Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα Ὀκτωβρίου 2000

Ἡ ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Μητροπολίτου μας

Η ονομαστική εορτή του Μητροπολίτου μας

Θεία Λειτουργία στο σπήλαιο του Αγίου ΝικολάουἈπό τήν ἑορτή τοῦ Ποιμενάρχη μας. Ἐκτός ἀπό τούς εἰκονιζόμενους Ἱεράρχες (Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρο, Νικαίας κ. Ἀλέξιο, Καισαριανής κ. Δανιήλ καί Κερνίτσης κ. Λεόντιο) ἦλθαν στήν Ναύπακτο γιά νά εὐχηθοῦν στόν Μητροπολίτη μας καί οἱ Μητροπολίτες Αἰτωλοακαρνανίας κ. Θεοκλητός, Ἰωαννίνων κ. Θεοκλητός καί Θηβῶν κ. Ἱερώνυμος. Νά σημειώσουμε καί τήν παρουσία τοῦ Ναυπακτίου Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων Ἀρχιμ. π. Ἱερεμία Φούντα, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖο λόγο κατά τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία.

Ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε τό πρωΐ, μετά τήν θ. Λειτουργία, καί τό ἀπόγευμα, μέχρι τίς βραδυνές ὧρες, τίς εὐχές ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεως καί ἀπό ὅσους κατέφθασαν ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος. Τό μεσημέρι παρέθεσε γιορταστική τράπεζα στήν ὁποία παρακάθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Ἀρχές καί οἱ ἐκπρόσωποι συλλόγων καί φορέων τῆς Ἐπαρχίας μας.Εὐχηθήκαμε καί πήραμε εὐχές, κατά τήν σημαντική αὐτή ἡμέρα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Οἱ εὐχές τοῦ Ποιμνίου δίδουν κουράγιο στόν Ποιμένα νά καθοδηγῆ τόν λαό, καί οἱ εὐχές τοῦ Ποιμένα μᾶς στηρίζουν καί μᾶς ἐμπνέουν νά “ἀθλούμαστε νομίμως” χωρίς νά ὑπερβαίνουμε τά ὅριά μας, τά ὁποῖα ἡ ἐνσωμάτωσή μας στήν Ἐκκλησία μᾶς ἐπιβάλλει.

Θεία Λειτουργία στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου

 

Μέ τό πέρας τῶν θερινῶν ἐργασιῶν τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδος τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ἡ ὁποία ἐργάζεται, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Καθηγητή κ. Ἀθανάσιο Παλιούρα, στά ἐρείπια τοῦ ἀσκηταριοῦ στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βαράσοβας, τελεῖται ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί μνημόσυνο γιά τούς κεκοιμημένους μοναχούς του ἀσκηταριοῦ. Γίνεται, ἐπίσης, ἐνημέρωση ἀπό τόν κ. Καθηγητή. Στό τέλος, συνηθίζεται νά παρατίθεται τράπεζα γιά τούς φοιτητές, προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐκτός ἀπό τούς φοιτητές καί τούς ἐρευνητές, πολλοί Χριστιανοί, ὄχι μόνον ἀπό τήν Μητρόπολή μας ἀλλά καί ἀπό τήν Πάτρα, τό Ἀγρίνιο καί ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, διέπλευσαν μέ τά βαρκάκια τήν μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν Κάτω Βασιλική στόν ὅρμο τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί ἀπό ἐκεῖ ἀνηφόρησαν ἕως τό σπήλαιο τοῦ πάλαι ποτέ ἀσκηταριοῦ, ὅπου τελέσθηκε ἡ κατανυκτικότατη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία.

Ὅσοι πιστοί κάνουν τήν μικρή αὐτή λατρευτική ἐκδρομή, τήν ἀποζητοῦν καί ἀναμένουν τόν καιρό πού θά ἐπαναληφθῆ. Γι’ αὐτό καί κάθε χρόνο αὐξάνεται ὁ ἀριθμός τῶν προσκυνητῶν.

