Skip to main content

Δ' Συνέδριο Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν - Μέ τόν ἰατρικό καί νομικό κόσμο τῆς Ναυπάκτου

Δ' Συνέδριο Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν

Τό τριήμερο 20-22 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε τό Δ’ Συμπόσιο Ναυπακτιακής Λογοτεχνίας μέ θέμα: “Λόγιοι καί Λογογράφοι τῆς Ναυπακτίας”. Τό Συμπόσιο διοργάνωσε ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν, ἡ ὁποία μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀκούραστο Πρόεδρό της κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο, συνεχίζει μιά παράδοση πολιτιστικῆς προσφορᾶς στόν τόπο μας. Στήν πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου βοήθησαν καί ὁ Δῆμος Ναυπάκτου, τό Ἵδρυμα Ἀθανασιάδη Νόβα καί τό Παπαχαραλάμπειο Ἵδρυμα, τοῦ ὁποίου τήν ἀνακαινισμένη Αἴθουσα χρησιμοποίησαν οἱ σύνεδροι.

Στήν ἀρχή τοῦ συνεδρίου, τήν Παρασκευή 20-10 τιμήθηκε ὁ Ναυπάκτιος λόγιος συγγραφέας καί ποιητής Γιάννης Βαρδακουλᾶς. Ὁ φιλόλογος - γυμνασιάρχης κ. Ἀπόστολος Ζορμπάς παρουσίασε τό ποιητικό του ἔργο, ἡ κ. Ἀρτέμιδα Μανδαλίδου ἀπήγγειλε ὁρισμένα ποιήματά του καί ὁ κ. Γιάννης Χαλάτσης ἔκανε μιά εἰσαγωγή στό συγγραφικό του ἔργο.

Ἀκολούθησαν 26 εἰσηγήσεις τίς δύο ἑπόμενες ἡμέρες τοῦ συνεδρίου. Εἰσηγητές ἤσαν κατά πλειοψηφία λόγιοι ἐργάτες τῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς παιδείας τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Νά ὑπογραμμίσουμε ἐπίσης καί τήν συμμετοχή τῶν Νίκου Τριανταφυλλόπουλου καί Φώτη Δημητρακόπουλου. Στίς εἰσηγήσεις αὐτές παρουσιάστηκαν Ναυπάκτιοι λόγιοι καί λογογράφοι, οἱ ὁποῖοι, μεταξύ των ἄλλων χαρακτηριστικῶν “...ἔχουν πνευματικά καί πολιτιστικά ἐνδιαφέροντα καί εὐαισθητοποιοῦνται στήν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς μας”, σύμφωνα μέ τόν κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο. Ἔτσι, τό συνέδριο ἦταν μιά ἀνταπόδοση τῶν νεοτέρων πρός τούς παλαιότερους ἐργάτες τῆς τοπικῆς ἱστορίας καί τῆς τοπικῆς πολιτιστικῆς παράδοσης.

Τό ἐτήσιο αὐτό συνέδριο ἀποτελεῖ πλέον σημαντικό πολιτιστικό θεσμό τῆς πόλεως καί εἶναι πάντα ἀναμενόμενο ἀπό τούς πολίτες.

Τό συνέδριο παρακολούθησε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας. Τήν προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου δημοσιεύουμε στήν συνέχεια.

“Έχω τήν μεγάλη χαρά νά προσφωνήσω τό Δ’ Συμπόσιο Ναυπακτιακής Λογοτεχνίας πού διοργανώνει ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν, ἡ ὁποία εἶναι τόσο δραστήρια καί ἀποτελεῖ μιά μεγάλη δύναμη καί ἐλπίδα τοῦ τόπου μας.

Ἐπίσης, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά συγχαρῶ θερμά τήν Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν, ἡ ὁποία δικαιώνει πλήρως τόν τίτλο καί τόν σκοπό της. Ἰδιαιτέρως νά συγχαρῶ τόν ἀκούραστο πρόεδρό της κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο, ἀλλά καί τό δυναμικό της Συμβούλιο.

Ἐπίσης, θέλω νά εὐχαριστήσω καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη - Νόβα, τοῦ ὁποίου ἔχω τήν τιμή νά προεδρεύω, γιατί βλέπει μέ μεγάλη εὐαισθησία καί χρηματοδότησε, ὅπως τό κάνει συχνά, τήν Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν, ὥστε νά πραγματοποιηθῆ καί αὐτό τό Συμπόσιο. Ἀλλά τό ἴδιο νά εὐχαριστήσω καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, τοῦ ὁποίου καί πάλι εἶμαι Πρόεδρος, διότι παρεχώρησε τήν αἴθουσα γιά τόν σκοπό αὐτό. Τέλος, εὐχαριστῶ ὅλους ὅσοι θά εἰσηγηθοῦν θέματα καί ὅσοι παρευρίσκονται σέ αὐτήν τήν αἴθουσα.

