Skip to main content

Νέα μαθητικὴ ἐφημερίδα: “Ὄπισθεν”

Νέα μαθητική εφημερίδα: “Όπισθεν”Λάβαμε τὴν νέα μαθητικὴ ἐφημερίδα (περιοδικὴ ἔκδοση) τῆς Περιβαλλοντικῆς Ὁμάδας τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.

Ἡ περιοδικὴ αὐτὴ ἔκδοση ἀποτελεῖ, σύμφωνα μὲ τοὺς νεαρούς, ἀλλὰ ὄχι ἄπειρους ἐκδότες, “μιὰ προσπάθεια ποὺ θέλει νὰ ἐξωτερικεύσει τὸν προβληματισμὸ καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τῶν παιδιῶν τοῦ Σχολείου μας. Μιὰ προσπάθεια ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ κινητοποιήσει τὸ δυναμικό του Σχολείου μας σὲ ἐνεργὴ συμμετοχὴ στὴν παρατήρηση, τὴν μελέτη, τὴν ἀνάδειξη καὶ τὴν ἐπίλυση τῶν ὅποιων δυσάρεστων καταστάσεων ἐμφανίζονται στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε, στὸ κοντινὸ καὶ τὸ μακρινό μας περιβάλλον”.

Ὁ τίτλος της φαίνεται ἀποτέλεσμα προβληματισμοῦ γιὰ τοὺς τόσο χρησιμοποιημένους, καὶ πολλὲς φορὲς χωρὶς ἀντικρυσμα, ὅρους ποὺ ἀκοῦμε καθημερινὰ σὲ κάθε ἐπίπεδο καὶ προσπαθοῦν νὰ δεσμεύσουν τὸν ἄνθρωπο σὲ ἕναν ἀγώνα γιὰ κάποια ἀναγκαία “προοδο”, γιὰ ἕναν νομοτελειακὸ “ἐκσυγχρονισμό”. Οἱ συντάκτες δὲν ἀπορρίπτουν καὶ τοὺς ὅρους αὐτούς, ἀλλὰ θέτουν μᾶλλον τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν σωστὴ χρήση τους. Ἀλλὰ τὸν τίτλο τῆς ἐφημερίδας σχολιάζει πολὺ ὡραία ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὴν Περιβαλλοντικὴ Ὁμάδα, τὴν ὁποία παραθέτουμε στὴν συνέχεια.

Εὐχάριστη ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ “παρέα” ποὺ σκιτσογραφεῖται στὴν πρώτη σελίδα, στὴν ὁποία συμμετέχουν ὅλες οἱ ἡλικίες, οἱ τάξεις καὶ οἱ “τάσεις” τῆς κοινωνίας, κάτι ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν σύγχρονη τακτικὴ “γκετοποίησης” τῶν διαφόρων κοινωνικῶν καὶ ἠλικιακῶν ὁμάδων.

Οἱ τίτλοι καὶ τὰ θέματα τῶν ἄρθρων ἔχουν τὴν ἀναφορά τους στὴν ἐπικαιρότητα, ἀπέναντί της ὁποίας οἱ νέοι ἀρθρογράφοι λαμβάνουν κριτικὴ στάση: “Τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους”, “Οἱ τρελὲς ἀγελάδες καὶ τὰ αἴτια καταστροφής”, “Ἡ ἀλήθεια τῆς ζωής”, “Ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο”. Ὑπάρχουν ἀκόμη τὰ ἐπίκαιρα σχόλια: “Πράσινες σκέψεις”, “Τὸ Euro στὴν ζωὴ μας”, “www.napster.com, server.napster. com”, ἐκπαιδευτικὰ θέματα καὶ ἡ σελίδα μὲ τὰ ἐπιτυχημένα “σοβαρὰ - ἀστεία”.

Συμβουλευτικὸ ρόλο ἀνέλαβαν οἱ Καθηγητές: Χριστίνα Καρανικόλα, Κωνσταντίνα Μακρή, Νικόλαος Μᾶρκος καὶ Ἰωάννης Σύψας.

Ἡ ἐπεξεργασία τῶν κειμένων, ἡ σελιδοποίηση καὶ ἡ ἐκτύπωση ἔγιναν στοὺς Η.Υ. τοῦ 2ου Γυμνασίου, τοῦ ὁποίου Γυμνασιάρχης εἶναι ὁ κ. Κοσμᾶς Λαμπρόπουλος.

Συγχαίρουμε μικροὺς καὶ μεγάλους συντελεστὲς τῆς ὄμορφης αὐτῆς προσπάθειας καὶ εὐχόμαστε στοὺς ἐκδότες καὶ συνεργάτες τοῦ “Ὄπισθεν” καλὴ συνέχεια καὶ πορεία μὲ φωτισμὸ “ἀνωθεν”.

Ἀρχιμ. Κ.Ε.Γ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Πρὸς τὴν Περιβαλλοντικὴ Ὁμάδα τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν περιοδικὴ ἔκδοση τῆς ὁμάδας σας μὲ τίτλο “ὄπισθεν”, τῆς ὁποίας τὸ πρώτον τεῦχος διάβασα μὲ μεγάλη προσοχή.

Τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα ἀναπτύσσετε εἶναι σημαντικὰ καὶ ἀντιμετωπίζονται ὄχι ἁπλῶς μὲ λογικὴ καὶ νηφαλιότητα, ἀλλὰ κυρίως καὶ προπαντὸς μὲ εὐαισθησία. Διατυπώνετε ὡραία τὶς σκέψεις σας, καὶ μάλιστα εἶναι σκέψεις ἀπηλλαγμένες ἀπὸ συμφέροντα καὶ ἰδεολογίες, ποὺ πολλὲς φορὲς περιπλέκουν τὰ θέματα.

Μοῦ ἄρεσε καὶ ὁ τίτλος “ὄπισθεν”, ποὺ ἑρμηνεύεται ὡς “ὄπισθεν στὶς ἀξίες τὶς διαχρονικές”, “πίσω σε ὅ,τι καλὸ εἶχαν οἱ παλιοτεροι”, “ὄπισθεν γιὰ νὰ βροῦμε πάλι τὴν παραδοση”. Αὐτὸ τὸ συνδέετε καὶ μὲ τὴν κίνηση πρὸς τὰ ἐμπρὸς γι’ αὐτὸ καὶ γράφετε “ἐμπρὸς γιὰ κινητοποίηση”.

Πράγματι χρησιμοποιοῦμε ἕνα ὄχημα γιὰ νὰ πορευθοῦμε μπροστά, ἀλλὰ καὶ τὸ ὄχημα δὲν μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθῆ στὸν σκοπό του, ἂν δὲν ἔχει καὶ διάφορες ταχύτητες, τιμόνι, φρένο καὶ ὄπισθεν. Νομίζω ὅτι τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ζωή. Τὸ “ὄπισθεν” ὑπάρχει ὥστε νὰ γίνεται μὲ ἀσφάλεια ἡ κίνηση πρὸς τὰ ἐμπρός.

Σᾶς συγχαίρω, λοιπόν, καὶ εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογὴ πλούσια καὶ νὰ σᾶς καμαρώνουμε ὅλοι μας, ἰδιαιτέρως ὅμως οἱ οἰκογένειές σας.

Θερμὰ συγχαρητήρια καὶ στοὺς Καθηγητᾶς σας, ἀλλὰ καὶ στοὺς γονεῖς σας, ποὺ σᾶς χαίρονται καὶ σᾶς ἀπολαμβάνουν.

Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ θερμὲς εὐχὲς

† Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2383