Skip to main content

Μνήμη Εὐεργετῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου

Δημοσιεύθηκε στό “Ἐμπρός” (15-12-2000)

Μνήμη Ευεργετών της πόλεως ΝαυπάκτουΤήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου τιμήθηκαν ἀπό τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ναυπάκτου οἱ Δωρητές καί Χορηγοί των Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων τῆς Ναυπάκτου, στήν ἐσχάτως καθιερωμένη, ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο, κατά τόν μήνα Δεκέμβριο ἐτήσια ἐκδήλωση. Εἶναι δέ μεγάλος ὁ ἀριθμός τῶν Εὐεργετῶν, καί μάλιστα γιά μιά μικρή πόλη, ὅπως εἶναι ἡ Ναύπακτος.

Συγκεκριμένα, στήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία καί τό ἀρχιερατικό μνημόσυνο πού ἀκολούθησε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς Πόλεως στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μνημονεύθηκαν τά ὀνόματα τῶν ἀειμνήστων: Σεραφείμ καί Δαμασκηνοῦ των Ἀρχιερέων, Ἀνδρέα Ἀνδρεόπουλου, Ἀνδρέα Τσάρα, Νικολάου Τσάρα, Ἀνδρέα Κοζώνη, Κωνσταντίνου Κοζώνη, Γεωργίου Καπορδέλη, Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη-Νόβα, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημητρίου Ἀσημακοπούλου, Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, Ἐπαμεινώνδα Ἀρβανίτη, Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθυμίου Βαρδακουλᾶ, Λεωνίδα καί Πολυξένης Τσώνη, Ἀλτάνης Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶς Πλατή, Λάμπρου Τζαβέλλα, Ἰωάννου Φούτζηλα, Λεωνίδα Χαραλάμπους, Παρασκευῆς Γαρμανῆ, Βασιλικῆς Ξανθοπούλου καί Ἰουλίας Κοζώνη.

Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας, προσφέρθηκε πρωϊνό στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Δημητρίου καί ἀκολούθησε ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ι. Μητροπόλεως, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος καί τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱδρυμάτων ἐνημέρωσαν τούς πολίτες γιά τήν πορεία τῶν Ἱδρυμάτων, ἄκουσαν ἀπορίες ἀπάντησαν σέ ἐρωτήσεις καί ἀνακοίνωσαν τίς ὑποτροφίες πού χορηγήθηκαν φέτος.

Στίς θέσεις τῶν ὑπευθύνων ἐκπροσώπων καί δίπλα στόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος εἶναι λόγω τῆς ἰδιότητάς του Πρόεδρος τοῦ συνόλου σχεδόν τῶν Ἱδρυμάτων, κάθισαν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Κωνσταντῖνος Κονίδας, ὁ κ. Γιάννης Βαρδακουλᾶς, σύμβουλος τοῦ Μητροπολίτου γιά τά Ἱδρύματα, ὁ κ. Ἀπόστολος Ζορμπάς, Διευθυντής 1ου Λυκείου, ὁ κ. Ἰωάννης Χαλάτσης, διευθυντής Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης, ὁ κ. Ἀθανάσιος Νωχός, ὁ κ. Δημήτριος Μπρούμας καί ὁ κ. Παῦλος Παναγιωτόπουλος, ἐνῶ δέν μπόρεσε νά παρευρεθῆ ὁ νομικός Σύμβουλος τῶν Ἱδρυμάτων κ. Μάκης Ταρκαζίκης.

Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε: α) εἰσαγωγική ὁμιλία τοῦ Σεβ. Προέδρου, β) χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν, γ) ἀπολογισμό τοῦ ἔργου τῶν Ἱδρυμάτων καί δ) προϋπολογισμό γιά τό 2001.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος κατ’ ἀρχάς ὑπογράμμισε τήν βασική θέληση τῶν Εὐεργετῶν, πού εἶναι ἡ ἠθική καί οἰκονομική βοήθεια πρός τήν σπουδάζουσα καί μαθητιώσα νεολαία τῆς Ναυπάκτου. Ὡς βασικούς σκοπούς τῆς καθιερωμένης αὐτῆς ἐτήσιας ἐκδήλωσης ὑπογράμμισε τήν ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης καί τιμῆς πρός τούς δωρητᾶς, τήν προβολή τοῦ παραδείγματός τους πρός μίμηση, τήν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ καί τήν αὔξηση τῆς ἀποδοτικότητος τῆς λειτουργίας τούς διά τῆς καλοπροαίρετης κριτικῆς καί συζήτησης.

