Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: «Συνοπτική Ἐνημέρωση γιά τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως»

Κυκλοφόρησε σέ βιβλίο τό ἐνημερωτικό κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως. Τό βιβλίο μικροῦ σχήματος ἔχει 64 σελίδες καί χωρίζεται στά ἑξῆς κεφάλαια:

Α' ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ἀμετακίνητη ἐπισκοπομαχητική νοοτροπία καί ὑπονόμευση τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν
Ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ
Ἵδρυση «ἐργοστασίου» ψευδολογίας
Παρεκκλησιαστική ὀργάνωση
Οἱ αἱρετικές ἀπόψεις τοῦ ἡγουμένου:

α) «Τριαδολογία»,
β) «Χριστολογία»,
γ) «Ἐκκλησιολογία»,
δ) Μιά τραγική ἀλήθεια

Β' ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.

Ἀντί ἄλλης παρουσίασης, δημοσιεύουμε τήν συνοδευτική του βιβλίου ἐπιστολή πού ἔστειλε ὁ Σεβασμιώτατος στούς Ἀρχιερεῖς καί Ἡγουμένους.

* * *


«... Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ τῆς Μητροπόλεώς μου Ἀρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης καί οἱ Μοναχοί της Ἱερᾶς Μονῆς δημοσιεύουν κατά καιρούς στό Περιοδικό τους «ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» διάφορα παραπλανητικά καί ἐνίοτε συκοφαντικά κείμενα γιά τό πρόσωπό μου. Γιά παράδειγμα, οἱ ὑπεύθυνοί της Ἱερᾶς Μονῆς στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ (ἀριθμ. 50) δημοσίευσαν ἐπιλεκτικά διάφορα ἔγγραφα πού ἀπέστειλαν στήν Ἱερά Μητρόπολη σχετικά μέ τόν ἔλεγχο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, γιά νά ἀποδείξουν τήν δῆθεν νομιμότητά τους, χωρίς νά δημοσιεύσουν τά ἔγγραφά της Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού προηγήθηκαν καί ἀκολούθησαν τῶν δικῶν τούς ἐγγράφων. Ἐπανειλημμένα δέ μέ χαρακτηρίζουν «διώκτη» τους!

Τό ἴδιο γίνεται καί ἀπό τά δύο ἄλλα περιοδικά τῶν «φίλων της Ἱερᾶς Μονῆς», ἤτοι «Μεταμόρφωση» καί «Παναγία ἡ Ναυπακτιώτισσα».

Πέρα ἀπό αὐτά, ὁ Ἡγούμενος κατά καιρούς ἀποστέλλει διάφορα ἔγγραφα στήν Ἱερά Σύνοδο, τούς Μητροπολίτας καί τά Μοναστήρια τῆς Ἑλλάδος, γράφοντας παραπλανητικά γεγονότα, προκειμένου νά διασύρη τόν Μητροπολίτη του.

Ἐπί πλέον ὁ Ἡγούμενος καί οἱ Μοναχοί διαδίδουν πολλά στούς ἐπισκέπτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς μας, καθώς ἐπίσης καί ὅπου εὑρεθοῦν.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἐξαναγκάσθηκα νά γράψω μιά συνοπτική ἐνημέρωση γιά νά παρουσιάσω τό πρόβλημα πού ὑπάρχει στήν Μητρόπολή μου, πού δέν εἶναι οἰκονομικῆς φύσεως, ἀλλά πρόβλημα ἐκκλησιολογικό καί θεολογικό.

Δέν σᾶς ἀποκρύπτω ὅτι εἶχα ἔντονο προβληματισμό γιά τό ἐάν ἔπρεπε νά δημοσιοποιήσω τήν συνοπτική αὐτή ἐνημέρωση. Ὅμως ξεπέρασα κάθε δισταγμό, ὅταν διάβασα τά ὅσα γράφουν, μέ θράσος, στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ τους, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τήν ἐπιγραφή τοῦ ἐξωφύλλου τοῦ περιοδικοῦ: «Σύμφωνη μέ τό δημόσιο καί τό ἐκκλησιαστικό Δίκαιο ἡ ἱερή ζωή καί τό σπουδαῖο ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου» καί ὅσα βέβαια λέγονται στά περιεχόμενα τῶν κειμένων.
Τό «εἰπέ τή Ἐκκλησία» εἶναι πλέον ἐπιτακτική ἀνάγκη καί ἐπιβεβλημένο καθῆκον.

Ὅπως γνωρίζετε ἀγαπῶ τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό καί χαίρομαι τήν παρουσία τόσων εὐλογημένων μοναστικῶν ἀδελφοτήτων στόν ἑλλαδικό χῶρο καί τό Ἅγιον Ὅρος. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τά πολλά βιβλία πού ἔχω ἐκδώσει καί στά ὁποῖα παρουσιάζω τήν νηπτική καί φιλοκαλική διδασκαλία τῶν Πατέρων, ὅπως τήν βιώνουν οἱ εὐλογημένοι μοναχοί. Μέ ἀξίωσε δέ ὁ Θεός νά ἱδρύσω καί νά κατευθύνω πνευματικά, μέ τήν εὐλογία καί τήν ἀγάπη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερωνύμου, μιά μοναχική ἀδελφότητα, πού ἀσκεῖται στήν Ἱερά Μονή Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγίας).

Ὅμως μέ τά ὅσα γράφω συνοπτικά στό κείμενο αὐτό προσπαθῶ νά ἐντοπίσω τό πρόβλημα τοῦ ἐκκοσμικευμένου μοναχισμοῦ, ὥστε νά μή ἐπεκταθῆ αὐτή ἡ πνευματική ἀσθένεια καί σέ ἄλλους μοναστικούς χώρους. Θεωρῶ ὅτι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο συγκροτεῖται ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως καί ἡ στάση πού τηροῦν οἱ ὑπεύθυνοι ἔναντί του ἑκάστοτε Μητροπολίτου Ναυπάκτου ἀποτελεῖ μοναδική παραφωνία στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἴσως καί ἔξω ἀπό αὐτήν.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά τό διαβάσετε μέ προσοχή καί ἐνδιαφέρον.

Ἐκζητώντας τίς εὐχές σας γιά τήν λύση τοῦ προβλήματος, διατελῶ...

+Ο Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 3627