Skip to main content

Εἰδήσεις Σεπτεμβρίου 2001

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατά τήν τελετή τῶν θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἐξέφρασε τήν ἀπορία του γιά τήν ἐμμονή τῆς τουρκικῆς Κυβερνήσεως νά κρατᾶ κλειστή τήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στή Σόφια συλλειτούργησαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Μάξιμος. Στήν Λειτουργία παρέστησαν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Βουλγαρίας Συμεών, ἐπίσημοι καί πλῆθος κόσμου. Μετά τό πέρας τῆς Λειτουργίας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, κατά τήν σύντομη ὁμιλία του, ἀναφέρθηκε στίς ἐξελίξεις στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, ἡ ἑνότητα τῆς ὁποίας δοκιμάζεται ἐδῶ καί δέκα χρόνια ἀπό τίς σχισματικές ἐνέργειες ὁμάδος Ἱερέων.

Μέ μία λαμπρή τελετή σύμφωνα μέ τό Βυζαντινό τυπικό σέ κλίμα κατάνυξης καί θρησκευτικῆς μεγαλοπρέπειας ἔγινε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα ἡ ἐνθρόνιση τοῦ 140ου Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλης τῆς Ἱερουσαλήμ καί Πάσης Παλαιστίνης Εἰρηναίου τοῦ Α`. Ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος κατά τήν ὁμιλία τοῦ ἐπεσήμανε ὅτι θά προσπαθήση νά ἐνισχύση τό ποίμνιό του καί θά ἐπιδιώξη τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων του, ἰδρύοντας ναοῦςκαι ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα,κέντρα νεότητος καί βιβλιοθῆκες.

Τά βαθύτατα συλλυπητήρια της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν ἀμερικανικό λαό γιά τήν αἱματηρή τραγωδία τοῦ ἐξέφρασε ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ σχετική ἀνακοίνωσή της. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος μέ ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρό των Η.Π.Α. Τζόρτζ Μπούς ἐξέφρασε τήν θλίψη του γιά τά θύματα καί κατεδίκασε τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις.

Καταπλακώθηκε τό ἱστορικό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου –τό ὁποῖο ὁ Δῆμος Νέας Ὑόρκης τό εἶχε χαρακτηρίσει διατηρητέο– ἀπό τά συντρίμμια τῶν διδύμων πύργων στό Μανχάταν. Οἱ ὁμογενεῖς εἶχαν ἀντισταθῆ στόν πειρασμό τῶν ὑπέρογκων χρηματικῶν προσφορῶν καί δέν τό εἶχαν πουλήσει. Τώρα ὑπόσχονται νά τό ἀνεγείρουν καί πάλι. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά ἀναπαύση τίς ψυχές τῶν θυμάτων πού ἴσως περνοῦσαν καί ἀναβαν ἕνα κερί πρίν ἀρχίσουν τήν καθημερινή τους ἐργασία.

Μιά ὑπόσχεση πού εἶχε δώσει στόν Πατριάρχη Σερβίας Παῦλο καί κατ’ ἐπέκταση στό σερβικό λαό ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1999, ἐκπλήρωσε κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Σερβία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Προσέφερε τό ποσό τῶν 250 ἑκατομμυρίων δραχμῶν. Τά 100 ἑκατομμύρια θά διατεθοῦν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ μεγαλύτερου σέ ὄγκο ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα, τά ὑπόλοιπα 150 ἑκατομμύρια θά διατεθοῦν γιά κοινωνικούς σκοπούς.

Μία ἡμερίδα μέ θέμα «Τά Ἱερά Ἄμφια καί ἐξωτερική περιβολή τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου» καί ἕνα Πανελλήνιο Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα «Τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας» ἔχουν ἐξαγγελθῆ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τήν ἡμερίδα μέ θέμα τά ἱερά ἄμφια πού θά πραγματοποιηθῆ στό Συνοδικό Μέγαρο στίς ἀρχές Ὀκτωβρίου, διοργανώνει ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιατικής Τέχνης, Μουσικῆς καί Χριστιανικῶν Μνημείων. Κατά τήν διάρκειά της θά ἐξετασθοῦν θέματα ὅπως ἡ θεολογική θεώρηση, ἡ ἱστορική ἐξέλιξη καί ἡ παράδοση τῶν Λειτουργικῶν Ἀμφίων, ἱστορία, παρόν καί μέλλον τῆς ἐξωτερικῆς περιβολῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου, καί ποιμαντικές καί ψυχολογικές διαστάσεις τῆς ἱερατικῆς περιβολῆς.

