Skip to main content

Εἰδήσεις Μαρτίου 2001

Ἡ νέα φάση τῶν συνομιλιῶν μεταξύ του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θὰ πραγματοποιηθῆ στὴν Πόλη κατὰ τὸ διήμερο 5 καὶ 6 Ἀπριλίου 2001.

*

Δὲν κατέληξαν σὲ συμφωνία οἱ ἀντιπροσωπεῖες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, οἱ ὁποῖες συναντήθηκαν στὸ Βερολίνο γιὰ νὰ συνεχίσουν τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα στὴν Ἐσθονία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα.

*

Ἐπίσκεψη στὴν Κάτω Ἰταλία (Μεγάλη Ἑλλάδα) πραγματοποιεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Συγκεκριμένα θὰ ἐπισκεφθῆ ἑλληνογενεῖς καὶ ἑλληνοφώνους περιοχὲς τῆς Καλαβρίας καὶ τῆς Σικελίας, ἀπὸ τὶς 19 ἕως τὶς 24 Μαρτίου. Τὸ πρόγραμμα τοῦ Πατριάρχου εἶναι πλῆρες. Μεταξύ των ἄλλων θὰ ἐπισκεφθῆ τὸν Ι. Ναὸ Παναγίας Καθολικῆς, τὸ ἔμβλημα τῆς Βυζαντινῆς Καλαβρίας, τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ, ὅπου θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τῶν τοπικῶν ἁγίων Νικολάου, Ἀμβροσίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ.

*

Ὁ ἀρχιγραμματέας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων, ἔδωσε συνέντευξη σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ τῶν Σκοπίων καὶ ἔσπευσε νὰ ἐπιβεβαιώση τὶς πληροφορίες ποὺ θέλουν τὴν ὀνομασία “Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος” νὰ ὑπερισχύη γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ γειτονικοῦ κράτους.

*

Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐπικεφαλῆς κρατῶν καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν ἀπέστειλε ὁ Πατριάρχης Σερβίας Παῦλος, μὲ τὴν ὁποία προειδοποιεῖ ὅτι τὸ Κοσσυφοπέδιο, τὸ προστατευόμενο ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, μετατράπηκε σὲ κέντρο τρομοκρατίας μὲ ἄμεσες συνέπειες στὰ γειτονικὰ κράτη.

*

Γιορτάσθηκε μὲ μεγαλοπρέπεια ἡ 19η ἐπέτειος τῆς ἐνσωματώσεως τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γκάνας στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία πανηγύρισε τὸν ἀσπασμὸ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τελέσθηκαν ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τέσσερεις χειροτονίες νέων Κληρικῶν.

*

Ἡ Μητρόπολη τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρμενίων στὴν Ἑλλάδα λόγω τῆς ἐπετείου τῶν 1700 χρόνων ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς ἐπίσημης θρησκείας τοῦ Ἀρμενικοῦ Βασιλείου ἔχει προγραμματίσει μιὰ σειρὰ ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ ἔτος ποὺ διανύουμε. Ἡ Ἀρμενία ἦταν ἡ πρώτη χώρα ποὺ καθιέρωσε τὸν Χριστιανισμὸ ὡς ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους τὸ 301 μ.Χ..

*

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἀναβαθμίζεται σὲ ἱεραρχικὴ Ἐκκλησία καὶ ὄχι σὲ σωματεῖο ὅπως ἦταν μέχρι σήμερα σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης.

*

01 03 24Χειροτονήθηκαν τρεῖς νέοι Μητροπολίτες στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Ὁ Ἀρχιμ. Προτέριος Παυλόπουλος Μητροπολίτης Ντὰρ Ἒς Σαλὰμ καὶ πάσης Τανζανίας. Ὁ Ἀρχιμ. Κύριλλος Οἰκονομόπουλος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε. Ὁ Ἀρχιμ. Νικόλαος Ἀντωνίου Μητροπολίτης Ἐρμουπόλεως (ἕδρα ἡ Τάντα τῆς Αἰγύπτου).

*

“Το αὐτοκίνητο μὲ τὸν Μητροπολίτη Γκάνας καὶ τοὺς ἐθελοντὲς ἰατροὺς σταμάτησε στὸν χῶρο ὅπου ὁ ἐφημέριος του χωριοῦ Jamra-Adandan, π. Σαμουὴλ Ἀκουμά, κάτω ἀπὸ μιὰ στέγη ἀπὸ κλαδιὰ φοινίκων δίδασκε 70 παιδιά”.

*

Πανηγυρίστηκε στὴν Καλκούτα τῶν Ἰνδιῶν ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνέγερσης τοῦ Ναοῦ τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς. Τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκκλησίας τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Χὸνγκ Κὸνγκ κ. Νικήτα.

*

Δεκατέσσερεις (14) συνολικὰ νέες ἀσματικὲς Ἀκολουθίες ἐνεκρίθησαν ἀπὸ τὴν Ι. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μεταξύ των ὁποίων καὶ οἱ ἀκολουθίες τοῦ ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας, ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωὴλ Φραγκάκου, καὶ τῶν ἁγίων συζύγων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τῶν Ἑπτὰ τέκνων αὐτῶν, προστατῶν τῶν πολυτέκνων, ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Χαραλάμπους Μπούσια.

*

Ἐγκαινιάσθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἰταλίας Γεννάδιο ὁ ὀρθόδοξος Ι. Ναὸς στὸ Ρίμινι τῆς Ἰταλίας, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῆς Παναγίας. Στὸν Ἱερὸ Ναὸ θὰ τελοῦνται θ. λειτουργίες καὶ ἀκολουθίες καὶ μὲ τὸ Ἰουλιανὸ καὶ τὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο. Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ρουμάνοι ἀκολουθοῦν τὸ δεύτερο, ἐνῶ τὸ πρῶτο ἀκολουθοῦν οἱ Σλαῦοι.

