Skip to main content

Κύριο Θέμα: Πραγματοποιήθηκε τό Ε Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως - Παράδοση καὶ Παραδόσεις στὸν σύγχρονο Κόσμο

Πραγματοποιήθηκε στίς ἐγκαταστάσεις τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, τό Ε' Ἱερατικό Συνέδριο.

Κύριο θέμα μελέτης τοῦ Συνεδρίου ἦταν: “Παράδοση καί Ταυτότητα”.

Πραγματοποιήθηκε το Ε' Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως - Παραδοση και Παραδόσεις στὸν σύγχρονο ΚόσμοΜετά τό πέρας τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τό γενικό πλαίσιο τῶν ἐτησίων Ἱερατικῶν Συνάξεων, πού εἶναι πληροφοριακό, ἐνημερωτικό, ἐπικοινωνιακό καί συγχρόνως ἀνανεωτικό του συνδέσμου τῆς ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητος. Ὑπογράμμισε μάλιστα τό καθῆκον ὅλων των Κληρικῶν νά τηροῦν τήν ἐν Χριστῷ ἀδελφότητα, πού εἶναι καί θέλημα τοῦ Χριστοῦ, σέ ἀντίθεση μέ τό θέλημα τοῦ “ἀντικείμενου” πού εἶναι τά σχίσματα στήν Ἐκκλησία. Τέλος, ἔδωσε τό στίγμα τοῦ φετινοῦ Συνεδρίου, δηλαδή τήν βαθύτερη καί προσεκτικότερη ματιά στό θέμα τῶν ταυτοτήτων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε εἰσαγωγικά στίς προϋποθέσεις τῆς ἔνταξής μας στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, τήν ἀξία καί τίς προϋποθέσεις τῆς ὑπακοῆς μέσα στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, καθώς ἐπίσης καί στό ἔργο τοῦ Ἱερέως, πού εἶναι –μεταξύ των ἄλλων– τό κήρυγμα τῆς μετανοίας.

Τήν πρώτη εἰσήγηση ἔκανε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, μέ θέμα: “Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση στόν σύγχρονο κόσμο”. Κατ’ ἀρχάς ὁριοθέτησε τίς ἔννοιες Παράδοση καί Ὀρθοδοξία καί σκιαγράφησε τόν σύγχρονο κόσμο ἀναφερόμενος ἐν συντομία στίς ἔννοιες τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς πανθρησκείας καί τῆς τεχνοκρατίας. Πέρα ἀπό τήν κοινωνιολογική αὐτή πλευρά τοῦ συγχρόνου κόσμου, παρουσίασε –μέσα ἀπό τήν διδασκαλία συγχρόνων θεολόγων– καί τήν θεολογική ἄποψη γιά τόν σύγχρονο κόσμο καί τίς ἀναζητήσεις του. Τέλος, ἀναφέρθηκε στόν λόγο συγχρόνου Ἕλληνα διανοητοῦ σχετικά μέ τήν θρησκεία στήν σύγχρονη ἐποχή, ὥστε νά φανῆ ἡ ἐπικαιρότητα τῆς Παραδόσεώς μας. Ἐν συνεχεία, τόν λόγο πῆρε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε ὁρισμένα σημεῖα ἀπό τήν πρώτη αὐτή εἰσήγηση.

Μετά ἀπό ἕνα μικρό διάλειμμα ὁ Σεβασμιώτατος εἰσηγήθηκε τό θέμα “Παράδοση καί παραδόσεις”, παρουσιάζοντας τό ὑπόβαθρο τῆς δυτικῆς παραδόσεως καί ὑπογραμμίζοντας τήν ἀλήθεια ὅτι πίσω ἀπό τό ζήτημα τῆς ἀναγραφῆς ἤ μή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες ὑπάρχει ἡ σύγκρουση μεταξύ των δύο διαφορετικῶν παραδόσεων μέσα στόν χῶρο τῆς Ἑλλάδος. Πολύ ἐνδιαφέρουσα καί ἀποκαλυπτική ἦταν ἡ ἀναφορά στήν χρονολογική καί “διακομματική” ἐξέλιξη τοῦ θέματος τῶν ταυτοτήτων –γενικά καί ὄχι μόνον τῆς ἀναγραφῆς ἤ μή τοῦ θρησκεύματος– καί τῆς σχετικῆς νομοθεσίας ἀπό τό 1986 καί ἑξῆς. Ἐπίσης ἀποκαλυπτική καί διασαφηνιστική ἦταν καί αὐτή καθαυτή ἡ ἀνάλυση τῶν σχετικῶν νόμων, καθώς καί ἡ ἀνατροπή τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ὑποστηριχτῶν της μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τούς Ἱερεῖς γιά τίς ἐνέργειες στίς ὁποῖες ἔχει καταλήξει ἡ Ἱερά Σύνοδος γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος.

