Skip to main content

Ἐκδήλωση τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Στίς φετινές ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, συμμετεῖχε καί ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος ὡς προσκεκλημένος ἀπό τίς πρυτανικές ἀρχές ὁμιλητῆς. Στήν πρόσκληση πού τοῦ ἀπέστειλε ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σταμάτης Ἀλαχιώτης, ἔγραφε:

“Σεβασμιώτατε,
Σᾶς παρακαλοῦμε θερμῶς νά συμμετάσχετε ὡς ὁμιλητῆς στόν Ἑορτασμόν, πού θά πραγματοποιηθεῖ στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρών, τό Σάββατον, 29 Ἰανουαρίου 2000 καί ὥρα 7:00 μ.μ. κατά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἰεαρχσῶν, Προστατῶν τῶν Γραμμάτων. Ἡ συμμετοχή σας, Σεβασμιώτατε, ὡς ὁμιλητοῦ του ὡς ἄνω Ἑορτασμοῦ, θά προσδώσει σ’ αὐτόν ἰδιαίτερη λαμπρότητα...”

Θά θέλαμε νά κάνουμε μιά μικρή παρένθεση, ἐκφράζοντας τήν χαρά μας γιά τό γεγονός ὅτι τό Πανεπιστήμιο Πατρών ἔχει ὡς ἔμβλημά του τήν παράσταση τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου φέροντα τόν χιαστί σταυρό του. Τό γεγονός αὐτό δείχνει ὅτι οἱ ἰθύνοντες τό ἀνώτατο ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα τῆς Πάτρας ἀναγνωρίζουν τό εἶδος τῆς σοφίας πού εἶχε σκηνώσει στόν ἁλιέα καί Μαθητή.

Τό Σάββατο, λοιπόν, τελέσθηκε Μέγας Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Πανεπιστημίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Νικοδήμου.

Ἐπακολούθησε ἑορταστική ἐκδήλωση στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου πού περιελάμβανε: προσφώνηση ἀπό τόν Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου κ. Σταμάτη Ἀλαχιώτη, τήν ἐκφώνηση τοῦ πανηγυρικοῦ της ἡμέρας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο, ἀνάγνωση πατερικῶν κειμένων καί ἀκρόαση ὕμνων ἀπό τίς Χορωδίες τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Πατρών “Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός”. Τήν ἑορταστική ἐκδήλωση παρακολούθησαν οἱ Πρυτανικές ἀρχές, Καθηγητές καί φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου καί πλῆθος κόσμου.

Ἐκφωνώντας τόν πανηγυρικό της ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό θέμα “Ἡ διαχρονική ἀξία τῶν Τριῶν Ἱεραρχών”. Κατά τήν ὁμιλία του, ἀφοῦ ἐξέτασε τήν προσφορά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν ἐποχή τους, ἀναφέρθηκε καί στήν σύγχρονη παρουσία τῆς διδασκαλίας τους, ἡ ὁποία, φυσικά, εἶναι διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Εἶπε δέ χαρακτηριστικά ὅτι “Ἡ ἐπικαιρότητα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως φαίνεται καί ἀπό τίς διεργασίες καί τήν ζύμωση πού γίνεται στόν δυτικό χῶρο. Αὐτό φαίνεται καθαρά ἀπό τό ὅτι σπᾶνε ὅλα τα ἀπολυτοποιημένα σχήματα πού στηρίζονται στόν ὀρθό λόγο καί ἀναζητοῦνται ἄλλες περιοχές ζωῆς, γιά τίς ὁποῖες γίνεται πολύς λόγος στήν Ὀρθόδοξη Παραδοση”. Προκειμένου νά στηρίξη τήν παρατήρησή του αὐτή, ὁ Σεβασμιώτατος συνέκρινε τήν διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μέ τήν σύγχρονη προβληματική, ὅπως αὐτή ἀποκρυσταλλώνεται στό φιλοσοφικό σύστημα τοῦ Martin Heidegger, στίς κοινωνιολογικές μελέτες τοῦ Max Weber καί στήν ψυχοθεραπευτική πρόταση τοῦ Victor Frankl.

Ὁ Σεβασμιώτατος τελείωσε τήν ὁμιλία τοῦ ὑπογραμμίζοντας ὅτι:

“Είμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος, ἀπό τίς μελέτες καί ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ πολλούς ἀνθρώπους, ὅτι στήν τρίτη χιλιετία πρέπει νά εἰσέλθουμε μέ τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση στήν αὐθεντική της ἔκφραση καί ὄχι τόσο μέ καλές ἰδέες, μέ οἰκονομικά συστήματα καί κοινωνικότερο Κράτος. Ὅλα αὐτά πρέπει νά γίνουν καί νά ὀργανωθοῦν κατά τόν καλύτερο τρόπο, ἀλλά μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση, πού ἀπάντησε σέ ὅλα τα ὑπαρξιακά, κοσμολογικά καί ὀντολογικά προβλήματα τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων καί ἔδωσε πληρότητα ζωῆς, μπορεῖ νά ἀναπαύση τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου.

Στό σημεῖο αὐτό θά μᾶς βοηθήσουν πολύ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Ὅπως ἐκεῖνοι γονιμοποίησαν δυναμικά τήν ἐποχή τους, ἔτσι καί σήμερα ἡ διδασκαλία τούς ἔχει τήν δυνατότητα νά γονιμοποιήση τίς σύγχρονες ἀναζητήσεις. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν προοπτική βλέπω τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, διαφορετικά δέν θά ἀποφευχθῆ ὁ πειρασμός τῆς τυποποιήσεως.

Καί πάλι εὐχαριστῶ γιά τήν πρόσκληση, εὐχαριστῶ γιατί μέ ἀκούσατε καί εὔχομαι ἡ παιδεία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν νά δώση νόημα στήν σύγχρονη τεχνολογική, ἀνερμάτιστη καί μεταβαλλόμενη ἐποχή”.

  • Προβολές: 2740