*

Πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 18 Μαρτίου ἡ ἐτήσια Τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ἀλεξανδρείας, στὴν ὁποία παρέστη καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρος.

*

Πραγματοποιήθηκε στὶς ἀρχὲς Μαρτίου ἡ τακτικὴ ἐαρινὴ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ἡ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὴν κληρικολαϊκὴ συνέλευση τοῦ 2002, τὴν θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὸ Ἑλληνικὸ Κολέγιο, μὲ θέματα ἑλληνικῆς παιδείας, τὴν ἀναθεώρηση τοῦ συντάγματος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μὲ ζητήματα μοναχισμοῦ, τοὺς μεικτοὺς γάμους, μὲ οἰκονομικὰ καὶ νομικὰ θέματα.

*

Μὲ τὸν τίτλο “Κύπρος ἡ Ἁγία Νήσος” διοργανώθηκε ἔκθεση Βυζαντινῶν εἰκόνων τῆς Κύπρου στὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο Λονδίνου. Τὰ ἐκθέματα καλύπτουν περίοδο δέκα (10) αἰώνων (10ος -20ος αἱ.).

*

Ἔκθεση ἔργων τέχνης τοῦ Βυζαντίου πραγματοποιεῖται στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ. Οἱ ἁγιογραφίες προέρχονται ἀπὸ τὸ Βυζαντινὸ καὶ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ ἔκθεση θὰ συνδυασθῆ μὲ ὁμιλίες ἀπὸ μοναχούς του Ἁγίου Ὅρους στὸν χῶρο τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο.

*

Συνέδριο μὲ θέμα “Διαχρονικὲς σχέσεις Κοπτῶν - Μουσουλμάνων - Ἀφρικανικῶν Θρησκειών” διοργανώνεται τὸ Μάρτιο στὸ Γιοχάνεσμπουργκ. Τὸ συνέδριο συνδιοργανώνουν τὸ Πανεπιστήμιο Rand, τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀφρικανο-Ἑλληνικῶν Σπουδῶν Ἰωαννουπόλεως, τὸ Α.Π. Θεσσαλονίκης καὶ τὸ Ἵδρυμα Ἐθνικοῦ καὶ Θρησκευτικοῦ Προβληματισμοῦ. Ἡ διοργάνωση τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρου καὶ στηρίζεται ἀπὸ τὴν Γ.Γ. Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ. Τὸ Συνέδριο ἀναφέρεται γενικὰ στὴν παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀφρική.

*

Μετὰ ἀπὸ συνάντησή τους στὴν Ρώμη, ἐρευνητὲς - γενετιστὲς ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία τους νὰ κλωνοποιήσουν βρέφη. Ἀναζητοῦν κάποια μεσογειακὴ χώρα στὴν ὁποία θὰ πραγματοποιήσουν τὸ ἐγχείρημά τους. Ὡς πρώτη σκέψη ἀνέφεραν τὸ Ἰσραήλ, τοῦ ὁποίου ὅμως ἡ νομοθεσία εἶναι ἀπαγορευτικὴ γιὰ κάτι τέτοιο.

*

Στὸ Ντάλας τῶν ΗΠΑ μιὰ δεκαοκτάχρονη μητέρα γέννησε φυσιολογικὰ ἐνῶ βρισκόταν σὲ κῶμα μετὰ ἀπὸ δυστύχημα. Οἱ γιατροὶ δὲν ἔτρεφαν πολλὲς ἐλπίδες γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της. Ἡ μητέρα ἦταν πέντε μηνῶν ἔγκυος ὅταν τραυματίσθηκε. Τελικά το παιδὶ γεννήθηκε πρόωρα κατὰ δύο μῆνες καὶ μία ἑβδομάδα μετὰ τὴν κύηση συνῆλθε καὶ ἡ μητέρα.

*

Καταφύγιο σκαφῶν γιὰ τὸν ἀνεφοδιασμὸ καὶ τὴν μεταφορὰ ἐπισκεπτῶν στὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποφασίσθηκε νὰ κατασκευασθῆ στὴν Οὐρανούπολη, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθῆ ἡ μοναστικὴ κοινότητα τοῦ Ἄθω κατὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες ἡ ἄφιξη ἐπισκεπτῶν στὸ λιμανάκι ἀγγίζει ἡμερησίως στὶς 3000.
Ἐκλεκτὲς γιορτὲς ἑτοίμασαν τὰ Σχολεῖα τῆς Ναυπάκτου γιὰ τὴν 25η Μαρτίου. Σὲ ὁρισμένες μάλιστα περιπτώσεις οἱ παραστάσεις ἤσαν μετρημένες, συγκινητικές, ἀνανηπτικές. Οἱ διάλογοι ἀποδόθηκαν μὲ νόημα καὶ ὕφος καὶ τὰ τραγούδια μὲ ψυχή. Συγχαρητήρια στοὺς Ἐκπαιδευτικούς μας.

*

Τὰ μέλη τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου, πέρα ἀπὸ τὶς ἄλλες δραστηριότητές τους, παρασκευάζουν κάθε Τρίτη φαγητὸ καὶ τὸ διανέμουν κατ’ οἶκον σὲ ἀπόρους. Τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἐργάζονται ἐντατικότερα, καθότι πλησιάζουν οἱ μέρες τοῦ Πάσχα. Δέχονται κάθε προσφορὰ σὲ εἶδος ἢ χρήματα γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἐν περιστάσει ἀδελφῶν μας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2356