Skip to main content

Εἰδήσεις Αὐγούστου 2001

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τίμησε τούς Ἱερεῖς πού ἐπί πεντηκονταετία καί πλέον διακόνησαν θεοφιλῶς τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό τήν Μητρόπολή μας τιμήθηκε ὁ Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Ἀρσένιος Κομπούγιας, Πνευματικός καί Κτήτορας τοῦ Ι. Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Γοργοεπηκόου, καί οἱ Ἱερεῖς ἀπό τήν ἀρχιερατική περιφέρεια τοῦ Ἁγίου Βλασίου π. Εὐάγγελος Ζαραβέλης, π. Δημήτριος Ἰωακείμ καί π. Ἀθανάσιος Λωρίδας.

*

Προχωροῦν τά ἔργα ἀνακαίνισης τῆς βορειοδυτικῆς πτέρυγας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης. Τά ἔργα ἄρχισαν τόν Ἰούλιο καί προβλέπεται νά τελειώσουν τό Φθινόπωρο. Εἶναι ἔργα μεγάλης σημασίας γιά τό Μοναστήρι, στό ὁποῖο ἐγκαταβιώνουν δύο μοναχοί: ὁ π. Ραφαήλ καί ὁ νέος Ἱερομόναχος π. Πολύκαρπος. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη σέ συνεργασία μέ τήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή προσπαθεῖ νά ἐξοικονομήση τά ἀπαραίτητα κονδύλια γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου. Σ’ αὐτό βοηθᾶ καί ὁ Σύλλογος οἱ Φίλοι του Μοναστηριοῦ Παναγίας Ἀμπελακιωτίσσης, ὁ ὁποῖος εἶχε δημιουργηθῆ ὅταν τό Μοναστήρι κινδύνευε νά μείνη ἔρημο ἀπό μοναχούς.

*

Πλέον, στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης δέν προσφέρεται μόνον τό φτωχικό κέρασμα ἀπό τόν ὀγδοηκοντούτη π. Ραφαήλ. Τώρα γίνονται ὅλες οἱ Ἀκολουθίες, ὅλες οἱ Κυριακάτικες καί ἑορταστικές θεῖες Λειτουργίες, ἐνῶ στούς προσκυνητᾶς κηρύττει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ὁ π. Πολύκαρπος.

*

Λειτούργησαν καί φέτος μέ τήν εὐλογία καί τήν μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου οἱ παιδικές Κατασκηνώσεις. Πολλοί βοήθησαν γιά τήν λειτουργία τους: ἡ Ἐπιτροπή Κατασκηνώσεων, οἱ ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς, τά στελέχη πού εἶχαν τήν ἄμεση παιδαγωγική φροντίδα, οἱ κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου, οἱ ὁποῖες φρόντιζαν γιά τό φαγητό. Ἐπαινετοί καί ὅσοι σκέφθηκαν νά προσφέρουν ἕνα κέρασμα στά παιδιά, ὅπως ἡ Ἐνορία τοῦ Ἀντιρρίου καί ὁ ζαχαροπλάστης κ. Θωμάς Νικολάου.

*

Οἱ ἐκλογές γιά τόν νέο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων ἔχουν μπῆ στήν τελική φάση (ἴσως νά γίνουν ἕως ὅτου κυκλοφορήσει τό παρόν τεῦχος). Ἡ Κυβέρνηση τοῦ Ἰσραήλ διέγραψε ἀπό τόν κατάλογο ἐκλογίμων πέντε ὀνόματα. Προσευχόμαστε γιά τό μαρτυρικό αὐτό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἐπιζῆ στήν πιό ἐκρηκτική καί ἀσταθῆ περιοχή τῆς Ὑφηλίου ἐν μέσω λύκων.

*

Ἡ Ἱερά Σύνοδος προχώρησε σέ ἄρση τῶν ἐμποδίων γιά τήν ταφή τῶν ἀβάπτιστων παιδιῶν. Βασικές προϋποθέσεις εἶναι οἱ γονεῖς νά εἶναι στό θρήσκευμα Χριστιανοί ὀρθόδοξοι, νά εἶχαν πρόθεση νά βαπτίσουν τό παιδί τους καί ὁ σαραντισμός τοῦ παιδιοῦ. Γιά τήν περίπτωση αὐτή ἐγκρίθηκε εἰδική ἀκολουθία.

*

Στήν μακρινή Στοκχόλμη τῆς Σουηδίας ἀρκετοί κατηχούμενοι βαπτίστηκαν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τούς τελευταίους μῆνες ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννη, βοηθούμενο ἀπό τόν π. Ἀνδρέα Ὄκερτρομ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Στοκχόλμης.

*

Τόν δικό τους Ἱερό Ναό ἔχουν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας στήν Τάϊπεί της Taiwan. Ὅταν λέμε “δικό τους Ναό” ἐννοῦμε ἕνα παλιό νηπιαγωγεῖο, τό ὁποῖο νοικιάζουν στήν συμφέρουσα γιά τήν χώρα ἐκείνη τιμή τῶν 650.000 δρχ τόν μήνα! Ὁ πρῶτος αὐτός Ἱερός Ναός θά τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος. Σημειωτέον ὅτι οἱ Κινέζοι θεωροῦν ἱερό τόν ἀριθμό τρία. Τό ὑπόγειο, τό ὁποῖο θά χρησιμεύει ὡς πνευματικό κέντρο, ὀνομάσθηκε “Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός”.