Τό θέμα τοῦ Συμποσίου μέ τίτλο “λόγιοι καί λογογράφοι τῆς Ναυπακτίας” εἶναι ἀρκετά σημαντικό. Στόν τόπο αὐτό ἀναπτύχθηκε ἕνας θαυμάσιος πολιτισμός, ὁ ὁποῖος βιώθηκε καί προκάλεσε τό ἐνδιαφέρον τῶν τοπικῶν λογίων καί λογογράφων, γιά νά τόν ἐκφράσουν καί νά τόν διατυπώσουν. Ἡ ὀμορφιά τῶν χωριῶν τῆς Ναυπακτίας, ἡ πλούσια βλάστηση, ὁ πολιτισμικός τρόπος ζωῆς προκάλεσε τήν εὐαισθησία μερικῶν ἀνθρώπων γιά νά ἀσχοληθοῦν καί νά καταγράψουν τά συναισθήματα καθώς καί τίς ἐμπειρίες τους. Κατέγραψαν μιά παράδοση πού συνδέεται μέ τήν χαρά καί τό γέλιο, τό κλάμα καί τόν πόνο, τό ποίημα καί τό τραγούδι, τό χιοῦμορ καί τήν νηφαλιότητα, τήν κοινωνία καί τό πρόσωπο. Θά χαρῶ πολύ νά ἀκούσω τίς εἰσηγήσεις σας, ὅσες μπορέσω, ἀλλά θά χαρῶ νά δημοσιευθοῦν, γιά νά διαβάσουμε προσεκτικά τήν ἐρευνητική σας προσπάθεια. Γιατί τόν πολιτισμό μας, πού καλλιέργησαν καί βίωσαν οἱ λόγιοι μέ τόν δυναμικό στοχασμό, ἀλλά καί οἱ λογοτέχνες μέ τήν εὐαισθησία καί τήν χάρη, τόν ἔχουμε ἀνάγκη στήν σύγχρονη ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης, πού ἐπιχειρεῖται μιά ὁμοιογενοποίηση καί πολτοποίηση τῶν ἰδιαιτέρων πολιτιστικῶν τρόπων ζωῆς.

Ἀκούγοντας τίς εἰσηγήσεις, θά τιμήσουμε τούς λογίους καί τούς λογογράφους τῆς Ναυπακτίας, ἀλλά ταυτόχρονα θά τιμήσουμε καί σᾶς πού εἶσθε συνεχιστές ἐκείνων καί τό κάνετε μέ γνώση, εὐαισθησία καί μεράκι.

Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία.”

Μέ τόν ἰατρικό καί νομικό κόσμο τῆς Ναυπάκτου

Τήν Κυριακή 29 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τόν ἰατρικό καί νομικό κόσμο τῆς Ναυπάκτου, μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῶν νομικῶν (ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου) καί τῶν ἰατρῶν (Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ).

Ἡ συνάντηση ἔγινε στήν ἀνακαινισμένη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό ἐπίκαιρο καί ἐνδιαφέρον θέμα: “Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς πνευματικό Νοσοκομεῖο στήν ἐποχή τῆς Νέας Τάξης πραγμάτων”.

Στήν ὁμιλία τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τήν θεραπευτική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας. Παρουσίασε ἐπίσης τήν σκληρή πραγματικότητα τῆς Νέας Τάξης καί τίς ἐκφράσεις της, καθώς καί τίς ζυμώσεις πού γίνονται στήν Εὐρώπη γιά τίς προοπτικές της ἐνοποίησής της.

Ὡς συμπέρασμα τῆς διάλεξης ἴσως θά μπορούσαμε νά σημειώσουμε τήν ἀναγκαιότητα ἐνημέρωσης τῶν πολιτῶν καί συζήτησης σέ πολιτικό ἐπίπεδο καί ἐπίπεδο κοινωνικῶν ὁμάδων γιά νά γίνουν καί στήν Χώρα μᾶς οἱ ἀπαραίτητες ζυμώσεις γιά τήν ἐκλογή τῆς μορφῆς καί τῆς δομῆς τῆς νέας εὐρωπαϊκῆς κοινότητας. Συγχρόνως ὡς συμπέρασμα παρήγορο ἦταν καί ἡ δυνατότητα τῆς Ἐκκλησίας νά ἐργάζεται σέ κάθε περιβάλλον, κατά τό πρότυπό του νοσοκομείου, τό ὁποῖο δέν ἐπηρεάζεται ἀπό πολιτικές καί ἄλλες καταστάσεις.

Ἀκολούθησε συζήτηση καί μικρή δεξίωση - εὐκαιρία γιά περαιτέρω διάλογο.

  • Προβολές: 2524