Τό «λειτουργικό συμπόσιο» συνδιοργανώνουν ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως καί ἡ Μητρόπολη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, στό κλειστό θέατρο τοῦ Δήμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης.

Μέ παρέμβασή της ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ζητᾶ τήν ἀπαγόρευση τῆς μετάδοσης τῆς πολυσυζητημένης ἐκπομπῆς «Μεγάλος Ἀδελφός»,τά γυρίσματα τῆς ὁποίας βρίσκονται σέ ἐξέλιξη. Ὅπως δήλωσε μετά τήν συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, τό Ἐθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο «ζήτησε τήν ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ἠθικῆς, νομικῆς καί συνταγματικῆς πλευρᾶς» καί ἡ ἀπάντησή μας ἦταν ἀρνητική. Ἡ ἐκπομπή πού προβάλλεται καί σέ ἄλλες χῶρες ἔχει προκαλέσει ἀντιδράσεις καθώς πολλοί θεωροῦν ὅτι προσβάλλει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Τονίζεται ὅτι τό κράτος ἔχει ὑποχρέωση νά προστατεύη τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό στοιχεῖο τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος.

Δέν αἴρεται τό ἄβατόν του Ἁγίου Ὅρους γιά τίς γυναῖκες, εἶναι ἡ κατηγορηματική διαβεβαίωση πού δόθηκε ἀπό τόν ἁρμόδιο Ἐπίτροπο στήν Ε.Ε. Τό ἄβατον τόνισε, εἶναι μακραίωνη παράδοση γιά θρησκευτικούς καί πνευματικούς λόγους.

Ἡ εἰδωλολατρεία ἐπιστρέφει μέ τό κίνημα τῶν «Ἑλληνολατρῶν», ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται, οἱ ὁποῖοι βάλθηκαν νά ξεθάψουν τούς ἀρχαίους θεούς τοῦ Ὀλύμπου. Σωματεῖα καί Ὀργανώσεις ξεφυτρώνουν παντοῦ. Περιοδικά, σεμινάρια, διαλέξεις καί ἀποκρυφιστικές τελετές χρηματοδοτοῦνται ἀφειδῶς ἀπό ἀντιχριστιανικές καί νεοεποχίτικες ὀργανώσεις.

Πρωτοβουλία γιά τήν ἀνακοίνωση καί τόν ἐμπλουτισμό τῆς περίφημης Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀνέλαβε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρος Ζ’. Στήν Βιβλιοθήκη φυλάσσονται καί πολλά χειρόγραφα μεγάλης ἀξίας, ἐνῶ ὁμάδες ἐρευνητῶν ἀνέλαβαν νά καταγράψουν μέ ἠλεκτρονικά μέσα τους χειρόγραφους κώδικες, ἔργο πολύ σημαντικό γιά τίς ἑπόμενες γενεές καί τήν ἱστορία.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν σέ συνέντευξή του στή Γαλλική ἐφημερίδα «Φιγκαρό» μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: «Νιώθω περήφανος πού ἀνήκω στή Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τό γεγονός αὐτό μέ πληροί καί δημιουργεῖ ἕναν προσωπικό δεσμό μέ τόν λαό μου καί τόν πολιτισμό μου. Ἡ πίστη μου προσφέρει μιά ἠθική, μοῦ χαρίζει ἐσωτερική γαλήνη».

Ἀνησυχεῖ ὁ Βρετανός Ρωμαιοκαθολικός Καρδινάλιος Κόρμακ Μέρφι Ὁ’ Κόνορ, Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Γουέστμινστερ, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι ἡ Χριστιανοσύνη βρίσκεται στά πρόθυρα τῆς ἥττας ἀφοῦ ἔχει πάψει νά ἐπηρεάζη τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων καί νά διέπη τίς ἀποφάσεις τους. «Ὁ Χριστός ἔχει ἀντικατασταθῆ ἀπό τή μουσική ρόκ, τά κινήματα τῆς Νέας ἐποχῆς, τήν παγανιστική λατρεία καί τίς περιβαλλοντικές ἀνησυχίες». Νωρίτερα ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀγγλικανικῆς ἐκκλησίας, ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι, Τζόρτζ Κάρεϊ, εἶχε ἐπισημάνει ὅτι ὁ «ἄδηλος ἀθεϊσμός» κυριαρχεῖ στή χώρα.

