Skip to main content

Κύριο Θέμα: Τά παιδιά μιλοῦν γιά τήν Κατασκήνωση - Κατασκηνωτικοί διάλογοι

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη κάθε καλοκαίρι λειτουργεῖ παιδικές Κατασκηνώσεις στόν χῶρο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀντιρρίου, σέ τρεῖς περιόδους, ἐνῶ φιλοξενεῖ στούς χώρους της καί νέους ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν. Προκεται γιά μιά πολύ ἀποδοτική ποιμαντική προσπάθεια στόν χῶρο τῆς νεότητος.
Κύριο θέμα: Τα παιδιά μιλούν για την Κατασκήνωση - Κατασκηνωτικοί διάλογοι

Ἔχουμε ξαναγράψει καί ἄλλη φορᾶ γιά τίς δυνατότητες διαπαιδαγώγησης καί κοινωνικοποίησης πού προσφέρονται μέσα στόν κατασκηνωτικό χῶρο, καί οἱ ὁποῖες συνοψίζονται στήν κοινοβιακή ζωή, μέ ὅλα τα παρεπόμενά της, στήν λατρευτική ζωή, τήν μάθηση καί τήν ψυχαγωγία. Ὁρισμένα ἀπό τά στοιχεῖα αὐτά ἀναγνωρίζονται ἀπό ὅλη τήν κοινωνία, γι’ αὐτό καί πολλοί σύλλογοι, φορεῖς ἰδιωτικοί καί δημόσιοι, ἱδρύουν καί συντηροῦν τίς δικές τους Κατασκηνώσεις.

Οἱ Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, σύν τοῖς ἄλλοις προσφέρουν, ἐκκλησιοποίηση τῶν νέων, δηλαδή εἴσοδο καί συμμετοχή σέ μιά κοινότητα πού εἶναι κατ’ ἐξοχήν Χριστοκεντρική, λατρευτική, ἱεραρχημένη. Ἡ διαφορά μέ τίς ἄλλες Κατασκηνώσεις βρίσκεται στήν ἀνθρωπολογία καί τήν θεολογία μας.

Στό τεῦχος αὐτό προτιμήσαμε νά ἀφήσουμε τά παιδιά νά μᾶς μιλήσουν γιά αὐτόν τόν χῶρο ἀλλά καί τρόπο θερινῶν διακοπῶν πού τόσο ἀγαποῦν.

Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ

Καθίσαμε στά παγκάκια, ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῆς Κατασκήνωσης. Γύρω, γύρω ὁ Θανάσης, ὁ Θανάσης, ὁ Γιάννης, ὁ Ἄγγελος, ὁ Βλαδίμηρος, ὁ Θανάσης, ὁ Θεόδωρος, ὁ Νίκος, ὁ Γιάννης, ὁ Θωμάς, ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ Παναγιώτης.

Τά παιδιά αὐτά δέν ἦταν ἄμαθα ἀπό ...δημοσιογραφικές δουλειές• τά περισσότερα συμβάλλουν στήν ἔκδοση τῶν μαθητικῶν ἐφημερίδων στό σχολεῖο τους. Θά μέ ἀντιμετώπιζαν, ἄν μή τί ἄλλο, μέ κατανόηση!

Ἐξ ἄλλου ὁ ἥλιος εἶχε βασιλέψει, καί ἐπικρατοῦσε μιά ἠρεμία στήν φύση. Ἠρεμία μετά τήν θύελλα τῆς πρώτης ἡμέρας. Ἡ πρώτη μέρα μποροῦσε νά τιτλοφορηθῆ “ὀργισμένη ἐφηβεία”!