Δόξα τῷ Θεῶ πού μᾶς ἀξιώνει νά προσευχόμαστε καί νά λειτουργοῦμε σέ ἁγιασμένα ἱερά των Πατέρων μας.

Συντήρηση καί ἀνακαίνιση Πνευματικοῦ Κέντρου

Εἶναι γνωστό σ’ ὅλους τους Ναυπακτίους τό κτίριο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπί τῆς ὁδοῦ Νότη Μπότσαρη, μέ τά προπύλαια μέ τήν κιονοστοιχία. Τό κτίριο ἀνεγέρθηκε ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ ἀειμνήστου Δαμασκηνοῦ Κοτζιᾶ, καί στεγάζει μιά ὄμορφη αἴθουσα τελετῶν καί διαλέξεων μέ τούς βοηθητικούς της χώρους, καθώς καί πολλούς μικρότερους χώρους, κατάλληλους γιά συναντήσεις καί συνάξεις μικρότερων ὁμάδων. Στούς ζεστούς αὐτούς χώρους τοῦ πραγματοποιόταν καί πραγματοποιεῖται τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὅλοι σχεδόν οἱ Ναυπάκτιοι ἔχουν εἰσέλθει στό κτίριο αὐτό, εἴτε γιά νά κατηχηθοῦν στίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, εἴτε γιά νά ἀκούσουν κάποια διάλεξη ἤ συναυλία βυζαντινῆς μουσικῆς, εἴτε γιά νά λάβουν μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς, εἴτε γιά νά λάβουν μέρος ἤ νά καμαρώσουν τά παιδιά τους σέ κάποια ἑορταστική ἐκδήλωση, εἴτε γιά νά ἐξομολογηθοῦν, εἴτε...

Πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε τό κτίριο καί ἀπό ἄλλους φορεῖς (σχολεῖα, Ἐρυθρό Σταυρό - Σχολή Ἐθελοντῶν Νοσοκόμων, συλλόγους, ἱδρύματα, κ.α.) γιά νά πραγματοποιήσουν διάφορες ἐκδηλώσεις καί δραστηριότητές τους.

Σ’ αὐτό τό κτίριο γίνονται οἱ ἑβδομαδιαῖες ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου, οἱ συναντήσεις μέ τούς ἐκπαιδευτικούς, μέ τούς φοιτητές, μέ τούς ἰατρούς καί τούς νομικούς, μέ τά παιδιά τῶν ἱερέων τά Χριστούγεννα. Ἐδῶ γίνονται τά μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἁγιογραφίας, οἱ συνάξεις μελέτης ἁγίας Γραφῆς, ἐξομολόγηση, γιορτές καί διαλέξεις κ.α.

Δυστυχῶς, τό κτίριο αὐτό βρίσκεται σέ ἄσχημη κατάσταση, ἀντιστρόφως ἀνάλογη μέ τήν χρησιμότητά του –σέ σημεῖο νά ἔχουν καταστῆ ἀκατάλληλοι ὁρισμένοι χῶροι τού– καί χρήζει συντηρήσεως καί ἀνακαινίσεως. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἄρχισε τίς ἐργασίες ἀνακαινίσεως, στηριζόμενη κυρίως σέ ἐπιχορήγηση τοῦ Δήμου Ναυπάκτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστεῖ, καί σέ προσφορές Χριστιανῶν.

Παρακαλοῦμε θερμά ὅποιον κατανοεῖ τήν σημασία τοῦ κτιρίου αὐτοῦ, νά προσφέρη τήν οἰκονομική του βοήθεια γιά τήν συντήρησή του. Τό Πνευματικό Κέντρο εἶναι τόσο ἀπαραίτητο γιά τήν Τοπική Ἐκκλησία, ἀλλά καί γιά τήν πόλη τῆς Ναυπάκτου, καί σ’ αὐτό στηρίζει ἡ Ἱερά Μητρόπολη μεγάλο μέρος τῶν προγραμμάτων της καί τῶν προσδοκιῶν της, καί μάλιστα γιά τήν εὐαίσθητη ποιμαντική της νεότητος.

