Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Παιδικές Κατασκηνώσεις

Παιδικές Κατασκηνώσεις  “Ορθόδοξη μαρτυρία”“Ορθόδοξη μαρτυρία” ἦταν ὁ τίτλος τῆς πρώτης φετινῆς (8-11 Ἰουλίου) κατασκηνωτικῆς περιόδου γιά κορίτσια Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, στό Ἀντιρριο. Οἱ μικρές κατασκηνώτριες μέσα ἀπό τό εὐχάριστο κλίμα ψυχαγωγίας καί κεφιοῦ, παιχνιδιοῦ, ἀθλοπαιδιῶν, διαγωνισμῶν, καλλιτεχνικῶν δραστηριοτήτων, καθημερινῶν καθηκόντων, ἀλλά καί κλίμα εὐλάβειας, ἐκκλησιασμοῦ, μυστηριακῆς ζωῆς καί πνευματικότητας, διδάχθηκαν βιωματικά πῶς νά δίδουν ὀρθόδοξη μαρτυρία στήν ζωή τούς μέσα ἀπ’ τά λόγια, τίς πράξεις, τήν ἐμφάνισή τους, τήν ὁμολογία τους, τόν ὅλο βίο τους, γενικά.
Μέ τίς εὐλογίες καί νουθεσίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου, στόν ἁγιασμό τῆς πρώτης ἡμέρας, οἱ πέντε ὁμάδες τῶν μικρῶν κατασκηνωτριών ἔθεσαν προστάτες καί ὁδηγούς στίς ὁμάδες τους, ἰσαρίθμους ἁγίους του Ἰουλίου, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ὀρθόδοξη μαρτυρία σ’ ὅλον τόν βίο τους καί κυρίως μέ τόν θάνατό τους: τήν ἁγία Εὐφημία, τόν ἅγιο Προκόπιο, τόν ἅγιο Κήρυκο μέ τήν μητέρα τοῦ ἁγία Ἰουλίτα, τόν ἅγιο Παντελεήμονα καί τήν ἁγία Παρασκευή. Εἴθε οἱ πρεσβεῖες τους νά προστατεύουν τίς μικρές κατασκηνώτριες.
Κ.Ζ.

Ἐνίσχυση Ἱερῶν Ναῶν

Μετά ἀπό πρόταση τοῦ Μητροπολίτου μας, ὁ Ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Χρῆστος Βερελῆς ἐνέκρινε βοήθεια γιά δέκα Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας, πού εἶχαν ἄμεση ἀνάγκη, μέ τό ποσό τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου γιά τόν καθένα.

Οἱ Ἱεροί Ναοί πού ἔλαβαν τό βοήθημα εἶναι: Ἁγίας Παρασκευῆς Δάφνης, Ἁγίου Γεωργίου Ναυπάκτου, Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀναβρυτῆς, Ἁγίας Παρασκευῆς Τρικόρφου, Ἁγίου Βλασίου Ἄνω Ἁγίου Βλασίου, Ἁγίων Ἀποστόλων Ἐλαιοστασίου, Καθολικό Ι. Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης, Καθολικό Ι. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Βομβοκοῦς, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πεντακόρφου καί Ζωοδόχου Πηγῆς Πλατανίτη.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήση καί ἀπό τήν θέση αὐτή τόν κ. Ὑπουργό γιά τόν ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον του.

Λατρεία, γεῦμα καί μουσική

Λατρεία, γεύμα και μουσικήΤήν Κυριακή 8 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βομβοκοῦς μιά πολύ ὡραία συνάντηση μέ ποικίλο περιεχόμενο. Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος προσκάλεσε στό Μοναστήρι τά μέλη τῆς Μικτῆς Χορωδίας Ναυπάκτου, γιά τά ὁποῖα λειτούργησε καί στά ὁποῖα κατόπιν παρέθεσε τράπεζα, κάτω ἀπό τά πλατάνια, δίπλα στήν “κρύα βρύση”, στόν “ἐξώστη”, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων της Μονῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν θ. Λειτουργία στό κήρυγμά του στηρίχθηκε στό χωρίο τοῦ Δευτερονομίου “Ἐγγύς σου τό ρῆμα ἐστίν, ἐν τῷ στόματί σου καί ἐν τῇ καρδία σου”, πού ὑπῆρχε στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, τό ὁποῖο ἀνέλυσε θεολογικά, ἀλλά καί στό ἐπίπεδό των ἀνθρωπίνων δραστηριοτήτων. Μέ βάση τήν ἑρμηνεία πού δίνει στό χωρίο αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος μίλησε γιά τήν σύλληψη τῆς πίστεως στήν καρδιά καί τήν ὁμολογία της μέ τό στόμα, γεγονός πού συντελεῖ στήν σωτηρία. Ἐπεκτάθηκε ὅμως στήν ἀνάγκη πού ὑπάρχει νά συνδέεται πάντοτε ὁ λόγος μας μέ τήν καρδιά. Αὐτή τήν σύνδεση, γιά παράδειγμα, κάνει ὅποιος ψάλλει ἤ τραγουδᾶ μέ ἔμπνευση.

