Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ναρκωτικές... λέξεις 

Ἓνας νέος ὁλοκληρωτισμός 

«Παρόλο πού τό τέρας αὐτό, ἡ Εὐρωπαική Ἔνωση, εἶναι δημιουργία μιᾶς ὀμάδος δημοκρατικῶν χωρῶν, καί βρίσκεται στήν καρδιά τῆς συγχρονης δηµοκρατίας, ἔχει σὲ ἕναν µεγάλο βαθμό ὑπερκεράσει τήν διαδικασία τῆς δηµοκρατικῆς λήψεως ἀποφάσεων γιά τά κράτη -µέλη της, καὶ τήν ἔχει ἀντικαταστήσει µέ ἕνα µή ἐκλεγμένο σῶμα, τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία µαζί µέ τό ἐπίσης µή ἐκλεγµένο Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο, ἔχουν τήν ἰσχύ νά ἐκδίδουν «ὁδηγίες» πού ὑπερισχύουν κάθε ἐθνικῆς νομοθεσίας καί πού σταθερά διεισδύουν σέ κάθε σημεῖο τῆς πολιτικῆς οἰκονομικῆς κοινωνικῆς καί θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν κρατῶν-μελῶν, λόγου χάριν ἀπό τό ἐπιτρεπόµενο σχῆµα τῶν ἀγγουριῶν µέχρι τήν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα». 
Ἀπόσπασμα, χωρίς ἄλλα σχόλια, ἀπό ὁμότιτλο ἄρθρο τοῦ Β. Μὸς σέ μετάφραση Ἰωάννου Σωτηροπούλου. 

Ναρκωτικές... λέξεις 

Γιατί ἄραγε σέ κέντρα διασκεδάσεως δίνονται ὀνόματα ὅπως: «Σόδομα», «Ἀποκάλυψη», «Βαβέλ», «Κομφούζιο» καί ἄλλα παρόµοια; Πάντως, τό φαινόμενο αὐτό δέν πρέπει νά τό θεωρήσουμε σάν ἕνα, χωρίς σημασία, προκλητικό ἀστεῖο, διότι, γενικά, ἡ ποιότητα τοῦ ἀστείου δείχνει τίς αἰχμαλωσὶες τοῦ νοῦ καί ὁ τρόπος διασκέδασης ἀποκαλύπτει τό περιεχόµενο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁπότε ὑπάρχει κάποιο πρόβληµα. Ἡ χρήση τῶν συγκεκριμένων ὀνομάτων φανερώνει τήν ἐσωτερική ἑνασχόληση τοῦ νοῦ καί τήν προσπάθειά του νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπό τίς τύψεις, συνηθίζοντας τίς λέξεις πού ἐκφράζουν τό πρόβληµά του. Δρᾶ δηλαδή στή συνείδηση σά ναρκωτικό. Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι κάποιοι ἐκτός ἀπό ναρκωτικές οὐσίες χρησιμοποιοῦν καί «ναρκωτικές λέξεις». 

Ἀνεξιθρησκία, ὄχι ἀθρησκία 

Ὁμάδα ἀναρχικῶν σπουδαστῶν πέταξε αὐγά καί γιαούρτια στό χῶρο πού γινόταν ὁ ἁγιασμός γιά τήν θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Σέ προκήρυξή τους ἔγραφαν' «τό κτίσιμο τῆς Ἐκκλησίας καταργεῖ καί τυπικά τήν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν καί τήν ἀρχή τῆς ἀνεξιθρησκίας». Ἀλλά άνεξιθρησκία δέν σηµαίνει ἀθρησκία. Σημαίνει ἀνοχή τῆς θρησκείας τῶν ἄλλων. Καὶ ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν δέν σηµαίνει κατάργηση τῆς παραδόσεως καὶ τῆς λατρείας τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ. Σημαίνει ἐλευθερία γόνιµου διαλόγου, πού πάντως δέν προωθοῦν τέτοιου εἴδους «δημοκρατικές» ἐκδηλώσεις. 

Δράση αἱρετικῶν 

Οἱ αἱρετικοί «κτυποῦν» τίς εὐαίσθητες ἡλικίες χρησιµοποιώντας πολλά τεχνάσµατα. Μέ τό πρόσχηµα π.χ., παιχνιδιῶν μέ ἐρωτηµατολόγια προωθοῦν τά ἔντυπά τους καί τίς ἀντιλήψεις τους. Τὸ πρόβληµα εἶναι ὑπαρκτό καί στὴ Ναύπακτο. Γι’ αὐτό ὅλα τά παιδιά, ἀλλά καί οἱ γονεῖς τους, πρέπει νά δείχνουν τὴν προσοχή καὶ τήν εὐαισθησία ποὺ ἔδειξε ἕνας µαθητής τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, τὸν ὁποῖο πλησίασαν χιλιαστές καί τοῦ ἔδωσαν δύο ἔντυπά τους. Ἀμέσως ἀναφέρθηκε στήν Ἐκκλησία. Τά ἔντυπα µέ µιά ὠραία ἐπιστολή τά ἔστειλε στὸν Μητροπολίτη, γιά νά τόν ἐνημερώση καί νά λαβη συµβουλές. Ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ ἀπάντησε µέ δική του προσωπική ἐπιστολή. Οἱ αἱρέσεις εἶναι µέγας κίνδυνος, γι' αὐτό χρειάζεται νά εἴμαστε ὀρθόδοξοι στίς ἀντιδράσεις µας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1063