Μετά τήν μεσημβρινή διακοπή ἡ σύναξη συνεχίστηκε τό ἀπόγευμα μέ ἕνα ἐπίσης πολύ ἐνδιαφέρον καί ἐπίκαιρο θέμα. Συγκεκριμένα, ὁ Σεβασμιώτατος προσδιόρισε τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ Νέα Τάξη.

Ὡς ἀφορμή πῆρε τό γεγονός ὅτι μέ τίς τελευταῖες ἐξελίξεις ἦλθαν ἀντιμέτωποι δύο κόσμοι: ὁ κόσμος τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί ὁ κόσμος τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἀναφερόμενος στήν δεύτερη αὐτή πραγματικότητα μίλησε γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ ὄρου, γιά τίς ἱστορικές της ρίζες, γιά τά κύρια χαρακτηριστικά της. Μεταξύ αὐτῶν ἀνέφερε τήν ρατσιστική νοοτροπία, τόν ἰδιαίτερο ὁμοιογενοποιημένο πολιτιστικό τρόπο ζωῆς, τό συγκρητιστικό θρησκευτικό φαινόμενο τῆς Νέας Ἐποχῆς, τό κοινωνικό καί κοινωνιολογικό πρότυπό της ἀμερικανικῆς κοινωνίας, τήν μορφή τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης μέ τίς δύο δυνατότητες διακυβέρνησης (ὁμοσπονδιοποίηση ἤ διακυβερνητική), τήν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας σέ παγκόσμιο ἤ κρατικό ἐπίπεδο.

Τελειώνοντας τήν εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τήν ἀνάγκη ὕπαρξης στρατηγικῆς ἀντιμετώπισης τῶν ζητημάτων ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, καί τό γεγονός ὅτι ἡ ἐκφραζόμενη ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας λειτουργεῖ ὡς ἀνασχετική τροχοπέδη στήν πορεία ἀλλοτρίωσης τῆς Παραδόσεώς μας, τῆς μόνης κληρονομιᾶς καί τῆς μόνης ὑποδομῆς πού ἔχουμε ὡς λαός.

Ἐπακολούθησε ἐποικοδομητική συζήτηση μέ πολλές ἐρωτήσεις ἐκ μέρους τῶν Ἱερέων, καί τέλος δόθηκαν οἱ ἀπαραίτητες ὁδηγίες γιά τήν συμπλήρωση τῶν ἐντύπων γιά τήν διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Μιά ἰδιαίτερη νότα ἔδωσε καί ὁ λόγος τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀρσενίου Κομπούγια κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος. Ὁ Σεβασμιώτατος παρεκάλεσε τόν Γέροντα νά πῆ κάτι στούς Ἱερεῖς γιά τό θέμα τῆς παρουσίας τῶν Ἱερέων στά πανηγύρια. Καί ὁ γέροντας εἶπε μέ πόνο ψυχῆς ὅσα ἡ γνώση του καί ἡ μεγάλη του πείρα τοῦ ὑπαγόρευαν. Γι’ αὐτό καί ἔκαναν ἐντύπωση σ’ ὅλους τους Ἱερεῖς τά λόγια του.

Νά σημειώσουμε ἀκόμη ὅτι τελέσθηκε ἀρχιερατικό μνημόσυνο γιά τούς κεκοιμημένους ἀδελφούς Ἱερεῖς, τόν π. Σωτήριο Σερεμέτη καί τόν π. Κωνσταντῖνο Πατογιάννη.

Η Ἐ’ ἐτήσια Ἱερατική Σύναξη ἦταν πολύ ἐποικοδομητική. Γενικά, ἡ Σύναξη αὐτή ἀποτελεῖ πάντα μιά καλή εὐκαιρία γιά σύσφιξη τῶν ἀδελφικῶν δεσμῶν τῶν Ἱερέων, γιά τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τους στήν ποιμαντική τους προσπάθεια, γιά ἐνημέρωσή τους σέ πολλά θεολογικά καί ποιμαντικά θέματα.

Τήν ἀναμένουμε πάντα μέ ἐνδιαφέρον, γιατί ἐκτός των ἄλλων ἀποτελεῖ σταθμό γιά τήν τοπική ἐκκλησιαστική μας ἱστορία.

Ἄρχ. Κ.Ε.Γ

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2727