Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: “Μεταξύ δύο αἰώνων”

Η μαρτυρία της Εκκλησίας

Στην λήξη του 20ου και στην ανατολή του 21ου αιώνα

Βιβλιοπαρουσίαση: “Μεταξύ δύο αιώνων” Ἐντός του Μαρτίου πρόκειται νά κυκλοφορήση τό νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου, πού θά φέρη τόν ἐπίκαιρο τίτλο “Μεταξύ δύο αἰώνων”. Βεβαίως, ὁ τίτλος θά εἶναι πάντα ἐπίκαιρος, καθ’ ὅτι, ὅπως σημειώνει στήν εἰσαγωγή τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος, “Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου “μεταξύ δύο αἰώνων” ἐκφράζει δύο πραγματικότητες. Ἡ μία εἶναι ὅτι πράγματι βρισκόμαστε στό μεταίχμιο μεταξύ του εἰκοστοῦ (20ου) καί εἰκοστοῦ πρώτου (21ου) αἰῶνος... Ἡ ἄλλη πραγματικότητα εἶναι ὅτι ζοῦμε στό μεταίχμιο μεταξύ της βιολογικῆς ζωῆς καί τῆς μελλούσης ζωῆς...  Ὁ ἄνθρωπος, ὄχι μόνον πρέπει νά βλέπη πρός τόν μέλλοντα αἰώνα, ἀλλά νά συντονίζη τήν ἐπίγεια ζωή μέ τήν ἀτμόσφαιρα τῆς αἰωνίου ζωής”.

Στήν εἰσαγωγή τοῦ βιβλίου, ἡ ὁποία δημοσιεύεται στό παρόν τεῦχος τῆς Παρέμβασης ὡς κύριο ἄρθρο, μπορεῖ νά βρῆ ὁ ἀναγνώστης τό κύριο στίγμα τῶν κειμένων πού ἀποτελοῦν τό βιβλίο, καθώς καί τήν συνεκτική τους προοπτική.

Δημοσιεύουμε ἐν συνεχεία τούς τίτλους τῶν ἐπιμέρους κειμένων, κατά τήν νοηματική ἀλληλουχία πού τά ἔχει τοποθετήσει ὁ συγγραφέας, μέ τίς ἀπαραίτητες πληροφορίες γιά τόν χρόνο, τόν χῶρο καί τήν ἀφορμή τῆς συγγραφῆς τους.

