Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἀφιέρωμα στό ἔτος 2000 μ.Χ. - Μιά ποιμαντικὴ ματιὰ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου

Ἀναμένοντας τό τελευταῖο ἔτος τοῦ 20ου αἰῶνος, παρακολουθοῦμε ἕνα πυρετώδη συναγωνισμό καί ἀνταγωνισμό γιά τόν ἑορτασμό τῆς ὑποδοχῆς τοῦ 21ου αἰώνα καί τῆς τρίτης χιλιετίας. Οἱ διαφημιστές τοῦ τό ὀνομάζουν “Μιλένιουμ”, ἐνῶ οἱ πλέον σκεπτικιστές θά μποροῦσαν νά τό ὀνομάσουν “ἑορτή τῶν τριῶν μηδενικών” (καθότι σπάνιο νά ἐμφανιστοῦν τρία μηδενικά στόν ...μετρητή του χρόνου).

Δέν εἶναι παράξενο ὅτι τῶν ἑορταζόντων προπορεύονται οἱ Νεοεποχίτες, καθώς μέ μεγάλη χαρά ἀναμένουν νά ἑορτάσουν τό 2000 μετά Χριστόν ὡς τό τέλος τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ (Ἰχθύος) καί τήν ἔναρξη τῆς Νέας Ἐποχῆς (Ὑδροχόου)! Μαζί τους καί ὅλες οἱ θρησκευτικές ὁμάδες μέ παγανιστικές καί χιλιαστικές διδασκαλίες. Ἀκολουθοῦν οἱ ἐμπορικές ἑταιρεῖες καί οἱ οἰκονομικοί καιροσκόποι. Ἕπονται οἱ κρατικοί σχηματισμοί καί οἱ γιγάντιες πολιτεῖες πού φιλοδοξοῦν νά κυριαρχήσουν πολιτιστικά καί οἰκονομικά τήν ἐρχομένη χιλιετία, καί ὡς ἐκ τούτου ἐπιθυμοῦν νά ἐμπνεύσουν τήν σιγουριά τῆς δυνάμεως στούς πολίτες τους καί τό δέος στήν ὑπόλοιπη ὑφήλιο. Ἑξαιρέτως δέ οἱ Δυτικό-Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιπροσθέτως ἑορτάζουν καί τά 1200 χρόνια ἀπό τήν στέψη τοῦ Καρολομάγνου ἀπό τόν Πάπα.

Στόν ἑορτασμό συμμετέχουν καί οἱ οἰκουμενιστές φανταζόμενοί το ...3000 μ.Χ. καί οἱ φονταμενταλιστές ἀναπολοῦντες τό 622 μ.Χ. ἤ καί τό 1 μ.Χ. Τά μικρά παιδιά μέ τόν θαυμασμό τους καί οἱ γέροντες μέ τίς ἀναμνήσεις τους. Ὁ λαός θέλει νά γιορτάση, νά κάνη μιά στάση στό ταξίδι τῆς ζωῆς γιά νά ξεκουραστῆ. Οἱ ἀνεύθυνοι ἑορτάζουν ἀναπολώντας καί οἱ ἡγέτες σχεδιάζοντας.

Ὅλοι προσμένουν νά ἑορτάσουν τόν 21ο αἰώνα, ἐκτός ἀπό ὅσους ὁ δικός τους αἰώνας ἔφθασε ἤδη στήν συντέλειά του! (“αἰών γάρ λέγεται καί ἡ ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων ζωή” (ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός).

Καλές καί ἀπαραίτητες οἱ γιορτές, καθ’ ὅσον “βίος ἀνεόρταστος, μακρά ὁδός ἀπανδόχευτος”, καλό καί τό γέλιο (ἄν διαφυλάξαμε τήν δυνατότητα νά γελοῦμε ἐκ καρδίας) γιατί εἶναι “γελαστικόν ὄν” ὁ ἄνθρωπος. Πλήν ὅμως, ὡς λόγον ἔχοντες καί ὡς Θεόν Λόγον προσκυνοῦντες καί λατρεύοντες, δέν περιοριζόμαστε σ’ αὐτές τίς ἐξωτερικές ἑορτές τοῦ Ἰωβηλαίου ἤ τῶν τριῶν μηδενικῶν, ἄν προτιμᾶται. Ἀναζητοῦμε τόν λόγο (νόημα) πού κρύβεται σ’ ὅλα αὐτά, καί αὐτόν τόν βρίσκουμε στούς λόγους τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν τό θέμα θεολογικά, ἀλλά καί ποιμαντικά, ἀφοῦ πρέπει νά συγκαταβοῦν ἀκόμη καί σέ αὐτούς πού παραλογίζουν τό γεγονός.

Σ’ αὐτήν τήν προοπτική της εὕρεσης τοῦ νοήματος γιά τόν ἑορτασμό τῆς νέας χιλιετίας, καθώς καί τῆς κατανόησης τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς πού διάβηκε καί προκεται νά διαβῆ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀντί ἄλλου σχολιασμοῦ, δημοσιεύουμε ὁρισμένα ἐπίκαιρα κείμενα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, τά ὁποῖα ὑπάρχουν καί στό ἡμερολόγιο γιά τό 2000 τῆς Μητροπόλεώς μας.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2837