Αὐτή ἡ πρώτη μέρα στήν Κατασκήνωση δέν εἶναι πλέον ἡμέρα συστολῆς καί ἐρεύνης τοῦ νέου περιβάλλοντος ἀπό τούς νεαρούς κατασκηνωτές, τουλάχιστον ἀπό τούς μεγαλυτέρους, ἀλλά εἶναι μέρα ξεσπάσματος καί φανέρωσής της ...παιδείας πού ἀπολαμβάνουν ἀπό τόν θαυμαστό σύγχρονο κόσμο μας. Τόση πίεση δέχονται ὅλη τήν χρονιά. Ἀπαιτοῦμε ἀπό αὐτά τήν ὕψιστη συγκέντρωση στά λεγόμενα μαθήματά τους –ταυτίζεται πλέον ἡ μάθηση μέ ἑτοιμότητα γιά ἐξετάσεις– καί συγχρόνως κτίζουμε μέρα μέ τήν ἡμέρα ἕναν κόσμο πολύ-διασπαστικό. Εἶναι μιά πρώτη ἔκρηξη πού δημιουργεῖ ἡ αἴσθηση τῆς ἐλευθερίας. Ἀρκεῖ νά ὑπάρχη ἄνθρωπος ἕτοιμος καί ἀποφασισμένος νά ἀντέξη αὐτό τό ξέσπασμα τῶν νέων.

