Skip to main content

Κύριο Θέμα: Τριήμερο λατρευτικῶν καί ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τόν ἅγιο Πολύκαρπο - Ἕνας Μεγάλος Ἐπισκέπτης στὴν Πόλη μας

Κύριο θέμα: Τριήμερο λατρευτικών και εορταστικών εκδηλώσεων για τον άγιο Πολύκαρπο - Ἕνας Μεγάλος Ἐπισκέπτης στὴν Πόλη μας Πολύ συχνά κάνουμε λόγο γιά τίς ὀμορφιές τῆς Ναυπάκτου, γιά τά φυσικά της χαρίσματα, γιά τό σπουδαῖο παρελθόν της καί γενικότερα γιά ὅ,τι κοσμεῖ αὐτήν ἐδῶ τήν ἐπαρχία. Πολύ περισσότερο δέ αἰσθανόμαστε περήφανοι γιά τόν μεγάλο θησαυρό πού φυλάσσεται στήν Ἱερά “Κιβωτό” τῆς Μονῆς τῆς Ἀμπελακιωτίσσης, τό Χέρι τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης.

Οἱ πανηγυρικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου, πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη, στέφθηκαν μέ μεγάλη ἐπιτυχία. Γράφει σχετικά ὁ κ. Κώστας Παπαδημητρίου σέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα “ἐμπρός”: “Ἀλλά καί ἡ σημερινή γενιά δέν ὑστερεῖ, ἀπ’ τίς προηγούμενες σέ πίστη καί εὐλάβεια πρός τούς ἁγίους αὐτούς. Ἔχω παραβρεθεῖ σέ πολλές λαοσυνάξεις καί πανηγύρια στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου. Αὐτό ὅμως πού εἶδα τοῦτες τίς μέρες μου ἦταν πρωτόγνωρο. Καί δέν ἦταν μόνον ἡ λαοθάλασσα τῶν προσκυνητῶν πού πῆρε μέρος σ’ αὐτό τό πανηγύρι, ἦταν καί ὁ τρόπος πού φανέρωναν τά ἐσώψυχα συναισθήματά τους...”.

Ἀπό φέτος καθιερώθηκε, πρός μεγαλύτερη ὠφέλεια τῶν πιστῶν, τό τίμιο λείψανο νά κατέρχεται στήν Ναύπακτο τήν Κυριακή των Ἁγίων Πάντων. Νά πῶς περιγράφει τήν ἄφιξή του ὁ κ. Κώστας Παπαδημητρίου:

“Ήταν ἑφτά μ.μ., ἡ ὥρα τῆς 24ης τρέχοντος Ἰουνίου. Ὁ κεντρικός δρόμος κοντά στό Δημαρχεῖο τῆς Ναυπάκτου εἶχε ἀπό πολλή ὥρα πρίν κατακλυστεῖ ἀπό πιστούς. Τά πεζοδρόμια γεμάτα. Παραταγμένη καί ἡ μουσική τοῦ Δήμου. Καί ὅλοι, μέ ἐπικεφαλῆς τίς ἀρχές τῆς πόλης καί τούς Μητροπολίτες Πατρών κ. Νικόδημο, Ἠλείας κ. Γερμανό, Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο καί πολλούς Ἱερεῖς, περίμεναν μέ ἀγωνία. Ὥσπου ἔφθασε ὁ ἀναμενόμενος.

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος μέ τόν π. Ἀρσένιο, κρατώντας μέ ἱεροπρέπεια τή λειψανοθήκη μέ τό Χέρι τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, ἔφτασε μπροστά μας. Ὅλοι σταυροκοπήθηκαν, ἄλλοι γονάτισαν καί πολλοί δάκρυσαν...”.

Ἐν συνεχεία τελέσθηκε μέγας ἀρχιερατικός ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί κήρυξε ὁ μουσικολογιώτατος καί ἱεροπρεπής Μητροπολίτης Πατρών κ. Νικόδημος.

Μεγάλη ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή τοῦ κόσμου, ἀφοῦ καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ συνέρρεαν οἱ πιστοί γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου. Μεγάλη ἦταν καί ἡ πομπή πού σχηματίσθηκε κατά τήν διάρκεια τῆς λαμπρῆς λιτανείας τοῦ ἱεροῦ λειψάνου. Μετά τήν λιτανεία τελέσθηκε ἁγιασμός καί παράκληση στόν Ἅγιο.

