Skip to main content

Κύριο Θέμα: Θεολογικό Συνέδριο στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης - Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία στὴν Ἐνωμένη Εὐρώπη

Στίς 7-9 Δεκεμβρίου διεξήχθη στό Ἡράκλειό της Κρήτης τό Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μέ κεντρικό θέμα: “Ἑλληνική Πολιτεία καί Ἐκκλησία στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη”. Στό Συνέδριο αὐτό συμμετεῖχε καί ἔκανε τήν ἐναρκτήρια εἰσήγηση, κατόπιν προσκλήσεως ἀπό τόν Σύνδεσμο Κρητῶν Θεολόγων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας μέ θέμα: “Τό “γίγνεσθαι” τῆς Εὐρώπης καί τό “εἴναι” τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως”.

Οἱ ὑπόλοιποι εἰσηγητές ἤσαν ὁ κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Γκράτς Αὐστρίας, μέ θέμα “Θρησκεία καί Πολιτική στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη”, ὁ κ. Γεώργιος Κρίππας, Διδάκτωρ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου, μέ θέμα “Τό ἀδίκημα τοῦ προσηλυτισμοῦ στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωση”, ὁ π. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι, μέ θέμα “Ἡ εὐρωπαϊκή ὁλοκλήρωση, κρίση αὐτοσυνειδησίας καί μαρτυρίας γιά τήν Ὀρθοδοξία”, καί ὁ κ. Ἀναστάσιος Μαρίνος, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, μέ θέμα “Ἡ πορεία πρός ἕνα νέο εὐρωπαϊκό κόσμο. Φόβοι καί προσδοκίες”.

Ὁ Μητροπολίτης μας στό πρῶτο μέρος τῆς εἰσηγήσεώς του παρουσίασε τά ὑπό συζήτηση ὑπερεθνικά σχήματα γιά τήν θεσμική μεταρρύθμιση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀπό τήν ὁμοσπονδιοποίηση ἕως τήν διακυβερνητική συνεργασία μεταξύ των ἐθνῶν - κρατῶν. Ἀναφέρθηκε στήν ἑτερότητα τῶν πολιτισμῶν καί πολιτιστικῶν ταυτοτήτων πού ὑπάρχουν στήν Εὐρώπη καί πού μέχρι σήμερα βρίσκονται στήν σκιά τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς ἐνοποίησης. Ἐπεσήμανε τέλος ὅτι στήν Ἑλλάδα ἐλάχιστη συζήτηση γίνεται γιά τήν πολιτική καί πολιτισμική μετεξέλιξη τῆς Εὐρώπης.

Στό δεύτερο μέρος τῆς εἰσηγήσεώς του, ἀναφέρθηκε στήν Ὀρθόδοξη παράδοση, ὅπως προέκυψε ἀπό τήν συνάντησή της Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τόν ἀρχαῖο Ἑλληνικό Κόσμο καί τό Ρωμαϊκό κράτος. Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση ἔχει ὡς κύριο σκοπό τήν θεραπεία καί σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Στήν βάση τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως καί τῆς Ρωμηοσύνης δέν βρίσκονται οἱ φιλόσοφοι καί οἱ κοινωνιολόγοι, ἀλλά οἱ πραγματικοί θεολόγοι, δηλαδή οἱ ἅγιοι. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παρέμεινε μακριά ἀπό κρατικές - κοσμικές ἐξουσίες, καθόσον στό λεγόμενο Βυζάντιο ὑπῆρχε διάκριση ρόλων καί λειτουργιῶν. Ἀναφερόμενος στήν διοίκηση εἶπε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία υἱοθέτησε τό σύστημα τῶν πόλεων καί ἐπαρχιῶν, σέ ἀντίθεση μέ τό ἐθνικό - κρατικό σύστημα. Ὁ ὑπερεθνικός χαρακτήρας πού ἐπιχειρεῖ νά ἀποκτήση ἡ Εὐρώπη σήμερα μέ τόν θεσμό τῶν περιφερειῶν βιώθηκε καί διασώζεται στήν διοικητική διάρθρωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε λέγοντας ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει πρόταση ζωῆς τήν ὁποία ἀναζητᾶ ὁ ἄνθρωπος στόν δυτικό κόσμο.

Τήν εἰσήγηση ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, κληρικοί καί λαϊκοί.

Ἕνας Χανιώτης Ἱερέας μεταξύ των ἄλλων ἀπηύθυνε στόν Σεβασμιώτατο τήν ἀκόλουθη μαντινάδα:

Νάχα τόν νοῦ τοῦ Σολομῶν /
καί τοῦ Δαβίδ τήν γνώση
νά σούλεγα παινέματα /
ὥστε (=μέχρι) νά ξημερώση!

Ὁ Σεβασμιώτατος παρακολούθησε ὅλες τίς εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου καί ἔκανε παρεμβάσεις, στίς ὁποῖες ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη βιώσεως τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας καί τόνισε τήν σημασία τοῦ ἑνωτικοῦ πνεύματος καί τῆς οἰκουμενικότητας τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀπό τό Συνέδριο ἀπουσίασαν οἱ Βουλευτές τῆς Κρήτης, λόγω “ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων”, σέ ἐπιστολές ὅμως πού ἔστειλαν ἀναγνώρισαν τό ἐνδιαφέρον τοῦ θέματος καί ζήτησαν νά τούς ἀποσταλοῦν οἱ εἰσηγήσεις καί τά συμπεράσματα τοῦ Συνεδρίου.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Κρητῶν Θεολόγων, κ. Κωνσταντῖνος Νεονάκης, εὐχαρίστησε βαθύτατα τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν παρουσία του στό Συνέδριο, ἐξέφρασε τήν ἰδιαίτερη ἐκτίμηση καί ἀγάπη στό πρόσωπό του ἐκ μέρους τῶν Κρητῶν Θεολόγων καί τοῦ προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα. Ὁ κ. Νεονάκης διετύπωσε τέλος ἔνθερμη καί ἀπό καρδίας εὐχή ὁ Σεβασμιώτατος νά ἐπισκεφθῆ καί πάλι τήν Κρήτη σύντομα.

Τήν Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου τό πρωί, πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τόν Μητροπλίτη Γορτύνης κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος τόν δέχθηκε μέ ἀρχοντική ἀγάπη, καί στήν συνέχεια τήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Καλυβιανῆς, στά νότια του Νομοῦ Ἡρακλείου, ὅπου καί τοῦ ἐπιφυλάχθηκε θερμοτατη ὑποδοχή. Τό Μοναστήρι αὐτό εἶναι εὐρέως γνωστό γιά τόν συνδυασμό τοῦ ἡσυχαστικοῦ πνεύματος καί τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς. Μεταξύ ἄλλων διαθέτει ὀρφανοτροφεῖο καί οἶκο γιά παιδιά διαζευγμένων οἰκογενειῶν, ὅπου βρίσκουν φροντίδα καί στοργή γύρω στά 100 παιδιά, γηροκομεῖο καί σχολεῖο.
Ε.Σ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2544