Skip to main content

Εἰδήσεις Φεβρουαρίου 2001

Πανήγυρη Ἁγίου Βλασίου

Μὲ μεγαλοπρέπεια καὶ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στὶς 11 Φεβρουαρίου ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βλασίου, πολιούχου τοῦ ὁμώνυμου χωριοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ ἕδρα τοῦ Δήμου Παρακαμπυλίων καὶ ἔχει δώσει τὸ δεύτερο συνθετικὸ στὸν τίτλο τῆς Μητροπόλεώς μας. Τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο, συμπαραστατουμένου ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο καὶ τοὺς Ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας. Στὴν πανηγυρικὴ θ. Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Παρακαμπυλίων κ. Δημήτριος Σκιαδάς, οἱ Ἀρχὲς τῆς Περιοχῆς καὶ πλῆθος κόσμου, μεταξύ των ὁποίων πολλοὶ Ἀγρινιῶτες, ποὺ ἀγαποῦν τὸν Ἅγιο Βλάσιο. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε ἐμπεριστατωμένα, Χριστοκεντρικὰ καὶ τὸ ἐκκλησίασμα ὠφελήθηκε πολύ.

Μετὰ τὴν θ. Λειτουργία προσεφέρθη κέρασμα στὴν οἰκία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, π. Κωνσταντίνου Μάλαινου, καὶ ἐν συνεχεία παρετέθη ἑορταστικὴ τράπεζα, προσφορὰ τοῦ π. Κωνσταντίνου, σ’ ὅλους τους πανηγυριστές, σὲ κέντρο τοῦ χωριοῦ.

Ἐκεῖ ἔληξε καὶ τὸ πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς, μὲ λόγους πνευματικοὺς ποὺ μαζὶ μὲ τὴν πρωϊνὴ θ. Λειτουργία μᾶς ἔδωσαν χριστιανικὴ χαρά.

Πρωτ. π. Κ.Δ.Μ.

Εορτή Αγίου Πολυκάρπου

Ἑορτὴ Ἁγίου Πολυκάρπου

Ἑορτάσθηκε στὴν Ι. Μονὴ Ἀμπελακιωτίσσης ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, τοῦ ὁποίου τὸ τίμιο λείψανο τῆς δεξιᾶς χειρὸς φυλάσσεται στὴν Ι. Μονή.

Φέτος ὑπῆρχε μιὰ ἰδιαιτερότητα. Ἡ προσευχὴ ποὺ ἀνέπεμπε ὁ Σεβασμιώτατος στὴν Παναγία καὶ τὸν Ἅγιο στὸ τέλος κάθε πανηγυρικῆς θ. Λειτουργίας ἦταν φέτος λίγο διαφορετική• ἦταν εὐχαριστιακή, γιατί ἄρχισε πλέον ἡ ἐπάνδρωση τοῦ Μοναστηριοῦ, μὲ τὸν νέο ἀδελφό της Ι. Μονῆς, Ἱερομόναχο π. Πολύκαρπο Παστρωμά. Βεβαίως, παρακάλεσε ὁ Σεβασμιώτατος θερμὰ τὸν Ἅγιο νὰ καλέση στὴν “συνοδεία” του καὶ ἄλλους ἀδελφούς.

Τοὺς ὕμνους τῆς ἑορτῆς καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας ἔψαλε χορὸς νέων, φίλοι οἱ περισσότεροί του π. Πολυκάρπου.

Πολλοὶ προσκυνητὲς ἀνηφόρησαν στὸ Μοναστήρι γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν Ἅγιο, νὰ λειτουργηθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ εὐχηθοῦν στὸν π. Πολύκαρπο, στὴν πρώτη του ὀνομαστικὴ ἑορτή.

Ὁμιλία στὸ Ἀντιρριο

Τὴν Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε μιὰ σημαντικὴ διάλεξη τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς Ἐκπαιδευτικούς των Σχολείων τοῦ Ἀντιρρίου. Τὴν διάλεξη διοργάνωσαν οἱ Σύλλογοι Διδασκόντων καὶ Γονέων καὶ Κηδεμόνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Παράγοντες γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιών”.

Τὰ κύρια σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ ἦταν:

– Εἶναι μεγάλο προνόμιο ἀλλὰ καὶ εὐθύνη νὰ εἶναι κανεὶς γονεύς. Τὰ παιδιὰ εἶναι δῶρα Θεοῦ καὶ πρέπει νὰ ἀναπτυχθοῦν συμμετρικά: βιολογικά, ψυχολογικά, ὑπαρξιακά, πνευματικά.
– Παράγοντες ἀγωγῆς εἶναι ἡ Οἰκογένεια, τὸ Σχολεῖο καὶ ἡ Ἐκκλησία.
Στὴν οἰκογένεια –τὴν πρώτη αὐτὴ κοινωνία– τὸ παιδὶ θὰ μάθη νὰ ζῆ κοινωνικὰ καθὼς καὶ τὴν διαφορετικότητα τῶν ρόλων.