Στό ἀρχιερατικό συλλείτουργο τῆς Κυριακῆς ἔλαβε μέρος καί ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν κ. Ἱερώνυμος, ἐνῶ προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τήν θαυμάσια ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου πρός τούς Φιλιππησίους. Στό ἀναλόγιο ἦταν ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ι. Ναοῦ κ. Πέτρος Παρρᾶς πλαισιούμενος ἀπό τούς ἱεροψάλτες κ.κ. Ν. Φλῶρο, Θ. Ἀκρίδα, Ι. Μπελέκο, Παναγιώτη καί Γεώργιο Γερασίμου, Σπ. Μπούτη κ.α., οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν μέλη τοῦ ἀειμνήστου Κ. Πρίγγου. Μετά τήν εὐχαριστιακή σύναξη ἀκολούθησε δεξίωση στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ι. Ναοῦ καί παρατέθηκε τράπεζα ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο σέ παραλιακό κέντρο.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσουμε ἐκκλησιαστικούς ὕμνους στόν Ι. Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἀπό δύο ἐκλεκτές χορωδίες. Ἀπό τήν Βυζαντινή Χορωδία τῶν Πατρών, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀριστείδη Μπουχάγερ καί ἀπό τόν χορό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἰωαννίνων ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Σπύρου Ὑφαντῆ. Ἡ συναυλία αὐτή, πού παρακολούθησε πολύς κόσμος, ἄφησε ἄριστες ἐντυπώσεις, γιατί καί οἱ δύο χορωδίες μᾶς ἔδωσαν μιά γνήσια ρωμαίϊκη νότα. Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἐπίλογο τῆς ἐκδήλωσης, ἀφοῦ ἐνθυμήθηκε τά μοναδικά σέ ὕφος καί ἦθος μαθήματα τοῦ ἀείμνηστου πρωτοψάλτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἰωαννίνων κ. Σωτήρη Τάτη, ἀνέφερε ὅτι εἶναι ἐπιθυμία του νά συνδέεται ἡ κατ’ ἔτος ὑποδοχή τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου μέ παρόμοιες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ὥστε νά ἀποτελῆ σημαντικό πνευματικό καί πολιτιστικό γεγονός γιά τήν Ναύπακτο. Τήν ἐκδήλωση ἀκολούθησε δεξίωση γιά τά μέλη τῶν χορωδιῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Τήν Δευτέρα 26 Ἰουνίου τελέσθηκε θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐνῶ τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέσθηκε ἑσπερινός καί νυχτερινή ἀρχιερατική θ. Λειτουργία ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων. Στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῆς θ. Λειτουργίας ἦταν συντονισμένη καί ἡ νυχτερινή πομπή πού σχηματίσθηκε ἀπό τούς πιστούς, ὑπό τό φῶς τῶν κεριῶν, κατά τήν ἀποχώρηση - κατευόδιο τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, ἐνῶ ἔκπληκτοι παρακολουθοῦσαν οἱ μεταμεσονύκτιοι περαστικοί καί θαμῶνες τῶν νυχτερινῶν κέντρων.

Ἔτσι, ἀφοῦ μετά φανῶν καί λαμπάδων ὑποδεχθήκαμε τόν μεγάλο ἐπισκέπτη καί προστάτη τῆς ἐπαρχίας μας, μέ τόν ἴδιο τρόπο τόν ξεπροβοδίσαμε ἀναμένοντας ἤδη τήν ἐκ νέου ἔλευσή του στήν πόλη μας.

Θά κλείσουμε αὐτήν τήν ἀναφορά μας στήν τριήμερο παραμονή τοῦ Ἁγίου στήν πόλη μας, μέ τίς κρίσεις τοῦ κ. Κώστα Παπαδημητρίου:

“Να συγχαροῦμε καί νά εὐχαριστήσουμε τήν Ἱερά Μητρόπολη γιά τίς τρεῖς ἡμέρες τῆς ψυχικῆς ἀνάτασης πού μᾶς χάρισε εἶναι λίγο. Μέ τέτοιες δραστηριότητες ἀποδεικνύεται πῶς τό θρησκευτικό μας συναίσθημα ἐξακολουθεῖ νά διαποτίζει ὅλο το εἶναι μας...”.

Κ.Σ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2727