Τά ἔργα καί τά σχέδια γιά τά ὁποῖα ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία ἦταν: α) Ἡ προσωρινή ἀνακαίνιση τῆς Παπαχαραλαμπείου Αἰθούσης, μέ τήν συνδρομή τῶν μηχανικῶν Μανωλόπουλου, Βούκλιζα καί Κοργιαλά. β) Τό σχέδιο τῆς ριζικῆς ἀναμόρφωσής της, προκειμένου νά ἀνταποκρίνεται πλήρως στήν ὑψηλή λειτουργικότητά της. Σχέδιο τό ὁποῖο θά ὑλοποιηθῆ καλύτερα καί γρηγορότερα, ἐφ’ ὅσον ἐνταχθῆ σέ πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο ἀπό τήν Ε.Ε. γ) Ἡ ἀπαλλοτρίωση ἀπό τόν Δῆμο καί ἡ ἀξιοποίηση τοῦ οἰκοπέδου Παπαχαραλάμπους. δ) Ἡ ἀξιοποίηση τῶν οἰκημάτων, πού βρίσκονται στό ὡς ἄνω οἰκόπεδο, γιά τήν στέγαση τῆς Γραμματείας τῶν Ἱδρυμάτων καί γιά τήν ἐγκατάσταση ἐκθεσιακοῦ χώρου γιά τούς Εὐεργέτες. ε) Ἡ ἀξιοποίηση ἀπό τόν Δῆμο τοῦ χώρου τοῦ Ἱδρύματος Κοζώνη, κατόπιν σχετικῆς συμφωνίας μέ τό Ἵδρυμα. Τέλος, ς) ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν πορεία τῆς κατασκευῆς Γηροκομείου, μέ προοπτική Πολυδύναμου Κέντρου, στό οἰκόπεδο Καπορδέλη. Ἡ πορεία τοῦ ἔργου αὐτοῦ εἶχε μπλοκαρισθῆ στά γρανάζια τῆς κρατικῆς μηχανῆς. Ἕως ὅτου ὁ ὁμογενής κ. Ἰωάννης Ξύκης, μετά ἀπό τήν συνάντησή του μέ τόν Σεβασμιώτατο στήν Ἀμερική καί ἐδῶ στήν Ναύπακτο, ἀποφάσισε νά χρηματοδοτήση ὁ ἴδιος το ἔργο αὐτό, ἐνῶ ἐνδιαφέρον γιά βοήθεια ἔχουν ἐκφράσει καί ἄλλοι Ναυπάκτιοι. Ἔτσι, τό ἀπαραίτητο αὐτό ἔργο γιά τήν Ναυπακτία μπῆκε σέ ἄλλη ταχύτερη καί ἀποτελεσματικότερη τροχιά.

Τόν λόγο πῆρε καί ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Κ. Κονίδας, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τά σχέδια τοῦ Δήμου γιά τό οἰκόπεδο Παπαχαραλάμπους καί τό οἴκημα Κοζώνη, καί τόνισε τήν ἄριστη συνεργασία μεταξύ Δημάρχου καί Μητροπολίτου καί στό θέμα τῶν Ἱδρυμάτων.

Οἱ ὑποτροφίες, μέ τήν ἐνεργοποίηση καί ἄλλων Ἱδρυμάτων, παρουσιάζουν αὐξητική τάση –πάντα μέσα στά ὅρια πού προβλέπει τό Ὑπουργεῖο. Φέτος ἀνῆλθαν στό ὕψος τῶν δεκαέξι ἑκατομμυρίων (16.000.000) δρχ. περίπου.

Οἱ φετινοί ὑπότροφοι εἶναι οἱ ἑξῆς: τοῦ Ἱδρύματος Δημ. Ἀσημακοπούλου οἱ Παναγιώτης Ζ. Κανδύλης, Δημήτριος Κων. Ἀθανασόπουλος, Γεώργιος Δημ. Σερεμέτης, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τό ποσό τῶν 800.000 δρχ. ἕκαστος γιά ἕνα χρόνο. Ὑπότροφοι τοῦ Ἱδρύματος Ἀνδρέα Τσάρα εἶναι οἱ Σπυρίδων Ἰω. Βελαώρας (Μηχανολόγων - Ἀεροναυπηγῶν Π. Πατρών) Πανταζῆς Β. Ράμμος (Ἀξιωματικῶν Ἔλλ. Ἀστυνομίας) καί γιά συνεχόμενη χρονιά οἱ Πολύκαρπος Θ. Καρκαβίτσας (Τμῆμα Μήχ/κῶν & Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης Π. Θεσσαλίας), Κωνσταντῖνος Πάν. Δούνης (Φυσικό Π. Ἀθηνῶν), Ἀθανάσιος Νίκ. Μπισμπίκης (Μαθηματικῶν Π. Πατρών), Βασίλειος Ἰω. Ἀλεξόπουλος (Γεωπονική-Βιοτεχνολογία Π. Ἀθηνῶν) καί Γεώργιος Ἰακ. Γλαβᾶς (Μηχανολόγων Ἀεροναυπηγῶν Π. Πατρών) οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τό ποσό τῶν 750.000 γιά ἕνα χρόνο, μέ τήν προοπτική νά τό λαμβάνουν γιά ὅλα τα ἔτη τῶν σπουδῶν τους, ἐάν συνεχίσουν τίς καλές τους ἐπιδόσεις. Τό Ἵδρυμα τοῦ Ἀνδρέα Γ. Κοζώνη χορήγησε ὑποτροφία ὕψους 200.000 δρχ., ἐπίσης κατ’ ἄτομο, στούς μαθητές Νικόλαο Χρ. Μπερτσιά καί Γεωργία Π. Σίνη. Τό Ἵδρυμα τοῦ Λεωνίδα Χαραλάμπους-Κολοκύθα χορήγησε γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 1999-2000 δύο ὑποτροφίες στούς: Βασίλειο Ν. Νούλα, πτυχιοῦχο τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, γιά ἐκπόνηση διδακτορικῆς διατριβῆς σέ θέματα θεατρολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόνης- Παρισίων, καί Ἀθανάσιο Σπ. Φράγκο, Πολιτικό Μηχανικό, γιά ἐκπόνηση διδακτορικῆς διατριβῆς μέ θέμα συναφές μέ τήν σεισμικότητα τῶν κτιρίων, στό Πανεπιστήμιο τοῦ Μάντσεστερ - Μ. Βρετανίας.