Ὁ λευκός θάνατος θερίζει τά Ἑλληνόπουλα, ἀφοῦ εἶναι «πρῶτα» στίς εἰσπνεόμενες οὐσίες. Στήν Ε.Ἐ Πανεπιστημιακή ἔρευνα ἔδειξε ὅτι 300 καί πλέον ἄνθρωποι, κατά βάσιν νέοι, ἔχασαν τήν ζωή τους ἀπό τά ναρκωτικά στήν διάρκεια μόνον τοῦ 2000, ἀριθμός μεγαλύτερος σέ σχέση μέ τό `99 καί τό `98.

Τεράστιο εἶναι τό πρόβλημα μέ τά τροχαῖα ἀτυχήματα στήν Ἑλλάδα. Κατέχουμε τό θλιβερό ρεκόρ τῶν περισσοτέρων θανάτων στήν ἄσφαλτο. Εἴμαστε ἡ μόνη χώρα στήν Εὐρώπη πού ἔχουμε αὔξηση στά τροχαῖα ἀτυχήματα μέσα στό χρονικό διάστημα 1980-1997. Καί ὅταν λέμε αὔξηση ἐννοοῦμε +60%.!! Πρός σύγκριση ἀναφέρουμε ὅτι ἡ μείωση στήν Εὐρώπη ἦταν -30%.

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει καί μία ἄλλη, καλή αὐτή τήν φορά, πρωτιά στήν Εὐρώπη. Ἔχουμε τίς λιγότερες αὐτοκτονίες, μέ ἀπόσταση μάλιστα ἀπό τήν δεύτερη χώρα, πού εἶναι ἡ Ἰταλία. Τό θλιβερό ρεκόρ ἐδῶ το ἔχουν οἱ Σκανδιναβικές χῶρες μαζί μέ τήν Ὀλλανδία, τήν Αὐστρία, τήν Ἐλβετία καί τήν Γαλλία. Ἀπό αὐτές ἡ Ὀλλανδία βρῆκε τήν «ὁριστική λύση». Ὅπως γράφτηκε σέ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ἡ χώρα αὐτή μέ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησής της ἑτοιμάζεται νά προσφέρη στούς ἀπελπισμένους ἀπό τήν ζωή ἕνα χάπι μέ τό ὁποῖο θά διευκολύνονται στήν αὐτοκτονία!

Ἡ Ἑλλάδα κατατάσσεται στήν κατηγορία τῶν πιό γηρασμένων χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ τό ποσοστό τῶν ἡλικιωμένων εἶναι 17,2% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ της. Σύμφωνα μέ ἔκθεση τοῦ Ο.Η.Ε. μία χώρα χαρακτηρίζεται γηρασμένη, ὅταν τό ποσοστό τῶν ἡλικιωμένων (ἄνω των 65 ἐτῶν) εἶναι πάνω ἀπό 7% τοῦ πληθυσμοῦ.

Σοβαρά ἠθικά ἐρωτήματα προκαλεῖ ἡ ἰατρική ἔρευνα καί ἡ πρακτική της. Κατά τήν ὁποία ἀμερικανοί ἐπιστήμονες προέβησαν στήν δημιουργία ἀνθρωπίνων ἐμβρύων στό ἐργαστήριο, μέ σκοπό νά τά τεμαχίσουν γιά νά πάρουν ἀπό αὐτά στελέχη κυττάρων πού χρησιμοποιοῦνται στήν θεραπευτική ἔρευνα. Μέχρι σήμερα ἡ ἐξαγωγή στελεχῶν κυττάρων γινόταν ἀπό ἔμβρυα πού προέρχονταν ἀπό «ὑπεράριθμα» ἔμβρυα ἀπό τεχνητή γονιμοποίηση. Ἡ νέα πρακτική, ἄν καί νόμιμη, προσκρούει στούς κανόνες τῆς ἠθικῆς καί ἡ πραγματικότητα διαψεύδει τίς ὅποιες διαβεβαιώσεις τῶν εἰδικῶν γιά σεβασμό πρός τό ἀνθρώπινο εἶδος.