Στὴν δεύτερη κοινωνία, τὴν Ἐκκλησία, εἰσέρχεται μὲ τὸ Βάπτισμα, καὶ μαθαίνη νὰ ζῆ πνευματικὰ καὶ μυστηριακά.

Ἡ τρίτη κοινωνία ποὺ γνωρίζει τὸ παιδὶ εἶναι τὸ Σχολεῖο. Ἐκεῖ μαθαίνει νὰ πειθαρχῆ, νὰ ἀναπτύσση τὴν λεκτικὴ σκέψη, νὰ συνυπάρχη μὲ τοὺς συνανθρώπους του.

– Τρίτο σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ ἦταν ὁ τονισμὸς τῆς συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων τῆς ἀγωγῆς. Τὴν σημασία τῆς συνεργίας τοὺς ἔδειξε ὁ Σεβασμιώτατος ἀναπτύσσοντας τὴν σύχρονη κοινωνιολογικὴ θεωρία τῶν συστημάτων, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὑπάρχουν τὰ συστήματα, τὰ ὑπερσυστήματα καὶ ὑποσυστήματα, μὲ τὰ τρία χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, τὴν ὀργάνωση, τὰ σύνορα καὶ τὴν ἐπικοινωνία. Κατέληξε συμπερασματικὰ ὅτι ἡ ἀγωγὴ εἶναι μεγάλη ὑπόθεση καὶ πρέπει νὰ γίνεται σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, μὲ τὴ συνεργασία ὅλων των παραγόντων.

Ἡ διάλεξη ἔγινε στὴν κατάμεστη αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀντιρρίου, καὶ τὴν παρακολούθησαν Ἐκπαιδευτικοί, γονεῖς καὶ παιδιά. Παρὼν ἦταν καὶ ὁ Δήμαρχος Ἀντιρρίου κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος.

Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος προκάλεσε τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν, ποὺ φάνηκε στὶς ἐρωτήσεις καὶ τὶς παρεμβάσεις ποὺ ἔγιναν.

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Δημοτικοῦ κ. Κωνσταντῖνος Κανέλλος, μετὰ τὴν ὁμιλία, ἐξέφρασε τὶς θερμὲς εὐχαριστίες του καὶ τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ καὶ ὠφέλιμη αὐτὴ εὐκαιρία μάθησης.

* * *

Συνεχίζονται καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τα ἑσπερινὰ κηρύγματα τοῦ Μητροπολίτου μας στὸν Ι. Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

*

Ἀπογευματινὴ Προηγιασμένη θ. Λειτουργία θὰ τελεῖται κάθε Τετάρτη σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς τρεῖς Ι. Ναοὺς τῆς Ναυπάκτου ἐκ περιτροπῆς.

Ὑπευθύμιση - Παράκληση

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Ἀπολογισμοῦ 2000, ὑπενθυμίζουμε στοὺς ἀναγνῶστες τῆς “Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης” ὅτι ἡ προσπάθειά της στηρίζεται στὶς συνδρομές τους, οἱ ὁποῖες, ἂν καὶ προαιρετικές, εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη κυκλοφορία της, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν προσπάθεια ἀνανέωσης, τὴν ὁποία διαπιστώσατε.

Παρακαλοῦμε, λοιπόν, ὅσους δύνανται καὶ ἐπιθυμοῦν, νὰ συνδράμουν τὴν ἐκδοτική μας προσπάθεια.

***

Τὴν ἀνάγκη νὰ μὴν περιλαμβάνεται ὁ ὅρος Μακεδονία στὸ ὄνομα τοῦ κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἐπισημαίνει ἡ Ὁμοσπονδία Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Αὐστραλίας μὲ ἐπιστολές της πρὸς τὸν Οἰκουμεανικὸ Πατριάρχη, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας μας. Ὡς γνωστόν, γίνονται προσπάθειες ἀποκατάστασης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων στὴν κανονικὴ τάξη καὶ ἀναγνώρισής της ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὡς Αὐτοκεφάλου. Μιὰ ἱστορικὴ ὀνομασία ποὺ ἔχει προταθῆ εἶναι “Ἐκκλησία τῆς Ἀχρίδος”.