Γιατί εἶναι ὀδυνηρό ὄντως γιά τούς ὑπευθύνους αὐτό τό πρῶτο σόκ, ἀλλά εἶναι καί ἀπαραίτητο νά ἐκδηλωθοῦν τά τραύματα τῆς ψυχῆς. Καί σιγά σιγά, μέ τήν κοινοβιακή συμβίωση, τίς ἀκολουθίες, τά μυστήρια, τίς φιλίες, τά παιχνίδια, τίς διάφορες κοινοτικές δραστηριότητες, θά μαλακώσουν οἱ ψυχές, θά γίνουν καί πάλι παιδικές.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Κύριο θέμα: Τα παιδιά μιλούν για την Κατασκήνωση - Κατασκηνωτικοί διάλογοι• Νά, λοιπόν, στήν Κατασκήνωση! Μέ ποιά σχέδια ἤλθατε; Τί περιμένατε ἀπό τήν Κατασκήνωση;
– Ἐγώ δέν ἤθελα ἄλλο, ἀλλά νά βρεθῶ μέ τούς φίλους μου, νά ξεφύγω λίγο ἀπό τό σπίτι, νά κάνω φιλίες, νά παίξω.
– Νά ζήσουμε ὅλοι μαζί σε ἕνα μέρος, μέ παιχνίδι, τίς κατασκηνωτικές δραστηριότητες, μέ συνεργασία, τάξη καί ἁρμονία...
• Χρειάζεται ἁρμονία καί τάξη;
– Ναί, νομίζω ὅτι χρειάζεται...
• Ὅταν κάποιος δέν θέλη τήν ἁρμονία αὐτή, τί γίνεται;
– Νομίζω, ὅτι μέσα ἀπό τήν ὁμαδική ζωή, καί μέ τήν βοήθεια τῶν ἄλλων θά ἀποκατασταθῆ ἡ ἁρμονία.
– Μέ λίγη προσπάθεια μποροῦν νά ξεπερασθοῦν τά ἐμπόδια.
• Ἀξίζει τόν κόπο;
– Ναί, πιστεύω ὅτι ἀξίζει.
• Οἱ πρῶτες ἐντυπώσεις λοιπόν; Περιμένατε μερικά πράγματα• πῶς ἦταν αὐτές οἱ δύο πρῶτες ἡμέρες;
– Πολύ καλές, ξεφύγαμε ἀπό τήν πόλη καί θά ζήσουμε ὁμαδικά, μέ παιχνίδι, σέ ἕνα πολύ ὡραῖο περιβάλλον. Παίζουμε ὅλοι μαζί, συνεργαζόμαστε καί ἀκοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Πάντως, αὐτό μου κάνει ἐντύπωση• δέν περίμενα νά βρῶ τόσο φιλικό περιβάλλον.
• Πρώτη φορά ἔρχεσαι;
– Ναί πρώτη φορά. Δέν γνώριζα κανέναν, ἀλλά ἀπέκτησα ἀμέσως φίλους.
• Τί σημαίνει ὅτι ἡ Κατασκήνωση αὐτή ἔχει στό μέσο της τόν Ἱερό Ναό;
– Ὅτι εἶναι Χριστιανική Κατασκήνωση. Ἀνάμεσα στίς ἄλλες ἐκδηλώσεις ἀκοῦμε περισσότερα γιά τόν Χριστό. Συζητοῦμε γιά θέματα πίστεως καί συμμετέχουμε στίς Ἀκολουθίες.
• Κάθε κοινότητα ἔχει τό πρόγραμμά της. Θεωρεῖτε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο;
– Καλό εἶναι καί ἀπαραίτητο, γιατί μαθαίνουμε ἔτσι στήν πειθαρχία, ἀλλά νομίζω ὅτι νά,... μποροῦμε, δηλαδή, κάπου, κάπου νά... πῶς νά πῶ,
• Νά τό ὑπερβαίνουμε;
– Ναί, νά τό ὑπερβαίνουμε.
• Πειθαρχία;
– Ναί χρειάζεται, κάθε καλή ὁμάδα ἔχει πειθαρχία.
• Ἀφοῦ λοιπόν θά πᾶτε καί στρατιῶτες, καλό εἶναι νά ζήσετε σάν τό στρατό.
– Ἔ, ἐντάξει, ὄχι καί στρατός!
• Ἡ διαφορά ποιά εἶναι;
– Πολύ μεγάλη διαφορά• Πιό πολύ κατανόηση ἀπό τούς ὁμαδάρχες, πιό φιλικά...
– Ὑπάρχει ἡ ἀγάπη.
• Ἀπό τόν ὁμαδάρχη σας, λοιπόν, τί περιμένετε;
– Νά εἶναι σάν φίλος μας, νά συνεργαζόμαστε...
– Νά εἶναι αὐστηρός καί νά μᾶς μαθαίνη νά τηροῦμε τό πρόγραμμα.
• Μέ μιά λέξη;
– Μέ μιά λέξη νά εἶναι εὐδιάθετος.
– Νά εἶναι πρόσχαρος, καί αὐστηρός.
– Νά εἶναι πρόσχαρος, συζητήσιμος, νά δείχνη κατανόηση.