 1. Ἀλληλοεπιδράσεις θεολογίας καί πολιτικῆς στήν Εὐρώπη, Ὁμιλία στούς ἐκπαιδευτικούς της Ναυπάκτου κατά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τήν 30-1-1999
 2. Δυτικός Διαφωτισμός καί ὀρθόδοξος φωτισμός, Ὁμιλία στήν ἐκδήλωση κατά τήν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας πού διοργάνωσε ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, Παράρτημα Πατρών, στήν Διακίδειο Σχολή τοῦ Λαοῦ Πατρών, τήν 7-3-1998
 3. Ἡ προετοιμασία γιά τήν ποιμαντική διακονία κατά τόν 21ο αἰώνα, Ὁμιλία στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης τήν 25-5-1999
 4. Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἐπιστήμη. Εἰσήγηση σέ Συνέδριο Θεολόγων καί Ἐκπαιδευτικῶν πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου 31-1-1998
 5. Οἱ μεταμοσχεύσεις ἀπό ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική πλευρά. Εἰσήγηση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 12-10-1999
 6. Θεολογική προσέγγιση τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί οἱ ἐκκλησιολογικές ἐπιπτώσεις. Εἰσήγηση σέ Ἡμερίδια πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό Ξενοδοχεῖο Κάραβελ, τήν 3-3-1999
 7. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ἡ σημασία του γιά τήν ἐποχή μας. Εἰσήγηση σέ Σεμινάριο πού διοργάνωσε ἡ ἑλληνική ὀρθόδοξη κοινότητα τῆς Tacoma τῆς Washington State Ἀμερικῆς, τήν 30 Ἀπριλίου - 1 Μαΐου τοῦ ἔτους 1999
 8. Μυστικισμός καί ὀρθολογισμός στούς Μέσους χρόνους: οἱ ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ὁμιλία στό Πανεπιστήμιο τοῦ Seattle τήν 29-4-1999, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πρυτάνεως τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου
 9. Ἡ περί προσώπου διδασκαλία κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Εἰσήγηση στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο περί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους καί ὁ Σύλλογος “Οἱ φίλοι του Ἁγίου Ὄρους”, στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, τήν 13-14 Νοεμβρίου 1998
 10. Θεάνθρωπος καί θεούμενος. Σχόλιο μέ ἀφορμή μιά ἄποψη πού διατυπώθηκε στό προηγούμενο Συνέδριο
 11. Ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό καθ’ ὁμοίωση. Δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου “Διαβαση”, τεύχη 11 (Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 1998) καί 12 (Μάρτιος - Ἀπρίλιος 1998)
 12. Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁμιλία σέ ἑορταστική ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Πατρών - Περιχώρων “Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός” στήν Διακίδειο Σχολή τοῦ Λαοῦ Πατρών, τήν 2-12-1988
 13. Ἀσθένεια, θεραπεία καί θεραπευτῆς, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη. Ὁμιλία στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, τήν 27-4-1999, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στό περιοδικό “Νέα κοινωνιολογία”
 14. Ἡ ἀγωγή τῶν ἐμβρύων, τῶν νηπίων καί τῶν παιδιῶν. Ὁμιλία πού διοργάνωσε ἡ ἀδελφότης “Ἁγία Φιλοθέη”, στό Παπαστράτειο Μέγαρο Ἀγρινίου, τήν 11-2-1998 καί ἡ ἴδια ὁμιλία ἔγινε στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Κοινότητα τοῦ ἁγίου Δημητρίου στό Seattle, τήν 3-5-1999
 15. Ἡ Ἐκκλησία ὡς ἡ καινή κτίση. Εἰσήγηση στό Ἡ' Θεολογικό Συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων στό Ξενοδοχεῖο Κάραβελ, τήν 3-9-1999
 16. Ἡ δυναμική του Βαπτίσματος στόν σύγχρονο κόσμο. Εἰσήγηση στό Ἅ' Πανελλήνιο Λειτουργικό Συνέδριο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεως, πού διοργάνωσε ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ ἔργου, στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης, τήν 8-10-1999
 17. Ὁ λειτουργικός χρόνος στήν ἐκκλησιαστική ζωή. Ὁμιλία στήν Διακίδειο Σχολή τοῦ Λαοῦ Πατρών, σέ ἑορταστική ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Πατρών μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἑξηκονταετοῦς ἱερατικῆς καί ἐπισκοπικῆς διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Νικοδήμου, τήν 26-1-1999.

Ὅλα τα παραπάνω περιέχονται στίς 415 σελίδες τοῦ βιβλίου, διαστάσεων 15x22. Ἡ παράσταση τοῦ ἐξωφύλλου (ὁ προφήτης Ἰωνάς ριπτόμενος στό πέλαγος, καί ἐξεμούμενος ἀπό τό κῆτος) κοσμεῖ τήν νότια κόγχη τοῦ Ἱεροῦ της Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, ἔργο τοῦ ἁγιογράφου κ. Σουκαρά, καί ὁ συγγραφέας τήν συσχετίζει μέ τό νοηματικό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου, πού εἶναι ἡ προσμονή ἐκ μέρους μᾶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, καθώς ἤμαστε ριγμένοι στήν θάλασσα τοῦ βίου καί βοοῦμε ἐκ κοιλίας τοῦ κήτους.

Τό βιβλίο ἐκδίδεται ἀπό τήν Ἱερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Λεβαδείας (Τ.Θ. 107, 32100 Λεβαδειά, τήλ. 22610-35135) καί διατίθεται ἀπό τά χριστιανικά βιβλιοπωλεῖα. Ἡ τιμή τοῦ εἶναι 4.600 δρχ.

 • Προβολές: 3089