Βραβεῖα, συνοδευόμενα ἀπό χρηματικό ποσό ὕψους 200.000 δρχ. χορήγησε τό Ἵδρυμα Μαρίας καί Γεωργίου Ἀθανασιάδη Νόβα στίς φοιτήτριες Εὐπραξία Ἰω. Πολιτοπούλου (Μήχ. Η/Υ καί Πληροφορικῆς Π. Πατρών), Μαρία Ἄντ. Μασγάλα (Φιλολογίας Π. Πατρών) καί Γεωργία Σπ. Δημοτσάτου (Τ.Ε.Ι. Λαμίας) καί ἀπό 50.000 δρχ. (ἀπό 25.000δρχ. σέ ὅσους ἰσοβάθμισαν) στούς πρωτεύσαντες τῶν τμημάτων τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Πόλεως: Μαρία Χρ. Μάϊνου, Μαρία Κυρίτση, Ἀρχοντία Βρέττα, Χρυσούλα, Θεοδωροπούλου, Ἐλευθέριο Καραχάλιο, Βασιλική Κατσαντώνη, Ἠλιάνα Μπεκιάρη, Εὐθυμία Τουμπάνου, Ἀθανάσιο Βαμβίνη, Ἰωάννα Κατσαγάνη, Κωνσταντίνα Μαυρέλη, Σπυριδούλα Φόσκα, Παναγιώτα Πνευματικοῦ, Βασίλειο Θωμόπουλο, Ἰωάννη Κονίδα, Χρῆστο Φούντζηλα, Σοφία Κονιστῆ, Ἀναστασία Κλάγκου, Μαρία Βαμβίνη, Βασιλική Γαλάνη, Βούλα Πυλαρινοῦ, Ἰωάννη Δούνη, Ἐλισάβετ Μαχαίρα καί Ἔντισον Κουρμπίνη. Ἐπίσης, βραβεῖο συνοδευόμενο ἀπό 150.000 δρχ. χορήγησε τό Ἵδρυμα Γαβριήλ Οἰκονόμου στούς πρωτεύσαντες κατά τήν ἀποφοίτησή τους ἀπό τό ΤΕΕ: Ἀθανάσιο Β. Τούμπανο, Ἰωάννη Χάρ. Πλούμη, Πολύκαρπο Κ. Ἀνδρεόπουλο, Αἰκατερίνη Χρ. Μητσοπούλου καί Δημήτριο Ἄθ. Μουλά.

Ἀπό τόν ἀπολογισμό καί τόν προϋπολογισό τῶν Ἱδρυμάτων, φάνηκε ἡ γενικότερη κοινωνική ἐργασία πού αὐτά ἐπιτελοῦν (ἐνίσχυση σέ μαθητές, σέ ἀπόρους, σέ πολιτιστικούς συλλόγους). Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ βαριά φορολογία, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν μείωση τῶν χρηματικῶν ἀποθεμάτων τῶν Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων.

Γενικά, ἦταν μιά ἀξιέπαινη καί ἀναγκαία ἐκδήλωση ἡ ὁποία ἐκπλήρωσε τούς σκοπούς της πού ἀναφέρθησαν πιό πάνω. Καί ὅπως εἶπε καί ὁ Σεβασμιώτατος, τοῦ χρόνου θά εἶναι ὁπωσδήποτε περισσότεροι οἱ παρόντες στήν ἐκδήλωση, γιά νά ἀποτίσουν φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης στίς ἐξέχουσες προσωπικότητες τῶν Εὐεργετῶν τῆς πόλεώς μας, ἀλλά καί αὐτοί πού θά θελήσουν νά μιμηθοῦν τήν κοινωνική τους προσφορά.

Ἀρχιμ. Κ.Ε.Γ.

  • Προβολές: 2613