Προοδεύει μαζί μέ τό ἱεραποστολικό καί τό φιλανθρωπικό ἔργο στίς Ἰνδίες. Πολλοί ἄνθρωποι ἀσπάζονται τήν Ὀρθοδοξία, νέα πρόσωπα χειροτονοῦνται γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ἱεραποστολικοῦ κλιμακίου, κτίρια οἰκοδομοῦνται. Τό φιλανθρωπικό ἔργο εἶναι ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένο λόγω τῆς φτώχειας πού ἐπικρατεῖ στή χώρα. Ἑπτά ἰατρεῖα προσφέρουν δωρεάν περίθαλψη, τρία σχολεῖα μορφώνουν παιδιά ἀπομακρυσμένων περιοχῶν, 900 οἰκογένειες παίρνουν τρόφιμα κάθε ἑβδομάδα, μικρές κατοικίες δίνονται σέ ἄστεγες οἰκογένειες, γεωτρήσεις δίνουν πόσιμο νερό. Τό ὑπάρχον πολιτικό σύστημα εὐνοεῖ τό ἱεραποστολικό ἔργο.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀξώμης (Αἰθιοπία) κ. Πέτρος ἐπιτελεῖ ἀξιόλογη ποιμαντική διακονία στήν μακρινή του Μητρόπολη. Ἐκπροσωπεῖ τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας σέ συνόδους καί τελετές, ἐπισκέφθηκε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὅπου συλλειτούργησε μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Στήν Ἐπαρχία τοῦ ἐνθρόνισε τόν Μητροπολίτη Χαρτούμ καί παντός Σουδάν κ. Καλλίνικο, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ἐνθρόνισε στό Ντάλ ἔλ Σαλάμ τόν νέο Μητροπολίτη Ντάλ ἔλ Σαλάμ καί πάσης Τανζανίας. Κατόπιν ἐπισκέφθηκε τά ἑλληνικά σχολεῖα στήν Αἰθιοπία, διένειμε δῶρα καί βοηθήματα σέ ἀπόρους. Τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα πῆγε στό Τζιμπουτί, ὅπου οἱ Ἕλληνες δέν φτάνουν τούς 25, ἔδωσε κουράγιο, κοινώνησε τούς λίγους χριστιανούς καί μίλησε μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὅλοι ἔνιωσαν μεγάλη συγκίνηση καί χαρά γιά τήν ἐκεῖ παρουσία τοῦ Σεβ. Ἀξώμης.

Ἐποικοδομητικός διάλογος ἀναπτύχθηκε ἀνάμεσα στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τό εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Καί ἀπό τά δύο μέρη ἐκφράστηκε ἡ ἄποψη - ἱκανοποίηση νά δημιουργηθῆ ἕνα ἔντονο χριστιανικό ρεῦμα στήν Ε..Ε., ὕστερα ἀπό τήν ἔνταξη στούς κόλπους τῆς χωρῶν μέ κατοίκους κυρίως χριστιανούς ὀρθοδόξους ὅπως εἶναι ἡ Κύπρος, ἡ Βουλγαρία, ἡ Ρουμανία, ἡ Ἐσθονία.. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τό Ε.Λ.Κ. δεσμεύτηκαν νά προωθήσουν ἀπό κοινοῦ τα δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν ἀνθρώπων, ὅπως αὐτά ἀντικατοπτρίζονται στήν ὀντολογία τῆς Ὀρθοδοξίας.

Στόν ἑορτασμό τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τοῦ Περιβάλλοντος συμμετέσχε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἔκθεση πού εἶχε θέμα Ἐκκλησία καί Περιβάλλον. Τήν εὐθύνη εἶχε ἡ Εἰδική Ἐπιτροπή Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας καί σκοπό εἶχε τήν συνειδητοποίηση καί ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ πάνω στό φλέγον θέμα τῆς ἐποχῆς μας.

Ὁ Πατριαρχικός ἐκπρόσωπος Ἀλεξανδρείας, Μητροπολίτης Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας κ. Σεραφείμ, στά πλαίσια Συνεδρίου μέ θέμα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, πού πραγματοποιήθηκε στό Γιοχάνεσμπουργκ τῆς Ν Ἀφρικῆς, συναντήθηκε καί μετέφερε μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρου στούς πρώην προέδρους Νέλσονα Μαντέλα καί Μπίλ Κλίντον. Γιά ἄλλη μιά φορά ἡ Ὀρθοδοξία ἔδειξε τήν εὐαισθησία της γιά τά μεγάλα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο καί τήν κοινωνία τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου.

Μέ γνωμοδότησή της ἡ Ἀρχή Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ἀποφαίνεται ὅτι πρέπει νά καταργηθῆ ὁ νόμος κατά τόν ὁποῖο οἱ Δ/ντές Ξενοδοχείων, κλινικῶν καί θεραπευτηρίων ὀφείλουν νά ἐνημερώνουν τήν Ἀστυνομία ἤ τήν Ὑπηρεσία Ἀλλοδαπῶν γιά τήν ἄφιξη ἤ ἀναχώρηση ἀλλοδαπῶν πού φιλοξενοῦνται Ἡ Ἀρχή θεωρεῖ ὡς μή νόμιμη καί αὐτή ἀκόμη τή διαφοροποίηση σέ ἀλλοδαπούς καί ἡμεδαπούς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2584