Ἐκδήλωση μέ θέμα: “Ἡ γυναίκα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία”

Τήν Κυριακή 15-10-2000, στίς 5.30 τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε σύναξη τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας, ὕστερα ἀπό σχετική πρόσκληση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου. Ἦταν μιά συνάντηση πού ἔδωσε τήν εὐκαιρία σέ ὅλα τα μέλη, κυρίως καί προπαντός, νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους καί νά νιώσουν ὅτι ἀποτελοῦν τήν μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ἐνορίας, ἀλλά καί νά ἐνημερωθοῦν γιά τίς δραστηριότητες τοῦ Συνδέσμου.

Ἡ προσέλευση τῶν κυριῶν ἦταν μεγάλη. Τό πρόγραμμα περιεῖχε Ἑσπερινό μέ Ἀρτοκλασία καί δεξίωση στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τῆς ὁποίας προηγήθηκε ὁμιλία τῆς πρεσβυτέρας Παρθένας Βαμβίνη μέ τό ἐνδιαφέρον θέμα: “Ἡ γυναίκα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία”.

Τήν ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ἄνοιξε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Λαουρδέκης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε, ἐκ μέρους τῶν Ἐφημερίων καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τό Δ.Σ. καί τά μέλη τοῦ Συνδέσμου, γιά τήν σημαντική ἐθελοντική ἐργασία πού προσφέρουν, σέ διαφόρους τομεῖς τοῦ ἐνοριακοῦ ἔργου. Στή συνέχεια ἡ ὁμιλήτρια ἀναπτύσσοντας τό θέμα τῆς ἀναφέρθηκε στή νοοτροπία καί τίς ἀπόψεις γιά τή γυναίκα, πού ἐπικρατοῦσαν στίς ἀνδροκρατούμενες κοινωνίες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί τῆς Ἰουδαίας, γιά νά τονίση, ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ἐκεῖνος πού ἔδωσε τήν πραγματική ἰσότητα ἀνάμεσα στή γυναίκα καί στόν ἄνδρα, ἀφοῦ μέ τή θυσία καί τήν Ἀνάστασή Του ἄνοιξε τίς πύλες τῆς Βασιλείας Του στόν Ἄνθρωπο, ἄσχετα ἀπό τό φύλο του. Τό “κατ’ εἰκόνα” πού τοῦ δόθηκε μέ τή δημιουργία καί ἡ χάρη τῆς σωτηρίας καί τῆς θεώσεως πού τοῦ χαρίζεται, ἀνάλογα μέ τόν προσωπικό ἀγώνα του, δέν προσδιορίζονται ἀπό τή διαφορά τοῦ φύλου. Ἀντιμετωπίζοντας τό θέμα τῆς ἱερωσύνης τῶν γυναικών, πού ἀποτελεῖ τό κύριο ἐπιχείρημα αὐτῶν πού κατηγοροῦν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅτι ὑποβιβάζει τή γυναίκα, μίλησε γιά τή διάκριση πνευματικῆς καί μυστηριακῆς ἱερωσύνης, τονίζοντας ὅτι τήν πρώτη -ποῦ ἀποτελεῖ τό ὑπόβαθρο τῆς δεύτερης- μποροῦν νά τήν ἀποκτήσουν καί οἱ γυναῖκες, μέ τήν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης γιά ὅλο τόν κόσμο καί τήν προσευχή γιά ὅλη τήν οἰκουμένη, πού διδάσκει τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅταν κατοικεῖ στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Πρότυπό των γυναικών εἶναι τό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία, ἐνῶ ἦταν ἀνώτερη ἀπό τούς Ἀποστόλους, δέ διεκδίκησε ἱερωσύνη ἤ ἀρχιερωσύνη. Ἡ ὁμιλία ἔκλεισε μέ ἀναφορές στόν τρόπο δραστηριοποιήσεως τῶν γυναικών μέσα στήν Ἐνορία, μέ τήν ἀνακοίνωση νέων προγραμμάτων διακονίας.

