Skip to main content

Γ’ Πολιτιστική Συνάντηση Ε.ΝΑ.Μ. - Χαιρετισμός Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου

Ἡ εὐχή τήν ὁποία διατυπώσαμε πέρυσι πραγματοποιεῖται σήμερα μέ τούς κόπους τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν ὑπό τήν προεδρεία τοῦ δραστηρίου κ. Μπάμπη Χαραλαμπόπουλου. Ἡ παρουσία δέ τόσων ἐκλεκτῶν συνέδρων καί εἰσηγητῶν μᾶς προξενεῖ μεγάλη χαρά. Καί εἶναι γνωστόν, ὅτι πέρα ἀπό τίς ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις πού ἐλπίζω ὅτι θά συντελέσουν στήν ἀρτιότερη γνώση γιά τά μνημεῖα τῆς ἐπαρχίας μας, συγχρόνως μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά συναντηθοῦμε μέ ἀγαπητά πρόσωπα καί νά γευθοῦμε τά ἀγαθά της ὑποστατικῆς αὐτῆς κοινωνίας.

Τό θέμα τῆς πολιτιστικῆς αὐτῆς συνάντησης «τά Ναυπακτιακά μνημεῖα τοῦ παρελθόντος καί ἡ ἔνταξή τους στίς λειτουργίες τοῦ παρόντος» εἶναι πολύ σημαντικό καί ἀξιοπρόσεκτο.

Κατ’ ἀρχάς ἡ λέξη μνημεῖον πού παράγεται ἀπό τό ρῆμα ἀναμιμνήσκομαι δηλώνει ἐκεῖνο τό ἀντικείμενο πού ἀνακαλεῖ στήν μνήμη μας ἕνα πρόσωπο ἤ ἕνα γεγονός. Συνήθως τά μνημεῖα εἶναι χῶροι λατρείας, ἀφοῦ δί’ αὐτῶν ἀποδίδεται ἀγάπη καί λατρεία στόν Θεό καί ἐκφράζεται ἡ ἐπικοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους. Ἰδιαιτέρως δέ στήν δική μας περίπτωση δέν πρόκειται γιά μιά ἀτομική σχέση, ἀλλά γιά μιά προσωπική σχέση καί ἐπαφή. Καί αὐτό τεκμαίρεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι μιά ἁπλή θρησκεία, ἀλλά Ἐκκλησία. Καί γνωρίζουμε πολύ καλά τήν διαφορά πού ὑφίσταται μεταξύ θρησκείας καί Ἐκκλησίας, κυρίως στό ὅτι ἡ θρησκεία ἱκανοποιεῖ τά θρησκευτικά συναισθήματα τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἀποβλέπει στήν ἀνακαίνιση τοῦ προσώπου καί τήν προσωπική συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό του.

Ἔπειτα τό μνημεῖο δείχνει τήν σχέση μεταξύ παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος. Οἱ παλαιότερες γενεές δημιούργησαν ἕνα μνημεῖο γιά νά τό χρησιμοποιήσουν καί οἱ ἐπερχόμενες γενεές, ἤ μᾶλλον μπορῶ νά τό ἐκφράσω καλύτερα μέ τό γεγονός ὅτι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε ἕνα μνημεῖο ἄντεξε στόν χρόνο καί δηλώνει τήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου.

Γενικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τό μνημεῖο συνδέεται στενά μέ τήν μνήμη ἑνός ἀνθρώπου καί τῶν βασικῶν του ἀναγκῶν, ἀλλά καί τήν μνήμη ἑνός πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος συνιστᾶ τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεως καί ὑπερβάσεως τοῦ θανάτου.

Στήν περιοχή μας, ὅπως εἶναι γνωστόν, ἔχουμε πολλά ἀξιόλογα ἐκκλησιαστικά μνημεῖα, τά ὁποῖα ἁγιάσθηκαν μέ τήν προσευχή ἁγιασμένων ἀνθρώπων καί εὐωδιάζουν ἀπό τό ἁγνό λάδι τῆς κανδήλας, τό εὐωδιαστό θυμίαμα καί τό ἁγιοκέρι. Τό νοιώθει κανείς ὅταν εἰσέρχεται στούς Ἱερούς Ναούς. Ἀναδύεται μιά ζωή τοῦ παρελθόντος, ἐπικοινωνεῖ μέ ἕναν λειτουργημένο χῶρο. Πρόκειται γιά τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Βομβοκοῦ, τήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης, τόν Ἱερό Ναό Παναξιωτίσσης, τήν Βαράσοβα κ.λ.π., καί περιμένω νά ἀκούσω πῶς θά ἀξιοποιηθοῦν ὅλα αὐτά γιά τήν χρησιμοποίησή τους στό παρόν, ὥστε νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ βασικές ἀνάγκες τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.

Παρευρίσκομαι σήμερα ἀνάμεσά σας, ἐνῶ, ὅπως γνωρίζει ὁ Πρόεδρος κ. Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, ἄφησα ἄλλες ἐκδηλώσεις πού γίνονται αὔριο, ὅπως τήν ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν ἑορταστική ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερωνύμου γιά τά εἴκοσι χρόνια ἐπισκοπικῆς του διακονίας, καί κυρίως τήν τιμητική ἐκπροσώπηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σέ ἕνα Διεθνές Συνέδριο πού γίνεται αὐτές τίς ἡμέρες στήν Σερβία. Αὐτό δείχνει τήν σημασία πού ἀποδίδω στήν πολιτιστική αὐτή συνάντηση πού διοργανώνεται στήν πόλη μας. Ἔχω χρηστές ἐλπίδες ὅτι δέν θά διαψευσθῶ καί παρακαλῶ ὅλους τους παρευρισκομένους νά βοηθήσουν τήν ἐπαρχία μας.

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2440