– Νά μᾶς νοιάζεται, ὥστε νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δύσκολες καταστάσεις.
• Ὑπάρχουν δύσκολες καταστάσεις;
– Βεβαίως, καί στήν προσωπική μας ζωή καί στήν κοινωνική.
• Ἡ πιό εὐχάριστη στιγμή τοῦ προγράμματος;
– Ἡ ἐλεύθερη ὥρα, ὅταν κάνουμε ὅ,τι θέλουμε καί ἔχουμε παιχνίδι καί δραστηριότητες.
– Ἡ ὥρα πρίν τό σιωπητήριο, ὅταν ἑτοιμαζόμαστε νά κάνουμε φάρσες στίς ἄλλες ὁμάδες.
– Τό μεσημεριανό... (γέλια)
• Δηλαδή, τί ἐννοεῖς τό μεσημεριανό;
– Ἐννοῶ τήν ἀτμόσφαιρα πού δημιουργεῖται στό τραπέζι, ὅταν λέμε τίς ὁμαδικές κραυγές, τά συνθήματα, ὅταν τραγουδᾶμε.
– Καί ἐγώ βρίσκω εὐχάριστη τήν ὥρα πρίν τό σιωπητήριο, ὅταν μαζευόμαστε καί μιλοῦμε μέ τόν ὁμαδάρχη μᾶς διάφορα θέματα.
– Ἡ ὥρα πού κάνουμε προσευχή.
• Εἶναι εὐχάριστη αὐτή ἡ ὥρα;
– Ναί, νομίζω πῶς εἶναι.
• Εὐχάριστη ἤ ὠφέλιμη;
– Χμ...
• Καί τότε ποιά εἶναι ἡ πιό ὠφέλιμη στιγμή τοῦ προγράμματος;
– Ἅ, νά ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς τό βράδυ στόν Ναό, ὅταν κάνουμε ὅλοι μαζί το ἀπόδειπνο.
– Ὠφελούμαστε ὅταν μαζευόμαστε τό πρωΐ καί ἔχουμε κάποια καθορισμένη ὥρα γιά συζήτηση καί ἐρωτήσεις, καί μᾶς δίδεται ἡ δυνατότητα νά λύσουμε ἀπορίες καί νά ρωτήσουμε θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν στήν προσωπική καί κοινωνική μας ζωή.
• Ὑπῆρχαν τέτοια θέματα;
– Φέτος εἶναι ἀκόμη ἡ δεύτερη ἡμέρα καί δέν μοῦ ἔχει δοθῆ ἡ εὐκαιρία, ἀλλά πέρυσι ναί, συζητήσαμε τέτοια θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν καί ἔλυσα πολλές ἀπορίες καί βρῆκα ἀπάντηση.
– Ἐγώ νομίζω ὅτι ὠφέλιμη εἶναι ἡ ὥρα πού κάνουμε δουλειές τό πρωϊνό, γιατί μαθαίνουμε στήν τάξη καί στήν δουλειά.
– Νά πῶ ἐγώ; Νομίζω ὅτι ἡ πιό ὠφέλιμη στιγμή εἶναι κάθε Κυριακή, ὅταν πᾶμε στήν Ἐκκλησία καί λειτουργούμαστε.
• Μόνον κάθε Κυριακή κάνετε θεία Λειτουργία;
– Τίς Κυριακές καί τίς ἑορτές.
– Καί τότε ἐννοῶ, ὅταν κάνουμε Λειτουργία στόν ναό.
• Κάνατε ἀγρυπνία;
– Φέτος ὄχι ἀκόμη, ἀλλά κάναμε πέρυσι. Μοῦ εἶχε ἀρέσει πολύ, ἀλλά ...κοιμήθηκα!
• Ὠφέλιμο καί εὐχάριστο ταυτίζεται;
– Νομίζω ὅτι ἐξαρτᾶται ἀπό τόν καθένα νά κάνη τό ὠφέλιμο εὐχάριστο. Αὐτό πού τόν ὠφελεῖ νά τό κάνη μέ εὐχαρίστηση. Πάντως τό εὐχάριστο δέν εἶναι καί πάντα ὠφέλιμο. Μπορεῖ κάποιος νά προσεύχεται καί αὐτό νά τόν εὐχαριστή. Τότε ταυτίζονται.
• Ὅταν προσεύχεστε πῶς ἀποκαλεῖτε τόν Θεό;
– Δέν ἔχω κάποιο ἰδιαίτερο ὄνομα• λέγω, Θεέ μου, καί μετά λέγω αὐτό πού θέλω νά Τοῦ πῶ...
– Τόν ὀνομάζω Παντοδύναμο...
– Παντοκράτορα...
– Ἄκτιστο, παντοδύναμο, μεγαλοδύναμο...
• Ἐννοῶ, ὅταν προσεύχεσαι πῶς τόν ἀποκαλεῖς.
– Ἅ, Πατέρα, λέγω, τό Πάτερ ἠμῶν.
• Δηλαδή, νομίζετε ὅτι ἡ προσευχή μαθαίνεται; Μήπως πρέπει κάποιος νά μᾶς διδάξη πῶς νά προσευχόμαστε καί τί θά λέμε; Σ’ αὐτόν τόν σκοπό ἡ Κατασκήνωση μπορεῖ νά βοηθήση;