Ἀκολούθησε οἰκονομικῆς φύσεως ἐνημέρωση ἀπό τήν ἀπερχόμενη ταμία κ. Ἑλένη Χοχτούλα. Ἀκόμη ὁ π. Θωμάς Βαμβίνης, ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου, ἀναφέρθηκε στίς ἄμεσες μελλοντικές δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες, σέ ἑβδομαδιαία βάση, θά εἶναι ἡ προσφορά φαγητοῦ σέ μοναχικούς ἀνθρώπους τῆς Ἐνορίας κάθε Τρίτη, ἐνῶ κάθε Πέμπτη θά προσκαλοῦνται ἡλικιωμένες κυρίες στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας, ὅπου θά προσφέρεται κέρασμα καί συζήτηση γιά πνευματική ὠφέλεια.

Τήν σύναξη τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς οἱ Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου, πού ἔχουν Συνδέσμους Ἀγάπης, μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ἀντιπροσωπεῖες τῶν Δ.Σ. τῶν Συνδέσμων τῶν ἄλλων Ἐνοριῶν. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ προεξάρχοντος τῶν προσκεκλημένων Ἱερέων Ἀρχιμ. π. Ἀντωνίου Βαζούρα.

Χ.Κ.

Τό πανηγυράκι στοῦ π. Ἀρσενίου

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Γέροντα καί τίς μοναχές του
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Γοργοεπηκόου
μετά ἀπό τήν θεία Λειτουργία καί τήν πανηγυρική τράπεζα
κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἡσυχαστηρίου,
τήν 1η Ὀκτωβρίου.
Ο Σεβασμιώτατος με τον Γέροντα και τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας ΓοργοεπηκόουΤό μικροφτιαγμένο αὐτό μοναστηράκι τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ μετά δυσκολίας χωράει τούς προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως ὠφελοῦνται ἀπό αὐτό. Ὠφελοῦνται δέ ἀπό τήν προσευχή, ἀπό τήν δοκιμή τῶν ὀρθοδόξων κριτηρίων, ἀπό τήν εὐχαριστιακή καί λατρευτική ἀτμόσφαιρα, ἀπό τήν τάξη καί τήν διακονία τῆς ὑπακοῆς.

Ὅσοι τό ἐπισκέφθηκαν φέτος βρῆκαν καί τήν εὐκαιρία νά εὐχηθοῦν καλή ὑπομονή καί καλή δύναμη στήν Γερόντισσα Μακρίνα, ἡ ὁποία δοκιμάσθηκε στήν χειρουργική καί νοσοκομειακή κλίνη, μέ ἐλάχιστες ἐλπίδες γιά ἀνάρρωση, πλήν διέψευσε, μέ τήν βοήθεια τῆς Παναγίας, τίς δυσοίωνες προβλέψεις καί τήν συναντήσαμε μᾶλλον ἀνανεωμένη, μεταξύ των μοναχῶν καί τῶν προσκυνητῶν, νά ἀπολαμβάνη τήν ἠρεμία τῆς γνώριμης μοναστικῆς αὐλῆς μέ τά βασιλικά.

Σύναξη πρεσβυτερῶν μέ θέμα: “Ἡ πρεσβυτέρα στήν Ἐνορία”

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 20 Σεπτεμβρίου 2000, πραγματοποιήθηκε στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, ἡ τρίτη Σύναξη τῶν πρεσβυτερῶν τῆς περιφέρειας Ναυπάκτου. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε Ἑσπερινό, προσφορά καφέ, εἰσήγηση τῆς πρεσβυτέρας Παρθένας Βαμβίνη μέ θέμα: “Ἡ πρεσβυτέρα στήν Ἐνορία”, συζήτηση πάνω στό θέμα καί κατόπιν δεῖπνο στήν τραπεζαρία τῆς κατασκήνωσης.

