Skip to main content

Κύριο ἄρθρο: Μέ τούς Ναυπακτίους τῆς Ἀμερικῆς - Ἀποδημία στοὺς Ἀποδήμους

Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Με τους Ναυπακτίους της Αμερικής - Ἀποδημία στοὺς ἈποδήμουςΣέ δεῖπνο μέ τούς Ναυπακτίους στήν Ἀστόρια.
Φωτογραφία Περιοδικοῦ “Ἀπόδημος Πλατανιώτης”.

Τόν προηγούμενο μήνα (Μάϊο) ἐπισκέφθηκα τήν Ἀμερική, προσκεκλημένος ἀπό τήν Ναυπακτιακή Ἀδελφότητα “Ρούμελη” τῆς Νέας Ὑερσέης, ἡ ὁποία συνεργάσθηκε μέ τήν Ναυπακτιακή Ἀδελφότητα τῆς Νέας Ὑόρκης.

Μέχρι τώρα ἐπισκέφθηκα πολλές φορές τήν Ἀμερική, γιά Συνέδρια καί διαλέξεις, ἤτοι τήν Βοστώνη, τήν Ἀτλάντα, τό Σιάτλ, τήν Τακόμα, ἀλλά πρώτη φορά ἐπισκέφθηκα τήν Νέα Ὑόρκη καί τήν Νέα Ὑερσέη, τούς χώρους ὅπου ζοῦν πολλοί Ναυπάκτιοι ἀδελφοί μας.

Στό ἀεροδρόμιο τῆς Νέας Ὑόρκης, τήν Πέμπτη 25 Μαΐου, μέ ὑποδέχθηκαν μέ μεγάλη καλωσύνη καί ἀγάπη ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Ἀρχιμ. π. Παῦλος Παπαλεξίου, καθώς ἐπίσης καί ὁ π. Ἰωάννης Ἀντωνόπουλος, Ἐφημέριοί του Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Δημητρίου Ἀστόριας, οἱ Πρόεδροι τῶν Ἀδελφοτήτων πού μνημονεύσαμε πρό ὀλίγου καί ἄλλα μέλη τῶν Ἀδελφοτήτων αὐτῶν. Στήν συνέχεια παρέθεσαν πλούσια τράπεζα, ὅπου δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἔχουμε μιά πρώτη γνωριμία.

Τήν ἑπομένη ἐπισκέφθηκα τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, ὁ ὁποῖος ἦταν γνωστός μου ἀπό δεκαετίες, ὡς ἕνας ἐξαίρετος Ἱεράρχης μέ ἦθος καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα.Μᾶς παρέθεσε ἀβραμιαία φιλοξενία καί μᾶς γέμισε μέ τόν καρδιακό του λόγο.

Ἡ ἑπομένη ἐπίσκεψη ἦταν στήν Νέα Ὑερσέη, ὅπου ὁ Πρόεδρος τῆς Ναυπακτιακῆς Ἀδελφότητος “Ρούμελη” κ. Ἰωάννης Μπαλής, μαζί μέ ὅλα τα μέλη τῆς Ἀδελφότητός μου ἔδειξαν τήν πληθωρική τους ἀγάπη. Πράγματι, ἐκεῖ διαπίστωσα ὅτι ὑπάρχει μιά φλογερή καί ζωντανή γωνιά τῆς Ρούμελης. Ἡ θεία Λειτουργία στόν λαμπρότατο καί ὡραιότατο Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Θωμά Cherry Hill, ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Ἐμμανουήλ Πρατσινάκης, ἡ δεξίωση πού ἀκολούθησε στόν χῶρο πλησίον του Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου παρευρέθησαν πολλοί Ναυπάκτιοι καί πλῆθος κόσμου, οἱ συναντήσεις καθημερινά κατά τήν διάρκεια τῶν γευμάτων καί τῶν δείπνων μέ ἀποδήμους ἀδελφούς μας, ἡ συναστροφή μέ τούς ἐφημερίους της περιοχῆς, μέ τούς ὁποίους ἀνταλλάξαμε σημαντικές ποιμαντικές ἐμπειρίες, ἡ βάπτιση τοῦ υἱοῦ τοῦ κ. Βασιλείου Μπαλῆ, τό δεῖπνο πού παρέθεσε ἡ Ναυπακτιακή Ἀδελφότητα σέ καταπληκτική αἴθουσα πού προσφέρθηκε ἀπό τούς ἀδελφούς μας ἰδιοκτῆτες κλπ., δημιούργησαν αἰσθήματα ἀγάπης καί ὑπερηφάνειας.

Ἡ ἐπίσκεψή μου στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὅπου ἐφημερεύει ὁ γνωστός Ρουμελιώτης Κληρικός π. Κωνσταντῖνος Τσίγκας, τοῦ ὁποίου ἡ Πρεσβυτέρα κατάγεται ἀπό τήν Ναύπακτο, καί τούς ὁποίους ὑποδεχόμαστε κάθε καλοκαίρι στήν Ναύπακτο, ἦταν μιά ἄλλη σημαντική ἐμπειρία πού εἶχα. Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔγινε ὁμιλία καί συζήτηση καί στήν συνέχεια ἔγινε δεξίωση κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά συναντηθῶ μέ πολλούς πατριῶτες ἀπό χωριά τῆς Ναυπάκτου.