*

Τό ἱεραποστολικό ἔργο στίς ὀρθόδοξες Ἐπισκοπές τῆς Ἀφρικῆς ἀναπτύσσεται σέ διάφορους τομεῖς. Δέν περιορίζεται μόνο στό καθαρά πνευματικό, ἀλλά καλύπτει καί ἀνάγκες σέ κοινωνικά θέματα, ὅπως εἶναι ἡ παιδεία τῶν νέων καί ἡ ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ. Τά προβλήματα εἶναι τεράστια• ἀντιμετωπίζονται ὅμως μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τήν ἐργατικότητα τῶν στελεχῶν τῆς Ἱεραποστολῆς καί τήν συγκινητική συμπαράσταση Χριστιανῶν πού κατανοοῦν τίς ἀνάγκες. Ὁ Ἱεραποστολικός Σύλλογος “Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός” προσέφερε μέσα στό πρῶτο ἑξάμηνό του 2001, 66 ἑκατομμύρια δρχ. γιά τήν ἐνίσχυση τῶν Ἱεραποστολῶν σέ διάφορες χῶρες τῆς Ὑφηλίου. Στόν ἀπολογισμό τοῦ Συλλόγου διαβάζουμε πού στάλθηκαν τά χρήματα αὐτά: Γιά τά Ἱεραποστολικά Κλιμάκια τοῦ Κογκό, Μαγαδασκάρης, Κεντρικῆς Ἀμερικῆς, Καλκούτας, Καμεροῦν, Τανζανίας, Γκάνας, Ταϊβᾶν, Τυφλίδος Γεωργίας ἀλλά καί στήν ἐσωτερική ἀποστολή, καί δαπανήθηκαν γιά ἀνεγέρσεις Ἱερῶν Ναῶν (Τιμίου Προδρόμου, Ἁγίας Σοφίας καί τῶν Τριῶν Θυγατέρων της, Ἀποστόλου Τιμοθέου, Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης, Ἁγίας Τριάδος, Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης), ἀνεγέρσεις Ἱεραποστολικῶν Κέντρων, Κλινικῶν καί ἐν γένει γιά τό ἐκπαιδευτικό, πνευματικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῶν Ἱεραποστολῶν.

*

Πρίν πέντε χρόνια δημιουργήθηκε καί λειτουργεῖ ἱκανοποιητικά ἡ Τράπεζα τροφίμων τοῦ Ἱδρύματος γιά τήν καταπολέμηση τῆς πείνας. Ἱδρυτής εἶναι ὁ κ. Γεράσιμος Βασιλοπουλος καί ἔχει τίς ἐγκαταστάσεις της στήν Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη. Στόχος τῆς Τράπεζας εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς πείνας καί ὁ περιορισμός τῆς σπατάλης. Συγκεντρώνει προσφορές σέ τρόφιμα καί εἴδη καθαριότητας, τά ὁποῖα διανέμει σέ ἱδρύματα καί Ἐνορίες γιά τούς ἀναξιοπαθοῦντες. Ἡ Τράπεζα στηρίζεται στήν ἀφιλοκερδῆ προσφορά ἐργασίας ἀπό ἐθελοντές.

*

Ὁ μαθητής Ὀδυσσέας Τσενάι βαπτίστηκε Χριστιανός. Εἶναι τό Ἀλβανόπουλο, πού ἀπασχόλησε τά Μ.Μ.Ε. καί δί’ αὐτῶν τήν κοινή γνώμη, ὕστερα ἀπό τήν ἀντίδραση τῶν κατοίκων τῆς Νέας Μηχανιώνας, ὅπου ζεῖ στήν ἀπόφαση τοῦ Σχολείου του νά κρατήση τήν ἑλληνική σημαία στήν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Ἀνάδοχοι ἦταν ὁ γνωστός δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλλόπουλος καί ὁ Ὀδυσσέας Χατζόπουλος.

*

Νομοσχέδιο γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κλωνισμοῦ στήν ἰατρική ἔρευνα κατέθεσε ἡ γαλλική Κυβέρνηση. Ἀπαγορεύεται ὁ θεραπευτικός κλωνισμός δηλαδή ἡ δημιουργία ἐμβρύων τά ὁποῖα εἶναι γενετικά ταυτόσημα μέ τόν ἀσθενῆ, κάτι πού πρόσφατα ἔχει ἐπιτραπεῖ στήν Βρετανία. Ἡ Γαλλία, ἅς σημειωθῆ, εἶναι κράτος ἐπισήμως ἀθεϊστικό.

*

Στίς ΗΠΑ ὁ νέος Πρόεδρος ἀποφάσισε νά ἀναθέση στούς Χριστιανικούς Συλλόγους φροντίδα ἑνός μέρους τῶν ἀσθενεστέρων τάξεων. Οἱ Σύλλογοι ἐνισχύονται ἀπό τό Κράτος γιά τόν σκοπό αὐτό.

*

Στήν 53η Διεθνῆ Ἔκθεση Βιβλίου τῆς Φραγκφούρτης τιμώμενη χώρα εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Στήν Ἔκθεση πού θά πραγματοποιηθῆ τόν Ὀκτώβριο θά παρουσιασθῆ ἡ ἱστορική καί πολιτιστική διαχρονικότητα τῆς Ἑλλάδος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2488