Κατά τό γεῦμα, μετά ἀπό προσφώνηση τοῦ προέδρου τῆς Χορωδίας κ. Νικολάου Τσάτσου, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους ὅλων των μελῶν της, ὡς συμβολικό δῶρο, ἕναν ἐπιτραπέζιο σταυρό, ὁ Μητροπολίτης μᾶς εὐχαρίστησε ὅλους τους συνδαιτημόνες γιά τήν ἀνταπόκρισή τους στήν πρόσκλησή του καί μίλησε γιά τήν γνησιότητα τῆς ζωῆς καί τῆς παραδόσεως πού πρέπει νά μᾶς χαρακτηρίζη, κάνοντας ἀναφορές σέ λόγια τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Ἐπίσης, συνεχάρη τήν Χορωδία γιά τίς ἐπιτυχίες της, καθώς καί γιά τήν ἐνασχόλησή της μέ τήν εὐρωπαϊκή, ἀλλά καί τήν ἑλληνική μουσική παράδοση.

Ἡ Χορωδία στό τέλος, μέ τόν μαέστρο στό ἀκορντεόν, τραγούδησε τραγούδια τοῦ ρεπερτορίου της.
π.Θ.Α.Β.

*

Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας μπορεῖ νά ὀνομάζεται ἑλληνορθόδοξο, ἀλλά στήν οἰκογένειά του δέν εἶναι μόνον Ἕλληνες, εἶναι καί Ἀφρικανοί καί Ἄραβες ὀρθόδοξοι. Αὐτή τήν στιγμή οἱ Ἀφρικανοί Ἱερεῖς ἀριθμοῦν τούς 450, ἐνῶ ὑπάρχει καί ἕνας Μητροπολίτης κι’ ἕνας ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος. Καί οἱ Ἄραβες ἐκπροσωποῦνται στήν Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου μέ τόν Ἄραβα Μητροπολίτη, ἐνῶ ὑπάρχουν καί Ἄραβες κληρικοί, οἱ ὁποῖοι μεταδίδουν τήν ὀρθόδοξη πίστη στούς συμπολίτες τους.

*

Ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τιμήθηκαν 223 Ἱερεῖς γιά τά πενῆντα χρόνια προσφορᾶς τους καί διακονίας στούς Ναούς καί τίς Ἐνορίες τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τελετή ἔγινε στίς 29/6, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Στούς τέσσερεις τιμηθέντας ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας θά ἀναφερθοῦμε στό ἑπόμενο τεῦχος.

*

Γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο εἰδικά ἑτοιμάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία “ἀφιερωματικός τόμος”, ὅπου θά ὑπάρχουν κείμενα καί μελέτες Μητροπολιτῶν, μεταξύ των ὁποίων καί τοῦ Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου. Σκοπός εἶναι νά τιμηθῆ ὁ ἱδρυτής τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καί νά γίνουν γνωστά ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν.

*

Ὁ Μητροπολίτης Καμεροῦν κ. Θεόδωρος ἦρθε στήν Ἑλλάδα γιά νά ἐνημερώση φίλους της Ἱεραποστολῆς γιά τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Μητρόπολη Καμεροῦν. Στήν Μητρόπολη αὐτή ἀνήκει ἡ χώρα τοῦ Τσάντ, ἡ Κεντρική Δημοκρατία τῆς Ἀφρικῆς, τό Γκαμπόν, ἡ Γουινέα καί τά νησιά τοῦ Ἁγίου Θωμά. Σέ ὅλες της ἐνορίες τῆς Μητρόπολης Καμεροῦν τελοῦνται καθημερινά οἱ ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου καί τοῦ Ἑσπερινοῦ πού τίς παρακολουθοῦν ἑκατοντάδες ἄνθρωποι. Οἱ πιστοί ἀπό ὅλες τίς φυλές μαθαίνουν στά ἑλληνικά τήν Δοξολογία καί τόν Τρισάγιο ὕμνο.

*

Ἀθόρυβα ἀλλά οὐσιαστικά ἐπιτελεῖ τό ἔργο της ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἀγρινίου. Δεκάδες εἶναι οἱ ἀπόφοιτοι πτυχιοῦχοι τῆς Σχολῆς οἱ ὁποῖοι προσφέρουν πολύτιμες ὑπηρεσίες ὡς ψάλτες στά ἐκκλησιαστικά ἀναλόγια. Ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς ὀφείλεται στό μεράκι τῶν δασκάλων της καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά συνεχίζεται ἡ καλή παράδοση τοῦ Ἀγρινίου στήν ψαλτική τέχνη.