Στήν ὁμιλία, μεταξύ ἄλλων, τονίσθηκαν τά ἀκόλουθα: Ἡ πρεσβυτέρα πρέπει νά αἰσθάνεται τήν ἱερωσύνης τοῦ Ἱερέως συζύγου της ὡς μεγάλο δῶρο καί εὐλογία στή ζωή της. Πρέπει νά προσέχη τήν προσωπική της πνευματική ζωή συμμετέχοντας μέ πολλή προθυμία στίς ἀκολουθίες καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαιτέρως δέ στή θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς. Νά ἀνατρέφη τά παιδιά της ἔτσι, ὥστε νά χαίρονται καί νά ἀγαποῦν τόν Ἱερέα πατέρα τους καί νά τόν βοηθοῦν στό ἔργο τῆς Ἐνορίας. Νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν καθαριότητα καί τήν εὐπρέπεια τοῦ Ναοῦ καί νά δραστηριοποιῆται στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐνορίας, παρακινώντας καί ἄλλες ἐνορίτισσες. Ἐπίσης, κάθε πρεσβυτέρα θά πρέπη νά ἀναλαμβάνη τό μεγαλύτερο βάρος τῶν οἰκογενειακῶν ὑποχρεώσεων, ὥστε ὁ Ἱερέας σύζυγός της νά εἶναι ἐλεύθερος νά διακονῆ στό χῶρο τῆς εὐρύτερης οἰκογένειας τῆς Ἐνορίας.

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος ἦταν παρών σέ ὅλο το πρόγραμμα καί εἶχε τή δυνατότητα, μέ ποιμαντική εὐαισθησία, νά ἀντιμετωπίση διάφορα πρακτικά προβλήματα τῶν ἱερατικῶν οἰκογενειῶν, πού ἐκφράστηκαν κατά τήν διάρκεια τῆς συζήτησης καί τοῦ δείπνου. Αὐτή ἄλλωστε ἡ ποιμαντική δυνατότητα πού τοῦ δίνεται εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ὀργανώσεως, μέ ἔμπνευση δική του, αὐτῶν τῶν συνάξεων.

Ἡ τιμητική ἐκδήλωση γιά τόν Γιάννη Βαρδακουλά σέ τόμο

Στίς 18 Μαρτίου 2000, τό 1ο Ἑνιαῖο Λύκειο Ναυπάκτου, πραγματοποίησε στήν Παπαχαραλάμπειο αἴθουσα τιμητική ἐκδήλωση γιά τόν Γιάννη Βαρδακουλά, στήν ὁποία καθηγητές τοῦ Σχολείου, μέ τή σύμπραξη μαθητῶν τους, παρουσίασαν πτυχές τοῦ ἔργου τοῦ τιμωμένου. Ὁ διευθυντής τοῦ σχολείου κ. Ἀπόστολος Ζορμπάς, ἀνοίγοντας τήν ἐκδήλωση, εἶχε πεῖ: “Τό 1ο Ἑνιαῖο Λύκειο Ναυπάκτου συμπληρωματικά μέ τό κύριο ἔργο του πού εἶναι ἡ μόρφωση καί ἡ ἀγωγή τῶν μαθητῶν τοῦ -ὄχι μόνο ἀπό τά σχολικά βιβλία καί μόνο στίς σχολικές αἴθουσες- προβαίνει, στόν βαθμό πού μπορεῖ, σέ ἐκδηλώσεις οὐσιαστικοῦ πολιτιστικοῦ περιεχομένου καί γιά τούς μαθητές του καί γιά τήν πόλη. Ἔτσι, μετά τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Σχολείου Γράμματα Σπουδάματα -ἐκδόθηκαν ὡς τώρα δύο τόμοι- διοργανώνει τήν ἐκδήλωση αὐτή”. Αὐτή ἡ σημαντική σέ συμβολικό περιεχόμενο ἐκδήλωση ἔγινε τόμος... Ὅλα τα κείμενα πού διαβάστηκαν σέ αὐτή, μέ ὁρισμένες ἀπαραίτητες συμπληρώσεις, ἐκδόθηκαν, γιά λογαριασμό τοῦ 1ου Ἑνιαίου Λυκείου Ναυπάκτου καί τοῦ Γιάννη Βαρδακουλᾶ, μέ δαπάνη φίλων του τιμωμένου.