– Λέω ὅτι δέν χρειάζεται νά μᾶς μάθη κάποιος, ἀλλά σάν Χριστιανοί λέμε αὐτό πού θέλουμε νά ποῦμε στόν Θεό, ἀλλά μέ τήν καρδιά μας...
– Δέν χρειάζεται μᾶλλον, γιατί ὑπάρχουν οἱ προσευχές πού ξέρουμε καί τίς λέμε.
– Μπορεῖ νά μᾶς διδάξη, ἀλλά ἄν εἶναι τῆς Μητροπόλεως, ὄχι ἰδιωτική, ἤ τοῦ Κράτους...
– Μπορεῖ νά μᾶς μάθη τό “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον μέ”. Τήν προσευχή αὐτή τήν λέμε πρῶτα μέ τό μυαλό καί μετά μπορεῖ νά τό μάθουμε νά τό λέμε μέ τήν καρδιά, ὁπουδήποτε...
• Αὐτό ὅμως δέν τό ἔμαθες στήν Κατασκήνωση.
– Ὄχι, δέν τό ἄκουσα γιά πρώτη φορά ἐδῶ, ἀλλά τό συζητᾶμε μέ τόν ὁμαδάρχη μας καί μέ τόν Ἱερέα πού εἶναι ὑπεύθυνος καί κάνει ὁμιλίες.
• Στήν ἱστορία φαίνεται ὅτι ὁ Θεός εἰσακούει τίς προσευχές ὁρισμένων ἀνθρώπων. Τώρα στό Ἀπόδειπνο ποῦ θά προσευχηθῆτε στόν Θεό, θά σᾶς ἀκούση τό ἴδιο ὁ Θεός, ἤ θά ἀκούση τήν προσευχή ὁρισμένων παιδιῶν καλύτερα;
– Ἄν τό κάνουμε μέ τήν καρδιά μας, θά μᾶς ἀκούση τό ἴδιο.
– Νομίζω, ὅτι ἐμεῖς δέν γνωρίζουμε ἄν μᾶς ἀκούση, ἀλλά κάποιος ἔμπειρος μπορεῖ νά δή ἄν προσευχόμαστε στήν Ἐκκλησία. Καί βεβαίως ὁ Θεός μπορεῖ νά γνωρίζη ἄν προσευχόμαστε... ἤ ἄν τριγυρνᾶμε...
• Δηλαδή ἄν δέν προσέχουμε;
– Ναί, ἄν δέν προσέχουμε. Καί νομίζω ἀκόμη ὅτι ἕναν ἄνθρωπο δέν τόν ἀκούει ὁ Θεός ἄν εἶναι ὑπερήφανος...
– Πρέπει νά εἶναι ταπεινός καί καθαρός στήν ψυχή του.
• Μιά εὐχή ἤ καί ἕνα παράπονο;
– Ἐγώ εὔχομαι νά περάσουμε καλά καί ...νά χωρίς προβλήματα• νά κάνουμε φιλίες καί νά φύγουμε μονοιασμένοι.
– Εἶναι σημαντικό νά εἴμαστε μονοιασμένοι. Νά περάσουμε καλά καί νά φύγουμε μέ τόν Χριστό στήν ψυχή μας.
– Ἐγώ εὔχομαι νά λέμε αὐτό πού εἴπαμε, δηλαδή Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον μέ, καί ...
• Δηλαδή, εὔχεσαι νά μάθουν τά παιδιά ἐδῶ στήν Κατασκήνωση νά προσεύχονται;
– Ναί, αὐτό λέω, ἀλλά αὐτό θά γίνη ἄν γίνη κάτι ξεχωριστό, δηλαδή κάποιο σημαντικό γεγονός.
• Ποιό εἶναι αὐτό;
– Νά μαζευτοῦμε ὅλοι σέ ἕνα μέρος, στήν Ἐκκλησία καί νά ἐκεῖ καθώς εἴμαστε νά μᾶς μιλήση κάποιος Ἱερέας... δέν ξέρω, κάπως ἔτσι... καί νά μᾶς ἐξηγήση μερικά πράγματα... Ὅπως μιλάει ὁ Σεβασμιώτατος στήν Ἐκκλησία.
Κτύπησε τό καμπανάκι γιά τό Ἀπόδειπνο. Καί ἤδη μαζεύονται τά ἄλλα παιδιά περίεργα γύρω μας, ἔξω ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
• Κάτι τελευταῖο• ποιό πρόσωπο σᾶς ἔκανε ἐντύπωση τίς πρῶτες αὐτές ἡμέρες;
– Ὁ ὁμαδάρχης μου.
– Μερικοί φίλοι μου καί ὁ ὁμαδάρχης μου.
– Μέχρι στιγμῆς οἱ φίλοι μου.
– Ὁ δημοσιογράφος.
– Οἱ φίλοι μου καί ὁ Ἀρχηγός.
– Ὁ κ. Ἀποστόλης πού μᾶς ξυπνᾶ κάθε πρωϊ καί μᾶς βάζει νά κάνουμε γυμναστική!

Α.Κ.Ε.Γ.

 

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2776