*

Ἡ ὀρθόδοξη Θεολογική Ἀκαδημία Τορόντο ἄρχισε τήν λειτουργία τῆς τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1998. Ἡ φοίτηση εἶναι τριετής, ἀλλά ἐντατική. Εἶναι Ἀκαδημαϊκῶς συμβεβλημένη μέ τό Πανεπιστήμιο τοῦ Sherbrooke καί οἱ ἀπόφοιτοι παίρνουν πτυχίο ἀπό τό Πανεπιστήμιο, ἀπό τήν Θεολογική Ἀκαδημία, ἀλλά καί ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Ἐφέτος ἀποφοίτησαν οἱ πρῶτοι πέντε φοιτητές.

*

Ἀπό 28 Ἰουνίου ἕως 2 Ἰουλίου συνῆλθε στή Ἱερά Νῆσο τῆς Πάτμου ἡ ἐτήσια Γενική Συνέλευση τῆς “Εὐρωπαϊκῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας” (ΕΔΣΟ). Ὡς γνωστόν ἡ ΕΔΣΟ δημιουργήθηκε μέ πρωτοβουλία τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Βουλευτῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί ἔχει ὡς ἕδρα τῆς τήν Ἀθήνα. Ἡ πρώτη ἰδρυτική συνέλευση ἔγινε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1994. Σήμερα ἡ ΕΔΣΟ ἀπαρτίζεται ἀπό ἀντιπροσωπεῖες 20 Κοινοβουλίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου.

*

Ὁ Πρόεδρος τῆς ἑταιρείας Η/Υ “Apple” παρουσίασε πρόγραμμα ἠλεκτρονικῆς ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, γιατί μόνον αὐτή μπορεῖ νά προσφέρη περισσότερες γνώσεις ἀπ’ ὅσες ὡς τώρα μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος νά ἀνακαλύψη. Καί ἡ Microsoft προτείνει σέ ὅσους ἀγαποῦν τήν ἀρχαία ἑλληνική, εἰδικό πρόγραμμα, γιά νά τήν μάθουν σέ πέντε ἑβδομάδες. Καί αὐτό διότι ἡ ἀρχαία ἑλληνική εἶναι ἡ πιό μαθηματική γλώσσα καί σέ μιά τέτοια γλώσσα θά βασίζεται ἡ κατασκευή τῶν Windows. Η Daily Telegraph δημοσιεύει σέ συνέχειες σειρά μαθημάτων ἀρχαίας ἑλληνικῆς. Ἡ ἑταιρεία Hewlett-Packard ἀνέθεσε σέ μεγάλο Πανεπιστήμιο νά ἀποθησαυρίση τήν ἀρχαία ἑλληνική. Ἤδη ἀποθησαυρίστηκαν 78 ἑκατομμύρια λεκτικοί τύποι, καί συνεχίζονται, ἔναντι 9 ἑκατομμυρίων τῆς λατινικῆς.

*

Τήν ὀρθόδοξη ἱεραποστολή στό Χόνγκ-Κόνγκ ἀποφάσισε νά ὑπηρετήση ὁ 35χρονος Παρασκευᾶς Π., ἀπό τήν Χαλκίδα. Ὁ κ. Παρασκευᾶς ὁ ὁποῖος σπούδασε πληροφορική καί ἐργαζόταν στό λογιστήριο ἰδιωτικῆς ἑταιρείας, χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος μέ τό ὄνομα Φώτιος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νικήτα πού ἦρθε γι’ αὐτόν τόν σκοπό στήν Ἑλλάδα. Ὁ π. Φώτιος θά ὑπηρετήση ὡς Ἐφημέριος στόν Ἱερὸ καθεδρικό Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Χόνγκ-Κόνγκ.

*

Ἡ Γενική Συνέλευση τοῦ Ο.Η..Ἐ ἐνέκρινε τό ψήφισμα τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν ὅλων των θρησκειῶν, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στήν προστασία τῶν ἱερῶν θρησκευτικῶν τόπων καί προσκυνημάτων. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του στόν Γενικό Γραμματέα τοῦ Ο.Η.Ε. κ. Κόφι Ἀνᾶν καί τήν ἐλπίδα του γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ ψηφίσματος ὅπου καταστῆ ἀναγκαῖο.

*

Ὁ ἑλληνισμός τῆς Β. Ἠπείρου κινδυνεύει νά ἀφανιστῆ ὄχι μόνο ἀπό τήν μεγάλη φυγή, ἐξ αἰτίας τῆς κρατικῆς καί παρακρατικῆς τρομοκρατίας τῶν Ἀλβανῶν καί τῆς δύσκολης οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς καταστάσεως πού ἀντιμετωπίζουν, ἀλλά καί μέ τήν ἐπίσημη “ἀλβανική διπλωματία” τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία ἐπέβαλε τήν μή ἀναγραφή τῆς ἐθνικότητας καί τοῦ θρησκεύματος κατά τήν ἐπίσημη ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ.

