν στήν διοργάνωση τῆς Ὀλυμπιάδας.

***

Στίς 20 Ὀκτωβρίου 2001 ἡ Ἐνορία τοῦ Ἄγ. Δημητρίου Ναυπάκτου πραγματοποίησε ἡμερήσια προσκυνηματική ἐκδρομή στά Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μακρυνοῦ στά Μέγαρα, τοῦ Ὁσίου Παταπίου στό Λουτράκι καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στό Αἴγιο.

Οἱ ἐκδρομεῖς πῆραν μιά γεύση ἀπό τήν ζωή στά ὀρθόδοξα ἑλληνικά Μοναστήρια καί γνώρισαν ἀπό κοντά μιά ἄλλη ὄψη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τά λίγα λόγια τῶν γεροντισσῶν ἔδωσαν τό στίγμα τῆς μοναχικῆς ζωῆς. «Προσευχή, ταπείνωση, ὑπακοή καί θεία λατρεία». Αὐτό εἶναι τό πρωταρχικό τους ἔργο. Ἀλλά καί ὅλες οἱ ἄλλες ἀσχολίες τούς ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν λατρεία τοῦ Θεοῦ.

Χ.Κ.Κ.

***

Τήν Κυριακή 4 Νοεμβρίου ἑόρτασαν οἱ Πολύτεκνοι Ναυπακτίας-Δωρίδος τούς προστάτες ἁγίους τους, μέ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Ἁγία Παρασκευή, μέ ἀρτοκλασία, δεξίωση στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας, βράβευση τῶν ἐπιτυχόντων. Προσφώνησε ἡ Πρόεδρος Πολυτέκνων κ. Παναγιώτα Κοτρώνη, καί χαιρέτησαν τήν ἐκδήλωση ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου.

***

Τό 1ο Τ.Ε.Ε. Ναυπάκτου ἵδρυσε μιά θαυμάσια, ἐντυπωσιακή Σχολική Βιβλιοθήκη, μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ ΥΠ.Ε.Π.Θ., τήν καθοδήγηση τοῦ Διευθυντοῦ κ. Κ. Παναγιωτόπουλου τήν ὑπευθυνότητα τοῦ κ. Σωκράτη Κουτσογιάννη καί, ἐλπίζουμε, μέ τήν δίψα τῶν μαθητῶν γιά μελέτη καί ἔρευνα.

***

600 «παλιές» φωτογραφίες ἀπό τά παιδιά

Ἡ εἴδηση εἶναι λίγο παλαιά, καλοκαιρινή, ὅμως δέν χάνει τήν ἀξία της, ὅπως δέν χάνουν τήν ἀξία τούς οἱ παλαιές φωτογραφίες, ἀλλά μᾶλλον, μέρα μέ τήν ἡμέρα τήν κερδίζουν.
Μία ἀξιέπαινη, λοιπόν, καί πρωτότυπη πρωτοβουλία γιά τήν δημιουργική ἀπασχόληση τῶν νέων πού κατακλύζουν τά χωριά, ἦταν καί ἡ ἔκθεση ἀσπρόμαυρης φωτογραφίας ἀπό τά παιδιά τῆς Ἀμπελακιώτισσας.

Τήν ἔκθεση διοργάνωσε ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Ἀμπελακιωτισσιωτῶν (Κοζιτσάνων) μέ τόν Πρόεδρό του δάσκαλο Ν. Δοῦρο, καί σέ συνεργασία μέ τόν δάσκαλο φωτογραφίας κ. Παντελῆ Μπαλή.

Φωτογράφοι ὅλα τα παιδιά καί οἱ νέοι του χωριοῦ, θάλαμος ἐμφάνισης τό γραφεῖο τοῦ Δημ. Σχολείου καί τόπος ἔκθεσης μία αἴθουσα. Θέμα: πρόσωπα καί τοπία τοῦ χωριοῦ.
Ἀπό τίς πολλές ἐντυπώσεις πού δημοσιεύει ἡ ἐφημερίδα «Ἡ Φωνή τῆς Ἀμπελακιώτισσας», ἀναδημοσιεύουμε δύο:

«"Θερμά συγχαρητήρια γιά τήν ἔμπνευση, τήν εὐαισθησία, τήν τέχνη καί τήν ἀγάπη γιά τήν παράδοση. Πρόκειται γιά μιά διαχρονική ἀποτύπωση πού θά μείνη στήν ἱστορία καί θά εἶναι θησαυρός. Κυρίως συγχαίρω τά παιδιά καί αὐτούς πού τούς καθοδηγοῦν σωστά. Μπράβο" (Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἄγ. Βλασίου Ἱερόθεος).

"Πάνω σε ἄψυχο χαρτί βρίσκονται ἀνταμωμένα νεότητα καί γηρατειά, φρέσκα καί περασμένα. Εἰκόνες πού θά μείνουνε βαθιά μές στίς καρδιές νά δείχνουν το πῶς σμίγουνε τό τώρα μέ τό χθές. Ἐξαίσιες ὑπέροχες πού σέ γεμίζουν ρίγος καί θεωρῶ πώς ἕνας ἔπαινος εἶναι πολύ λίγο. Θερμά συγχαρητήρια" (Πάτερ Πολύκαρπος)».