Δυστυχῶς, ἡ ἐπίσπευση τῆς ἐπιστροφῆς μου στήν Ἑλλάδα, λόγω τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας, ὅπου θά ἤμουν εἰσηγητής, μέ ἔκανε ἀφ’ ἑνός μέν νά μή ἐπισκεφθῶ τούς Ναυπακτίους τοῦ Σικάγου, ὅπως εἶχε προγραμματισθῆ, καθώς ἐπίσης νά μή λειτουργήσω στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ἀστορίας, ὅπου θά ἐκκλησιάζονταν πολλοί Ἕλληνες, μεταξύ των ὁποίων πολλοί Ναυπάκτιοι. Ὡστόσο ὅμως ἡ Ναυπακτιακή Ἀδελφότητα Νέας Ὑόρκης παρέθεσε δεῖπνο πρός τιμή μου τήν Πέμπτη 1η Ἰουνίου, ὅπου συναντηθήκαμε μέ πολλούς ὁμογενεῖς.

Ἀπό τό ὁδοιπορικό αὐτό ἔχω νά ὑπογραμμίσω μερικές παρατηρήσεις μου.

1. Οἱ Ναυπάκτιοι ἀποτελοῦν μιά ζωντανή παροικία στήν Ἀμερική, ἰδίως στήν Νέα Ὑόρκη, Ἀστόρια, Νέα Ὑερσέη. Διατηροῦν πολλούς δεσμούς μέ τήν πατρίδα καί τά χωριά τῆς καταγωγῆς τους, διακρίνονται γιά τήν φιλόξενη διάθεση καί τήν ἀγαθή καρδιά. Σημειώνω τούς Ἱερεῖς πού συνάντησα, π. Παῦλο Παπαλεξίου, π. Ἰωάννη Ἀντωνόπουλο, π. Ἐμμανουήλ Πρατσινάκη, τούς Προέδρους τῶν δύο Ἀδελφοτήτων, κ. Ἰωάννη Μπαλή, καί κ. Νικόλαο Ἀναγνωστό, τόν κ. Κωσταρά, τόν κ. Ἰωάννη Ξύκη, πολύ γνωστό μου ἀπό παλαιά, ἀφοῦ εἶναι δωρητής σέ πολλά ἔργα μέ τήν ἐκλεκτή σύζυγό του, τόν κ. Ἀθανάσιο Χατζή, τόν κ. Κωνσταντῖνο Δεδόπουλο μέ τά “Πλατανιώτικα Νέα”, τόν κ. Γεώργιο Κομματά κ.α. Θά μποροῦσα πολλούς νά μνημονεύσω, ἀλλά δέν εἶναι εὔκολο αὐτό τό ἔργο. Πάντως τούς εὐχαριστῶ ὅλους.

2. Οἱ Ναυπάκτιοι τῆς Ἀμερικῆς κρατοῦν τίς παραδόσεις τῆς πατρίδος, εἶναι ἐργατικοί, ἀλλά προπαντός ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία καί συνδέονται στενά μαζί της. Ὁ νοῦς τούς εἶναι στραμμένος στήν Ναύπακτο, καί κάθε Καλοκαίρι μᾶς ἐπισκέπτονται γιά νά διατηροῦν τούς δεσμούς μέ τίς προγονικές ἑστίες τους. Χαιρόμαστε γι’ αὐτό καί καμαρώνουμε εἰλικρινά.

3. Διεπίστωσα ὅτι ἀγαποῦν τόν Ἐπίσκοπό του τόπου τους, σέβονται τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς. Καί αὐτό, ἐκτός των ἄλλων, φάνηκε ἀπό τό ὅτι ἀπομόνωσαν καί ἐξανάγκασαν νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τό δεῖπνο πού ἔγινε στήν Νέα Ὑόρκη πρός τιμή μου, μερικά πρόσωπα ἀπό τά ὁποῖα μερικά δέν ἦταν Ναυπάκτιοι, τά ὁποῖα εἶχαν πρόθεση νά ἀμαυρώσουν τήν ὡραία ἀτμόσφαιρα πού εἶχε δημιουργηθῆ. Ὡστόσο, ὅμως, αὐτό τό γεγονός ἔγινε ἀφορμή νά μάθουν μερικοί το πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ὁ Ἐπίσκοπος στήν ἐπαρχία του.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω μέ ὅλη μου τήν καρδιά τούς ἀποδήμους ἀδελφούς μας, τόσο γιά τήν πρόσκληση πού μου ἔκαναν ὅσο καί γιά τήν φιλοξενία πού μου ἐπιφύλαξαν καί εὔχομαι ὁ Θεός νά τούς εὐλογή πλούσια, νά τούς δίδη ὑγεία, νά αὐξάνη τά γεννήματά τους, ὥστε νά ἀκοῦμε γι’ αὐτούς καί νά καμαρώνουμε εἰλικρινά γιά τήν πρόοδό τους.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 3535