*

Ἀνάγκη θωρακίσεως ἀπέναντι στόν χρόνο καί τούς σεισμούς ἔχει τό μεγάλο μνημεῖο τῆς ὀρθοδοξίας, ὁ ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. Παρόλο πού ὁ δομοστατικός τῆς σχεδιασμός καί τά ὑλικά πού εἶχαν χρησιμοποιηθῆ τήν ἔκαναν νά ἀντέξη σέ σαράντα περίπου μεγάλους σεισμούς, ἡ σεισμικότητα τῆς περιοχῆς ἐπιβάλλει τήν λήψη μέτρων γιά τήν διάσωση τοῦ μνημείου. Τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι οἱ προσπάθειες γιά τήν συντήρησή του γίνονται ἀπό Τούρκους καί Ἕλληνες εἰδικούς ἐπιστήμονες, πού συνεργάζονται.

*

Ὁ “Λύχνος”, ὁ τηλεοπτικός σταθμός τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών συμπληρώνει φέτος ἐννέα χρόνια συνεχοῦς διακονίας. Ἐκπέμπει ὅλο το εἰκοσιτετράωρο καί δέν ἔχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ἀφοῦ συντηρεῖται κυρίως ἀπό εἰσφορές τῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ “Λύχνος” ἔχει τοπική ἐμβέλεια. Τό πρόγραμμά του ὅμως ἔχει πανορθόδοξο χαρακτήρα, ἀφοῦ προβάλλει ποικιλοτρόπος τόν πλοῦτο τῆς ὀρθόδοξης παράδοσής μας.

*

Διακεκριμένος Ἕλληνας παιδοψυχίατρος σέ ὁμιλία τοῦ ἀνέφερε ὅτι τά παιδιά καί οἱ ἔφηβοι ἀπειλοῦνται ἀπό κατάθλιψη. Κάποιες ὑπερβολικές ἀντιδράσεις τοῦ παιδιοῦ θά πρέπη νά ἀνησυχοῦν τούς γονεῖς. Σοβαρή αἰτία πού ὁδηγεῖ στήν ἀσθένεια αὐτή εἶναι ἡ στάση καί συμπεριφορά τῶν γονέων πρός τά παιδιά ἀλλά καί μεταξύ τους.

*

Ἡ ἐγκληματικότητα καί ἡ ἡλικία τῶν δραστῶν ἔχουν γίνει ἀντιστρόφως ἀνάλογες ἔννοιες. Ἐνῶ ἡ πρώτη αὐξάνει ἀνησυχητικά, ἡ δεύτερη συνεχῶς μικραίνει, τόσο ὥστε νά μιλᾶμε γιά ἔξαρση τῆς ἐγκληματικότητας τῶν ἀνηλίκων. Σταθερή ἄνοδο κατά 20% παρουσιάζει ὁ ἀριθμός τῶν δραστῶν κάτω των 20 ἐτῶν τήν τελευταία τριετία. Στήν παρανομία βγαίνουν ἀκόμη καί 7χρονα παιδιά.

*

Τρεῖς χιλιάδες Οὐκρανοί Χριστιανοί ὀρθόδοξοι, πιστοί στό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας διαδήλωσαν στό Κίεβο γιά νά διαμαρτυρηθοῦν γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Οὐκρανία. “Ορθοδοξία ἡ θάνατος”, ἔγραφαν τά πανό τῶν διαδηλωτῶν πού συγκεντρώθηκαν μπροστά ἀπό τό κτήριο τοῦ κοινοβουλίου. Οἱ πιστοί ἀνησυχοῦν γιά τήν ἐξάπλωση τῶν καθολικῶν ἱεραποστολῶν στήν χώρα.

Τό τριήμερο 6-8 Αὐγούστου θά πραγματοποιηθῆ στόν χῶρο τοῦ κήπου τοῦ Ξενία Ναυπάκτου ἔκθεση βιβλίου Αἰτωλοακαρνάνων Συγγραφέων - Λογοτεχνῶν. Τήν ἔκθεση συνδιοργανώνει ἡ Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου σέ συνεργασία μέ τό Σύλλογο “Ναύπακτος, πολιτιστικές διαδρομές” καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου. Αὐτή ἡ βιβλιοφίλη προσπάθεια τῆς Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης θά συνδυασθῆ μέ ἔκθεση φωτογραφίας, συναυλία τῶν μαθητῶν τῶν ΤΕΕ Ναυπάκτου καί παράσταση Θεάτρου Σκιῶν.

 

 

  • Προβολές: 2437