***

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε ἐπίσημα τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Ἀρμενίας, συμμετέχοντας στήν 1700η ἐπέτειο ἀπό τήν ἵδρυσή της. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη περιελάμβανε καί προσκύνημα στό μοναστήρι Khor Virap, τό μέρος τῆς 15ετούς φυλάκισης καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ.

***

«Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῶ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 18ης Νοεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Σεβάστειας, κ. Δημητρίου, καθ’ ἥν ἐτελέσθη ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Νικολάου Σαχάρωφ (πρόκειται γιά τόν ἀνηψιό τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Σωφρονίου), ἐκ τῶν ἀδελφῶν της ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου... Ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε καί συνεβούλευσε αὐτόν, συνεχάρη δέ τούς παρισταμένους φίλους καί συμπολίτας αὐτοῦ» (http://www.epnet.gr).

***

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος ἐπισκέφθηκε ἐπίσημα τήν Ἑλλάδα. Τιμήθηκε δέ ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική, Ἐκπαιδευτική καί Πολιτική ἡγεσία γιά τό σημαντικό ποιμαντικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ στήν δοκιμαζόμενη Ἀρχιεπισκοπή του. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά ἀναλάβη τά ἔξοδα ἀνέγερσης Σχολικοῦ Κτηρίου στήν Ἀλβανία, γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας.

***

Μεγάλη βαρύτητα δίνει ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Πέτρος στό ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο. Συντονίζει προσωπικά το ἔργο αὐτό μέ ἐπίκεντρο πάντα τήν Ἀλεξάνδρεια καί τήν Κένυα, ὅπου λειτουργεῖ ἡ Πατριαρχική Σχολή καί ἐκεῖ ἐκπαιδεύονται οἱ νέοι Ἀφρικανοί στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση καί θά ὑπηρετήσουν ὡς μελλοντικοί ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου στήν ἀχανῆ Μαύρη Ἤπειρο.

***

Κλείνουν φέτος δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Γέροντα Ἰακώβου Τσαλίκη. Γέννημα τῆς ἁγιοτόκου Καππαδοκίας, ὁ Θεός τόν χαρίτωσε ἀπό μικρό παιδί ἀκόμη νά ἐπιτελῆ σημεῖα στό ὄνομά Του. Ἡ βαθειά του ταπείνωση εἵλκυσε ἀπό πολύ νωρίς τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού τόν ἐπεσκίασε ἕως καί τήν μακαρία τελευτή του. Θέλοντας ἕνας ἄλλος μεγάλος σύγχρονος Γέροντας ὁ π. Πορφύριος, πληροφορούμενος τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, εἶπε: «Ὁ π. Ἰάκωβος εἶχε μέγα διορατικό καί προορατικό χάρισμα ἀλλά τό ἔκρυβε ἐπιμελῶς γιά νά μήν δοξάζεται. Ὅσο ὅμως ἐκεῖνος ἀπέφευγε τήν δόξα τῶν ἀνθρώπων, τόσο περισσότερο ὁ Θεός τόν ἀναδείκνυε». Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ μακαριστός Γέροντας Ἰάκωβος πρεσβεύει γιά μας, μᾶς καθοδηγεῖ, μᾶς ἐμπνέει μά πάνω ἀπ’ ὅλα μᾶς ἀγαπᾶ. Χαίροις πάτερ παγκόσμιε.

***

«Ὅπου πηγαίναμε ἡ ὑποδοχή ἀπό τούς πιστούς ἦταν ἐγκάρδια... Πάντα ὁ Ἐπίσκοπος τελοῦσε πρῶτα θεία Λειτουργία, ὅπου ὅλοι συμμετεῖχαν μέ ἡσυχία καί εὐλάβεια. Ἔψαλλαν σχεδόν ὅλοι μαζί μέ τίς καταπληκτικές φωνές τους. Κοινωνοῦσαν πλῆθος ἀπό παιδιά, καί πολλοί πιστοί μέ ὑποδειγματική εὐλάβεια καί τάξη» (Πορεία στήν Τανζανία, πέρ. «Πάντα τα Ἔθνη»).

***

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεοκλητός ἀντιδρᾶ ἔντονα στήν πρόθεση τῆς Κυβέρνησης νά λειτουργήση Καζίνο στήν Φλώρινα στήν προσπάθειά του νά προστατέψη τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς ἀπό τό τζόγο καί τήν αἰσχροκέρδεια. Στόν ἀγώνα του αὐτό βρίσκει συμπαράσταση ἀπό τούς κατοίκους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀποφασισμένοι νά προχωρήσουν σέ δυναμικές κινητοποιήσεις γιά νά ἀκυρώσουν τά κυβερνητικά σχέδια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2631