*

Ὧρες Βυζαντίου εἶναι ὁ τίτλος μεγάλης ἔκθεσης ποὺ διοργανώνει τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ στὰ πλαίσια τοῦ Ἰωβηλαίου. Ἡ ἔκθεση θὰ παρουσιασθῆ σὲ τρεῖς πόλεις ποὺ διαδραμάτισαν ξεχωριστὸ ρόλο στὴν πορεία τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας - Βυζαντίου. Οἱ πόλεις αὐτὲς εἶναι ἡ Ἀθήνα, ἡ Θεσσαλονίκης καὶ ὁ Μυστρᾶς, κατὰ τὸ διάστημα Αὔγουστος 2001 - Ἰανουάριος 2002.

*

Η Ι. Μητρόπολη Τορόντο ἀγόρασε κτίριο γιὰ στὴν στέγαση Ἑλληνορθοδόξου Ἡμερησίου Σχολείου. Μὲ τὸ σχολεῖο αὐτό, ἡ Ι. Μητρόπολη Τορόντο ἔχει πλέον ἑπτὰ σχολεῖα μὲ 2000 περίπου μαθητές.

*

Στὴν Ι. Μητρόπολη Γκάνας:

• Ἔγιναν τὰ θυρανοίξια τοῦ νέου Ι. Ναοῦ Γενεσίου Θεοτόκου.
• Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γκάνας κ. Παντελεήμων χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν π. Ἄρθρουρ Ἰωάννου.
• Θεμελιώθηκε ὁ Ι. Ναὸς σὲ χωριὸ τῆς Κεντρικῆς Γκάνας, στὴν θέση παλαιοτέρου Ι.Ναοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ὁ ὁποῖος Ναὸς κατέρρευσε ὕστερα ἀπὸ δυνατὴ καταιγίδα.
• Τέλος, κτίσθηκε νέο νηπιαγωγεῖο στὴν Μητρόπολη μὲ χρήματα ἐράνου ἀπὸ τὰ σχολεῖα τῆς Καλύμνου.

*

Τὴν θεμελίωση Ι. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στὸ κέντρο τῶν Τιράνων πρόκειται σύντομα νὰ τελέση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, μετὰ ἀπὸ τὴν παραχώρηση οἰκοπέδου καὶ σχετικῆς ἀδείας ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῆς χώρας.

*

Ἐθελοντικὴ ἐργασία πρόσφεραν νέες ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Ἀττικῆς στὴν ἡμιερειπωμένη Ι. Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Κισσάβου, ὅπου ἐγκαταστάθηκε νέα μοναστικὴ γυναικεία ἀδελφότητα.

*

Νέο βιβλίο γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ρῶσο ἐξέδωσε τὸ ὁμώνυμο ἵδρυμα. Συγγραφέας ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τριανταφύλλου.

*

Μέλη τῆς αἵρεσης Realians στὴν Ἀμερικὴ ξεκινοῦν τὴν προσπάθεια γέννησης τοῦ πρώτου κλωνοποιημένου ἀνθρώπου. Ἡ δήλωση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς προσπάθειας ἦταν χαρακτηριστική: “Ὁ στόχος τοῦ σχεδίου μᾶς ἔχει καθαρὰ φιλοσοφικὸ χαρακτήρα: θέλουμε νὰ δημιουργήσουμε τὴν αἰώνια ζωή”!.

*

Προσπάθειες χρήσης τοῦ λατινικοῦ ἀλφάβητου γιὰ τὴν γραφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας παρατηροῦνται, ἀλλὰ καὶ ἀνάλογες σοβαρὲς ἀντιδράσεις, ὅπως τῶν 40 ἀκαδημαϊκῶν ποὺ ὑπέγραψαν σχετικὴ ἀντιρρητικὴ διακήρυξη.

*

Ὁ Πατριάρχης τῆς Ρωσίας Ἀλέξιος συμφώνησε μὲ τὸν Πάπα Ἰωάννη-Παῦλο ΙΙ νὰ ἐκδώσουν κοινὴ δήλωση γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Ρωσία, ἀλλὰ διαφώνησαν ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό της. Ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος ἐπέμενε νὰ γραφὴ ὅτι δὲν θὰ γίνονται ἀπὸ τὰ δύο μέρη προσπάθειες προσηλυτισμοῦ στὸν χῶρο τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τοῦ ἄλλου, ἀναφερόμενος προφανῶς στὴν Οὐνία, καὶ θὰ πάψουν νὰ ἔχουν βλέψεις στὰ ἀντίστοιχα περιουσιακὰ στοιχεῖα (Ι. Ναοὺς κ.α.). Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ Βατικανὸ ἀρνήθηκε μιὰ τέτοια δήλωση καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ἀναβλήθηκε ἐπ’ ἀόριστον.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2404