Ὁ τόμος, ἐκτός ἀπό τά σχετικά μέ τήν ἀπόφαση τοῦ συλλόγου τῶν καθηγητῶν τοῦ Σχολείου γιά τήν ἐκδήλωση καί τήν ἀπονομή τιμητικοῦ διπλώματος στό Γιάννη Βαρδακουλά, περιλαμβάνει τά κείμενα: Ὁ Ἐπαχτίτης Γιάννης Βαρδακουλᾶς, τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου, Γιάννης Δημητρίου Βαρδακουλᾶς: Βιογραφικά, τοῦ Φιλολόγου Πέτρου Πιτσιάκκα, Ὁ Γιάννης Βαρδακουλᾶς ὡς μαθητής τοῦ Γυμνασίου Ναυπάκτου, τῆς καθηγήτριας Φυσικῆς Ἀγωγῆς Κωνσταντίνας Σταμοπούλου, Ἐργογραφικᾶ Γιάννη Βαρδακουλᾶ, τῆς Φιλολόγου Ἀναστασίας Γιαννούλου, Ὁ ποιητής Γιάννης Βαρδακουλᾶς, τοῦ ἐπιμελητῆ τῆς ἐκδόσεως καί διευθυντή τοῦ Σχολείου Ἀπόστολου Ζορμπά, δ.φ. Ὁ τόμος συμπληρώνεται μέ κριτικές τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔργου τοῦ τιμωμένου μέσα ἀπό βιβλιοκρισίες γιά τά ἔργα του καί ἐπιστολές πρός τόν ἴδιο.

Παρουσιάζουμε τήν ἔκδοση αὐτή γιατί ἀποτελεῖ μιά σημαντική ἔξοδο τοῦ 1ου Ἑνιαίου Λυκείου Ναυπάκτου στά πολιτιστικά δρώμενα τῆς πόλης, στόν καιρό πού τό Λύκειο, γενικά, παρά τίς πρόσφατες ἐκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, πού οἱ ἐμπνευστές τούς ἰσχυρίζονταν ὅτι στόχευαν σέ διαφορετικούς στόχους, ἔχει ἐγκλωβισθῆ μέσα σέ ἐξεταστικές διαδικασίες, πού τό ἀπομονώνουν ἀπό τήν ζωή τῆς ὑπόλοιπης κοινωνίας.

Εἶναι γνωστό ὅτι ὑπάρχουν μαθήματα καί προγράμματα πού δίνουν τή δυνατότητα σέ τέτοιου εἴδους ἐξόδους. Ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα, ὅμως, τοῦ νέου Λυκείου δυσκολεύει ὅσους θέλουν νά κινηθοῦν λίγο ἔξω ἀπό τό πνεῦμα τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων. Παρά ταῦτα ὁρισμένοι τό τολμοῦν, γι’ αὐτό πρέπει νά ἐπισημαίνεται καί νά ἐπαινῆται ἡ τόλμη τους.

Ἡμερολόγιο 2001 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυκλοφόρησε τό ἡμερολόγιο τσέπης γιά τό 2001 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὅπως θά ἔχουν διαπιστώσει οἱ ἀναγνῶστες, τό ἡμερολόγιο-ἀτζέντα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει μιά ἰδιαίτερα προσεγμένη καί ξεχωριστή μορφή, εἶναι ἀνθεκτικότατο, πρακτικότατο, περιλαμβάνει ἀπαραίτητο προσευχητάριο, καί μικρή διοικητική σύνοψη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση καί περιέχει σχετικά κείμενα μέ καθολική ἰσχύη καί ἐπίκαιρη ἀναφορά. Τιμᾶται 1.000 δρχ. Ἄν καί ἡ τιμή τοῦ ἀνταποκρίνεται πλήρως στήν ἀξία του, πρέπει νά γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες μας ὅτι ἡ ἀγορά του θά βοηθήσει τήν Ἱερά Μητρόπολη στήν προσφορά τοῦ ποιμαντικοῦ της ἔργου.

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2931